Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

о хлебах

 • 1 вызревать

  вызреть достигати, достигти, спіти, виспіти, доспівати, доспіти, достоювати, - ся, достояти. [Ще груші не достояли, не рви]. Вызрелый - достиглий, стиглий, доспілий, поспілий.
  * * *
  несов.; сов. - в`ызреть
  визріва́ти, ви́зріти; (о плодах, хлебах) доспіва́ти, доспі́ти, достига́ти, достигнути и дости́гти, несов. спі́ти, спілі́ти

  Русско-украинский словарь > вызревать

 • 2 дозревать

  дозреть достигати, достиг(ну)ти, вистигати, вистиг(ну)ти, (реже) постигати, постигти, доспівати, доспіти, достояти, -ся. [Не зривайте яблук, бо зелені ще, хай достоять]. Дозревать, дозреть от лежания (о сорванных фруктах) - долежувати, долежати, улежуватися, улежатися, (о многом) повлежуватися. [Гарно садовина наша повлежувалася].
  * * *
  несов.; сов. - дозр`еть
  дозріва́ти, дозрі́ти; (о плодах, хлебах) доспіва́ти, доспі́ти, достига́ти, дости́гнути и дости́гти и мног. подостига́ти, несов. спі́ти, спілі́ти

  Русско-украинский словарь > дозревать

 • 3 желтеть

  жовтіти, половіти, жовтішати, жовкнути. [Половіють жита. Жовкне листя на дереві]. -ться - жовтіти, половіти.
  * * *
  жовті́ти; ( становиться жёлтым) жо́вкнути, жовті́шати, зажовка́ти; (преим. о созревающих хлебах) полові́ти

  Русско-украинский словарь > желтеть

 • 4 зажелтеть

  -ся
  1) зажовтіти, -ся, (созревая) заполовіти. [Жито заполовіло - жнива надходять (Сл. Гр.)];
  2) (о листьях осенью) почати жовкнути.
  * * *
  возвр. - зажелт`еться
  зажовті́ти; (преим. о созревающих хлебах) заполові́ти

  Русско-украинский словарь > зажелтеть

 • 5 зацветать

  зацвести, зацвесть
  1) зацвітати, зацвісти, квітувати, заквітати, сов. заквітнути, заквітувати, заквісти, (вокруг) обцвіта,ти обцвісти; (н. вр. в смысле прош.) квітчитися; (о многих) позац[к]вітати, поквітнути, пообцвітати; (о хлебах) квітувати, заквітувати, починати, почати красуватися, закрасуватися; (пышно зацвесть) забуяти. [Обцвіла вишня, наче снігом укрилася (Грінч.). Коли колос квітує зверху, то приміта - буде повний (Звин.). Жита закрасувалися. Життя повним цвітом забуяє (Єфр.)];
  2) (покрыв. цвелью) зацвітати, зацвісти, поцвісти, заплісніти, заплісня[і]віти. [Заснула Вкраїна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла (Шевч.). Шибки в вікнах та й то з половини поцвіли, запліснівіли (Мирн.)]. Зацветший - заквітлий; запліснілий.
  * * *
  несов.; сов. - зацвест`и
  зацвіта́ти, зацвісти́, -цвіту́, -цвіте́ш и мног. позацвіта́ти; (покрываться цветами и перен.) заквіта́ти, закві́тнути; (сов.: о хлебах) поча́ти квітува́ти, заквітува́ти, -ту́є, почати красува́тися (красува́ти), закрасува́тися, -су́ється, за- красува́ти; ( покрываться плесенью) поча́ти цвісти́, поцвісти́ и мног. позацвіта́тися

