Перевод: с испанского на все языки

отрова от микроби

 • 1 toxina

  Diccionario español-búlgaro > toxina

 • 2 aconitina

  f много силна отрова ( от вълчи корен).

  Diccionario español-búlgaro > aconitina

 • 3 bocado

  m 1) залък, хапка; 2) малко храна; 3) захапване, отхапване; 4) отхапано парче; 5) отрова в храната; 6) pl нарязани сушени плодове; 7) мундщук; 8) юзда; 9) анат. bocado de Adàn адамова ябълка; no probar bocado нищо не хапвам; bocado sin hueso прен., разг. само добро, полза; изгодна работа без много труд; buen bocado прен. добра хапка, нещо съблазнително.

  Diccionario español-búlgaro > bocado

 • 4 cultivo

  m 1) обработка (на земя); 2) отглеждане на растения; 3) земеделска култура; 4) биол. посявка на микроби; 5) биол. отглеждане.

  Diccionario español-búlgaro > cultivo

 • 5 curare

  m кураре ( отрова).

  Diccionario español-búlgaro > curare

 • 6 enherbolar

  tr правя отровен, слагам отрова (стрела, копие).

  Diccionario español-búlgaro > enherbolar

 • 7 envenenar

  1. tr 1) отравям; 2) прен. заразявам; 3) прен. обвинявам, зле интерпретирам (думи, постъпки); 4) прен. причинявам вреда, развалям; разбивам; 2. prnl вземам отрова; отравям се.

  Diccionario español-búlgaro > envenenar

 • 8 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 9 matacán

  m 1) отрова за кучета; 2) заек, подгонен от кучетата (при лов); 3) удобен за хващане в ръка камък; 4) издадена част на стена, кула, врата и др.

  Diccionario español-búlgaro > matacán

 • 10 matarratas

  m 1) разг. долнокачествена люта ракия; 2) отрова за мишки.

  Diccionario español-búlgaro > matarratas

 • 11 ofidiasis

  f пат. отравяне със змийска отрова.

  Diccionario español-búlgaro > ofidiasis

 • 12 ponzoña

  f 1) вредно вещество; отрова; 2) прен. опасна доктрина.

  Diccionario español-búlgaro > ponzoña

 • 13 raticida

  m отрова за мишки.

  Diccionario español-búlgaro > raticida

 • 14 séptico,

  a adj мед. септичен, причинен от микроби.

  Diccionario español-búlgaro > séptico,

 • 15 tofana

  (agua) f вид отрова.

  Diccionario español-búlgaro > tofana

 • 16 tósigo

  m 1) отрова; 2) прен. мъка, терзание.

  Diccionario español-búlgaro > tósigo

 • 17 upas

  m растителна отрова ( за намазване на стрели).

  Diccionario español-búlgaro > upas

 • 18 veneno

  m 1) отрова; 2) прен. отрова, вредно за здравето или душата нещо; 3) прен. злост, скрита омраза.

  Diccionario español-búlgaro > veneno