Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

передавать

 • 1 передавать

  матем., техн., физ., несов. передава́ть, сов. переда́ть
  ( на месте) передава́ти, переда́ти; ( на расстояние) пересила́ти, пересла́ти; ( по радио) висила́ти, ви́слати

  Русско-украинский политехнический словарь > передавать

 • 2 передавать

  матем., техн., физ., несов. передава́ть, сов. переда́ть
  ( на месте) передава́ти, переда́ти; ( на расстояние) пересила́ти, пересла́ти; ( по радио) висила́ти, ви́слати

  Русско-украинский политехнический словарь > передавать

 • 3 передавать

  передать
  1) передавати, передати кому, що, (о многом) попередавати. [Передай мені сіль]. -вать что-н. из рук в руки, друг другу - передавати з рук до рук, один (одно) одному що-небудь. -вать, -дать кому имущество, власть, право - передавати, передати (редко здавати, здати) майно, владу, право кому. Срв. Уступать. -давать (-дать) приказания армии по радиотелеграфу - передавати (передати) накази (розкази) армії радіо- телеграфом. -дать болезнь, черты характера кому - передати х(в)оробу, вдачу кому. -дать письмо, деньги, подарок кому через кого - пере[по]давати, пере[по]дати листа, гроші, гостинець кому ким. [Козаком гостинець батькові передав]. -дать письмо в собственные руки - по[пере]дати листа до власних рук. -дать дело на чьё усмотрение - віддати справу на чий розсуд, здатися на чию думку. -дать дело в суд - передати справу до суду. -дать настроение кому - передати настрій кому. [Музика грою передає сумний свій настрій слухачам]. -дать вексель - пережирувати. [Узяв та вексель той на жінку і пережирував];
  2) что (изображать) - віддавати, віддати, подавати, подати. [Поет виразно віддає свої переживання. Букви віддають звуки. Оповідання подає трагічну долю відомої красуні (Єфр.)];
  3) -дать лишнее - передавати, передати, (о мног.) попередавати [Передав куті меду. Ви передали три карбованці, як давали решту (при сдаче)]; (заплатить дорого) переплачувати, переплатити за що; (давать много раз) давати, по[на]давати. Сколько денег я ему уже -вал - скільки вже грошей я йому надавав;
  4) (на словах) переказувати, переказати, наказувати, наказати, переповідати, переповісти, (о сплетнях, слухах ещё) переносити, перенести, (о многом) попереказувати, попереповідати, попереносити, попереношувати кому що, про що. [Я не буду переказувати вам тих лайок (Коцюб.) (и ті лайки). Переказували новини (Грінч.). Переказала, щоб поспішався (Коцюб.). Переказати словами становище мого духа (Конис.). Ой накажи, галко, від кошового вісті. Де що почує, все переносить]. -ть через кого - переказувати, наказувати ким. [Переказала дочкою, щоб поспішав додому. Накажи слугою, що ти нездужаєш (Л. Укр.)]. -дать чьи слова - переказати, подати чиї речі (чию мову). Он неверно -дал мои слова - він не так переказав мої слова. -дать мысль (словами) - переказати думку. -дать что-либо своими словами - переказати що своїми словами. -ть известие - подати звістку. -ть что-либо потомству - передати що потомству (нащадкам), подати що у потомство (Куліш). -ть на письме - списати. [Найкращая пісня мені, її-ж і списати не сила (Самійл.)]. -вать, -дать поклон - переказувати, переказати поклін и поклона, віддавати, віддати поклін, поклоняти, поклонити, поклонятися, поклонитися, відклонятися, відклонитися кому ким. [Сестра до брата з чужої сторони поклоняла. Козак до дівчини ворлами та поклонився. З України до дівчини козак відклонився]. -дайте ему мою глубокую благодарность, моё почтение - перекажіть йому мою глибоку подяку (вдячність), мою повагу (пошану). -дать кукованием - перекувати. [Хоч сивою зозулькою перекуй до мене]. Передаваемый - передаваний; віддаваний; переплачуваний; переказуваний; переповідуваний. Переданный и переданный - переданий, (о мног.) попередаваний; відданий, поданий, (о мног.) повіддаваний; переплачений; переказаний, наказаний, переповіданий, переповіджений, перенесений, (о мног.) попереказуваний, понаказуваний, попереповіданий, попереношуваний.
  * * *
  I несов.; сов. - перед`ать
  передава́ти, переда́ти и попередава́ти; (отдавать; изображать, выражать какими-л. средствами) віддава́ти, відда́ти; (сообщать услышанное, узнанное, пересказывать) перека́зувати, переказа́ти и поперека́зувати, переповіда́ти, переповісти́ и перепові́сти
  II
  (надавать много чего-л.) передава́ти

