Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

перде

 • 1 перде

  1. curtain, ( транспарант) blind
  перде на прозорец window-curtain
  2. мед. cataract
  * * *
  пердѐ,
  ср., -та 1. curtain, ( транспарант) blind;
  2. мед. cataract.
  * * *
  curtain: The child is hidden behind the перде. - Детето се е скрило зад пердето.; cataract (мед.)
  * * *
  1. curtain, (транспарант) blind 2. ПЕРДЕ на прозорец window-curtain 3. мед. cataract

  Български-английски речник > перде

 • 2 перде ср

  curtain

  Български-английски малък речник > перде ср

 • 3 вентилационно перде

  regulator

  Български-Angleščina политехнически речник > вентилационно перде

 • 4 корниз

  арх. cornice, perch, moulding
  (над прозорец, врата) drip (-stone), ledge, coping
  (на перде) curtain-rod/-ledge
  * * *
  корнѝз,
  м., -и, (два) корнѝза архит. cornice, perch, moulding; ( над прозорец, врата) drip(-stone), ledge, coping; мазилков \корниз plaster-moulded cornice; сводов \корниз arcaded cornice; фронтонен \корниз rake cornice; (на перде) curtain-rod/-ledge.
  * * *
  coping; cornice; fascia (арх.); ledge{ledj}; moulding; tringle (на перде)
  * * *
  1. (на перде) curtain-rod/-ledge 2. (над прозорец, врата) drip(-stone), ledge, coping 3. арх. cornice, perch, moulding

  Български-английски речник > корниз

 • 5 спускам

  спусна let down, drop
  мор. haul down
  (перде) pull down
  (завеса) draw. drop
  спускам лодка lower a boat
  спускам кораб launch a ship
  спускам знаме lower a flag; fly a flag at half-mast
  спускам с парашут drop by parachute
  спускам секрет на врата latch a door
  спускам план transmit a plan
  спускам се 1. (слизам) descend, come/go/get/climb down ( по-)
  (за коса) fall (до down to)
  (за сълзи) drop/roll down
  спускам се по река float/sail downstream, go with the stream
  спускам се с шейна coast down a hill
  2. (за терен) descend, slope (down), ( леко) sweep down, ( рязко) sink, dip, fall away
  (за път) descend, ( рязко) dip
  3. (за нощ, мрак, студ, тишина) fall, descend
  (за завеса) fall, drop, go down
  4. (втурвам се) rush ( върху at, after), dash (по down, върху at), bear down ( срещу on, upon); fly (at, towards, after)
  make a dash/bolt ( към for), dart (upon)
  * * *
  спу̀скам,
  и спу̀щам, спу̀сна гл. let down, drop; ( бавно) lower; мор. haul down; ( перде) pull down; ( завеса) draw, drop; \спускам знаме lower a flag; fly a flag at half-mast; \спускам кораб launch a ship; \спускам лодка lower a boat;
  \спускам се 1. ( слизам) descend, come/go/get/climb down (по -); (за коса) fall (до down to); (за сълзи) drop/roll down; \спускам се по река float/sail downstream, go with the stream; \спускам се с шейна coast down a hill;
  2. (за терен) descend, slope (down), ( леко) sweep down, ( рязко) sink, dip, fall away; (за път) descend, ( рязко) dip;
  3. (за нощ, мрак, студ, тишина) fall, descend; (за завеса) fall, drop, go down; нощта се спусна над земята night folded the earth;
  4. ( втурвам се) rush ( върху at, after), dash (по down, върху at), bear down ( срещу on, upon); fly (at, towards, after); make a dash/bolt ( към for), dart (upon); ( върху някого) fall (on s.o.).
  * * *
  drop: спускам the curtain - спускам завесата; let down ; depress ; descend (за релеф); pull down (перде); fall: the night is спускамing - нощта се спуска; launch (параход във вода); lower ; decline (се); get down (се); swoop (се); float (по река); rush (втурвам се)
  * * *
  1. (бавно) lower 2. (втурвам се) rush (върху at, after), dash (пo down, върху at), bear down (срещу on, upon);fly (at, towards, after) 3. (върху някого) fall (on s.o.) 4. (за завеса) fall, drop, go down 5. (за коса) fall (до down to) 6. (за нощ, мрак, студ, тишина) fall, descend 7. (за път) descend, (рязко) dip 8. (за сълзи) drop/roll down 9. (за терен) descend, slope (down), (леко) sweep down, (рязко) sink, dip, fall away 10. (завеса) draw. drop 11. (перде) pull down 12. make a dash/bolt (към for), dart (upon) 13. СПУСКАМ ce (слизам) descend, come/go/get/climb down (пo -) 14. СПУСКАМ ce по река float/sail downstream, go with the stream 15. СПУСКАМ знаме lower a flag;fly a flag at half-mast 16. СПУСКАМ кораб launch a ship 17. СПУСКАМ лодка lower a boat 18. СПУСКАМ план transmit a plan 19. СПУСКАМ с парашут drop by parachute 20. СПУСКАМ се с шейна coast down a hill 21. СПУСКАМ секрет на врата latch a door 22. мор. haul down 23. спусна let down, drop

