Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

очевидные+вещи

 • 1 багаж

  м
  1. бағоҷ, бор; камера хранения ручного багажа камераи нигоҳдории бори дастӣ // ж.-д. бағоҷ; сдать вещи в багаж чизҳоро бағоҷ кардан; отправить багажом бағоҷ карда фиристодан
  2. персн. савияи дониш, маълумот, дараҷаи маълумот; умственный - багажахираи дониш

  Русско-таджикский словарь > багаж

 • 2 беречь

  несов.
  1. кого-что эҳтиёт (саришта, ҳифз) кардан, нигоҳ доштан; беречь чьй-л. вещи чизҳои касеро эҳтиёт кардан; беречь тайну сирро нигоҳ доштан; беречь природу табиатро эҳтиёт кардан; беречь социалистическую собственность моликияти социалистиро муҳофив за кардан
  2. что сарфа кардан; деньги пулро сарс))а кардан
  3. кого эҳтиёт кардан; нигаҳбонӣ кардан; беречь свое здоровье аз саломатии хуби эҳтиёт шудан; береги сына писараш ро эҳтиёт кун <> беречь как зенйцу ока| ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз карв дан

  Русско-таджикский словарь > беречь

 • 3 вещь

  ж
  1. чиз, ашьё; необходимая вещь чизи даркорӣ (лозим) // чаще мн. вещи (имущество) бор, бору бун, молу мулк, лоқу пар, кола, амвол; сдавать вещи в багаж борҳоро бағоҷ кардан
  2. (произведение литературы, науки, искусства) асар; в репертуаре театра было нёсколько новых вещей дар репертуари театр якчанд асари иав буд
  3. (явление) ҳодиса; произошла необычайная вещь ҳодисаи аҷибу ғариб рӯй дод
  4. в знач. сказ. разг. (нечто значительное) чизи ҷолиби диққат, чизи олиҷаноб, кори калон; да, это вещь! оре, ин чизи олиҷа-ноб!
  5. филос. чиз; вещьв себе и вещь для нас чизи ба худ ва чизи барои мо <> в порядке вещей одатист, муқаррарист, табиист; в природе вещей зотаи, табиатан; силою (в силу) вещей ба сабаби (бинобар) вазъияти рӯйдода; называть вещи свойми (собственными, настоящими) именами ҳаққи гапро гуфтан, шафшаф нагуфта шафтолу гуфтан

  Русско-таджикский словарь > вещь

 • 4 взять

  сов.
  1. кого-что гирифтан, бардоштан; взять в руки (на руки) ба даст гирифтан
  2. что перен. (выбрать) интихоб кардан, хоста гирифтан, ҷудо (сара) карда гирифтан; взять тему для статьи барои мақола мавзӯъ интихоб кардан
  3. кого-что (унести, увести с собой) гирифта бурдан, бурдан; взять с собой нужные вещи бо худ чизҳои даркориро гирифта бурдан
  4. кого-что (принять) ба ӯҳда (ба зимма) гирифтан; взять на себя обязательства ба зиммаи худ ӯҳдадориҳо гирифтан
  5. кого-что (получить, нанять) гирифтан; взять в долг rарз гирифтан
  6. что (купить, достать) харидан, гирифтан, пайдо кардан; взять билеты в кино ба кино билет гирифтан (харидан)
  7. что (взыскать) ситондан, рӯёнидан, гирифтан; взять штраф ҷарима гирифтан
  8. что (добыть) ҳосил кардан, кандан // (извлечь, заимствовать) гирифтан, иктибос кардан; взять пример из художественного произведеиия мисолро аз асари бадеӣ трифтан//(придумать) бофта баровардан; откуда они это взяли? онҳо имро аз куҷо бофта бароварданд?
  9. кого-что (захватить) гирифтан, ба даст даровардан, ишғол (забт) кардан; взять город шаҳрро забт кардан // перен. (охватить) фаро гирифтан; его взяли сомнения ӯ ба шубҳа афтод. кого охот. сайд кардан, доштан, дунболагирӣ (таъқиб) кардан; собаки взяли зайца сагҳо харгӯшро доштанд
  11. что (преодолеть) ҷаҳида гузаштан, гузаштан; взять высоту аз баланди тан
  12. чем (достичь успеха, цели) муваффак (комёб) шудан, ноил гардидан
  13. что (отнять) гирифтан, хӯрдан; эта работа взяла у него много времени ин кор вақти зиёди ӯро гирифт
  14. что чаще с отриц. разг. гирифтан, гузаштан
  15. разг. (принять направление) ба сӯе рафтан, равона шудан; мы взяли вправо мо ба тарафи дастн рост рафтем
  16. кого (ареставать) ҳабс кардан
  17. в сочет. с союзами «да», «и», «да и» и гл. разве взять дай поехать? магар ки кас хезаду равад? <> не дорого возьмёт ин кор барои ӯ ҳеҷ гап не; с чего (откуда) ты взял? аз куҷо донистӣ (фаҳмидӣ)?; чёрт возьми! сабил монад!; ни дать, ни взять худи худаш, як себу ду тақсим (кафон); см. тж. брать

