Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

отдавать

 • 1 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 2 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 3 отдавать

  отдать
  1) віддавати, віддати, відступати, відступити кому що. -ать назад - повертати, повернути. -вать все свои силы, всё своё время чему - усі сили свої, увесь свій час віддавати чому, усі сили свої обертати (покладати) на що. -дать свою жизнь чему - своє життя віддати, присвятити чому, своє життя покласти на що. -дать богу душу - богу душу віддати. -ать долг, долги - віддати, повернути кому борг, повіддавати, повертати борги. Не - дать (долга) - (шутл.) віддати на жидівське пущення (на жидівського Петра). -вать деньги в долг, взаймы, на проценты - давати гроші в позику, на процент. Срв. Долг. -ать в-наём, в- наймы кому что - наймати, на(й)няти кому що. -дать на хранение, на продержание - дати на перехованку, на передерж(ув)ання. -дать под заклад - дати в (на) заставу, заставити що. - дать в залог (недвижимое имущество) - записати в заставу (нерухоме майно). -дать в дар (пожаловать) кому что - віджалувати, повінити кому що. Он -дал жене половину своего состояния - він віддав (відступив, повінив) жінці половину свого статку. -вать в наследство - поступати в спадок кому. -вать землю в аренду, на откуп - здавати (пускати) землю в посесію, в (на) оренду. -дать рукопись в печать - віддати рукопис до друку, пустити рукопис у друк. -дать приказ, повеление - дати наказ, наказати, звеліти, загадати. -ать поклон - віддавати, віддати поклін кому, (ответно) відклонитися кому. -дать честь, хвалу кому - віддати шану, хвалу кому. -дать долг природе - віддати належне натурі. -дать последний долг кому - останню шану кому віддати. -вать салют - ясу воздавати. -дать кому пальму первенства - віддати (признати) першенство кому. -дать кому справедливость - признати кому справедливість, визнати за ким справедливість. -даю это на вашу волю, на ваше усмотрение, на ваш выбор - даю це вам на волю (на вашу волю). -дать на чей суд - дати на чий суд. Не -вать себе отчёта в чём-л. - не здавати собі справи в чому, не тямити чого. Не -даю себе отчёта, что со мною происходит - сам себе не розбираю, що зо мною робиться (діється). Ни в чём не -вать себе отчёта - нічого не приймати до свідомости. -вать в школу - віддавати, записувати до школи кого. -дать в ученье - (від)дати в науку кого. -ать под суд - ставити, поставити на суд, віддавати, віддати до суду кого. -дать город на разрушение (разграбление) - пустити місто на руїну (на пограбування). -ать кого-л. в жертву, в добычу кому, чему - (по)давати, (по)дати, (по)пускати, (по)пустити кого на поталу кому, чому. -ать на посмеяние, на смех - подавати, подати на глум, на сміх кому кого, що. -ать на попечение кому кого - припоручати, припоручити кому кого, що. -дать руку дочери - заручити дочку. -ать дочь замуж - видавати, видати, (від)давати, (від)дати дочку заміж за кого, дружити, одружити дочку з ким. -дать в солдаты, в лакеи - віддати (завдати) в москалі, в льокаї. -дать в услужение, в наймы - (від)дати в службу, в найми, завдати на послуги кого, на(й)няти кого куди. -дать кого под власть (под иго) кому - піддати кого під кого, піддати кого під ярмо кому, піддати кого під чию кормигу. -дать кого, что во власть кому - віддати, попустити кого, що кому. [Не попустимо рідного краю ляхам];
  2) (о вкусе, запахе) відгонити, дхнути, душити, безл. відгонитися. Вода -даёт гнилью - вода відгонить (дхне, душить) гнилизною. Его образы -дают чем-то екзотическим - його образи відгонять (дхнуть) чимсь екзотичним;
  3) відбивати, відбити. Это ружьё сильно -даёт - ця рушниця дуже відбиває. Пушка -даёт (назад) - гармата відбиває (сідає). -дай назад - оступись! поступись!
  4) (отражать звук) віддавати, віддати, відгукувати, відгукнути. Эхо -вало слова - луна відбивала слова;
  5) мор. (о снасти) - попускати, попустити. -ать паруса - розпустити, розвинути вітрила. -дать якорь - (за)кинути якір (кітвицю), стати на якір. -дать корму - відвернути корму. -дать причал - віддати кінці, спустити з линов. -дай причал! - віддай кінці! спускай з линов!
  6) віддавати, віддати, відлиг(ну)ти; полегшати. На дворе -дало немного - надворі трохи віддало, відлигло. Стужа -даёт - мороз меншає. Больному -дало - хорому полегшало. Отданный - відданий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - отд`ать
  1) віддава́ти, відда́ти и повіддава́ти ( давать) дава́ти, да́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) (несов.: иметь какой-л. привкус, припахивать) відго́нити, віддава́ти; тхну́ти
  3) (об огнестрельном оружии, о механизме) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  4) ( снасти) мор. віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  5) (становиться слабее; отпускать) відпуска́ти, відпусти́ти, віддава́ти, відда́ти; ( становиться легче) ле́гшати, поле́гшати

