Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

о траве

 • 1 волновать

  -ся
  1) (о воде) хвилювати, -ся, грати, бурити, -ся, збурювати, -ся, збивати хвилю, (сильно) нуртувати, -ся, вихрити, -ся, шпувати, бурхати. Волнующийся - хвилястий, збурений, схвильований; (о траве) хвилювати, -ся; (о крови) бунтувати, -ся, буритися;
  2) (о жив. существ.) хвилювати, -ся, бентежити, -ся, зворушувати, -ся, непокоїти, -ся. Волнуемый - хвильований, зворушуваний;
  3) (о массах жив. сущ.) - буритися, хвилюватися, підбурювати, -ся.
  * * *
  1) ( колебать) хвилюва́ти, збу́рювати
  2) ( беспокоить) хвилюва́ти, бенте́жити, збенте́жувати; ( тревожить) триво́жити; ( возбуждать) збу́рювати, збу́джувати
  3) ( подстрекать) бунтува́ти, збу́рювати, підбу́рювати, підбива́ти

  Русско-украинский словарь > волновать

 • 2 густой

  густий, рясний, ряснистий. [Рясні крапельки поту на чолі. Садочки рясні (ряснисті)]. О тесте, месиве, варёном яйце - крутий. О дожде, слёзах - дрібний, дрібен, дрібнистий. Густой и высокий (о траве, злаках, волосах) - буйний. О голосе - грубий. [Що більший дзвін, то грубший голос]. О мехе густом и всклоченном - кучматий. Не густой - рідкий, негустий. Густо - густо, рясно, тісно, щільно. [Людей тісно. Ягід рясно. Щільно записано]. Густо растущий - корча[и]стий. [Садочок вишневий корчастий]. Не густо - рідко, негусто.
  * * *
  густи́й; ( обильный) рясни́й; ( о разросшихся кустах) корча́стий

  Русско-украинский словарь > густой

 • 3 ерошиться

  1) (о волосах, шерсти, траве и т. д.) насто(в)бурчуватися, стовбурчати (-чаю, - єш), пудритися, гороїжитися, кошлатіти, куделитися;
  2) (о человеке, животных) костричитися [Їй каже, як доброму, а вона ще й костричиться], огурятися (упорствовать), харапудитися (противиться).
  * * *
  куйо́вдитися, ко́шлатися, кошла́титися

  Русско-украинский словарь > ерошиться

 • 4 жёсткий

  1) твердий, сутугуватий. [Твердий камінь. Сутугувате (тверде) м'ясо];
  2) (не гибкий, грубый) цупкий, ше[о]рсткий, жорсткий, шкарубкий, різкий, мулький. -кая кожа - цупка (шкарубка) шкура. -кое сукно - цупке сукно. -кие волосы - цупке (шорстке, жорстке) волосся. -кие руки - шерсткі (шкарубкі) руки. -кая постель - мулька, тверда постеля. -кий песок - різкий (жорсткий) пісок. Жёсткая вода - тверда вода, (реже) різка вода. Жёсткие слова - різкі, жорстокі слова.
  * * *
  1) жорстки́й; диал. штивний; ( шершавый) шорстки́й; ( плотный) цупки́й, ( о ткани) дебе́лий; (преим. о траве) дерзки́й; ( твёрдый) тверди́й, мульки́й; ( шероховатый) шкарубки́й, шерша́вий

  \жёсткийая вода́ — тверда́ вода́

  \жёсткийая ко́жа — шорстка́ (шкарубка́, шерша́ва) шкі́ра

  2) (перен.: суровый, резкий) жорстки́й
  3) (перен.: не допускающий отклонений) тверди́й, жорстки́й

  \жёсткий ий гра́фик — тверди́й (жорстки́й) гра́фік

  Русско-украинский словарь > жёсткий

 • 5 кустистость

  кущистість, (зап.) корчистість, (о злаках и траве ещё) рунистість (-тости).
  * * *
  кущи́стість, -тості; вруни́стість, руни́стість

  Русско-украинский словарь > кустистость

 • 6 кустистый

  кущи[а]стий, (зап.) корчи[а]стий, (о злаках и траве ещё) рунистий, (о местности) чагарюватий, (кочковатый) купинястий. [У кущастій сивій бороді (Л. Укр.). Цибуля ця в стрілку не йде, це кущаста (Кониськ.). Корчисте жито (Поділля). Садочок вишневий корчастий (Грінч. III). Жито рунисте (Богодух.). Мокрець - зілля рунисте, стелеться густо й коренисто (Сл. Гр.). Чагарюватий берег (Звин.)].
  * * *
  кущи́стий, куща́стий, кущува́тий, корча́стий, корчува́тий; ( о хлебах и травах) вруни́стий, руни́стий