  Русско-украинский словарь > передавать

 • 4 выражать

  -ся, выразить, -ся
  1) см. Обнаруживать, -ся, обнаружить, -ся;
  2) (определять) визначати, -ся, визначити, -ся. [Повинність соціялістів під час війни не можна визначити однією думкою (Грін.)];
  3) (словами) висловлювати, -ся, висловити, -ся. [Не так висловив], виливати, -ся словом, вилити, -ся словом, у слові; (высказывать, -ся) виповідати, -ся, виповісти, -ся, вимовити, змовити. [Кожен народ виповідає свої думки, свій погляд по- свойому. Не змовлю я своєї думки]. Если можно так выразиться - коли можна так висловитися; сказати-б. [Характеризує воно дух епохи, передає її, сказати-б, непропащі пахощі (Єфр.)]. Выразить на письме - висловити листовно, списати. Выражать пением - вимовляти співом, виспівувати. -ать мимикой - говорити на мигах, мімікувати. Выражать нетерпение - нетерпеливитися. В-ать охоту - охотитися, поохотитися. В-ать желание принять участие в чём, присоединиться к чему - зголошуватися, зголоситися до чого;
  4) (передавать) віддавати, віддати. [Що-ж до букви ю, то вона має віддавати в старій сербській графіці звук jo (Кримськ.)]. Выражаемый -
  1) виявлюваний;
  2) визначуваний;
  3) висловлюваний, вимовлюваний. Выраженный -
  1) виявлений;
  2) визначений;
  3) висловлений, вимовлений, виповіджений; (переданный) відданий. Ясно, определённо выраженный - виразний. [Виявляється виразне бажання сховати частину правди (Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - в`ыразить
  1) виража́ти, ви́разити; ( словами) висло́влювати, ви́словити; ( отражать) відбива́ти, відби́ти; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  \выражать жела́ние — висло́влювати, ви́словити (виявляти, ви́явити, виража́ти, ви́разити) бажа́ння

  2) (обозначать, исчислять) виража́ти, ви́разити

  Русско-украинский словарь > выражать

 • 5 передать

  см. Передавать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > передать

 • 6 поклон

  1) (действие) кланяння. [Іди, я і без кланяння пущу їсти (Хорол.)];
  2) поклін (- лону), ум. поклонець (-нця), уклін (-лону). Земной -н - доземний поклін, поклін до землі. Бить (класть) -ны - бити (ударяти) поклони, забити (ударити) поклони, класти (покладати) поклони, (иронич.) гріти поклони. -лон отвесить - віддати поклін. Передавать, посылать - н кому - кланятися, поклонятися, поклонитися, поклоняти, поклонити, переклонятися, переклонитися. Передавать (сообщать) кому -н от кого - віддавати кому поклін од кого. Пойти с -ном (приношением) - піти на ралець.
  * * *
  поклі́н, -ло́ну, уклі́н, -ло́ну

  Русско-украинский словарь > поклон

 • 7 выражать

  несов. выража́ть, сов. вы́разить
  1) матем. (исчислять, обозначать) виража́ти, ви́разити, обчисля́ти, обчи́слити; виража́ти, ви́разити
  2) ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( словами - обычно) висло́влювати, ви́словити; ( произносить - ещё) вимовля́ти, ви́мовити; (отражать, отображать) відбива́ти, відби́ти; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > выражать

 • 8 передать

  Русско-украинский политехнический словарь > передать

 • 9 выражать

  несов. выража́ть, сов. вы́разить
  1) матем. (исчислять, обозначать) виража́ти, ви́разити, обчисля́ти, обчи́слити; виража́ти, ви́разити
  2) ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( словами - обычно) висло́влювати, ви́словити; ( произносить - ещё) вимовля́ти, ви́мовити; (отражать, отображать) відбива́ти, відби́ти; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > выражать

 • 10 передать

  Русско-украинский политехнический словарь > передать

 • 11 передавати

  выража́ть ( передавать), передава́ть ( на месте)

  Українсько-російський політехнічний словник > передавати

 • 12 вещать

  віщати, виголошувати.
  * * *
  1) ( изрекать) віща́ти; ( предсказывать) віщува́ти, пророкува́ти
  2) ( передавать по радио) говори́ти, повідомля́ти

