Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

о вине и шипучих напитках

 • 1 играть

  1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
  2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
  3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
  4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
  5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
  * * *
  1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; ( забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; ( относиться несерьёзно) жартува́ти

  \игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

  \игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

  \игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

  \игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

  \игратьть коме́дию — см. комедия

  \игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

  \игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

  \игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

  \игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

  \игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

  \игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

  \игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

  \игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; ( острить) каламбу́рити

  2) ( о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
  3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

  \игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

  4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
  5) ( на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

  \игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

  \игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

  \игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

  6) ( петь) диал. співа́ти

  \игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]

  Русско-украинский словарь > играть

 • 2 выдержанный

  техн.
  ви́триманий; (о бетоне, строении) ви́стояний; ( о вине) ви́держаний

  Русско-украинский политехнический словарь > выдержанный

 • 3 выкуренный

  техн.
  (о вине, спирте и т. п.) ви́гнаний, ви́курений

  Русско-украинский политехнический словарь > выкуренный

 • 4 зрелый

  техн.
  (о пиве, вине и т. п.) дозрі́лий, зрі́лий

  Русско-украинский политехнический словарь > зрелый

 • 5 невыдержанный

  техн.
  неви́триманий; ( о вине) неви́держаний; (о бетоне, строении) неви́стояний

  Русско-украинский политехнический словарь > невыдержанный

 • 6 выдержанный

  техн.
  ви́триманий; (о бетоне, строении) ви́стояний; ( о вине) ви́держаний

  Русско-украинский политехнический словарь > выдержанный

 • 7 выкуренный

  техн.
  (о вине, спирте и т. п.) ви́гнаний, ви́курений

  Русско-украинский политехнический словарь > выкуренный

 • 8 зрелый

  техн.
  (о пиве, вине и т. п.) дозрі́лий, зрі́лий

  Русско-украинский политехнический словарь > зрелый

 • 9 невыдержанный

  техн.
  неви́триманий; ( о вине) неви́держаний; (о бетоне, строении) неви́стояний

  Русско-украинский политехнический словарь > невыдержанный

 • 10 вигнаний

  техн. вы́куренный (о вине, спирте и т. п.)

  Українсько-російський політехнічний словник > вигнаний

 • 11 видержаний

  техн. вы́держанный ( о вине)

  Українсько-російський політехнічний словник > видержаний

 • 12 дозрілий

  техн. зре́лый (о пиве, вине и т. п.), созре́вший

  Українсько-російський політехнічний словник > дозрілий

 • 13 невидержаний

  техн. невы́держанный ( о вине)

  Українсько-російський політехнічний словник > невидержаний

 • 14 алкоголь

  алкоголь, спирт.
  * * *
  алкого́ль, -лю, ви́нний (ети́ловий) спирт (-у), вине́ць, -нцю́

  Русско-украинский словарь > алкоголь

 • 15 бродить

  браживать
  1) см. Блуждать;
  2) б. в воде - бродити, бовтатися, ловити рибу волоком. [Рибалки бродять у воді]. Исходить, бродя в воде - вибродити. [Все море вибродив];
  3) (о тесте в квашне и т. п.) кваснути, киснути;
  4) (о вине, пиве, мёде, квасе) грати, вигравати(ся), шумувати, мусувати. [Пиво виграє. Чи не той то хміль, що у пиві грає? Вино шумує, мусує]. Начать б. - заграти. Б., выделяя газы - бухтіти. [Пиво наше бухтить]. Брожёный - граний. [Пили пиво й граний мед].
  * * *
  I
  броди́ти, ника́ти; пле́нтатися, пле́нтати; ( странствовать) блука́ти; ( слоняться) шве́ндяти, ве́штатися, тиня́тися; (по грязи, снегу) брьо́хати, брьо́хатися
  II
  (о ферментации и перен.) ква́снути, -не, ки́снути; гра́ти, шумува́ти, -му́є

  Русско-украинский словарь > бродить

 • 16 букет

  1) (цветов) букет, (гирляндный) китиця,
  2) (в напитках, духах) дух, пахощі, пах, аромат.
  * * *
  буке́т