  Български-английски речник > спускам

 • 6 слагам

  сложа put, place, set, lay
  (чайник, мазилка, подкова, шапка, презрамка, белезници, кръпка, подметка, марка, грамофонна плоча и пр.) put on
  (хастар, грамофонна игла, препинателен знак и пр.) put in
  (перде, знаме, сергия. обява, афиш, антена, вьзпоминателна плоча и пр.) put up
  (стълб, ограда, километрични камъни, антена и пр.) set up
  (телефонна слушалка) put down, replace, cradle
  слагам си (шапка, обувки и пр.) put on
  (котлон, ютия) plug in
  слагамотгоре lay on, superimpose
  слагам масата set/lay the table, lay the cloth
  слагам покривка на масата spread a table-cloth over a table
  слагам храна пред set out food before
  слагам закуска/обед set out/lay breakfast/dinner
  не слагам в устата си not touch
  слагам дърва на огъня put some wood on the fire
  слагам въглища в печката feed coal to the stove
  слагам въглища в пещ stoke a furnace
  слагам хастар put/fit a lining in
  слагам подметки на обуща resole shoes
  слагам си подметки have o.'s shoes (re-)soled
  слагам кръпка на put a patch on
  слагам стъкло на прозорец fix glass in a window, fit a window with glass
  слагам ключалка fix on a lock
  слагам катанец fasten on a padlock
  слагам крушка screw in/fix a bulb
  слагам гума fix a tyre to a wheel
  слагам лист хартия на пишеща машина insert a sheet of paper into a typewriter
  слагам телефон install a telephone
  слагам кран на тръба fit a tap on a pipe
  слагам обектив на фотоапарат fit a lens on a camera
  слагам тапа на бутилка fit a stopper into a bottle
  слагам (закачам) картина put up a picture
  слагам компрес/лапа/превръзка на apply a compress/poultice/bandage to
  слагам превръзка на рана bandage/dress a wound
  слагам пиявици put/apply leeches
  слагам инжекция на give s.o. an injection
  слагам вентузи на cup
  слагам термометър на take the temperature of
  слагам протеза fit with an artificial limb
  слагам изкуствен зъб insert an artificial tooth
  слагам капан put/set a trap
  слагам мрежа put out a net
  слагам мини lay mines
  слагам пръстен на пръста си slip/put a ring on o.'s finger
  слагам ръце в джобовете си put o.'s hands in(to) o.'s pockets
  слагам в джоба си прен. обсебвам) pocket
  слагам в джоба си (превъзхождам) be way and above, be head and shoulders above
  слагам ръката си на рамото на lay o.'s hand on s.o.'s shoulder
  слагам ръка на сърцето си lay o.'s hand on o.'s heart
  слагам ръка на ухото си cup o.'s hand to o.'s ear. shade o.'s hand to o.'s ear, shade o.'s ear with o.'s hand
  слагам ръка на прен. вж. ръка
  слагам пръст на устата си put/lay o.'s finger to o.'s lips
  слагам крак връз крак throw one leg over the other,cross o.'s legs
  слагам краката си на стол put o.'s legs up on a chair
  слагам дете да си легне put a child to bed
  слагам някого да седне seat s.o.
  слагам настрана (скътвам) put by/aside
  слагам на диета put on a diet
  слагам подписа си на put/affix o.'s signature to
  слагам печат на apply/affix a seal to
  слагам часовник на... set a watch at...
  слагам часовник един час напред put a watch forward one hour
  слагам дата (на писмо и пр.) date
  слагам препинателни знаци put in the stops
  слагам в кавички вж. кавички
  слагам на дневен ред, слагам в ред вж. ред
  слагам под печат send to the press
  слагам под ключ put under lock and key
  слагам под възбрана lay under embargo
  слагам граница на put a limit to
  слагам граници put limits, set up bounds
  слагам основите на lay the foundations of
  слагам кандидатурата си put o.s. forward as a candidate
  слагам ce ( докарвам се) play up (пред, на to), fawn (upon), toady (to)
  слагам всички под един знаменател/в един кош/в един кю
  * * *
  сла̀гам,
