Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

няма ли да престанеш

 • 1 най-после

  last (of all), at last; at length, finally, ultimately
  най-после не могат да те обесят after alt they can't hang you
  * * *
  1. last (of all), at last;at length, finally, ultimately 2. НАЙ-ПОСЛЕ не могат да те обесят after alt they can't hang you 3. няма ли да престанеш НАЙ-ПОСЛЕ? won't you ever stop?

  Български-английски речник > най-после

 • 2 няма

  1. (за образуване на отриц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan't, won't
  аз няма да отида там I won't go there; I'm not going there
  няма да забравя I will not forget
  няма да го бъде he won't live long; he is not long for this world, he'll never pull through
  тая (работа) няма да я бъде разг. that cat won't jump; that's a non-starter; nothing doing
  няма да умирам от глад (я)! a man's got to live
  2. (не се намира, не съществува) there is/are not
  (не е налице) not be, be gone
  на масата няма нищо there is nothing on the table
  няма смисъл it's no good/use (doing s.th.)
  няма съмнение (че) there's no doubt (that)
  няма значение never mind, it doesn't matter
  в тяхната къща няма нито една книга there is not a single book in their house
  къщата вече я няма the house is no more
  няма ми писалката I've lost my pen, don't know where my pen is
  когато видях, че чадърът го няма when I saw that the umbrella was gone
  няма го вкъщи he isn't at home, he isn't in, he's away (from home)
  няма скъсване it will never wear out, it wears for ever
  няма отърваване от него there's no getting rid of him
  няма наяждане he never has his fill
  няма връщане назад there is no return; what's done can't be undone; it can't be helped
  хич ме няма be very poorly
  хич ме няма в математиката be no good at mathematics
  няма защо да идваш you needn't come, you don't have to come
  няма защо да работи there is no need for him to work
  нямаше защо да чукаш you needn't have knocked
  няма защо (отговор на благодарност) you're welcome; don't mention it; not at all
  няма как there is no other way; we can't help it; nothing doing
  няма как/що, трябва да вървим пеш there's nothing for it, we must walk
  няма какво да облека I have nothing to wear
  няма кога да отида I can't find the time to go
  ако сега не го направя, няма кога it's the only time I can do it
  няма къде да отида I have nowhere to go
  децата няма къде да играят the children have nowhere to play
  няма човек да не го познава everybody knows him
  днеска съм тук, утре ме няма here today gone tomorrow
  да те няма! be off! away with you! като нямаше месо, минахме на зеленчуци as there was no meat/failing meat we fell back on vegetables
  няма куче, няма дявол no sign of a dog
  няма и няма not a trace of it
  * * *
  ня̀ма,
  безл. гл., мин. св. деят. прич. ня̀мало 1. (за образуване на отриц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan’t, won’t; \няма да го бъде he won’t live long; he is not long for this world, he’ll never pull through; \няма да стигне за всички there is not enough to go round; \няма да умирам от глад (я)! a man’s got to live; тая (работа) \няма да я бъде no deal, no go, no way, разг. that cat won’t jump; that’s a non-starter; nothing doing;