  Русско-украинский словарь > зацветать

 • 6 зрелый

  1) (спелый в прям. и перен. знач.) стиглий, достиглий, спілий, доспілий, дозрілий, дійшлий. [Стиглі червоні вишні (Н.-Лев.). Достиглі жита (Франко). Виявив себе дозрілим художником і майстром слова (Єфр.)]. -лые плоды - достиглі (достояні) овочі, доспіла садовина;
  2) (возмужалый) дійшлий, дохожалий, дорослий, до[по]спілий, дозрілий, (диал.) здоровий; см. Возмужалый. [Дохожалая дівчина. В дозрілому віці (Єфр.). Не старе мре, а поспіле (Номис)]. -лый возраст - дорослий, дозрілий вік, дійшлий вік. [Входить помалу рід людський і в вік дорослий (Єфр.)]. Умом не -лый - на розум не спілий, розумом не дійшлий;
  3) (основательно обдуманный) добре розважений. По -лом размышлении - по добрій (зрілій) розвазі, по добрім намислі.
  * * *
  зрі́лий; ( дозрелый) дозрі́лий; (о людях, их возрасте) дійшлий; ( противоположный юному) му́жній; (о плодах, хлебах) спі́лий, поспі́лий, дости́глий, сти́глий, ви́спілий, доспі́лий

  Русско-украинский словарь > зрелый

 • 7 зреть

  смотреть)
  I. дивитися, глядіти, на кого, на що, (в поэзии) з(д)ріти (зрю, зриш) на що, на кого, кого, що, (созерцать) споглядати на що и що; см. Глядеть. [Не зрять Бога над собою (Шевч.). Предки наші зріли, як кров'ю плинули річки (Самійл.)].
  II. Зреть -
  1) (спеть) стигнути, достигати, доходити, спіти, до[по]співати, виспівати, (редко, в песнях) зріти; см. Спеть, Дозревать. [Ой з-за гори вітер віє - калина не спіє (Чуб. V). І вітер не віє, сонце не гріє, калина не зріє (Метл.)]. Хлеб -ет - хліб стигне, доспіває. Яблоки - ют - яблука достигають, доходять;
  2) (достигать развития) доспівати, (о человеке) доходити зросту, розуму, доспілого розуму. Нарыв -ет - болячка набирає. Мысль, ум -ет - думка, розум доходить розвитку, виспіває. У меня давно -ет одна мысль - в мене давно зростає (наспіває) одна думка.
  * * *
  I
  ( достигать зрелости) зрі́ти; ( дозревать) дозріва́ти; (о плодах, хлебах) спі́ти, достига́ти, сти́гнути, спілі́ти
  II
  1) ( видеть) ба́чити; зріти, здрі́ти
  2) ( смотреть) диви́тися, -влю́ся, -вишся; зрі́ти

  Русско-украинский словарь > зреть

 • 8 кустистый

  кущи[а]стий, (зап.) корчи[а]стий, (о злаках и траве ещё) рунистий, (о местности) чагарюватий, (кочковатый) купинястий. [У кущастій сивій бороді (Л. Укр.). Цибуля ця в стрілку не йде, це кущаста (Кониськ.). Корчисте жито (Поділля). Садочок вишневий корчастий (Грінч. III). Жито рунисте (Богодух.). Мокрець - зілля рунисте, стелеться густо й коренисто (Сл. Гр.). Чагарюватий берег (Звин.)].
  * * *
  кущи́стий, куща́стий, кущува́тий, корча́стий, корчува́тий; ( о хлебах и травах) вруни́стий, руни́стий