  Русско-украинский словарь > отдавать

 • 4 отдавать корму

  відверта́ти корму́, відверну́ти корму́

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать корму

 • 5 отдавать паруса

  розпуска́ти вітри́ла, розпусти́ти вітри́ла

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать паруса

 • 6 отдавать швартовы

  віддава́ти шварто́ви, відда́ти шварто́ви

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать швартовы

 • 7 отдавать якорь

  ки́дати я́кір, ки́нути я́кір

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать якорь

 • 8 отдавать корму

  відверта́ти корму́, відверну́ти корму́

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать корму

 • 9 отдавать паруса

  розпуска́ти вітри́ла, розпусти́ти вітри́ла

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать паруса

 • 10 отдавать швартовы

  віддава́ти шварто́ви, відда́ти шварто́ви

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать швартовы

 • 11 отдавать якорь

  ки́дати я́кір, ки́нути я́кір

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать якорь

 • 12 закладывать

  закласть, заложить
  1) (основание здания, судна и т. п.) закладати, закласти що. [Сьогодні закладини: новий військовий корабель закладають];
  2) что во что, за что - закладати, закласти що в (за) що. [Заклав руки в кишені. Молода закладає молодому хустку за пояс. Учитель закладає (или вкладає) в душу учням любов до бідного люду (Крим.)];
  3) (проём в стене камнем, кирпичём) закладати, закласти що (цеглою, камінням), замуровувати, замурувати; (деревом: горизонтально) закладати, закласти, (вертикально) заставляти, заставити, (о мн.) позакладати, позаставляти що чим. [Зайве вікно ми обаполами заставили, глиною завалькували];
  4) (лагерь, стан) ставити, поставити кіш; табором, кошем, обозом ставати, стати, отаборитися;
  5) (загромождать) захаращувати и захарастрювати, захараст(р)ити; срвн. Загромождать. [Нащо лаву захарастрили? Зараз поприймайте все];
  6) (задевать) запроторювати, запроторити, закладати, закласти що десь, куди. [Сам не знаю, куди запроторив книгу];
  7) (отдавать в заклад) - см. Заклад 1;
  8) (корм лошадям, скоту) завдавати, завдати, давати, дати, (о мн.) подавати коням, волам и т. д., засипати, засипати обрік коням. [Коням та коровам уже подавав, тепер понесу вівцям];
  9) (лошадей) запрягати, запрягти, (о мн.) позапрягати (коні);
  10) -жило уши, нос кому - заклало (в)ухо, позакладало (в)уха кому, ніс заліг у кого, заклало в носі кому. Заложенный - закладений; замурований, заставлений; отаборений; захаращений, захарастрений; запроторений (десь, куди); застановлений, заставлений; даний, засипаний; запряжений. Дом -ложен - будинок у заставі.
  * * *
  несов.; сов. - залож`ить
  1) заклада́ти, закла́сти и мног. позаклада́ти
  2) ( запрягать) запряга́ти, запрягти́, -пряжу́, -пряже́ш и мног. позапряга́ти
  3) ( отдавать в залог) заставля́ти, заста́вити и мног. позаставля́ти, віддава́ти (-даю́, -дає́ш) в заста́ву, відда́ти и мног. повіддава́ти в заста́ву; застановля́ти, застанови́ти, -новлю́, -но́виш