  2. (не се намира, не съществува) there is/are not; (не е налице) not be, be gone; къщата вече я \няма the house is no more; \няма значение never mind, it doesn’t matter; \няма смисъл it’s no good/use (doing s.th.); \няма я вкъщи she isn’t at home, she isn’t in, he’s away (from home); • ако сега не го направя, \няма кога it’s the only time I can do it; да те \няма! be off! away with you! днеска съм тук, утре ме \няма here today gone tomorrow; \няма връщане назад what’s done can’t be undone; it can’t be helped; \няма защо ( отговор на благодарност) you’re welcome; don’t mention it; not at all; \няма защо да работи there is no need for him to work; \няма и \няма not a trace of it; \няма как there is no other way; we can’t help it; nothing doing; \няма как, трябва да вървим пеш there’s nothing for it, we must walk; \няма кога да отида I can’t find the time to go; \няма куче, \няма дявол no sign of a dog; \няма наяждане he never has his fill; \няма скъсване it will never wear out, it wears for ever; хич ме \няма в химията be no good at chemistry.
  * * *
  1. (за образуване на ompиц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan't, won't 2. (не е налице) not be, be gone 3. (не се намира, не съществува) there is/are not 4. 3 don't know where my pen is 5. НЯМА връщане назад there is no return;what's done can't be undone;it can't be helped 6. НЯМА го вкъщи he isn't at home, he isn't in, he's away (from home) 7. НЯМА да го бъде he won't live long;he is not long for this world, he'll never pull through 8. НЯМА да забравя I will not forget 9. НЯМА да умирам от глад (я)! a man's got to live 10. НЯМА защо (отговор на благодарност) you're welcome;don't mention it;not at all 11. НЯМА защо да идваш you needn't come, you don't have to come 12. НЯМА защо да работи there is no need for him to work 13. НЯМА значение never mind, it doesn't matter 14. НЯМА и НЯМА not a trace of it 15. НЯМА как there is no other way;we can't help it;nothing doing 16. НЯМА как/що, трябва да вървим пеш there's nothing for it, we must walk 17. НЯМА какво да облека I have nothing to wear 18. НЯМА кога да отида I can't find the time to go 19. НЯМА куче, НЯМА дявол no sign of a dog 20. НЯМА къде да отида I have nowhere to go 21. НЯМА ми писалката I've lost my pen, 22. НЯМА наяждане he never has his fill 23. НЯМА отърваване от него there's no getting rid of him 24. НЯМА скъсване it will never wear out, it wears for ever 25. НЯМА смисъл it's no good/use (doing s.th.) 26. НЯМА съмнение (че) there's no doubt (that) 27. НЯМА човек да не го познава everybody knows him 28. НЯМАше защо да чукаш you needn't have knocked 29. аз НЯМА да отида там I won't go there;I'm not going there 30. ако сега не го направя, НЯМА кога it's the only time I can do it 31. в тяхната къща НЯМА нито една книга there is not a single book in their house 32. да те НЯМА! be off! away with you! като НЯМАше месо, минахме на зеленчуци as there was no meat/failing meat we fell back on vegetables 33. децата НЯМА къде да играят the children have nowhere to play 34. днеска съм тук, утре ме НЯМА here today gone tomorrow 35. когато видях, че чадърът го НЯМА when I saw that the umbrella was gone 36. къщата вече я НЯМА the house is no more 37. на масата НЯМА нищо there is nothing on the table 38. тая (работа) НЯМА да я бъде разг. that cat won't jump;that's a non-starter;nothing doing 39. хич ме НЯМА be very poorly 40. хич ме НЯМА в математиката be no good at mathematics

