Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

подвизи

 • 1 боен

  1. (отнасящ се до война, бой) fighting; battle (attr.); combat (attr.)
  бойна задача воен. ав. mission
  в бойна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action
  (за кораб) cleared for action
  бойни действия military operations; hostilities
  боен другар comrade-in-arms
  бойна единица a military unit
  боен кон charger, a war horse
  боен кораб a warship, a naval unit; a man-of-war
  бойно кръщение a baptism of fire; a maiden battle
  получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time
  бойна линия fighting line
  бойна мощ fighting strength
  на бойна нога in fighting trim, under arms; ready for action
  боен патрон a live cart-ridge
  бойни припаси ammunition, munition; war supplies
  бойни подвизи military exploits
  comba instruction/ам. training
  бойно поле battle-field, battle ground
  боен ред battle formation/array; line of battle
  в боен ред embattled
  боен самолет a war-plane, a military aircraft
  на бойна служба on active duty/service
  боен вик war-cry
  боен театър a theatre of war
  2. прен. (годен, готов за борба) militant
  * * *
  бо̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни 1. ( свързан с война, бой) fighting; battle (attr.); \боенен вик war-cry; \боенен другар comrade-in-arms; \боенен кон charger, war horse; \боенен кораб warship, naval unit; man-of-war; \боенен патрон live cartridge; \боенен ред battle formation/array; line of battle; \боенен самолет war-plane, military aircraft; \боенйна единица military unit; \боенйна задача воен., авиац. mission; \боенйна линия firing/front line; \боенйна подготовка battle training; combat instruction/амер. training; \боенйни действия military operations; hostilities; \боенйни подвизи military exploits; \боенйно кръщение baptism of fire; maiden battle; в \боенен ред embattled; в \боенйна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action; (за кораб) cleared for action; на \боенйна нога in fighting trim; fighting-fit, under arms; ready for action; на \боенйна служба on active duty/service; отделение за \боенйни припаси мор. war-head; получавам \боенйно кръщение have o.’s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time;
  2. прен. ( годен, готов за борба) militant.
  * * *
  army; combat; combatan; battle{bEtl}: боен- cry - боен вик
  * * *
  1. (за кораб) cleared for action 2. (отнасящ се до война, бой) fighting;battle (attr.);combat (attr.) 3. comba instruction/ам. training 4. БОЕН вик war-cry 5. БОЕН другар comrade-in-arms 6. БОЕН кон charger, a war horse 7. БОЕН кораб a warship, a naval unit;a man-of-war 8. БОЕН патрон a live cart-ridge 9. БОЕН ред battle formation/ array;line of battle 10. БОЕН самолет a war-plane, a military aircraft 11. БОЕН театър a theatre of war 12. бойна единица a military unit 13. бойна задача воен. ав. mission 14. бойна кола tank 15. бойна линия fighting linе 16. бойна мощ fighting strength 17. бойна песен a war-song 18. бойна подготовка battle training 19. бойни действия military operations;hostilities 20. бойни подвизи military exploits 21. бойни припаси ammunition, munition;war supplies 22. бойно кръщение a baptism of fire;a maiden battle 23. бойно поле battle-field, battle ground 24. в БОЕН ред embattled 25. в бойна готовност on a war footing;on war establishment;in fighting trim;ready for action 26. на бойна нога in fighting trim, under arms;ready for action 27. на бойна служба on active duty/service 28. отделение за бойни припаси мор. war-head 29. получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder;see action for the first time;be under fire for the first time 30. прен. (годен, готов за борба) militant

