Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

повернуться

 • 1 повернуться

  γυρίζω, στρέφομαι

  Русско-греческий словарь > повернуться

 • 2 повернуть

  повернуть в рази. знач. γ υρίζω· στρίβω, στρέφω (изменить направление)" \повернутьключ γυρίζω το κλειδί· \повернуть назад γυρίζω πίσω· \повернуть за угол στρίβω τη γωνία \повернуться γυρίζω, στρέφομαι
  * * *
  в разн. знач.
  γυρίζω; στρίβω, στρέφω ( изменить направление)

  поверну́ть ключ — γυρίζω το κλειδί

  поверну́ть наза́д — γυρίζω πίσω

  поверну́ть за́ угол — στρίβω τη γωνία

  Русско-греческий словарь > повернуть

 • 3 поворачиваться

  Русско-греческий словарь > поворачиваться

 • 4 кругом

  кругом
  1. нареч ὀλογυρα, γύρω, τριγύρω, πέριξ:
  повернуться \кругом κάνω μεταβολή· направо \кругом! воен. κλίνατε ἐπί δεξιά!·
  2. нареч (вокруг, со всех сторон) γύρω, ὁλόγυρα:
  \кругом все ти́хо γύρω εἶναι ἡσυχία·
  3. нареч (полностью) ὀλοτελα, ὀλοτελώς:
  \кругом виноват σέ ὀλα φταίω·
  4. предлог (вокруг чего-л.) γύρω ἀπό.

  Русско-новогреческий словарь > кругом

 • 5 кругом

  επίρ.
  1. γύρω, ολόγυρα, τριγύρω, ολοτρόγυρα.
  2. ολοκληρωτικά, όλως• παντού•

  вы кругом виноваты για όλα φταίτε εσείς•

  кругом в долгих παντού (σ όλους) χρεώστης•

  я кругом прав έχω σ όλα δίκαιο•

  кругом обманут όλοι με απατούν.

  3. πρόθ. περί, πέριξ, γύρω, ολόγυρα.- дома γύρω από το σπίτι.
  εκφρ.
  -! – μεταβολή! (παράγγελμα)•
  повернуться кругом – κάνω μεταβολή•
  налево -! – κλίνατ επ αριστερά! (παράγγελμα).

  Большой русско-греческий словарь > кругом

 • 6 лицо

  -а, πλθ. лица ουδ.
  1. πρόσωπο•

  черты -а τα χαρακτηριστικά του προσώπου•

  круглое лицо στρογγυλό πρόσωπο•

  угрюмое лицо σκυθρωπό πρόσωπο•

  раскрасневшееся лицо κατακόκκινο πρόσωπο•

  выражение -а έκφραση του προσώπου.

  2. μτφ. μορφή ατομική, ιδιότητα•

  профессиональное лицо работника η επαγγελματική μορφή του εργατούπαλλήλου.

  3. άτομο, άνθρωπος•

  соревнование между -ами άμιλλα μεταξύ ατόμων•

  историческое лицо ιστορικό πρόσωπο•

  официальное лицо επίσημο πρόσωπο.

  || φυσιογνωμία•

  романическое лицо ρωμαντική φυσιογνωμία.

  4. η όρθα (υφάσματος), η καλή μεριά ή όψη•

  гладить материю с -а σιδερώνω το ύφασμα από την όρθα.

  || πρόσοψη κτιρίου.
  5. (γραμμ.) το πρόσωπο•

  глагол в форме третьего -а ρήμα τρίτου προσώπου.