  Български-английски речник > няма

 • 3 който няма сила

  null and void

  Български-Angleščina политехнически речник > който няма сила

 • 4 няма бразда

  unmodulated groove
  unmodulated grooves
  virginal groove
  virginal grooves

  Български-Angleščina политехнически речник > няма бразда

 • 5 няма бразда с голяма стъпка

  fast groove
  fast grooves

  Български-Angleščina политехнически речник > няма бразда с голяма стъпка

 • 6 Моля, няма защо! [в отговор на благодарност]

  You are welcome!

  Български-английски малък речник > Моля, няма защо! [в отговор на благодарност]

 • 7 Няма значение.

  Never mind!

  Български-английски малък речник > Няма значение.

 • 8 Няма проблем!

  No problem! <np>

  Български-английски малък речник > Няма проблем!

 • 9 Това няма значение.

  Never mind!

  Български-английски малък речник > Това няма значение.

 • 10 няма (го, я, ги)

  away

  Български-английски малък речник > няма (го, я, ги)

 • 11 абсолютно

  absolutely
  абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use
  той няма абсолютно никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn't an earthly
  абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever
  абсолютно сигурно е it's a dead certainty
  * * *
  абсолю̀тно,
  нареч. absolutely; down to the ground; \абсолютно никаква причина/полза no earthly reason/use; \абсолютно нищо absolutely nothing, nothing whatever; \абсолютно сигурно е it’s a dead certainty/cert; той няма \абсолютно никакъв шанс за успех he hasn’t an earthly chance/a ghost of a chance; sl. he hasn’t an earthly.
  * * *
  absolutely: He's абсолютно right. - Tой е абсолютно прав.; completely
  * * *
  1. absolutely 2. АБСОЛЮТНО никаква причина/ полза no earthly reason/use 3. АБСОЛЮТНО нищо absolutely nothing, nothing whatever 4. АБСОЛЮТНО сигурно е it's a dead certainty 5. той няма АБСОЛЮТНО никакъв шанс за успех he hasn't an earthly chance/a ghost of a chance;sl. he hasn't an earthly

  Български-английски речник > абсолютно

 • 12 акъл

  mind, brains; (common) sense
  разг. grey matter; advice
  те са на един акъл they are of a mind
  вземам акъла на някого knock s.o. dead
  изкара ми акъла вж. изкарвам; взе ми акъла it bowled me over
  давам акъл give advice
  той няма акъл he has no brains; he is mad; he's a fool
  опичай си акъла mind your p's and q's
  още не ти е дошъл акълът you still haven't learned sense
  сече ми акълът have a good head on o.'s shoulders
  толкова му сече акълът he knows no better
  с всичкия си акъл му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him
  с кой акъл you must be crazy/off your head (to с inf.)
  * * *
  акъ̀л,
  м., -и, (два) акъ̀ла разг. mind, brains; (common) sense; разг. grey matter; ( съвет) advice; взе ми \акъла it bowled me over; вземам \акъла на някого knock s. o. dead; take s. o.’s breath away; изкарвам някому \акъла frighten the life/wits out of s.o., scare the shit out of s.o.; опичай си \акъла mind your p’s and q’s; още не ти е дошъл \акълът you still haven’t learned sense; раздавам \акъл be free with o.’s advice; с всичкия си \акъл му казал fool that he is he told him, he should have known better than to tell him; с кой \акъл you must be crazy/off your head (to c inf.); сече ми \акълът have a good head on o.’s shoulders; те са на един \акъл they are of a mind; той няма \акъл he has no brains; he is mad; he’s a fool; толкова му сече \акълът he knows no better.
  * * *
  1. mind, brains;(common) sense 2. вземам АКЪЛа на някого knock s. o. dead 3. давам АКЪЛ give advice 4. изкара ми АКЪЛа вж. изкарвам: взе ми АКЪЛа it bowled me over 5. опичай си АКЪЛа mind your p's and q's 6. още не ти е дошъл АКЪЛът you still haven't learned sense 7. разг. grey matter;advice 8. с всичкия си АКЪЛ му казал fool that he is he told him. he should have known better than to tell him 9. с кой АКЪЛ you must be crazy/off your head (to с inf.) 10. сече ми АКЪЛът have a good head on o.'s shoulders 11. те са на един АКЪЛ they are of a mind 12. той няма АКЪЛ he has no brains;he is mad;he's a fool 13. толкова му сече АКЪЛът he knows no better

  Български-английски речник > акъл

 • 13 атеист

  atheist
  * * *
  атеѝст,
  м., -и; атеѝстк|а ж., -и atheist.
  * * *
  atheist: He believes there is no God - he's an атеист. - Той вярва, че няма господ - той е атеист.; agnostic; skeptic{`skEptik}
  * * *
  atheist

  Български-английски речник > атеист

 • 14 аха

  1. (досещане) so, is that so
  аха, такава ли била работата! so, that's how matters stand! аха, значи няма да дойдат! I see, so they're not coming
  2. (закана) ah, aha
  аха, хванах ли те! aha, now I've caught you at it!
  3. (потвърждение) yes, that's right
  аха, така е! yes, so it is, that's right!
  * * *
  аха̀,
  междум.
  1. ( досещане) so, is that so; \аха, значи няма да дойдат! I see, so they’re not coming; \аха, такава ли била работата! so, that’s how matters stand!;
  2. ( закана) ah, aha.
  ——————
  част. (за потвърждение) yes, that’s right; \аха/да, така е! yes, so it is, that’s right!
  * * *
  1. (досещане) so, is that so 2. (закана) ah, aha 3. (потвърждение) yes, that's right 4. АХА, така е! yes, so it is, that's right! 5. АХА, такава ли била работата! so, that's how matters stand! АХА, значи няма да дойдат! I see, so they're not coming 6. АХА, хванах ли те! aha, now I've caught you at it!