  Русско-украинский словарь > кустистый

 • 7 куститься

  кущитися, (зап.) корчитися, іти в корч, (о злаках и траве ещё) рунитися. [Квітки розкішно кущилися поміж камінням (Коцюб.). Пшениця йде в корч (Липовеч.). Жито корчиться (Липовеч.). З обох боків рунилися молоді парі (Крим.)].
  * * *
  кущи́тися; вруни́тися, руни́тися

  Русско-украинский словарь > куститься

 • 8 кущение

  кущення, (о злаках и траве ещё) рунення; срвн. Куститься.
  * * *
  бот.
  кущі́ння

  Русско-украинский словарь > кущение

 • 9 отщипывать

  -ся, отщипать, -ся, -пнуть, -ся відщипувати, -ся, відщипнути, -ся, (о мног.) повідщипувати, -ся. Отщипнутый - відщипнутий.
  * * *
  несов.; сов. - отщипн`уть и отщип`ать
  відщи́пувати, відщипну́ти и відщипа́ти и повідщи́пувати, несов. ущипну́ти; (о волосах, перьях, траве) відску́бувати, відскуба́ти и відскубти́ и повідску́бувати, несов. ускубну́ти, ускубти́

  Русско-украинский словарь > отщипывать

 • 10 пожелтеть

  пожовтіти, зжовтіти, (увядая) пожовкнути, зжовкнути, зажовкнути, ужовкнути, (немного) прижовкнути, (о хлебах) позолотіти, пополовіти, споловіти; (сделаться ещё более жёлтым) пожовтішати. [Трава пожовкла. Ниви пополовіли].
  * * *
  пожовті́ти; ( стать желтее) пожовті́шати; (пожолкнуть; о лице) пожо́вкнути, зжо́вкнути, зажо́вкнути, ( слегка) прижо́вкнути; ( о траве) прируді́ти; ( преим о хлебах) пополові́ти, сполові́ти

  Русско-украинский словарь > пожелтеть

 • 11 поизмяться

  [тро́хи] пом'я́тися (зім'я́тися, перем'я́тися); ( примяться) прим'я́тися; (о хлебе на корню, траве) [тро́хи] потолочи́тися и потоло́читися

  Русско-украинский словарь > поизмяться

 • 12 покататься

  1) покататися, (усил.) попокататися. Мы -лись на лодке - ми покаталися на човні. Он -лся верхом - він (поїздив) покатавсь верхи;
  2) покачатися, (усил.) попокачатися. Конь -тался по траве - кінь покачавсь по траві.
  * * *
  1) поката́тися; ( на коньках) поко́взатися
  2) ( переворачиваясь) покача́тися

  Русско-украинский словарь > покататься

 • 13 покачаться

  покачнуться
  1) покачатися, похи(ли)татися, хилитнутися, похитнутися, вхитнутися, схитнутися, поколихатися, колихнутися, поколиватися, погойдатися, гойднутися, по[с]хибнутися, (усил.) попокачатися, попохитатися и т. д. -ться по траве - покачатися по траві. Ветви -лись и перестали - віття похиталось та й перестало. -ться на волнах - погойдатися на хвилях;
  2) (в колыбели) поколихатися, поколихнутися, поколисатися, поколиснутися;
  3) (на качелях) повихатися, вихнутися, погойдатися, гойднутися.
  * * *
  1) (в гамаке, на качелях) погойда́тися; ( поколыхаться) поколиха́тися; ( поколебаться) поколива́тися; ( пошататься) похита́тися, похилита́тися
  2) ( поваляться) поваля́тися (покача́тися)
  3) ( о маятнике) поколива́тися, похита́тися

  Русско-украинский словарь > покачаться

 • 14 пробиваться

  пробиться
  1) страд. - пробиватися, бути пробитим чим; (2) (сквозь что) пробиватися, пробитися крізь що. [На сході почало пробиватися крізь хмари сонце (Грінч.). До неба не підскочиш, крізь землю не проб'єшся (Номис). Пробилася я на якусь поляну, аж там людей ціла тьма (Г. Барв.)]. -ся сквозь кусты, тростник, трущобу - пробиватися, пробитися, дертися, продертися, ломитися, проломитися кущами (чагарями), очеретами, нетрами. [Ведмідь ломиться чагарями]. -ся по снегу - різатися снігом. [Він од неї тікає, по пояс снігом ріжеться (Мирн.). Піднялась хуґа; вже я саньми різавсь, різавсь (Манж.)]. -ся сквозь толпу - пробиватися, пробитися, протовплюватися, протовпитися, протискуватися, протиснутися, пропихатися, пропхатися, проштовхуватися, проштовхатися крізь натовп; срв. Пробираться. -ся сквозь неприятельское войско - пробитися крізь вороже військо. -ся сквозь стенку яйца (о цыплёнке) - накльовуватися, наклюнутися;
  3) (показываться: о траве, посевах) пробиватися, пробитися, вибиватися, вибитися. [Молода трава пробивалася з землі. Молода зелена травиця з-під землі вибивалася (Грінч.)];
  4) (о бороде, усах) висипатися, висипатися, засіватися, засіятися, виходити, вийти. [Вусики тільки що висипаються (Тесл.). Молоденький, ледве засіялися вуси (Леонт.). Усики тільки що виходять (Борз.)];
  5) -биться с чем или над чем (напр. с трудной задачей, с несговорчивым человеком и т. п.) - проморочитися, прововтузитися з ким, з чим и коло чого.
  * * *
  несов.; сов. - проб`иться
  1) пробива́тися, проби́тися и попробива́тися; ( с трудом проходить) продира́тися, проде́ртися и продра́тися и попродира́тися; (сквозь что-л.) добува́тися, добу́тися; ( прорастать) прокльо́вуватися, проклю́нутися, несов. поп'я́стися и поп'ясти́ся