  гл. put, place, set, lay; ( изправено) stand; ( чайник, мазилка, подкова, шапка, презрамка, белезници, кръпка, подметка, марка, грамофонна плоча и пр.) put on; ( хастар, грамофонна игла, препинателен знак и пр.) put in; ( перде, знаме, сергия, обява, афиш, антена, възпоменателна плоча и пр.) put up; ( стълб, ограда, километрични камъни, антена и пр.) set up; ( телефонна слушалка) put down, replace, cradle; ( котлон, ютия) plug in; ( публикувам във вестник) insert; ( тор) spread; не \слагам в устата си not touch; \слагам в джоба си (и прен. обсебвам) pocket; \слагам в джоба си ( превъзхождам) be way and above, be head and shoulders above, knock (s.th./s.o.) into a cocked hat; \слагам вендузи на cup; \слагам граница на put a limit to; \слагам гума fix a tyre to a wheel; \слагам да спи put to sleep; \слагам дата (на писмо и пр.) date; \слагам дете да си легне put a child to bed; \слагам дърва на огъня put some wood on the fire; \слагам закуска/обед set out/lay breakfast/dinner; \слагам инжекция на give s.o. an injection; \слагам капан put/set a trap; \слагам ( закачам) картина put up a picture; \слагам компрес/лапа/превръзка на apply a compress/poultice/bandage to; \слагам крак върху крак throw one leg over the other, cross o.’s legs; \слагам кран на тръба fit a tap on a pipe; \слагам крушка screw in/fix a bulb; \слагам кръпка на put a patch on; \слагам лист хартия на пишеща машина insert a sheet of paper into a typewriter; \слагам масата set/lay table, lay the cloth; \слагам мини lay mines; \слагам мрежа put out a net; \слагам настрана ( скътвам) put by/aside; \слагам някого да седне seat s.o.; \слагам основите на lay the foundations of; \слагам отгоре lay on, superimpose; \слагам печат на apply/affix a seal to; \слагам под възбрана lay under embargo; \слагам под ключ put under lock and key; \слагам под печат send to the press; \слагам подметки на обувки re-sole shoes; \слагам подписа си върху put/affix o.’s signature to; \слагам препинателни знаци put in the stops; \слагам протеза fit with an artificial limb; \слагам пръстен на пръста си slip/put a ring on o.’s finger; \слагам ръка на ухото си cup o.’s hand to o.’s ear, shade o.’s ear with o.’s hand; \слагам ръката си на рамото на lay o.’s hand on s.o.’s shoulder; \слагам ръце в джобовете си put o.’s hands in(to) o.’s pockets; \слагам си ( шапка, обувки и пр.) put on; \слагам си подметки have o.’s shoes (re-)soled; \слагам стъкло на прозорец fix glass in a window, fit a window with glass; \слагам тапа на бутилка fit a stopper into a bottle; \слагам термометър на take the temperature of;
  \слагам се ( докарвам се) play up (пред, на to), fawn (upon), toady (to); • \слагам всички под един знаменател/в един кош/в един кюп lump everyone/everything together; \слагам главата си в торбата take o.’s life in o.’s hands; \слагам на карта stake, hazard; \слагам оръжие прен. lay down arms; \слагам се на някого fawn on s.o., make up to s.o.; \слагам таралеж в гащите си ask for trouble, get involved with a trouble-maker; \слагам точка/край на put an end/a stop to; \слагам траур go into mourning.
  * * *
  put: слагам the child to bed - слагам детето да спи, слагам in order - слагам в ред, You must слагам a limit to your spending. - Трябва да сложиш граница на харчовете си.; place: слагам a trap - слагам капан; mount ; apply ; deposit: He слагамed the books on the desk. - Той сложи книгите на бюрото.; fit in ; fix up ; implant: слагам the table - слагам масата; park ; pass ; perch ; pitch ; pop ; stand (в изправено положение); veto (вето на)
  * * *