  Български-английски речник > аха

 • 15 ба

  разг. (обратен смисъл на изказана вече реплика) nothing of the kind! says you! that's what you think! of course not! certainly not! няма ли да ядеш?-ба, ще стоя гладен! won't you have anything to eat ?-of course I will, I'm not going hungry! you don't think I'll go hungry, do you?
  * * *
  ба,
  част. разг. ( обратен смисъл на изказана вече реплика) nothing of the king! that’s what you think! of course not! certainly not!
  * * *
  разг. (обратен смисъл на изказана вече реплика) nothing of the kind! says you! that's what you think! of course not! certainly not! няма ли да ядеш? - БА, ще стоя гладен! won't you have anything to eat?- of course I will, I'm not going hungry! you don't think I'll go hungry, do you?

  Български-английски речник > ба

 • 16 бавя

  1. (отлагам, протакам) delay, retard; protract
  2. (задържам, преча) hold up; detain
  make (s.o.) late, keep (s.o.)
  няма да ви бавя I won't keep you
  бавя играта hold up 'he game
  не го бави, ще изпусне влака don't detain him, he'll miss the train
  бавя се
  3. be late/slow; be detained; be slow/long (in doing s.th.); loiter; dawdle
  книж. tarry, dally (over s.th.)
  не се бави! don't be long! hurry up! sl. make it snappy
  той много се бави he is very long in coming
  4. (оставам, престоявам) stay, stop (in a place)
  5. (дете) keep amused, take care of, look after, tend
  * * *
  ба̀вя,
  гл., мин. св. деят. прич. ба̀вил 1. ( отлагам, протакам) delay, retard; protract; \бавя плащане delay payment;
  2. ( задържам, преча) hold up; detain; make (s.o.) late, keep (s.o.);
  \бавя се 1. be late/slow; be detained; be slow/long (in doing s.th.); linger, idle, loiter; dawdle; книж. tarry, dally (over s.th.); не се бави! don’t be long! hurry up! sl. make it snappy! snap to it!;
  2. ( оставам, престоявам) stay, stop (in a place).
  ——————
  гл., мин. св. деят. прич. ба̀вил ( дете) keep amused, take care of, look after, tend; ( бебе) dry-nurse.
  * * *
  defer; linger; loiter: Don't delay your answer! - Не бави отговора си!; pause
  * * *
  1. (задържам, преча) hold up;detain 2. (оставам, престоявам) stay, stop (in a place) 3. 1 (отлагам, протакам) delay, retard;protract 4. 5 (дете) keep amused, take care of, look after, tend 5. be late/slow;be detained;be slow/long (in doing s. th.);loiter;dawdle 6. make (s. o.) late, keep (s. о.) 7. БАВЯ играта hold up 'he game 8. БАВЯ се 9. книж. tarry, dally (over s. th.) 10. не го бави, ще изпусне влака don't detain him, he'll miss the train 11. не се бави! don't be long! hurry up! sl. make it snappy 12. няма да ви БАВЯ I won't keep you 13. стига си се бавил hurry up! 14. той много се бави he is very long in coming

  Български-английски речник > бавя

 • 17 беж

  1. shoo
  2. беж да го няма he took to his heels, he showed a clean pair of heels
  на заека беж, на кучето дръж run with the hare and hunt with the hou
  * * *
  нареч.: \беж да го няма he took to his heels, he showed a clean pair of heels; • на заека \беж, на кучето дръж run with the hare and hunt with the hounds.
  * * *
  1. БЕЖ да го няма he took to his heels, he showed a clean pair of heels 2. вж. бежов 3. на заека БЕЖ, на кучето дръж run with the hare and hunt with the hou