  Русско-украинский словарь > вещать

 • 13 выражаться

  несов.; сов. - в`ыразиться
  1) ( обнаруживаться) виявля́тися, ви́явитися, виража́тися, виразитися; ( отражаться) відбива́тися, відби́тися; ( передаваться) передава́тися, переда́тися
  2) ( передавать мысль словами) висло́влюватися, ви́словитися
  3) (обозначаться, исчисляться) виража́тися, ви́разитися
  4) (несов.: браниться) ла́ятися

  Русско-украинский словарь > выражаться

 • 14 запечатлевать

  несов.; сов. - запечатл`еть
  1) лит., иск. (передавать, отражать) відбива́ти, відби́ти (відіб'ю́, віді́б'єш и відіб'є́ш); ( воплощать) уті́лювати, уті́лити; (закреплять, рисуя, фотографируя) фіксува́ти, зафіксува́ти
  2) (закреплять, сохранять) зберіга́ти, зберегти́, -режу́, -режеш, закарбо́вувати, -бо́вую, -бо́вуєш, закарбува́ти; ( запоминать) запам'ято́вувати, запам'ята́ти
  3) (отмечать, ознаменовывать) відзнача́ти, відзна́чити и відзначи́ти
  4) (свидетельствовать чем-л.) засві́дчувати, засвідчити
  5) ( класть печать) пропеча́тувати, пропеча́тати

  Русско-украинский словарь > запечатлевать

 • 15 кланяться

  поклониться кланятися и уклонятися, (в песнях) поклонятися, уклонитися, поклонитися кому, (прощаясь ещё) відклонятися, відклонитися. [Батькові й неньці поклоняйся (Пісня). Молодий і молода відклоняються батькові й матері (Сл. Гр.)]. -ться почтительно - уклонятися шанобливо, поштиво; чолом давати (віддавати, віддати). [Увійшов у хату, віддав чолом господареві (М. Грінч.)]. -ться в пояс - уклонятися низько, низьким поклоном. -ться земно - бити (сов. ударити) чолом, падати (упасти) в ноги (до ніг) кому, уклонятися до землі, чолом доземний (уклін) дати, (презр.) п'яти лизати кому. [Ударили чолом перед нашим столом (Пісня)]. Не стоило и -ться кому - не варт було й голову клонити (кланятися) перед ким. -ться кому чем - дарувати кому що, на ралець давати кому що. -юсь вам этим конём - дарую вам цього коня. -нился ему сотнею рублей - відніс йому на ралець сотню карбованців. Просить -няясь - прохати уклінно. -ться (передавать поклон кому) - поклонятися (сов. поклонитися), кланятися кому, до кого, поклона переказувати (посилати) кому, (сов. перекланятися кому од кого), вітати кого (поклоном). [Вітайте його від мене (низьким поклоном)]. Берёт так -ется, а возьмет, так чванится - як позичає, то всі боги викладає, а як віддає, то в батька-матір лає (Номис).
  * * *
  (кому-чему) кла́нятися (кому-чому); ( делать поклон) уклоня́тися, торж. кла́сти поклі́н (кому-чому); ( приветствовать при встрече) віта́тися (з ким), віта́ти, диал. здоро́вити (кого); (перед кем-л.) шапкува́ти (перед ким, кому; кого)

  честь име́ю \кланяться — моє́ шанува́ння (поважа́ння)