  εκφρ.
  в лицо (говорить, бранить) – κατά πρόσωπο (κατάμουτρα) λέγω, βρίζω•
  в - – στο πρόσωπο•
  от -а – εξ ονόματος, από μέρους•
  перед -ом – μπροστά, ενώπιον•
  - ом к – με το πρόσωπο (εστραμμένο) προς•
  - ом к -у – ο ένας απέναντι στον άλλον (αντίκρυ)•
  юридическое лицо – νομικό πρόσωπο (για ίδρυμα, οργάνωση κλπ.)• на одно лицо το ίδιο, πανομοιότυπο•
  - а (живого) нет – κατάχλωμος, σαν νεκρός•
  повернуться ή встать -ом к – κάνω (δίνω) το παν για τη λύση ενός ζητήματος•
  показать товар с -а – δείχνω το εμπόρευμα από την καλή όψη•
  - ом в грязь не ударить – βγαίνω καθαρός (χωρίς γάνες ή μουτζούρες)•
  знать в лицо кого – γνωρίζω κάποιον εξ όψεως ή από τη φυσιογνωμία•
  смотреть ή глядеть в лицо чему – αντιμετωπίζω τι θαρραλέα, άφοβα•
  к -у – ταιριάζει, πηγαίνει•
  не к -у – δεν ταιριάζει, δεν πηγαίνει•
  с каким -ом явиться ή показаться – με τί πρόσωπο (μούτρα) να βγω, να εμφανιστώ•
  не взирая на -а – αδιακρίτως προσώπων•
  в лицо опасности – μπροστά στον κίνδυνο•
  он показал своё настоящее лицо – αυτός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο•
  главное действующее лицо – ο πρωταγωνιστής•
  важное лицо – σοβαρό πρόσωπο•
  сделать кислое лицо – ξινίζομαΐι, μορφάζω.

  Большой русско-греческий словарь > лицо

 • 7 повернуть

  -ну, -ншь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. поврнутый, βρ: -нут, -а, -о
  ρ.σ.μ.
  στρίβω, στρέφω, γυρίζω•

  повернуть ключ в замке γυρίζω το κλειδί στην κλείδωνιά•

  -ни налево στρίψε αριστερά•

  -ни назад γύρισε πίσω•

  колесо στρέφω τον τροχό•

  повернуть внимание μτφ. στρέφω την προσοχή•

  повернуть разговор μτφ. γυρίζω αλλού την κουβέντα.

  στρέφομαι, στρίβω, γυρίζω•

  ключ -лся в замке το κλειδί έστριψε στην κλείδωνιά•

  он -лся лицом ко мне αυτός έστρεψε το πρόσωπο κατ. εμένα.

  || αλλάζω κατεύθυνση•

  дело -лось совсем иначе η υπόθεση πήρε τελείως διαφορετική τροπή.

  εκφρ.
  язык -лся у кого – τόλμησε κάποιος να μιλήσει, λύθηκε η γλώσσα κάποιου.

  Большой русско-греческий словарь > повернуть

 • 8 поворотить

  -рочу, -ротишь
  ρ.σ. (παλ: κ. απλ.)
  βλ. повернуть.
  βλ. повернуться.

  Большой русско-греческий словарь > поворотить

 • 9 рука

  -и, αιτ. руку, πλθ. руки, рук, рукам θ.
  1. το χέρι•

  правая, левая рука δεξιό, αριστερό χέρι•

  поднять -и σηκώνω τα χέρια•

  опустить -и κατεβάζω τα χέρια•

  брать в -у παίρνω στο χέρι•

  взять ребнка на руки παίρνω στα χέρια το παιδάκι•

  скрестить -и σταυρώνω τα χέρια•

  вывехнуть -у εξαρθρώνω,βγάζω (στραμπουλίζω) το χέρι•

  протянуть -у τεντώνω το χέρι•

  подать -у δίνω το χέρι•

  умелые -и προκομμένα χέρια.

  || η άκρη του χεριού (παλάμη, δάχτυλα)•

  снимать с -и кольцо βγάζω από το δάχτυλο το δαχτυλίδι.

  2. γραφικός χαρακτήρας•

  это ваша -? αυτό είναι δικό σας γράψιμο;•

  это ме моя рука αυτό δεν είναι δικό μου γράψιμο.

  || υπογραφή (ιδιόχειρη)•

  подделать чью-н. -у πλαστογραφώ την υπογραφή κάποιου.

  3. πλθ. -и εργάτες•

  не хватает рук δε φτάνουν (αρκούν) τα χέρια.

  || άνθρωποι, άτομα•

  я знаю это из нескольких рук το ξέρω αυτό από μερικούς ανθρώπους.

  || μτφ. ισχυρός, δυνατός•

  властная (тяжёлая) рука στιβαρό χέρι.

  || βοηθός, προστάτης.
  4. παλ. συμφωνία γάμου•

  отдать кому-нибудь -у δίνω το χέρι σε κάποιον•

  он просит -у е дочери αυτός ζητά το χέρι της κόρης της (να παντρευτεί την κόρη της).