  1. (изправено) stand 2. (котлон, ютия) plug in 3. (перде, знаме, сергия. обява, афиш, антена, вьзпоминателна плоча и пр.) put up 4. (помествам във вестник) insert;(mop) spread 5. (стълб, ограда, километрични камъни, антена и пр.) set up 6. (телефонна слушалка) put down, replace, cradle 7. (хастар, грамофонна игла, препинателен знак и пр.) put in 8. (чайник, мазилка, подкова, шапка, презрамка, белезници, кръпка, подметка, марка, грамофонна плоча и пр.) put on 9. СЛАГАМ (закачам) картина put up a picture 10. СЛАГАМ ce (докарвам се) play up (пред, на to), fawn (upon), tоady (to) 11. СЛАГАМ в джоба си (и прен. обсебвам) pocket 12. СЛАГАМ в джоба си (превъзхождам) be way and above, be head and shoulders above 13. СЛАГАМ в кавички вж. кавички 14. СЛАГАМ вентузи на cup 15. СЛАГАМ всички под един знаменател/в един кош/в един кю 16. СЛАГАМ въглища в печката feed coal to the stove 17. СЛАГАМ въглища в пещ stoke a furnace 18. СЛАГАМ граница на put a limit to 19. СЛАГАМ граници put limits, set up bounds 20. СЛАГАМ гума fix a tyre to a wheel 21. СЛАГАМ дата (на писмо и пр.) date 22. СЛАГАМ дете да си легне put a child to bed 23. СЛАГАМ дърва на огъня put some wood on the fire 24. СЛАГАМ закуска/обед set out/lay breakfast/dinner 25. СЛАГАМ изкуствен зъб insert an artificial tooth 26. СЛАГАМ инжекция на give s.o. an injection 27. СЛАГАМ кандидатурата си put o.s. forward as a candidate 28. СЛАГАМ капан put/set a trap 29. СЛАГАМ катанец fasten on a padlock 30. СЛАГАМ ключалка fix on a lock 31. СЛАГАМ компрес/лапа/ превръзка на apply a compress/poultice/ bandage to 32. СЛАГАМ крак връз крак throw one leg over the other,cross o.'s legs 33. СЛАГАМ краката си на стол put o.'s legs up on a chair 34. СЛАГАМ кран на тръба fit a tap on a pipe 35. СЛАГАМ крушка screw in/fix a bulb 36. СЛАГАМ кръпка на put a patch on 37. СЛАГАМ лист хартия на пишеща машина insert a sheet of paper into a typewriter 38. СЛАГАМ масата set/lay the table, lay the cloth 39. СЛАГАМ мини lay mines 40. СЛАГАМ мрежа put out a net 41. СЛАГАМ на диета put on a diet 42. СЛАГАМ на дневен ред, СЛАГАМ в ред вж. ред 43. СЛАГАМ настрана (скътвам) put by/aside 44. СЛАГАМ някого да седне seat s.o. 45. СЛАГАМ обектив на фотоапарат fit a lens on a camera 46. СЛАГАМ основите на lay the foundations of 47. СЛАГАМ печат на apply/ affix a seal to 48. СЛАГАМ пиявици put/apply leeches 49. СЛАГАМ под възбрана lay under embargo 50. СЛАГАМ под ключ put under lock and key 51. СЛАГАМ под печат send to the press 52. СЛАГАМ подметки на обуща resole shoes 53. СЛАГАМ подписа си на put/affix o.'s signature to 54. СЛАГАМ покривка на масата spread a table-cloth over a table 55. СЛАГАМ превръзка на рана bandage/ dress a wound 56. СЛАГАМ препинателни знаци put in the stops 57. СЛАГАМ протеза fit with an artificial limb 58. СЛАГАМ пръст на устата си put/lay o.'s finger to o.'s lips 59. СЛАГАМ пръстен на пръста си slip/put a ring on o.'s finger 60. СЛАГАМ ръка на прен. вж. ръка 61. СЛАГАМ ръка на сърцето си lay o.'s hand on o.'s heart 62. СЛАГАМ ръка на ухото си cup o.'s hand to o.'s ear. shade o.'s hand to o.'s ear, shade o.'s ear with o.'s hand 63. СЛАГАМ ръката си на рамото на lay o.'s hand on s.o.'s shoulder 64. СЛАГАМ ръце в джобовете си put o.'s hands in(to) o.'s pockets 65. СЛАГАМ си (шапка, обувки и пр.) put on 66. СЛАГАМ си подметки have o.'s shoes (re-)soled 67. СЛАГАМ стъкло на прозорец fix glass in a window, fit a window with glass 68. СЛАГАМ тапа на бутилка fit a stopper into a bottle 69. СЛАГАМ телефон install a telephone 70. СЛАГАМ термометър на take the temperature of 71. СЛАГАМ хастар put/fit a lining in 72. СЛАГАМ храна пред set out food before 73. СЛАГАМ часовник един час напред put a watch forward one hour 74. СЛАГАМ часовник на... set a watch at... 75. СЛАГАМотгоре lay on, superimpose 76. не СЛАГАМ в устата си not touch 77. не съм слагал нищо в устата си от сутринта I haven't touched food all day 78. сложа put, place, set, lay