  Русско-украинский словарь > кустистый

 • 9 мешаться

  мешиваться
  1) (страд. з.) - а) мішатися, (о жидкости ещё) калататися, колотитися; (о дровах в печи) перегортатися; (о картах) мішатися, тасуватися; бути мішаним и т. п. Чай -тся ложечкой - чай мішають (розмішують, калатають, колотять ложечкою; б) (смешиваться) мішатися, змішуватися; (спутываться) плутатися, путатися, сплутуватися. Вино -тся с водою - вино змішують з водою;
  2) (взаимн., возвр. з.) мішатися; (путаться) плутатися, путатися (сбиваться с речи) збиватися. [Мислі його мішаються (Франко). В голові мені мішається (М. Вовч.). Новобранці на муштрі усе плуталися (Сл. Ум.). Говорив багато, та все якось збивався (Сл. Ум.)];
  3) (во что) втручатися, плутатися, вплутуватися, мішатися, встрявати, микатися, вмикатися, вступатися до чого, у що; см. Вмешиваться 2. Не -айтесь -не в своё дело, в чужие дела - не втручайтеся (не микайтеся, не встрявайте) не в своє діло, в чужі справи; не мішайтесь між чужі лика, (шутл.) не сунь (не совай) носа до чужого проса (Приказка);
  4) -ться в уме - божеволіти, зсуватися (збиватися) з глузду;
  5) (о хлебах) - (желтеть) жовтіти; (зреть) стигнути, достигати, доспівати, доходити; (цвести) квітувати, красуватися.
  * * *
  I
  1) ( быть помехой) заважа́ти; міша́ти, плу́татися
  2) ( вмешиваться) втруча́тися, устрява́ти; міша́тися; ( впутываться) плу́татися, вплу́туватися
  II
  1) ( переставать различаться) міша́тися; ( путаться) плу́татися; ( сбиваться) збива́тися
  2) (перен.: смущаться) бенте́житися, ні́яковіти и ніякові́ти
  3) страд. міша́тися; розмі́шуватися; колоти́тися; міша́тися, змі́шуватися; міша́тися; змі́шуватися; плу́татися

  Русско-украинский словарь > мешаться

 • 10 назреть

  I. см. Назирать.
  II. Назреть - см. II. Назревать.
  * * *
  назріва́ти, назрі́ти; (о плодах, хлебах) наспіва́ти, наспі́ти, настига́ти, насти́гнути и насти́гти, -гне; ( о нарыве) ви́співати, ви́спіти, набира́ти, набра́ти, -бере

  \назреть вают события — назріва́ють поді́ї. назре́вший який (що) назрі́в, назрі́лий; наспі́лий, насти́глий; ви́спілий

  Русско-украинский словарь > назреть

 • 11 наливаться

  налиться
  1) наливатися, налитися и (зап.) наллятися, (о мног.) поналиватися; бути наливаним, налитим и (зап.) наллятим, поналиваним; (из крана и т. п.) наточуватися, наточитися, (о мног.) понаточуватися; бути наточуваним, наточеним, понаточуваним и т. п. [Лице пана наливається кров'ю, з уст прискає піна (Франко)]. Чай -ется в стакан - чай наливають у склянку. Вода -лась в лодку - води набралося (налилося, наллялося, набігло) в човен. Судно -ется водою - судно набирає води. Глаза -ются, -лись кровью - очі набігають, набігли (зайшли) кров'ю, очі червоніють, почервоніли, (пров.) очі ллються (зап. лляються). [Розгнівався, зачав червоніти, аж очі йому ллялись (Звин.)];
  2) (о хлебах, плодах и перен.) наливатися, налитися (наллятися), набиратися, набратися, сповнятися и сповнюватися, сповнитися, виповнятися и виповнюватися, виповнитися, наповнюватися, наповнитися, наброщуватися, наброститися, (о мног.) поналиватися, понабиратися, пови[пона]повнюватися, понаброщуватися. [На ниві неозорій хліб дорогий, налившися, зросте (Грінч.). Вже жита наливаються (Сл. Гр.). Яблука наливаються (Сл. Ум.). Недобра радість наллялась їй у серці (Коцюб.). Колоски вже набираються (Звин.). Уже жито сповнилось (Звягельщ.). По кущах виповнюються розпуковочки (М. Вовч.). Гречка достоюється: вже наповнилася мов ґрона (Звин.). У ячмені колос набростився (Мил.)]. Почки на деревьях -ются - бростки на деревах наливаються (набираються и т. п.), дерева наброщуються. Оспа -ется - віспа набирає;
  3) (напиваться) наливатися, заливатися, налитися горілкою (вином), напиватися, напитися як ніч (як хлюща), надудлюватися, надудлитися.
  * * *
  несов.; сов. - нал`иться
  1) налива́тися, нали́тися, -ллюся, -ллєшся и налля́тися, -ллюся, -ллєшся и мног. поналива́тися