  Русско-таджикский словарь > взять

 • 5 внести

  сов.
  1. кого-что даровардан; внести вещи в комнату чизҳоро ба хона даровардан
  2. кого-что дарҷ кардан, даровардан, дохил кардан, андохтан; внести в список ба рӯйхат даровардан
  3. что (сделать взнос) пардохтан, додан, супоридан
  4. что перен. овардан, андохтан, бахшидан; внести оживление ҷӯшу хурӯш овардан, рӯҳ бахшидан; внести разлад низоъ (ҷудоӣ) андохтан § внести предложёние таклиф [пешниҳод] кардан; внести ясность равшан (аниқ) кардан

  Русско-таджикский словарь > внести

 • 6 войти

  сов.
  1. даромадан, дохил (ворид) шудан; войти в комнату ба хона даромадан //гузашта даромадан, гузаштан; гвоздь вошёл в стену мех ба девор даромад
  2. (включиться) дарҷ шудан, дохил щудан, даромадан, иштирок кардан; войти в список ба рӯйхат даромадан; войти в состав правительства ба ҳайати ҳукумат дохил шудан
  3. (вместиться) гунҷидан, ҷой гирифтан, ҷойгир шудан; в чемодаи вошли все вещи ҳамаи чизҳо ба ҷомадон гунҷид
  4. (вникнуть) фаҳмидан, дарк кардан, сарфаҳм рафтан; войти в суть дела моҳияти масъаларо нағз фаҳмидан
  5. с чем офиц. муроҷиат кардан, пешниҳод кардан; <> в комиссию с предложением ба комиссия таклиф пешниҳод кардан
  6. в сочет. с сущ. и с предлогом «в» сар кардан; войти в действие ҷорй шудан, ба ҳукми қонун даромадан, эътибор пайдо кардан, ба қувват даромадан; войти в переговоры гуфтугузор сар кардан; войти в сношения алоқа бастан
  7. в сочет. с сущ. и с предлогом «в» шудан, тардидан; войти в быт одат шудан; войти в моду мӯд шудан; расм шудан; войти в пословицу зарбулмасал шудан, забонзад (мақол) шудан; в привычку одат (расм) шудан <> войти в азарт саргарм шудан; войти во вкус ба шавқи чизе афтидан, мазаи ҷизеро фаҳмидан, мазахӯрак шудан; войти в доверие к кому-л. бо ҳила эътимоди касеро ба даст овардан, касеро ба худ моил кардан; войти в долги (в долг) ба қарз ғӯтидан; войти в долю саҳмдор шудан; войти в душу (в сердце) к кому-л. дили касеро тасхир кардан; войти в жизнь ба истеъмол даромадан; ба ҳаёт татбик шудан; ба чизе одат кардан; войти в историю дар таърих мондан, дар таърих ҷой гирифтан; ном баровардан; войти в колею (в русло) ба роҳи (ба ҳолати) муқаррарии худ даромадан; войти влетаҷв (года, в возраст) уст. болиғ шудан, ба балоғат расидан; войти в милость илтифот дидан; войти в плоть и кровь ба мағзи устухон даромадан, одат шуда мондан; войти в подробности 1) (вникнуть в детали) муфассал омухтан 2) (быть подробным в изложении) бз тафсил баён кардан; войти в положение ҳамдардй кардаи; - в разум уст. окилтар шудан, чиз (гап) мефаҳмидагӣ шудан; - в силу ба ҳукми қонун даромадан, қонунй шудан; войти в строй ба кор даромадан, ба кор андохта шудан; \войти в часть с кем-л. уст. и просгп. дар коре бо касе шарик шудан