  Русско-украинский словарь > кланяться

 • 16 переводить

  перевести
  1) переводити, перевести, (о мног.) попереводити кого куди. -сти арестанта из одной тюрьмы в другую - перевести арештанта з одної в'язниці до другої. -сти глаза, взор на кого, на что - перевести очі, погляд на кого, на що. -дить глаза (с места на место) - переводити очі, поводити очима по чому. -сти разговор на что, на другую тему, предмет - звернути розмову (річ) на що, на иншу тему (на инший бік), звести мову на що, зійти на що, закинути на инше, (шутл.) заговорити з иншої бочки. [Нехай, сестро, опісля! - скаже було Кость, та й закине на друге на що-небудь (Квітка)]. -дить, -сти дух - зводити, звести дух, відводити, відвести дух, переводити, перевести дух, відсапувати(ся), відсапатися, відсапнути, віддихатися и -дихуватися, віддихатися, віддихнутися, відідхнути, відхлинути. [Дайте мені дух звести (відсапнути). Молодиця не переведе духу, верещить (М. Вовч.) Лаговський важко одсапував з того прудкого ходіння (Крим.). Візник важко оддихнувся й поскріб під шапкою (Васильч.)]. Не могу (не может) дух -сти - не здишуся, не здишеться, не відведу (не відведе) духу. [Аж не здишеться, мов тільки що вловлений горобчик (Куліш)];
  2) (в высший класс) промувати, попромувати. [Що в йому кипіло, зараз виявилось, як тільки попромували його в четвертий клас (Свид.)];
  3) переписувати, переписати, попереписувати що на кого, зводити, звести що на що. [Семилітню поволовщину звів на годову (Куліш)]. -сти имение на имя своей жены - переписати маєток на свою жінку. -дить что-л. на деньги - обертати (обернути) що на гроші. -дить рубли на франки - обертати, зводити карбованці на франки. -дить на камень, литогр. - перебивати на камінь. -дить на бумагу - перебивати, переводити на папір;
  4) переказувати, переказати, пересилати, переслати що. Я -вёл ему по почте сто рублей - я переказав (переслав) йому поштою сто карбованців;
  5) (с одного языка на другой) перекладати и -кладувати, сов. перекласти и переложити, (о мног.) поперекладати и -кладувати (з однієї мови на другу); (пояснить) перетовмачувати, перетовмачити, поперетовмачувати що. [На нашу мову Іліяду переклав Руданський. Промов по-нашому, а я приставлю таку рабиню, що по-римськи вміє, вона твої слова перетовмачить (Л. Укр.)]. -сти слово в слово - перекласти слово за словом. - водить что-л. стихами - перекладати (перекласти) віршем (віршами), перевіршовувати (перевіршувати, поперевіршовувати), переспівувати (переспівати, попереспівувати) що;
  6) (истреблять) зводити, звести, переводити, перевести, виводити, вивести, вигублювати, вигубити, вибавляти, вибавити, (неоднократ.) позводити, попереводити, повиводити, повигублювати, повибавляти. [Позводити, повиводити и т. д. мишей, всяку погань];
  7) (тратить понапрасну) переводити, перевести, марнувати, змарнувати, (о мног.) попереводити, помарнувати. -сти время, деньги - перевести, змарнувати час, гроші. Переведённый - переведений; переписаний; переказаний, пересланий; перекладений и т. д.
  * * *
  I несов.; сов. - перевест`и
  1) перево́дити, перевести́; ( о перемещении) поперево́дити; ( о разговоре) зво́дити, звести́
  2) ( пересылать - деньги по почте) перека́зувати, переказа́ти
  3) ( на другой язык) переклада́ти, перекла́сти
  4) ( рисунок) перево́дити, перевести́ и поперево́дити, перебива́ти, переби́ти и поперебива́ти
  5) (уничтожать) вини́щувати, ви́нищити, зни́щувати и ни́щити, зни́щити и пони́щити, вигу́блювати и вигубля́ти, ви́губити, зво́дити, звести́ и позво́дити
  6) ( тратить попусту) марнува́ти, змарнува́ти, несов. промарнува́ти; перево́дити, переве́сти и поперево́дити
  7) (передавать чью-л. речь, сведения) передава́ти, переда́ти

  \переводить — дух (дыха́ние) перево́дити, перевести́ дух (ди́хання, по́дих), зво́дити, звести́ дух, передиха́ти, передихну́ти, віддиха́тися и відди́хуватися, відди́хатися, віддиха́ти и відди́хувати, відди́хати и віддихну́ти; відса́пуватися, відса́патися, відса́пувати, відсапну́ти, відха́куватися, відхакну́тися, несов. ви́сапатися, несов. віддима́тися, віддува́тися