  глаза́ \наливаться лились слеза́ми — о́чі налили́ся (набрякли) слізьми́ (сльозами)

  \наливатьсяться — кро́вью ( краснеть) налива́тися, нали́тися кро́в'ю

  2) страд. несов. налива́тися; улива́тися; нато́чуватися, -чується; си́патися, -плеться, наси́патися

  Русско-украинский словарь > наливаться

 • 12 недозревать

  недозреть см. Недоглядывать 1.
  * * *
  несов.; сов. - недозр`еть
  недозріва́ти, недозрі́ти; (о плодах, хлебах) недоспіва́ти, недоспі́ти, недостига́ти, недости́гнути и недости́гти, -гну, -гнеш

  Русско-украинский словарь > недозревать

 • 13 недозрелый

  недостиглий, недоспілий, недостояний, (зелёный) зелений, (зеленоватый) зелен(к)уватий, (только о злаках) свидовий, свидний, у свиду, (несколько) свидуватий, евидовитий. [Недостиглі ягоди (Брацл.). Недоспілий кавун (Сл. Ум.). Дитя моє недоспіле! (Рудан.). Хлопці геть обірвали груші, хоч і недостояні (Звин.). Зелені груші (Сл. Ум.). Яблука ще зеленкуваті (Звин.). Жито ще свидне (Гайсинщ.)]. -лым (в недозрелом виде) - см. Зелёный 3. -лый ум - недостиглий (недоспілий, недійшлий, зеленкуватий) розум.
  * * *
  недозрі́лий; (о плодах, хлебах) недоспі́лий, недости́глий

  Русско-украинский словарь > недозрелый

 • 14 незрелый

  1) (неспелый в прямом знач.) недостиглий, нестиглий, недостояний, (и в прям. и в перен. знач.) недоспілий, неспілий, недозрілий, недійшлий, (зелёный) зелений; см. ещё Зелёный 2. [Недостиглі (зелені, недостояні) груші (Брацл.). Все мляве або недоспіле я геть одкидаю (Куліш)]. -лый плод - недостиглий и т. п. плід (овоч), зеленець (-нця), (преимущ. о ягодах) зелепух (-ха). [Пообривали черешні ще зелепухами (Брацл.)]. В -лом виде - зазелень, зеленцем, надзелень. -лый умом - розумом недійшлий, на розум неспілий;
  2) (невозмужалый) недійшлий, недорослий, недоспілий, недозрілий, (зелёный) зелений. [Таких молодих та зелених доводиться одсилати на тяжку працю (Васильч.)].
  * * *
  незрі́лий; ( недозрелый) недозрі́лий; (о плодах, хлебах) неспі́лий, недости́глий, нести́глий

  Русско-украинский словарь > незрелый

 • 15 неспелый

  неспі́лий; (о плодах, хлебах) недости́глий, нести́глий

  Русско-украинский словарь > неспелый

 • 16 перезревать

  перезреть перестигати, перестигнути, переспівати, переспі(ну)ти, переходити, перейти; (о человеке) перестарюватися, перестарітися.
  * * *
  несов.; сов. - перезр`еть
  перезріва́ти, перезрі́ти и поперезріва́ти; (о плодах, хлебах) переспіва́ти, переспі́ти, перестига́ти, перести́гнути и поперестига́ти

  Русско-украинский словарь > перезревать

 • 17 пожелтелый

  пожовтілий, пожовклий, зажовклий, (о хлебах) пополовілий, споловілий. [Пожовкле листя. Пополовілі жита]. Срв. Пожёлклый.
  * * *
  пожовті́лий; пожо́вклий, зжо́вклий, зажо́вклий, жо́вклий; прижо́вклий; прируді́лий; пополові́лий, сполові́лий