  5. θέση, σειρά (εργάτη, παίχτη κλπ.)• первая, вторая, третья рука πρώτος, δεύτερος, τρίτος εργάτης•

  на одной -е все четыре туза σ ένα χέρι (παίχτη) και οι τέσσερις άσσοι.

  6. κατηγορία, τάξη•

  мука первой руки αλεύρι πρώτης ποιότητας•

  7. (με αιτ. και πρόθεση «под») σημαίνει κατάσταση, διάθεση•

  под весёлую -у σε κατάσταση ευθυμίας•

  под пьяную -у σε κατάσταση μέθης.

  εκφρ.
  в –ах чьих ή у кого (быть находить(ся) – α) είμαι στα χέρια κάποιου (εξαρτιέμαι (από κάποιον), β) είμαι, βρίσκομαι στη διάθεση κάποιου, γ) είμαι, βρίσκομαι στην εξουσία κάποιου•
  на рукау – (στρατ. παράγγελμα) με προτετανένο το όπλο! προτείνατε!•
  на -у кому – προς όφελος κάποιου•
  на -ах чьих ή у кого (быть, находить(ся) – είμαι, βρίσκομαι στα χέρια κάποιου (υπο την κηδεμονία, προστασία)•
  на -ах у кого (быть, имеет(ся) – υπάρχει σε κάποιον•
  на рукаах у меня ни копейки нет – στα χέρια μου δεν έχω ούτε καπίκι•
  не рука кому – δεν ταιριάζει, αρμόζει σε κάποιον•
  по -е кому – α) ταιριάζω, πηγαίνω•
  перчатка не по - – το γάντι δε μου ταιριάζει στο χέρι. β) κατάλληλος, εύθετος, του χεριού•
  по -ам! – στα χέρια! (αποφασίστηκε, εγκρίθηκε)•
  под -у ходить – αγκαζέ (αλαμπράτσα) βαδίζω•
  под -у – με εμποδίζει κάποιος (όταν είμαι απασχολημένος): не говори под -у μη μου μιλάς όταν εργάζομαι•
  под -ой ή под -ами – μπροστά στα χέρια, πολύσιμά•
  под -сж)παλ. κρυφά, μυστικά, κρυφομιλώντας•
  с -и – ταιριάζει, πηγαίνει•
  -ами и ногами; с -ами и ногами; с -ами, ногами – α) με χέρια και με πόδια (ολόψυχα), β) ολόκληρα, ολότελα, πλήρως•
  рука в -уπαλ. αγκαζέ, αλαμπράτσα•
  рука об руку – χέρι με χέρι μαζί, αγαπημένα, αδερφωμένα•
  рука с рукаой – (παλ.) αγκαζέ, αλαμπράτσα•
  -и вверх! – απάνω τα χέρια! (παραδόσου)•
  -и прочь от... – κάτω τα χέρια απο... (μη επεμβαίνετε)•
  - и не доходят – δεν ευκαιρώ, δεν αδειάζω•
  рука не дрогнет – το χέρι δεν τρέμει (δε διστάζει μπροστά σε τίποτε)•
  - и опустились (отнялись) – κόπηκαν τα χέρια (οι δυνάμεις, η επιθυμία, ο ζήλος)•
  рука не поднимается у кого – δε σηκώνει το χέρι (είναι) αναποφάσιστος, διστακτικός•
  - и чешутся у кого – α) πάει φιρί-φιρί για καυγά. β) τρώνε τα χέρια για δουλειά (έχω όρεξη για δουλειά)•
  - ой не достать (не достанешь) – είναι απρόσιτος (για υψηλή προσωπικότητα)•
  - ой подать – πολύ σιμά, το χέρι ν' απλώσεις τον έφτασες•
  - ами и ногами отбиваться – με χέρια και με πόδια αντιστέκομαι, αποκρούω (σθεναρά, λυσσαλέα)•
  дать -у на отсечение – κόβω το κεφάλι μου (όρκος διαβεβαίωσης)•
  иметь -у – έχω μπάρμπα στην Κορώνα (έχω τα μέσα)•
  марать (пачкать) -и – λερώνω τα χέρια (αναμειγνύομαι σε βρώμικη υπόθεση)•
  обломать -и о кого – δέρνω, χτυπώ ανελέητα (σπάζοντας τα ίδια μου τα χέρια)•
  опустить -и – κατεβάζω το κεφάλι (αποθαρρύνομαι, απογοητεύομαι)•