  Русско-таджикский словарь > войти

 • 7 выложить

  сов. что
  1. берун мондан, гирифта (тунук карда) мондан, берун ниҳодан; выложить вещи из чемодана чизҳоро аз ҷомадон гирифта мондан
  2. персн. разг. кушода (рӯйрост) гуфтан
  3. чем фарш кардан; зинат додан; выложить тротуар плитами пиёдароҳаро бо тахтасангҳо фарш кардан
  4. сохтан; выложить печь печка сохтан
  5. тк. кого обл. (кастрировать) ахта кардан

  Русско-таджикский словарь > выложить

 • 8 вынести

  сов.
  1. кого-что ба| дан, берун баровардан, бардошта баровардан; вынести вещи из комнаты чизҳоро аз хона берун баровардан
  2. разг. овардан, баровардан; вынести товар на рынок молро ба бозор бар
  3. что мондан, гузоштан; примечания в конец статьи дар охири мақола додан
  4. что мондан, гузоштан, пешниҳод кардан; вынести вопрос на общее собрание мас! ба муҳокимаи маҷлиси умуми гузоштан
  5. что карор кардан (баровардан); - решение карор баровардан
  6. кого--что (умчать) давон-давон бурдан, шитобон расондан // (выбросить) партофтан, бароварда партофтан; волна вынесла лодку на берег мавҷ қаиқро ба соҳил бароварда партофт
  7. что перен. пайдо кардан, ҳосил кардан; вынести хорошее впечатление таассуроти хубе ҳосил кардан
  8. что ба пеш дароз кардан, ба пеш баровардан; вынести вперёд руку дастро ба пеш дароз кардан;
  9. что тоқат кардан, тоб оварда тавонистан; вынести сильную боль ба дарди сахт тоб овардан <> вынести сор из избы гапи хонаро ба куча баровардан; вынести за скобки аз қавсайн баровардан; вынести на (свойх! плечах тамом бори ягон корро танҳо бардоштан; кривая вынесет прост. ягон гап (кор) мешудагист-дия; куда кривая вынесет, куда кривая ни вынесет прост. бахт асту таваккал, ҳар чӣ бодо бод