  Български-английски речник > боен

 • 2 военен

  1. прил. (който се отнася до война) war (time), of war; warlike, military, martial, belligerent; munition(s)
  военен дух a martial spirit
  военен завод a munition(s) factory/works
  военен кораб warship, man-of-war
  военен музей a war museum
  военен съд a court martial
  военна намеса an armed intervention
  военно време time of war, wartime
  военно изкуство art of war; generalship
  военно оръжие a weapon of war
  военни действия military operations, hostilities
  започвам/спирам военни действия open/suspend hostilities
  военни подвизи wartime exploits
  военни почести military honours
  разг. build-up
  2. (които се отнася до-армия, до военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval
  военен бунт mutiny, an army uprising
  военен влак a military/troop train
  военен диктатор warlord
  военен водач an army leader
  военен камион a military lorry
  военен лагер a military camp
  военен магазин an army shop
  военен път a military road
  военен самолет a military/an airforce plane
  военен склад an army service store/depot, an army storehouse
  военен стол a forces canteen
  военен съвет (пред-сражение) a council of war; an army council
  военна база a military base
  военна музика a military band
  военна окупация a military occupation
  военна отпуска army leave/furlough
  военна повинност/служба national service
  военна помощ military assistance/aid
  военна сила military power
  военна тайна a military secret
  военна униформа a military uniform
  военно дело military science, warfare
  военно обучение military drill/training
  военни съоръжения military installations
  3. същ. military man, ам. soldier, serviceman
  той е военен he is in the army
  военните the military
  * * *
  воѐнен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( свързан с война) war(time), of war; warlike, military, martial, belligerent; munition(s); \воененен дух martial spirit; \воененен завод munition(s) factory/works; \воененен кораб warship, man-of-war; \воененен музей war museum; \воененен съд court martial; \воененна заплаха threat of war; \воененна намеса armed intervention; \воененна флота navy; \воененна хитрост stratagem; \воененно време time of war, wartime; \воененно гробище war cemetery; \воененно изкуство art of war; generalship; \воененно оръжие weapon of war; \воененно положение martial law; \воененни действия military operations, hostilities; \воененни подвизи wartime exploits; \воененни почести military honours; \воененни приготовления war(like) preparations; разг. build-up; въвеждам \воененно положение impose/declare martial law; започвам/спирам \воененни действия open/suspend hostilities; местни \воененни действия contained war; отменям \воененно положение lift martial law;
  2. ( армейски, свързан с военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval; \воененен бунт mutiny, an army uprising; \воененен влак military/troop train; \воененен диктатор warlord; \воененен камион military lorry; \воененен магазин army shop; \воененен път military road; \воененен самолет military/airforce plane; \воененен склад army service store/depot, army storehouse; \воененен стол forces canteen; \воененен съвет ( преди сражение) council of war; army council; \воененен устав military regulatuions \воененна база military base; ( военноморска) naval base; \воененна музика field music, military band; \воененна отпуска army leave/furlough; \воененна повинност/служба national service; \воененна помощ military assistance/aid; \воененна пушка army rifle; \воененна тайна military secret; \воененна техника и снаряжение munitions of war; \воененно дело military science, warfare; \воененно нападение military attack; \воененно обучение military drill/training; \воененно пристанище naval port; \воененни съоръжения military installations/military equipment;
  3. като същ. обикн. членувано \воененният, м.; \воененните, мн. military man, амер. soldier, service-man; \воененните the military; той е \воененен he is in the army.
  * * *
  army; martial: a военен spirit - военен дух; military: военен operations - военни действия; soldier; war{wO:}
  * * *
  1. (военноморска) a naval base 2. (които се отнася до -армия, до военнослужещи) military, army, service, forces, air-force, naval 3. 1 прил.(който се отнася до война) war(time), of war;warlike, military, martial, belligerent;munition(s) 4. 3 същ. military man, ам. soldier, serviceman 5. ВОЕНЕН бунт mutiny, an army uprising 6. ВОЕНЕН влак a military/ troop train 7. ВОЕНЕН водач an army leader 8. ВОЕНЕН диктатор warlord 9. ВОЕНЕН дух a martial spirit 10. ВОЕНЕН зaвод a munition(s) factory/works 11. ВОЕНЕН камион a military lorry 12. ВОЕНЕН кораб warship, man-of-war 13. ВОЕНЕН лагер a military camp 14. ВОЕНЕН магазин an army shop 15. ВОЕНЕН музей a war museum 16. ВОЕНЕН път a military road 17. ВОЕНЕН самолет a military/an airforce plane 18. ВОЕНЕН склад an army service store/depot, an army storehouse 19. ВОЕНЕН стол a forces canteen 20. ВОЕНЕН съвет (пред -сражение) a council of war;an army council 21. ВОЕНЕН съд a court martial 22. военна база a military base 23. военна музика a military band 24. военна намеса an armed intervention 25. военна окупация a military occupation 26. военна отпуска army leave/furlough 27. военна повинност/служба national service 28. военна помощ military assistance/aid 29. военна пушка an army rifle 30. военна сила military power 31. военна тайна a military secret 32. военна униформа a military uniform 33. военна флота navy 34. военна хитрост stratagem 35. военни действия military operations, hostilities: започвам/спирам военни действия open/ suspend hostilities 36. военни подвизи wartime exploits 37. военни почести military honours 38. военни приготовления war(like) preparations 39. военни съоръжения military installations 40. военни цели war(like) purposes 41. военните the military 42. военно време time of war, wartime 43. военно гробище a war cеmetery 44. военно дело military science, warfare 45. военно изкуство art of war;generalship 46. военно нападение а military attack 47. военно обучение military drill/training 48. военно оръжие a weapon of war 49. военно положение martial law 50. военно пристанище a naval port 51. разг. build-up 52. той е ВОЕНЕН he is in the army