  Български-английски речник > слагам

 • 7 бризбизи

  brise-bise
  * * *
  бризбѝзи,
  ср., само ед. ( перде) brise-bise.
  * * *
  brise-bise

  Български-английски речник > бризбизи

 • 8 сложа

  вж. слагам
  * * *
  сло̀жа,
  сла̀гам гл. put, place, set, lay; ( изправено) stand; ( чайник, мазилка, подкова, шапка, презрамка, белезници, кръпка, подметка, марка, грамофонна плоча и пр.) put on; ( хастар, грамофонна игла, препинателен знак и пр.) put in; ( перде, знаме, сергия, обява, афиш, антена, възпоменателна плоча и пр.) put up; ( стълб, ограда, километрични камъни, антена и пр.) set up; ( телефонна слушалка) put down, replace, cradle; ( котлон, ютия) plug in; ( публикувам във вестник) insert; ( тор) spread; не \сложа в устата си not touch; \сложа в джоба си (и прен. обсебвам) pocket; \сложа в джоба си ( превъзхождам) be way and above, be head and shoulders above, knock (s.th./s.o.) into a cocked hat; \сложа вендузи на cup; \сложа граница на put a limit to; \сложа гума fix a tyre to a wheel; \сложа да спи put to sleep; \сложа дата (на писмо и пр.) date; \сложа дете да си легне put a child to bed; \сложа дърва на огъня put some wood on the fire; \сложа закуска/обед set out/lay breakfast/dinner; \сложа инжекция на give s.o. an injection; \сложа капан put/set a trap; \сложа ( закачам) картина put up a picture; \сложа компрес/лапа/превръзка на apply a compress/poultice/bandage to; \сложа крак върху крак throw one leg over the other, cross o.’s legs; \сложа кран на тръба fit a tap on a pipe; \сложа крушка screw in/fix a bulb; \сложа кръпка на put a patch on; \сложа лист хартия на пишеща машина insert a sheet of paper into a typewriter; \сложа масата set/lay table, lay the cloth; \сложа мини lay mines; \сложа мрежа put out a net; \сложа настрана ( скътвам) put by/aside; \сложа някого да седне seat s.o.; \сложа основите на lay the foundations of; \сложа отгоре lay on, superimpose; \сложа печат на apply/affix a seal to; \сложа под възбрана lay under embargo; \сложа под ключ put under lock and key; \сложа под печат send to the press; \сложа подметки на обувки re-sole shoes; \сложа подписа си върху put/affix o.’s signature to; \сложа препинателни знаци put in the stops; \сложа протеза fit with an artificial limb; \сложа пръстен на пръста си slip/put a ring on o.’s finger; \сложа ръка на ухото си cup o.’s hand to o.’s ear, shade o.’s ear with o.’s hand; \сложа ръката си на рамото на lay o.’s hand on s.o.’s shoulder; \сложа ръце в джобовете си put o.’s hands in(to) o.’s pockets; \сложа си ( шапка, обувки и пр.) put on; \сложа си подметки have o.’s shoes (re-)soled; \сложа стъкло на прозорец fix glass in a window, fit a window with glass; \сложа тапа на бутилка fit a stopper into a bottle; \сложа термометър на take the temperature of;
  \сложа се ( докарвам се) play up (пред, на to), fawn (upon), toady (to); • \сложа всички под един знаменател/в един кош/в един кюп lump everyone/everything together; \сложа главата си в торбата take o.’s life in o.’s hands; \сложа на карта stake, hazard; \сложа оръжие прен. lay down arms; \сложа се на някого fawn on s.o., make up to s.o.; \сложа таралеж в гащите си ask for trouble, get involved with a trouble-maker; \сложа точка/край на put an end/a stop to; \сложа траур go into mourning.
  * * *
  вж. слагам