  Русско-таджикский словарь > вынести

 • 9 глядеть

  несов.
  1. нигоҳ кардан, нигаристаи, назар андохтан, тамошо кардан; глядеть в окно аз тиреза нигоҳ кардан
  2. кого-что прост. аз паси чизе, касе нигоҳ кардан, пинҳонй (дуздида) нигоҳ кардан; глядеть кого-л. в толпе дар байни издиҳом ба касе дуздида нигоҳ кардан
  3. на кого--что перен. ба ёд овардан, аз хаёл гузарондан; гляжу на своё прошлое… гузаштаи худро ба ёд овардам…
  4. на кого-что перен. нигоҳ кардан, муносибат кардан; гляди на вещи просто мушкилписандӣ накун
  5. на кого перен. разг. тақлид кардан, пайравӣ кардан, таассуб кардан; глядя на друга и он сделал то же ба ҷӯрааш тақлид намуда, вай ҳам ҳамин тавр кард
  6. на что перен. эътибор додан, парво кардан
  7. за кем-чем разг. назорат кардан, нигоҳубин кардан; глядеть за детьми ба кӯдакон нигоҳубин кардан; глядеть за порядком ба тартиб назорат кардан
  8. на что ба тарафе нигаронида шудан, ба тарафе нигоҳ кардан, дар ягон тараф воқеъ будан; дом бкнами глядел на море тирезаҳои бино ба тарафи баҳр буданд
  9. разг. (виднеться) намоён шудан, намудан
  10. в знач. вводн. сл. гляди, глядишь прост. (весьма вероятно) аҷаб нест ки…
  11. в знач. межд. повел. гляди(те)! ҳушёр бош(ед), эҳтиёт шав(ед)!; гляди, опять не упади! ҳушёр бош, боз наафтӣ!; глядите, больше мне не попадайтесь! эҳтиёт бошед, дигар ба ман дучор нашавед! <> глядеть волком песондан, бо адоват нигоҳ кардан; - исподлобья қавок андохта (беилтифотона) нигоҳ кардан; глядеть косо на кого-что каҷ нигоҳ кардан; глядеть в глаза кому 1) чашм дӯхтан 2) тамаллук намудан; глядеть в глаза чему нотарс рӯ ба рӯ шудан (нигоҳ кардан); глядеть во все глаза, глядеть в оба глаза бо диққат нигоҳ кардан; глядеть в могилу (в гроб) пой ба лаби гӯр будан, дар дами марг будан; глядеть в оба боэҳтиёт (эҳтиёткор, ҳушьёр) будан; глядеть не на что ба дидан намеарзад, кирои дидан намекунад; глядеть сквозь пальцы на что-л. мусоҳилакорӣ кардан; глядя по кому-чему-л. вобаста ба касе, чизе; мувофиқи касе, чизе; касеро, чизеро ба назар гирифта; на ночь глядя дар бевақтии шаб; ба торикии шаб нигох накарда; глаза бы [мои] не глядели намедидаму намесӯхтам; как в воду глядел гӯё ки ҳис карда буд, гӯё ки пешакӣ медонист; куда глаза глядят ҳар ҷо, ки бошад, ҳар ҷо, ки рост ояд; куда ни глянь, куда ни глянешь ба куҷое, ки назар андозӣ, дар ҳама ҷо; на свет [божий] не глядел бы дунё ба назарам наменамояд, дунё дар назарам торик аст; того и гляди қариб аст ки…; мумкин аст ки…; эҳтимол ки…; того и гляди, ребёнок заболеет қариб, ки кӯдак касал шавад; так и глядит фақат ҳаминро мехоҳад, орзуяш фақат ҳамин аст; что (чего) глядит?, куда глядит? чашмаш ба куҷо?

  Русско-таджикский словарь > глядеть

 • 10 грабленый

  ғоратшуда, тороҷшуда, дуздӣ; граблен ые вещи чизҳои дуздӣ

  Русско-таджикский словарь > грабленый

 • 11 держаный

  разг. кӯҳна, кор фармудашуда, нимдошт; держаные вещи чизҳои нимдошт (кӯҳна)

  Русско-таджикский словарь > держаный

 • 12 донести

  I
  сов.
  1. о чём офиц. хабар додан, маълум (арз) кардан
  2. на кого* -что и бездоп. маълумот додан, хабаркашӣ кардан
  II
  сов.
  1. кого-что бурда расондан, расондан, бардошта бурдан, гирифта бурдан; донести вещи до дому чизҳоро ба хона расондан
  2. что (звук, запах) расондан, оварда расондан, бурда раондан; ветер донес шум моря шамол шаввоси баҳрро расондан