  Русско-украинский словарь > пожелтелый

 • 18 пожелтение

  пожовті́ння; (преим. о хлебах) полові́ння

  Русско-украинский словарь > пожелтение

 • 19 пожелтеть

  пожовтіти, зжовтіти, (увядая) пожовкнути, зжовкнути, зажовкнути, ужовкнути, (немного) прижовкнути, (о хлебах) позолотіти, пополовіти, споловіти; (сделаться ещё более жёлтым) пожовтішати. [Трава пожовкла. Ниви пополовіли].
  * * *
  пожовті́ти; ( стать желтее) пожовті́шати; (пожолкнуть; о лице) пожо́вкнути, зжо́вкнути, зажо́вкнути, ( слегка) прижо́вкнути; ( о траве) прируді́ти; ( преим о хлебах) пополові́ти, сполові́ти

  Русско-украинский словарь > пожелтеть

 • 20 полузрелый

  напівзрі́лий; (о плодах, хлебах) напівспі́лий, напівдости́глий, напівсти́глий

  Русско-украинский словарь > полузрелый

См. также в других словарях:

 • живет на чужих хлебах — нахлебница, иждивенка, сидит на шее, халявщица, халявщик, приживалка, приживал, приживала, приживалица, приживательница, нахлебник, ест чужой хлеб, приживальщик, приживальщица, иждивенец Словарь русских синонимов. живет на чужих хлебах сущ., кол… …   Словарь синонимов

 • на хлебах — на содержании, на иждивении Словарь русских синонимов. на хлебах прил., кол во синонимов: 2 • на иждивении (4) • …   Словарь синонимов

 • На хлебах — Устар. 1. у кого. Получая за плату жильё и стол в чужой семье. Жили мы тогда в приходе Пантелеймона, близ Соляного Городка, на хлебах у одной почтенной немки, платя за всё по пятьдесят рублей на ассигнации (Салтыков Щедрин. Помпадуры и… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • жил на хлебах — прил., кол во синонимов: 2 • был нахлебником (2) • нахлебничавший (9) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • жить на хлебах — нахлебничать, быть нахлебником Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • жить на готовом столе, на харчах, на хлебах — См …   Словарь синонимов

 • На вольных хлебах — Прост. На случайных заработках (жить, находиться и т. п.). Оставив жене дочь и захватив автомобиль, он умчался в неведомые дали, к предгорьям Кавказа, где ждала его новая жизнь на вольных хлебах (Г. Качук. Быстрей, чем заяц от орла) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • На казённых хлебах — Прост. В тюрьме, в заключении. Дед постукивал в сарае тесал берёзовый полоз. Много у него теперь дела. Евсей на казённых хлебах, Трофима Лобанова нет один на весь колхоз сановник (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета) …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • На своих хлебах — Прост. На свою зарплату, независимо от кого либо (жить и т. п.). У Аринина хорошие заработки… Даже если взять в расчёт и обеих дочерей (а Галина уже «на своих, хлебах»), в среднем на человека приходится более ста рублей (А. Праздников. Разговор о …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • живший на хлебах — прил., кол во синонимов: 2 • живший на иждивении (1) • получавший за плату стол и жилье в чужой семье ( …   Словарь синонимов

 • Жить на гулящих хлебах — Пск. Легко и много зарабатывать (не имея постоянного места работы). ПОС 8, 86 …   Большой словарь русских поговорок

Книги

 • Беглый огонь, Александр Зорич. Беглые сталкеры Комбат и Тополь исходили Зону вдоль и поперек. Но и между ними пробежала кошка. Тополь подался в военные сталкеры и служит на Речном Кордоне - опаснейшем уровне Зоны, который… Подробнее  Купить за 570 руб
 • Нахлебник (аудиокнига MP3 на CD), И. С. Тургенев. 14 лет эта пьеса Ивана Сергеевича Тургенева находилась под цензурным запретом. Отношение к ней было неоднозначным. Гоголь считал пьесу безнравственной, зато Герцен отзывался о ней… Подробнее  Купить за 212 руб аудиокнига
 • Нет причин умирать, Хилари Боннер. Впервые на русском - новый роман известного мастера современного английского детектива. Бывший репортер, а ныне писатель на вольных хлебах, Джон Келли начинает расследовать цепочку странных… Подробнее  Купить за 180 руб
Другие книги по запросу «о хлебах» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»