  усы́ пробива́ются — ву́са пробива́ються (висипа́ються, засіва́ються, сі́ються, усіва́ються, вихо́дять)

  2) ( перебиваться) перебива́тися, переби́тися, перебува́тися, перебу́тися
  3) страд. (несов.) пробива́тися; проклада́тися; проло́млюватися, прола́муватися; проконопа́чуватися

  Русско-украинский словарь > пробиваться

 • 15 ржаветь

  іржа́віти, ржаві́ти; ( о траве) руді́ти, руді́шати

  Русско-украинский словарь > ржаветь

 • 16 травник

  тж. травн`ик
  1) ( настойка на траве) травни́к, -у
  2) ( гербарий) тра́вник, -а
  3) ( старинный лечебник) тра́вник, -а

  Русско-украинский словарь > травник

 • 17 тучный

  1) гладки́й, опа́систий; диал. тлу́стий; ( дородный) огря́дний и огрядни́й; ( полный) по́вний
  2) ( о земле) си́тий
  3) (о траве) бу́йний

  Русско-украинский словарь > тучный

 • 18 Барашки

  1) кучері;
  2) баранці (небольшие курчавые облачки, также пенистые волны), кучері (на волнах);
  3) (на дереве, траве) котики, зайчики [Он і котики на вербі; а то ще звуть їх зайчики].

  Русско-украинский словарь > Барашки

 • 19 Накуститься

  накущитися, (зап.) накорчитися, (о злаках и траве ещё) нарунитися.

  Русско-украинский словарь > Накуститься

 • 20 Отхаживаться

  отходиться
  1) (потерять способн. ходить, оконч. ходить) відходжуватися, відходитися. [Ніжки мої білесенькі одходилися (Чуб.)];
  2) (отгуливаться, поправляться) відходити, відійти, вигулюватися, вигулятися, відпасатися, відпастися. [Чує Марина, що вона оживає, молодіє, одходить (Неч.-Лев.)]. См. Поправляться. Скотина -вается на траве - худоба відпасається на траві.

  Русско-украинский словарь > Отхаживаться

См. также в других словарях:

 • Траве (река) — Траве нем. Trave …   Википедия

 • Траве — Траве  река в Германии Траве  село в Болгарии …   Википедия

 • траве́я — травея, и …   Русское словесное ударение

 • Траве (село) — Село Траве Траве Страна БолгарияБолгария …   Википедия

 • Траве — (Trave) р. в сев. Германии, вытекает в Ольденбурге, протекает провинцию Шлезвиг Гольштинию и впадает в Любекскую бухту. Дл. течения 112 км, из которых 53,5 км судоходны. Притоки Швартау, Бесте, Штекниц, судоходный Вакениц, и через Дассовское… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Траве не расти — Сиб. При любых условиях, обязательно. Верш. 7, 75 …   Большой словарь русских поговорок

 • Хоккей на траве — Фрагмент матча Испания Германия …   Википедия

 • Мужская сборная Пакистана по хоккею на траве — Сборная Пакистана по хоккею на траве Федерация Федерация хоккея на траве Пакистана Рейтинг ФИХ  …   Википедия

 • Национальная команда Пакистана по хоккею на траве — Сборная Пакистана по хоккею на траве Федерация Федерация хоккея на траве Пакистана …   Википедия

 • Суперлига чемпионата России (хоккей на траве, женщины) — Суперлига (хоккей на траве, женщины) – высший дивизион чемпионата России по хоккею на траве среди женщин. Название в 1992 2004 гг. – высшая лига. Содержание 1 История 2 Все призёры Чемпионатов и обладатели Кубка Росси …   Википедия

 • Соревнования на траве (горные лыжи) — Соревнования на траве Соревнования на траве по горным лыжам (англ. Grass skiing) один из видов лыжного спорта, проводимого под эгидой …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «о траве» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»