  II
  (водя за собой куда-л.) переводи́ти

  Русско-украинский словарь > переводить

 • 17 переговаривать

  переговорить
  1) с кем, о чём - переговорювати, переговорити, перебалакувати, перебалакати, перемовляти, -ся, перемовити, -ся про що з ким. [Йому треба було перебалакати про щось своє (Крим.)];
  2) (сказать всё) переказувати, переказати, переговорювати, переговорити, перебалакувати, перебалакати, попереказувати, попереговорювати, поперебалакувати що. [Я все переговорив: більш нема чого сказати. Перебалакали всі свої балачки]. Переговоренный - переговорений, перебалаканий;
  3) кого (закидать словами) - переговорювати, переговорити, перебалакувати, перебалакати, (насмешл.) передзявкувати, передзявкати кого. [Де-б то вже така й знайшлась, що тебе переговорила (Грінч.). Тебе не перебалакасш. Вони як зіткнуться де-небудь, то аж плачуть, що одна другої не передзявкає (Мова)];
  4) (повторять сказанное) переказувати, переказати. [Папуга кожне слово переказує];
  5) (передавать чужие речи) переказувати, переказати, переповідати, переповісти. [Така язиката - усе перекаже, що почує].
  * * *
  несов.; сов. - переговор`ить
  перегово́рювати, переговори́ти и поперегово́рювати; перебала́кувати, перебала́кати и поперебала́кувати; (несов.: обменяться мнениями) потрактува́ти

  Русско-украинский словарь > переговаривать

 • 18 перекладывать

  перекласть и переложить
  1) перекладати, перекласти, переложити, (о мног.) поперекладати що куди, що чим, (о вещах) переташовувати, переташувати, (о мног.) попереташовувати. [Переклав (переложив) книжки з полиць до шафи (у шафу). Поперекладав пляшки сіном, щоб у дорозі (дорогою) не потовклися. З російської мови переклав (переложив) українською (на українську)]. Печка чадна, надо её -класть - грубка чадить, треба її пересипати (перекидати). -класть на счётах - перерахувати(ся), перекинути на рахівниці. -ложить из кармана в карман, из одной руки в другую - перекласти з кешені в кешеню (до кешені), з одної руки в другу. -жите книги со стола в шкаф - переложіть (поперекладайте) книги з стола (з столу) до шафи (в шафу);
  2) (положить лишку) передавати, передати чого. [Передав куті меду]. См. Передавать;
  3) муз. - переводити, перевести. -жить пьесу из одного тона в другой - перевести п'єсу з, одного тону в инший;
  4) -вать лошадей - перепрягати, перепрягти, поперепрягати коні (коней). Перекладенный и переложенный - перекладений, переложений, поперекладаний, переташований; переданий; переведений.
  * * *
  несов.; сов. - перелож`ить
  1) переклада́ти, перекла́сти и попереклада́ти; ( производить заново кладку) перемуро́вувати, перемурува́ти; (ремонтируя, переделывая) перекида́ти, переки́дати, пересипа́ти, переси́пати
  2) ( излагать в другой форме) муз., лит. переклада́ти, перекла́сти и попереклада́ти; (несов. муз.) покла́сти
  3) ( лошадей) перепряга́ти, перепрягти́ и поперепряга́ти
  4) ( класть слишком много) передава́ти, переда́ти

  Русско-украинский словарь > перекладывать

 • 19 перемасливать

  перемаслить
  1) (передавать масла) перемаслювати; перемаслити, перемащувати, перемастити, (о мног.) поперемаслювати, поперемащувати що; (помаслить всё) - см. Помаслить;
  2) (перепачкать маслом всё) пообмаслювати, пообмащувати. Срв. Замаслить. Перемасленный -
  1) перемаслений, перемащений;
  2) пообмаслюваний, пообмащуваний.
  * * *
  несов.; сов. - перем`аслить
  1) перема́слювати, перемасли́ти; ( растительным маслом) переолі́ювати, переолі́їти
  2) ( пачкать маслом) заяло́жувати, позаяло́жувати