  Русско-украинский словарь > закладывать

 • 13 отдать

  см. Отдавать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > отдать

 • 14 предоставлять

  предоставить (право кому) давати, дати, надавати, надати кому що (право), (себе) застерегати, застерегти (собі право); (отдавать на волю чью) віддавати віддати (на волю чию), (себя) здаватися, здатися на кого, на що; (позволять) дозволяти, дозволити кому що (з)робити. -лять волю (свободу действий) - давати волю кому. [Він за день увесь садок обірве, коли дасте йому волю (Звин.)]. -лять на чьё-л. усмотрение, кому-л. на усмотрение - давати (віддавати) на волю чию, давати (віддавати) кому на волю, на призволяще. [Даю вам на волю (на призволяще) - як хочете, так і робіть]. -вляю себя на ваше усмотрение - здаюся на вашу волю, на ваш суд. -вить себя на волю судьбы, на волю случая - здатися на долю (на ласку долі), на випадок. -вьте это судьбе, на волю судьбы - дайте (віддайте) це на волю долі. -вьте это времени - дайте це на волю часові. -влять, -вить себе право - застерегати (застерегти) собі право. -влять право кому - давати (надавати) право кому. [Громада надала мені таке право (Звин.)]. -влять что в пользование чьё либо - давати що до користування кому. -влять в чьё-л. распоряжение - давати кому що до волі, на чию хіть (волю) здавати. -влять себя в чьё-л. распоряжение - здаватися на чию волю. -вить выбор (выбрать) - дати до вибору (дати вибрати) кому що. -вить кому жить как хочет (как угодно) - дати кому жити, як хоче. -вить кому делать, что хочет - дати волю чинити що-хотя. [Воля їм тепер чинити що-хотя (Куліш)]. -вить работу, службу кому - дати працю, посаду кому. -вьте мне это сделать - дозвольте (дайте, дайте мені волю) це зробити. -вьте мне это знать, решить - дозвольте мені це знати, вирішити. -тавь это мне (не мешайся в это) - полиши це на мене, не втручайся в це (в цю справу). Суд -вил мне подать ходатайство о помиловании - суд дав мені право (суд дозволив мені) прохати про помилування. Предоставленный - даний, відданий. -ный на волю судьбы - даний (відданий) на ласку долі. -нное кому право - (на)дане кому право. -ный самому себе - покинутий (полишений, зданий) на самого себе. Предоставляемый - даваний. -ться - даватися, надаватися, бути даним. -ется вам право - дається (надається) вам право. Судить об этом -ется другим - міркувати про це дається (на волю) иншим.
  * * *
  несов.; сов. - предост`авить
  1) (давать в пользование что-л., давать возможность обладания кем-чем) дава́ти (даю́, дає́ш), да́ти (дам, даси́); ( отдавать) віддава́ти, відда́ти

  \предоставлять вить кого́ самому́ (сами́м) себе́ — ( дать возможность поступать самостоятельно) да́ти змо́гу кому́ ді́яти самості́йно (розпоряджа́тися свої́м ча́сом); ( перестать заботиться) поки́нути (поли́шити) кого́ на само́го се́бе; ( оставить на произвол судьбы) поки́нути кого́ напризволя́ще

  2) (что - давать возможность делать что-л., распоряжаться чем) дава́ти, да́ти (що); (слово, право пользования) надава́ти, нада́ти (що, чого); ( оставлять) залиша́ти, зали́ши́ти, полиша́ти, полиши́ти (що); ( позволять) дозволя́ти, дозво́лити (що)

  Русско-украинский словарь > предоставлять

 • 15 отдать

  сов. от отдавать

  Русско-украинский политехнический словарь > отдать

 • 16 якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > якорь

 • 17 отдать

  сов. от отдавать

  Русско-украинский политехнический словарь > отдать

 • 18 якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > якорь

 • 19 аренда

  1) оренда, посесія. Брать, взять, отдавать в аренду - см. Арендовать;
  2) (арендная плата) - оренда, рата, чинш.
  * * *
  оре́нда; (земельная ист.) посе́сія