  Русско-таджикский словарь > донести

 • 13 дорогой

  I
  нареч. дар [байни] роҳ, рафтуравон, аснои мусофират (сафар); дорогой поговорим рафтуравон гап мезанем
  II
  (дорог, -а, -о)
  1. прям., перен. қимат, гарон, қиматбаҳо, гароибаҳо; дорогйе вещи чизҳои гаронбаҳо; по дорогой цене бо нархи қимат; ваши советы для меня дороги маслиҳатҳои шумо барои ман қиматанд
  2. азиз, меҳрубон; дорогой друг дӯсти меҳрубон; мы рады дорогйм гостям мо аз омадани (ташрифи) меҳмонони азиз хурсандем
  3. в знач. сущ. обрашг дорогой м ёрам, бародар, дӯстам, азизам; дорогая ж дугонаҷои, азизам, ҷонам <> дорог ой ценбй досталось кимат афтодааст; осон ба даст надаромадааст

  Русско-таджикский словарь > дорогой

 • 14 дорогостоящий

  киматбаҳо, гаронбаҳо, кимат, гарон; дорогостоящие вещи чизҳои қиматбаҳо

  Русско-таджикский словарь > дорогостоящий

 • 15 её

  мест.
  1. личн. род., вин. от она
  2. притяж. …и ӯ, …и вай, аз ониӯ (вай); её вещи чизҳои ӯ; её детифарзандони вай

  Русско-таджикский словарь > её

 • 16 забрать

  сов.
  1. что гирифтан; - в горсть орехи як каф чормағз гирифтан // уст. (взять взаймы) қарз гирифтан
  2. кого-что бо худ гирифтан, гирифта бурдан; забрать свой вещи чизҳои худро гирифта бурдан; забрать детей в деревню бачаҳоро ба деҳа гирифта бурдан
  3. кого-что разг. соҳибӣ кардан, ба даст даровардан, кашида гирифтан; зер карда гирифтан, фатҳ кардан; - крепость қалъаро фатҳ кардан; // забрать в плен асир гирифтан; забрать в солдаты ба аскарӣ гирифтан
  4. (арестовать) ҳабс кардан, ба ҳабс гирифтан, банди кардан
  5. кого-что перен. разг. фаро гирифтан, зер кардаи, моидаи; страх забрал ваҳм зер кард; жалость забрала раҳмам омад; тоска забрала ғаму ғӯсса зер кард
  6. что гйрифтан, гузарондан, раво дидан; - власть над кем-л. ҳукми худро ба касе ғузарондаи
  7. что гирифтан, ба дарун андохтан; забрать волосы под платок мӯйро ба зери рӯймол гириф-тан
  8. что тангтар дастболо шудан; ғолиб омадан; забрать голыми руками кого-что осон комёб шудан; забрать себе в голову санги ман сад ман гуфтаи, гап гапи ман ғуфтан; забрать силу нуфуз ёфтаи; - в (свой| руки ба даст гирифтан, мутеъ кардан; - за живое ба ҳаяҷон овардан

  Русско-таджикский словарь > забрать

 • 17 завезти

  сов.
  1. кого-что (по дороге) бурда (оварда) расондан, бурдан, овардан; завезти вещи на квартиру чизу чораро ба хона бурда расондан/ (привезти ыздалека) овардан (аз щ дур)
  2. кого-что бурдан, бурда мондан; завезти в глушь ба ҷои дурдаст бурдан
  3. что (доставить) кашонда овардан (бурдан); завезти строительные материалы на склад масолеҳи бинокориро ба анбор кашонда бурдан; завезти товары в магазин молҳоро ба магазин кашонда овардан