  Български-английски речник > сложа

См. также в других словарях:

 • перде — (тур. perde) 1. завеса 2. превез 3. мембрана, ципа 4. болест на окото, катаракт, павлака …   Macedonian dictionary

 • перде — същ. завеса, було, покривало …   Български синонимен речник

 • перде — ир. зат. Есікке, терезеге құрылатын шымылдық …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • перде артында тұру — (ҚХР) жасырын нұсқау беру. Артта тұрып, басқаларды айдап салу …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • Клеймо фирмы Джеймса Перде. Англия. Клеймо: — James Perdey Sons, Ltd. London …   Энциклопедия вооружений

 • пердеть — укр. пердiти, блр. пердзець, болг. пърдя (Младенов 538), сербохорв. прдjети, прди̑м, словен. prdẹti, prdim, чеш. prděti, prdim, слвц. рrd(i)еt᾽, польск. pierdziec, в. луж. pjerdzec, н. луж. реrzеs. Родственно лит. persti, perdžiu, лтш. pir̂st,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • пердеть — ржу, рдишь; нсв. Грубо. Выпускать газы из кишечника. ◁ Пёрнуть, ну, нешь; св. Однокр …   Энциклопедический словарь

 • сырмалы — перде. Сарылып, ысырылып қойылатын перде. Ашылып жабылуына қарай перделер түрмелі перде және с ы р м а л ы п е р д е болып бөлінеді (Шаңырақ, 71) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • түрмелі — перде. Түріліп қойылатын перде. Ашылып жабылуына қарай перделер т ү р м е л і п е р д е және сырмалы перде болып бөлінеді (Шаңырақ, 71). Т ү р м е л і п е р д е л е р д і ақ түсті жібек матадан толқын тәрізді жиырып тігеді (Бұл да) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • көшкі — 1 (Шығ.Қаз., Зайс.) ауға байланатын тас. – Ауыңның к ө ш к і с і қайда, балам ау! (Шығ.Қаз., Зайс.) 2 Қ орда., Арал) кемені тоқтаған жерінде тұрғызу үшін суға түсірілетін шынжырмен бекітулі темір білік; зәкір. К ө ш к і параходты, қайықты… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • пардва — болотный бекас, Sсоlорах gallinago , чеш. pardva – птица Totanus (Юнгман), польск. pardwa белая куропатка, Теtrао lagopus . Трудное слово. Преобр. (II, 17) видит здесь заимствование из нем. раrd, раrdеl, раrdеr серая чайка, кулик , но мне… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»