  Български-английски речник > беж

 • 18 без

  1. (липса) without; less; free of; with, missing
  без добра воля нищо не става without/wanting good will nothing can be done
  платиха ми сто лева без данък общ доход; was paid a hundred levs less income tax
  без задължения free of debt
  без здраве няма радост no joy without health
  без едно ухо with an ear missing
  без брада и мустаци clean/close-shaven
  без пари съм be without money, have no money; be moneyless/penniless, be hard pressed for money
  това е без пари that is free of charge, ( много евтино) that's dirt cheap
  без изключение without exception, with no exception
  без съмнение no/beyond doubt, doubtless
  без край without end, endless
  без приятели without friends, friendless
  без ред pell mell; in a disorderly fashion
  без шапка съм (в момента) he without o.'s hat, have no hat on, ( не притежавам) have no hat
  пия кафе без захар not take sugar in o.'s coffee
  с или без захар пиете кафето си? do you take sugar in your coffee?
  не без интерес not without interest, with some interest
  каквото с него такова без него it doesn't make much difference either way
  2. мат. minus
  осем без две е шест eight minus two is/leaves six
  часът е три без пет it is five to /ам. of three
  три килограма без сто грама a hundred grams short of three kilograms
  4. без да without (c ger.), (след отриц. или въпрос. изречения) but that
  не минава ден без да вали not a day but what/that it rains
  децата никога не са играли без да се скарат след това the children never played but that a quarrel followed
  без да забележа without noticing
  без да ща without meaning to, involuntarily
  без дори да never so much as (c ger.); without so much as (c ger.)
  без време prematurely; unexpectedly, out cf season
  без друго surely, certainly
  той без друго ще пише he's sure to write, he's bound to write, he'll most certainly write, he won't fail to write
  без малко nearly, all but, almost, just narrowly missed (c ger.)
  без оглед на regardless of, irrespective of
  и без това anyway, as it is
  без мене (не ме включвайте) count me out! include me out!
  * * *
  предл.
  1. ( липса) without; less; free of; with … missing; \без брада и мустаци clean/close-shaven; \без едно ухо with an ear missing; \без задължения free of debt; \без пари съм be without money, have no money; be moneyless/penniless, be hard pressed for money; \без ред pell mell; in a disorderly fashion; \без съмнение no/beyond doubt, doubtless; \без шапка съм (в момента) be without o.’s hat, have no hat on, ( притежавам) have no hat; каквото с него такова и \без него it doesn’t make much difference either way; пия кафе \без захар not take sugar in o.’s coffee; платиха ми сто лева \без данък Общ доход” I was paid a hundred levs less income tax; това е \без пари that is free of charge, ( много евтино) that’s dirt cheap;
  2. мат. minus;
  3. ( недостиг) to, of; три килограма \без сто грама a hundred grams short of three kilograms; часът е три \без пет it is five to/амер. of three;
  4. съюз: \без да without (c ger.), ( след отриц. или въпр. изречения) but that; \без дори да never so much as (c ger.); without so much as (c ger.); децата никога не са играли, \без да се скарат след това the children never played but that a quarrel followed; и \без това натегната атмосфера the already tense atmosphere; не минава ден, \без да вали not a day but what/that it rains; • \без време prematurely; unexpectedly, out of season; \без друго surely, certainly; \без малко nearly, all but, almost, just narrowly missed (c ger.); \без мене (не ме включвайте) count me out! include me out! \без оглед на regardless of, irrespective of; и \без това anyway, as it is; той \без друго ще пише he’s sure to write, he’s bound to write, he’ll most certainly write, he won’t fail to write.
  * * *
  ex; minus; without
  * * *
  1. (липса) without;less;free of;with, missing 2. (недостиг) to, of 3. БЕЗ брада и мустаци clean/close-shaven 4. БЕЗ време prematurely;unexpectedly, out cf season 5. БЕЗ да without (c ger.), (след отриц. или въпрос. изречения) but that 6. БЕЗ да забележа without noticing 7. БЕЗ да ща without meaning to, involuntarily 8. БЕЗ добра воля нищо не става without/wanting good will nothing can be done 9. БЕЗ дори да never so much as (c ger.);without so much as (c ger.) 10. БЕЗ друго surely, certainly 11. БЕЗ едно ухо with an ear missing 12. БЕЗ задължения free of debt 13. БЕЗ здраве няма радост no joy without health 14. БЕЗ изключение without exception, with no exception 15. БЕЗ край without end, endless 16. БЕЗ малко nearly, all but, almost, just narrowly missed (c ger.) 17. БЕЗ мене (не ме включвайте) count me out! include me out! 18. БЕЗ оглед на regardless of, irrespective of 19. БЕЗ пари съм be without money, have no money;be moneyless/ penniless, be hard pressed for money 20. БЕЗ приятели without friends, friendless 21. БЕЗ ред pell mell;in a disorderly fashion 22. БЕЗ съмнение no/beyond doubt, doubtless 23. БЕЗ шапка съм (в момента) he without o.'s hat, have no hat on, (не притежавам) have no hat 24. децата никога не са играли БЕЗ да се скарат след това the children never played but that a quarrel followed 25. и БЕЗ това anyway, as it is 26. каквото с него такова БЕЗ него it doesn't make much difference either way 27. мат. minus 28. не БЕЗ интерес not without interest, with some interest 29. не минава ден БЕЗ да вали not a day but what/that it rains 30. осем БЕЗ две е шест eight minus two is/leaves six 31. пия кафе БЕЗ захар not take sugar in o.'s coffee 32. платиха ми сто лева БЕЗ данък общ доход;was paid a hundred levs less income tax 33. с или БЕЗ захар пиете кафето си? do you take sugar in your coffee? 34. това е БЕЗ пари that is free of charge, (много евтино) that's dirt cheap 35. той БЕЗ друго ще пише he's sure to write, he's bound to write, he'll most certainly write, he won't fail to write 36. три килограма БЕЗ сто грама a hundred grams short of three kilograms 37. часът е три БЕЗ пет it is five to/ам. of three