  Русско-таджикский словарь > завезти

 • 18 занести

  сов.
  1. кого-что овардан, бурдан, оварда (бурда) додан; товарищ занёс мне новую книгу рафиқам ба ман китоби наве оварда дод // разг. андохтан; судьба занесла его в дальние края гардиши фалак ӯро ба кишварҳои дур андохтааст; как тебя занесло сюда? безл. чй хел ба инҷо афтода мондӣ?
  2. кого-что прост. и обл. даровардан; занестй вещи в комнату чизҳоро ба хона даровардан
  3. кого-что қайд (дарҷ) кардан, дохил кардан, даровардан; занести в протокол ба қарер дохил кардан; занестй в список ба рӯйхат даровардан
  4. что бардоштан; занести руку для удара заданӣ шуда даст бардоштан
  5. безл. кого-что каҷ шудан; аз роҳ баровардан; сани занесло в другую сторону чана ба тарафи дигар каҷ шуд
  6. чаще безл. кого-что (пахш) кардан, фаро гирифтан, пӯшондан; дорогу занесло снегом роҳро барф зер кард какой ветер занёс?, каким ветром занесло? кого кадом шамол овард (парронд)?

  Русско-таджикский словарь > занести

 • 19 запаковать

  сов. что борбандг! кардан, печонда бастан, бастан; запаковать вещи чизҳоро бастан

  Русско-таджикский словарь > запаковать

 • 20 запаковаться

  сов. печонда шудан, баста шудан; вещи хорошо запакова лись чизҳо нағз баста шуданд

  Русско-таджикский словарь > запаковаться

См. также в других словарях:

 • Очевидные вещи — вещи, понимание которых не требует привлечения знаний, выделенных из пользования. Очевидные вещи являются ежедневной практикой человека или группы людей. В то же время то, что очевидно для одних, таковым для других не является. Очевидные вещи,… …   Теоретические аспекты и основы экологической проблемы: толкователь слов и идеоматических выражений

 • Ольмеки — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Ольмеки  название племени …   Википедия

 • Дмитрий Беклемишев — Дмитрий Владимирович Беклемишев Дата рождения: 4 сентября 1930 Место рождения: Пермь, РСФСР, СССР Гражданство …   Википедия

 • Дмитрий Владимирович Беклемишев — Дата рождения: 4 сентября 1930 Место рождения: Пермь, РСФСР, СССР Гражданство …   Википедия

 • Волга впадает в Каспийское море. Лошади кушают овес и сено — Из рассказа «Учитель словесности» (1894) Антона Павловича Чехова (1860 1904). Его герой учитель истории и географии Ипполит Иппо литыч «или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно». Так, он вполне серьезно сообщал, что… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Стратегические бомбардировки в период Второй мировой войны — Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны приобрели больший размах чем когда либо до этого. Стратегические бомбардировки, проведенные нацистской Германией, Великобританией, США и Японией, использовали обычные вооружения,… …   Википедия

 • The Blitz — Сюда перенаправляется запрос The Blitz. На тему «The Blitz» нужна отдельная статья. Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны приобрели больший размах чем когда либо до этого. Стратегические бомбардировки, проведенные нацистской… …   Википедия

 • Стрипперелла — Stripperella Тип …   Википедия

 • НОЧНОЙ ПРОСПЕКТ — одна из групп, определявших движения московской рок школы в 80 х годах. Фундаментом для нее послужила группа Проспект , образованная в 1981 году в стенах МГУ студентами истфаковцами Алексеем Борисовым (вокал, гитара) и Дмитрием Маценовым (вокал,… …   Русский рок. Малая энциклопедия

 • НОВОЕ УЧЕНИЕ О ЯЗЫКЕ — вульгарно материалистическое, авангардистского толка (см. АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО) направление в советской лингвистике, господствующее, начиная с 1920 х гг., более 30 лет. После того как оно приняло особо уродливые формы, его разгромил И. В. Сталин …   Энциклопедия культурологии

 • Иргун — «Иргун Цваи Леуми»  «Эцель» Иргун Цваи Леуми (ивр. ארגון צבאי לאומי‎; рус. национальная военная организация), сокращённо Эцель (ивр. אצ ל‎), коротко Иргун (ивр. ארגון‎; рус. организация) еврейская подпольная организация, действ …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «очевидные+вещи» >>


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.