  Български-английски речник > военен

 • 3 извършвам

  (свършвам докрай) accomplish, finish, complete
  (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish
  (нещо лошо) perpetrate, commit
  извършвам грешка make a mistake
  извършвам грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime
  извършвам богослужение officiate, perform divine service
  извършвам подвиг accomplish a feat
  нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening
  * * *
  извъ̀ршвам,
  гл. ( свършвам докрай) accomplish, finish, complete; ( правя) do; ( чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish; ( нещо лошо) perpetrate, commit; \извършвам богослужение църк. officiate, perform divine service; \извършвам грешка make a mistake; \извършвам нападение воен. make/mount an attack; \извършвам плащане effect a payment; \извършвам подвиг accomplish a feat; \извършвам процесуални действия юр. take proceeding; \извършвам ремонт effect repairs; \извършвам услуги provide a service.
  * * *
  accomplish (завършвам докрай); commit: извършвам a crime - извършвам престъпление; (правя): do; execute; fulfill; perform; perpetrate (престъпление); make: извършвам a mistake - извършвам грешка; act
  * * *
  1. (нещо лошо) perpetrate, commit 2. (правя) do 3. (свършвам докрай) accomplish, finish, complete 4. (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish 5. ИЗВЪРШВАМ богослужение officiate, perform divine service 6. ИЗВЪРШВАМ грешка make a mistake 7. ИЗВЪРШВАМ грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime 8. ИЗВЪРШВАМ подвиг accomplish a feat 9. нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening

  Български-английски речник > извършвам

 • 4 низ

  1. същ. string (и прен.)
  прен. sequence, series
  низ кромид лук a string of onions
  низ жълтици a string of gold coins
  низ от събития a sequence/series of events
  низ от грешки a series of mistakes
  низ от неприятности a run of bad luck
  животът му е низ от подвизи his life is full of heroism
  his life was one exploit after another
  2. предл. through, across
  * * *
  м., -ове, (два) нѝза string (и прен.); прен. sequence, series; concatenation; животът му е \низ от подвизи his life is full of heroism; his life was one exploit after another; \низ жълтици a string of gold coins; \низ от неприятности a run of bad luck; \низ от събития a sequence/series of events.
  * * *
  1. 1 същ. string (и прен.) 2. 2 предл. through, across 3. his life was one exploit after another 4. НИЗ жълтици a string of gold coins 5. НИЗ кромид лук a string of onions 6. НИЗ от грешки a series of mistakes 7. НИЗ от неприятности a run of bad luck 8. НИЗ от събития a sequence/series of events 9. животът му е НИЗ от подвизи his life is full of heroism 10. прен. sequence, series

  Български-английски речник > низ

 • 5 извърша

  извъ̀рша,
  извъ̀ршвам гл. ( свършвам докрай) accomplish, finish, complete; ( правя) do; ( чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish; ( нещо лошо) perpetrate, commit; \извърша богослужение църк. officiate, perform divine service; \извърша грешка make a mistake; \извърша нападение воен. make/mount an attack; \извърша плащане effect a payment; \извърша подвиг accomplish a feat; \извърша процесуални действия юр. take proceeding; \извърша ремонт effect repairs; \извърша услуги provide a service.