  подать (протянуть) -у (помощи) – δίνω χείρα βοηθείας (βοηθώ)•
  поднять -у на кого, что – σηκώνω χέρι κατά κάποιου (αρχίζω αγώνα κατά κάποιου)•
  приложить -у к чему ή под чем – βάζω την υπογραφή κάτω απο•
  -и ή -у к чему – βάζω το χεράκι μου (συμμετέχω)•
  умыть -и – νίβω τα χέρια μου (απεκδύομαι πάσης ευθύνης)•
  как без рук кого-чего – σαν να μην έχω χέρια, κανένα(ν), τελείως ανίκανος•
  брать (взять) себя в -и – συγκρατώ τον εαυτό μου, αυτοεπιβάλλομαι, αυτοκυριαρχούμαι•
  взять в -и кого – παίρνω στα χέρια μου κάποιον πειθαρχώ, υποτάσσω, τιθασεύω•
  играть в четыре -и – παίζω κατρμέν (δυο παίχτες στο πιάνο)•
  попасть(ся) в -и – α) πέφτω, περιέρχομαι στα χέρια•
  письмо попало в -и начальника полиции – α) το γράμμα έπεσε στα χέρια του διευθυντή της αστυνομίας, β) πέφτω στα χέρια (τύραννου, βασανιστή κ.τ.τ.)•
  иметь (держать) в (своих) -ах – έχω, κρατώ στα χέρια μου (κατέχω)•
  смотреть (глядеть) из чьих рук – αποβλέπω σε βοήθεια κάποιου•
  прибрать к -ам – παίρνω, ιδιοποιούμαι, σφετερίζομαι•
  пройти между рук – (για χρήματα) ξοδεύονται, φεύγουν απαρατήρητα, από λίγα-λίγα•
  выдать на -и – δίνω στα χέρια, εγχειρίζω στον ίδιο•
  отдать на -и – αναθέτω την προστασία (κηδεμονία) σε κάποιον•
  получить на -и – παίρνω στα χέρια μου•
  бить, ударить по -ам – χειραψία αμέσως μετά το κλείσιμο της συμφωνίας•
  дать по -ам – χτυπώ στα χέρια (για να αποβάλλει κακές συνήθειες, για εκφοβισμό)•
  вести под -и – οδηγώ (πηγαίνω) κάποιον κρατώντας από τα χέρια μαζί με άλλον•
  попасть(ся), повернуться под -у кому – τυχαία βρίσκομαι σιμά σε κάποιον•
  в одни -и (продать, отпустить) – κατ άτομο, από έναν-έναν εξυπηρετώ, πουλώ εμπόρευμα•
  в наших -ах – στα χέρια μας, στην κατοχή μας, εξουσία μας•
  в одних -ах быть – στα χέρια ενός ανθρώπου είναι (υπάρχει)•
  из рук в -и ή с рук на -и – από τα χέρια ενός στου άλλου, απο τον έναν στον άλλον•
  из рук вон (плохо) – μακριά απ εδώ• κακά, ψυχρά κι ανάποδα•
  на -ах чьих умереть – πεθαίνω στα χέρια κάποιου•
  от -и писать – γράφω με το χέρι (όχι με γραφομηχανή)•
  по рукаам ходить – περιέρχομαι από χέρι σε χέρι•
  с рук продавать – πουλώ στο χέρι, κρατώντας στα χέρια•
  с рук сбыть (пустить) – απαλλάσσομαι, γλυτώνω, ξεφορτώνομαι•
  с рук сойти – ξεφεύγω από τα χέρια (τα νύχια), τη γλυτώνω, την περνώ ατιμώρητα•
  дело рук чьих – είναι έργο κάποιου, από σφάλμα κάποιου•
  обеими -ами подписаться – συμφωνώ απόλυτα, υπογράφω με τα δυο χέρια•
  обеими -ами ухватиться – επωφελούμαι (δράττομαι) της ευκαιρίας.

  Большой русско-греческий словарь > рука

 • 10 спина

  -ы, αιτ. спину, πλθ. спины θ. Η ράχη του σώματος, τα νώτα, η πλάτη•

  согнуть спинау λυγίζω τη ράχη•

  взвалить ношу в -у ρίχνω το φορτίο στη ράχη.