  Русско-украинский словарь > букет

 • 17 вина

  вина (малоупотр.), провина, провинність (р. -ности), (ум.) провинонька, проступок (р. -пку), причина. [Прощайте людям провини їх. За провинності карають]. Взводить, взвести на кого-л. вину - звертати, звернути на кого. Вменять, вменить (ставить, поставить) кому-л. в вину что - привиняти, привинити кому що, ставити, поставити за провину кому що. Искупать вину - покутувати, спокутувати (свою провину). Сознаться в вине - повинитися, признатися до вини. [Коли нашкодила, то й повинися]. Чувствовать за собою вину перед кем-л. - почуватися до вини супроти кого. Без вины - безвинно, безневинно. [Безневинно в'їлися в мене (Кониськ.)];
  2) причина. По чьей вине - з чиєї причини. По моей вине это произошло - з моєї причини це сталося. По своей вине - самохіть. [Самохіть поїзд утеряли - що-б було поспішитися]. Быть, послужить виною чего - спричинятися, спричинитися чому и до чого, привинитися до чого. [Сама спричинилася своїй смерті].
  * * *
  1) ( проступок) прови́на, вина́
  2) (причина) вина́, причи́на

  по вине́ чего — ( вследствие чего) че́рез що

  Русско-украинский словарь > вина

 • 18 выдерживать

  выдержать
  1) видержувати, видержати, здержувати, здержати, витримувати, витримати, витривати, викрепити, втерпіти. [Земля не здержить мене. Корабель витримав не одну бурю. Не втерпів і розповів про все];
  2) в. горе, страдание - терпіти, витерпіти, перетерпіти, стерпіти, викрепити, витривати. Нет сил выдержать - невидержка. Не могу выдержать - невидержка мені, йому и т. д.;
  3) выдерживать стиль, тон, характер - додержувати, додержати чого. [Додержав своєї теорії повною мірою (Грінч.). Пильно додержано етнографічної вірности (О. Пчілка)];
  4) в. экзамен - складати (скласти, здавати, здати) іспит, екзамен. Выдержанный (о человеке) - витривалий, витресуваний; (о стиле и пр.) - додержаний, (о вине) видержаний.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыдержать
  (кого-что) витри́мувати, ви́тримати, виде́ржувати, ви́держати (кого-що); ( удерживать) зде́ржувати, здержа́ти (кого-що); ( соблюдать) дотри́мувати, дотри́мати, доде́ржувати, доде́ржати (чого); ( экзамен) склада́ти, скла́сти (що)

  Русско-украинский словарь > выдерживать

 • 19 горячительный

  гарячливий, палючий; (о напитках) хмільний, п'янючий.
  * * *
  зігріва́льний; гарячли́вий

  горячи́тельные напитки — міцні́ напо́ї

  Русско-украинский словарь > горячительный

 • 20 забористый

  1) хльосткий;
  2) (о табаке, вине) міцний, деручий; п'янючий. -тый табачок - тютюнець-джиґунець, кріпачок (-чку);
  3) (о танце, песне) задьористий.
  * * *
  1) ( крепкий) міцни́й; ( острый) го́стрий; ( едкий) їдки́й; ( сильнодействующий) сильноді́йний
  2) перен. задьо́ристий; пе́рчений, гостре́нький; ( хлёсткий) хльостки́й; ( язвительний) дошку́льний; ( заковыристый) закру́тистий; ( пикантный) піка́нтний

  Русско-украинский словарь > забористый

См. также в других словарях:

 • игра́ть — аю, аешь; прич. наст. играющий; прич. страд. прош. игранный, ран, а, о; деепр. играя и (разг.) играючи; несов. 1. Забавляться, резвиться, развлекаться. Играть в куклы. □ [Моцарт:] Играл я на полу с моим мальчишкой. Пушкин, Моцарт и Сальери. На… …   Малый академический словарь

 • играть — аю, аешь; играющий; игранный; ран, а, о; играя; (разг.) играючи; нсв. 1. Забавляться, резвиться, развлекаться. И. в куклы. Ребята играют в саду. И. на полу. И. с кошкой. // Выпрыгивать из воды (о рыбе). На закате играет рыба. // Участвовать в… …   Энциклопедический словарь

 • играть — а/ю, а/ешь; игра/ющий; и/гранный; ран, а, о; игра/я; (разг.), игра/ючи; нсв. см. тж. играться, игрывать, играючи, играющий 1) а) Забавляться, резвиться, развлек …   Словарь многих выражений

 • Играть — I несов. неперех. 1. Резвясь, забавляться, развлекаться. отт. Проводить время в процессе какого либо занятия, доставляющего удовлетворение, служащего развлечением одним лишь участием в нём. 2. Обращаться с каким либо предметом как с игрушкой. отт …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • играть — а/ю, а/ешь, а/ют, нсв.; сыгра/ть (ко 2 4, 9, 10 знач.), сов. 1) (с кем/чем, во что и без доп.) Заниматься чем л. для развлечения, удовольствия. Играть со щенком. Играть в прятки. Играть в карты. Играть во дворе. Море нежно стлалось вок …   Популярный словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»