  Русско-украинский словарь > перемасливать

 • 20 подвергать

  подвергнуть чему піддавати, піддати чому, під що. [Піддавала критиці традиції та інтереси, во ім'я яких від неї вимагано жертв (Доман.). Не хочемо піддавати вашу індивідуальність анатомічній операції (Крим.)]. -гать, -нуть возможности чего-л. неприятного - наражати, наразити на що, підводити, підвести під що. Его -гали большой опасности - його наражали на велику небезпеку. -гать чему-л. неприятному себя - наражатися на що. [Я не просив тебе покинуть віру, лише не виставлятися прилюдно, не наражатися на небезпечність (Л. Укр.)]. -гать опасности свою (чью) жизнь (здоровье) - важити своїм (чиїм) життям (здоров'ям); (испытанию) виставляти, виставити на спробу. [Знаючи як у ті часи на мужика дивились, ми зрозуміємо, на яку страшну спробу виставила доля українську мову (Єфр.)]. Он был -гнут жестоким испытаниям судьбы - завдала йому доля багато тяжкого в житті. -гать испытанию качество чего - піддавати спробі що. -гать, -нуть наказанию - завдавати, завдати кари кому и на кару кого. Его -ли тяжкому наказанию - його завдали на тяжку кару. -гать ответственности (привлекать) - притягати (притягти) кого до відповідальности. [За зловживання його притягнено до відповідальности]; (штрафу) піддавати, піддати карі, пені, накидати пеню; (обыску) кого - робити трус (ревізію) у кого, трусити кого; (заключению в тюрьме) садовити, посадовити у в'язницю, у вежу, у тюрму. -гать пересудам чьё доброе имя - вводити, ввести у (не)славу кого, пускати поговір на кого. [Сватай мене, козаченьку, не вводь у неславу]; (себя) у неславу входити. [Сама-ж бо ти, дівчинонько, у неславу входиш, що пізненько-нераненько із вулиці ходиш]. -гать посмеянию - виставляти, виставити на глум, на посміх. -гать операции кого - піддавати, піддати під операцію кого. -гать, -нуть действию огня, холода - виставляти, виставити на спробу вогнем, холодом. Подвергнутый чему - відданий під що, наражений на що, підведений під що.
  * * *
  несов.; сов. - подв`ергнуть
  1) піддава́ти, підда́ти (кого-що чому); ( производить над кем-чем что) роби́ти, зроби́ти (кому-чому, у кого-чого, з ким-чим, над ким-чим що); ( налагать) наклада́ти, накла́сти, (на кого-що що); (чему-л. неприятному) наража́ти, нарази́ти (кого-що на що); ( передавать) віддава́ти, відда́ти ( кого-що на що и під що)
  2) (подчинять, делать подвластным) підкоря́ти, підкори́ти

  Русско-украинский словарь > подвергать

См. также в других словарях:

 • передавать — Отдавать, вручать, предоставлять, препоручать, уступать. Ср. . См. давать, заражать, объяснять, показывать, поручать, рассказывать, уступать... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари,… …   Словарь синонимов

 • ПЕРЕДАВАТЬ — ПЕРЕДАВАТЬ, передать что кому, подавать из рук в руки. Передавайте блюдо вкруговую. Братину передают из рук в руки. | Передавать кому именье, передать власть, право, уступить или укрепить законно. | Наушничать, пересказывать, сплетничать, или… …   Толковый словарь Даля

 • ПЕРЕДАВАТЬ — (negotiate) Передавать переводной вексель (bill of exchange) или чек другому лицу для получения компенсации (cм.: обращаемость (negotiability); отчуждаемый/ переуступаемый инструмент (negotiable instrument). Бизнес. Толковый словарь. М.: ИНФРА М …   Словарь бизнес-терминов

 • ПЕРЕДАВАТЬ — (negotiate) 1. Совещаться для того, чтобы прийти к взаимоприемлемым условиям заключения сделки или соглашения. 2. Передавать вексель (bill of exchange) или чек другому лицу для получения компенсации.См.: обращаемость (negotiability);… …   Финансовый словарь

 • передавать — ПЕРЕДАТЬ, ам, ашь, аст, адим, адите, адут; передал и передал, передала, передало и передало; передай; переданный ( ан, ана и разг. ана, ано); сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • передавать — 1. ПЕРЕДАВАТЬ см. Передать. 2. ПЕРЕДАВАТЬ, даю, даёшь; передавай; св. что (кому). Неоднократно давая, отдать всё, многое. Сколько он денег передавал! Всем не передаёшь …   Энциклопедический словарь

 • передавать — — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации EN pass …   Справочник технического переводчика

 • передавать — волнение передалось • субъект, перемещение / передача дело передать • перемещение / передача обязанности передать • перемещение / передача передавать информацию • перемещение / передача передавать последние известия • перемещение / передача… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • передавать — ПЕРЕДАВАТЬ1, несов. (сов. передать), что. Сообщать (сообщить) кому л. какие л. сведения, какую л. информацию по чьему л. приказу, по чьей л. просьбе [impf. to inform (of, about), tell, cause to be heard again, pass information (to); * to let… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • ПЕРЕДАВАТЬ — В перестраховании: передавать страховой риск от страховщика (передающего страховщика или цедента) другому страховщику (перестраховщику) …   Страхование и управление риском. Терминологический словарь

 • ПЕРЕДАВАТЬ, ПЕРЕДАТЬ — передавать что либо от одного лица к другому. П. командование, конец, приказание, радиограмму, семафор, сигнал и т. п. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»