  εκφρ.
  за -ой остаться – μένω πίσω (υστερώ)•
  за -ой у кого делать – κάνω κάτι πίσω•
  сото – τις πλάτες κάποιου (κρυφά από κάποιον)•
  не разгибая спинаы работать – εργάζομαι χωρίς να σηκώσω κεφάλι•
  на собственной -е испытывать – δοκιμάζω στην καμπούρα μου, στο τομάρι μου•
  повернуть спинау к кому-чему ή повернуться -ой к кому-чему – γυρίζω τις πλάτες (τα νώτα) σε κάποιον, σε κάτι• δε δίνω προσοχή, σημασία•
  прятаться за чью -у – αποφεύγω προφασιζόμενος•
  жить (сидеть, быть) за чьей -ой – έχω τη βοήθεια ή προστασία κάποιου•
  выезжать ή ездить на чьей -е – χρησιμοποιώ κάποιον για επιτυχία του σκοπού μου•
  нож в -у кому – πισόπλατο χτύπημα σε κάποιον.

  Большой русско-греческий словарь > спина

См. также в других словарях:

 • повернуться — поворотиться, обернуться, оборотиться, обратиться Словарь русских синонимов. повернуться обернуться, обратиться; оборотиться, поворотиться (прост.) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова.… …   Словарь синонимов

 • ПОВЕРНУТЬСЯ — ПОВЕРНУТЬСЯ, повернусь, повернёшься, совер. (к повертываться и к поворачиваться). 1. Вращаясь, вертясь, делая поворот, изменить положение. Лежа повернуться с боку на бок. Повернулся ко мне лицом. Ключ повернулся в замке. 2. перен. Получить иное… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПОВЕРНУТЬСЯ — ПОВЕРНУТЬСЯ, нусь, нёшься; совер. 1. Вращательным движением или ворочаясь, изменить положение. П. в сторону. П. на другой бок. Ключ повернулся в замке. Как только язык повернулся? (как можно было такое сказать?; разг. неод.). 2. (1 ое лицо и 2 е… …   Толковый словарь Ожегова

 • повернуться — глаг., св., употр. очень часто Морфология: я повернусь, ты повернёшься, он/она/оно повернётся, мы повернёмся, вы повернётесь, они повернутся, повернись, повернитесь, повернулся, повернулась, повернулось, повернулись, повернувшийся, повернувшись 1 …   Толковый словарь Дмитриева

 • повернуться — ▲ изменяться ↑ в отношении, направление (в пространстве) повернуться изменение ориентации в положении тела. перевернуть, ся. кантовать. занести (# один конец бревна. машину занесло). мах. поворачивать. повертывать …   Идеографический словарь русского языка

 • повернуться негде — иголку некуда воткнуть, плюнуть некуда, ни стать ни сесть, ступить негде, набито как сельдей в бочке, шагу ступить некуда, плюнуть негде, дыхнуть негде, не повернуться, не протолкнуться, пушкой не пробьешь, теснота, давка, скученность, ступить… …   Словарь синонимов

 • повернуться спиной — игнорировать, не придать значения, переступить, отвернуться, не принять во внимание, показать спину, не заметить, не обратить внимания, отвратиться, отворотиться, закрыть глаза, пренебречь, не пожелать знать, пройти мимо, сбросить со счетов,… …   Словарь синонимов

 • ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ — кто к чему, {реже }к кому Обращать внимание, проявлять заинтересованность, участие. Имеется в виду, что пришло время, чтобы лицо или группа объединённых общей деятельностью лиц (Х) проявили непосредственный интерес к каким л. событиям, ситуациям …   Фразеологический словарь русского языка

 • ПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЙ — кто к кому, к чему Проявлять безразличие, пренебрежение. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Х) перестают обращать внимание или выражают презрительное равнодушие к другому лицу или к другой группе лиц (Y), к… …   Фразеологический словарь русского языка

 • ПОВЕРНУТЬСЯ СПИНОЮ — кто к кому, к чему Проявлять безразличие, пренебрежение. Имеется в виду, что лицо или группа объединённых общими интересами лиц (Х) перестают обращать внимание или выражают презрительное равнодушие к другому лицу или к другой группе лиц (Y), к… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Повернуться лицом — ПОВОРАЧИВАТЬСЯ ЛИЦОМ к кому, к чему. ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ к кому, к чему. Экспрес. Начинать обращать внимание, проявлять заинтересованность в ком либо или в чём либо …   Фразеологический словарь русского литературного языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»