  Български-английски речник > извърша

См. также в других словарях:

 • Житие Григория Пельшемского — – памятник вологодской агиографии, повествующий об основателе Пельшемского (Лопотовского) монастыря. Единственным указанием на дату создания Ж. служит замечание второй редакции о том, что кончина святого (умер, согласно Ж., 30 сентября 1449 г.)… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси

 • Житие Зосимы и Савватия Соловецких — – памятник древнерусской литературы, созданный на рубеже XV–XVI вв. История его написания была зафиксирована письменно и дошла до нас в составе самого Ж.: в «Слове о сотворении жития Зосимы и Савватия» Досифея Соловецкого, составителя… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси

 • подвигъ — ПОДВИГ|Ъ (289), А с. 1.Душевное движение, побуждение: и на дѣла тъкмо сихъ ни словеса нъ и подвигы и помыслы. и ˫аже вънѹтрь д҃ши. подобаѥть пытати. (κινήσεις) ЖФСт к. XII, 59. 2. Борьба; состязание, соревнование: се же в костѧнтинѣ градѣ. в… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ — Прп. Епифаний Премудрый. Фрагмент иконы «Прп. Сергий Радонежский с учениками в молении Св. Троице». Кон. XVII в. (СПГИАХМЗ) Прп. Епифаний Премудрый. Фрагмент иконы «Прп. Сергий Радонежский с учениками в молении Св. Троице». Кон. XVII в.… …   Православная энциклопедия

 • Терентьев, Тарасий — священник ц. Благовещения в г. Устюжне Железопольской в 1648 г. написал "Лапсаик жития св. отец, труды и подвизи", 4°, 307 л. (Рукоп. гр. Толстого, стр. 293 4). {Половцов} …   Большая биографическая энциклопедия

 • Крещение Руси — Фреска «Крещение князя Владимира». В. М. Васнецов Владимирский собор (Киев) (конец 1880 х) Крещение Руси  введение в Киевск …   Википедия

 • Авраамий Ростовский — В Википедии есть статьи о других людях с именем Авраамий. Явление Иоанна Богослова преподобному Авраамию Преподобный Авраамий Ростовский (также Аврамий; в миру  Аверкий; ум. 29 окт …   Википедия

 • Крещение руси — Фреска «Крещение Святого князя Владимира». В. М. Васнецов Владимирский собор (Киев) (конец 1880 х) Крещение Руси  введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем.… …   Википедия

 • Первое крещение Руси — Фреска «Крещение Святого князя Владимира». В. М. Васнецов Владимирский собор (Киев) (конец 1880 х) Крещение Руси  введение в Киевской Руси христианства как государственной религии, осуществлённое в конце X века князем Владимиром Святославичем.… …   Википедия

 • Алексей, игумен Спасо-Геннадиева монастыря — Алексей (XVI в.) – игумен Спасо Геннадиева монастыря, автор цикла произведений, посвященных основателю этого монастыря, св. Геннадию Костромскому: «Канон, творение игумена Алексея»; «Сказание игумена Алексея к пастырю дому боголепнаго… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси

 • Варлаам, игумен Коневского монастыря — Варлаам (кон. XVI в.) – игумен Коневского монастыря, автор Жития Арсения Коневского. Основанием считать В. создателем Жития Арсения Коневского является упоминание о нем в заглавии Жития: «Месяца июня в 12 день житие и подвизи и отчасти чюдес… …   Словарь книжников и книжности Древней Руси


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»