  Русско-украинский словарь > аренда

 • 20 власть

  1) власть, влада, сила, право, воля, верх. [Його власть, що схоче, те й дасть. Батьківська власть. Влада законодатна. Обурення проти права однієї людини над життям, честю, совістю і добром другої (Єфр.). Не будуть мати вражі ляхи на Вкраїні волі. Шляхетське право давало панові над слугою мало не такий верх, як і над рабом (Куліш)]. Иметь власть что-л. делать - мати силу що робити. Это не в моей (не в нашей) власти - не моя (не наша) на це сила, не від мене це залежить. Приобрести власть над кем, над чем - силу (гору) взяти над ким, над чим, міць узяти над ким, над чим, забрати силу (владу) над ким, над чим. [Таку - каже - вони міць узяли, що й панів посіли]. Власть имущий - зверхник, владний, можний;
  2) (обладание, сила) влада, сила. [Чую, що трачу владу над собою];
  3) (владычество, управление, правительство) влада, власть, держава. [Монгольська влада в Азії. За твоєї держави як буде - побачим]. Верховная власть - найвища (верховна) влада. Быть, находиться под властью (во власти) кого - бути під ким, бути під владою, під володінням, під зверхністю чиєю, (в) кого, хилитися під кого. [Буде добре запоріжцям і під турком жити. Під володінням Польщі. Під нівеляційною зверхністю московською. Під мене хиляться і добрі і злющі (Куліш)]. Иметь под своею властью что - мати в своїй руці що, мати (держати) під собою, бути власним над чим. [Він був властен над десятьма городами]. Подчинить своей власти - підгорнути (підхилити) під себе, під свою руку, під свою волю, владу. Переходить под власть (во власть) - переходити під кого, під руку, (владу) кого (чию). [В такому стані українські землі переходять під руку дужого сусіди (Єфр.)]. Отдавать под власть (во власть) кого - піддавати під кого, під чию руку. Освободиться из-под власти кого-л. - визволити(ся) з-під чиєї влади, з-під кого;
  4) (начальство и начальники; должность) влада, власть, уряд, власті (мн.) уряди. [Близькі до народа власті. (Самійл.). Щоб воєводи, старости і инші українські уряди не перебивали йому чинити волю короля (Куліш)].
  * * *
  вла́да

  вла́сти — мн. вла́сті, -те́й, вла́да

  ваша \власть — ( ваше дело) ваша во́ля (спра́ва)

  Русско-украинский словарь > власть

См. также в других словарях:

 • отдавать — Жертвовать чем, отказываться от чего. Отдавать назад, вернуть, возвращать. . Ср. воздавать, пахнуть, платить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под …   Словарь синонимов

 • ОТДАВАТЬ — ОТДАВАТЬ, отд ать, отдавывать что кому, дать, вручить, предоставить, дозволить взять, вверять, дарить или уступить; здесь от выражает: совсем, вовсе, или обратно, в возврат, или направленье движенья. Я отдал ему записки свои, на подержанье, либо… …   Толковый словарь Даля

 • ОТДАВАТЬ — ОТДАВАТЬ, отдаю, отдаёшь, повел. отдавай, несовер. 1. несовер. к отдать. 2. чем. Иметь легкий привкус, запах чего нибудь другого, припахивать чем нибудь. «От него отдает немного водкою.» Гоголь. «Всё…, самый даже пряный запах, которым отдавало от …   Толковый словарь Ушакова

 • отдавать — (отдаю, отдаёшь, 1 ое лицо и 2 е лицо не употр.), отдаёт; несовер., чем (разг.). Иметь какой н. привкус, запах. Бочка отдаёт рыбой. Рассказ отдаёт отсебятиной (перен.). II. ОТДАВАТЬ, СЯ см. отдать, ся. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

 • ОТДАВАТЬ 1 — (отдаю, отдаёшь, 1 и 2 л. не употр.), отдаёт; несов., чем (разг.). Иметь какой н. привкус, запах. Бочка отдаёт рыбой. Рассказ отдаёт отсебятиной (перен.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • отдавать —     ОТДАВАТЬ1, отзывать, попахивать, припахивать     разг. ОТДАВАТЬ2, разг. отзывать, разг. попахивать, разг. припахивать …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • отдавать — голос отдать • действие долг отдавать • существование / создание, прерывание, решение, компенсация жизнь отдать • использование отдавать дань • действие отдавать жизнь • использование отдавать отчёт • действие отдавать предпочтение • действие… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • отдавать — что и чем. 1. что (возвращать, сдавать с какой л. целью, предоставлять). Отдавать долг. Отдавать платье в чистку. Отдавать комнату в наем. 2. чем (иметь какой л. привкус, припахивать чем л.). ...Чай отдавал рыбой (Куприн) …   Словарь управления

 • отдавать — глаг., нсв., употр. часто Морфология: я отдаю, ты отдаёшь, он/она/оно отдаёт, мы отдаём, вы отдаёте, они отдают, отдавай, отдавайте, отдавал, отдавала, отдавало, отдавали, отдающий, отдаваемый, отдававший, отдавая; св. отдать 1. Когда вы отдаёте …   Толковый словарь Дмитриева

 • отдавать — ОТДАВАТЬ1, несов. (сов. отдать), что за кого что. Перен. Поступать (поступить) благородно, жертвуя кем , чем л. ради кого , чего л., подобно тому, как предоставляют какую л. вещь в чье л. распоряжение, пользование, возвращая или даря; Син.:… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • отдавать назад — отдавать обратно, отдавать, вертать взад, возвращать обратно, отдавать взад, возвращать назад, возвращать Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»