  Български-английски речник > без

 • 19 безценен

  прен. (неоценим) unesteemable
  безценен камък a precious stone, gem
  2. (малоценен) valueless, worthless
  * * *
  безцѐнен,
  прил., -на, -но, -ни 1. (с висока цена) priceless, invaluable; ( скъпоценен ­ за камъни) precious; ( който няма равен) peerless, matchless; прен. ( неоценим) inestimable; \безцененен камък precious stone, gem;
  2. ( малоценен) valueless, worthless.
  * * *
  ма равен на себе си)
  * * *
  1. (без равен на себе си) peerless, matchless 2. (малоценен) valueless, worthless 3. (с голяма цена) priceless, invaluable, (скъпоценен - за камъни) precious 4. БЕЗЦЕНЕН камък a precious stone, gem 5. прен. (неоценим) unesteemable

  Български-английски речник > безценен

 • 20 бих

  should, would, вж. съм, би
  моля, бихте ли ми подали солта? would you pass the salt, please?
  желал да бъда на негово бих I wouldn't like to be in his place/coat
  оженвам/омъжвам се на добро бих marry into a food family
  на бих (уместно) in place; opportunely
  отговор (тъкмо) на бих an apt reply/retort, ам. a comeback; a pat answer
  не на бих (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely
  тук му е бих то да отбележим/кажем it should be mentioned here
  тук съвсем не е бихто за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks
  казвам/върша нещо на бих say/do s.th. at the right place/in season
  поставям някого на бихто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o.
  няма бих за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion
  зням от сигурно бих I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority
  ще хване бих it will come in handy
  упрекът хвана бих the reproach went home
  човек на бих a reliable person; a man to swear by; that's a man
  по места! воен. stand to! на места here and there, in some places
  не мога да си намеря бих, не ме хваща бих fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks
  не мога да си намеря бих от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.)
  не ме сдържа/свърта на едно бих fidget, be fidgety/restless; get all hot and bothered
  не ти е тук бихто you don't belong here
  знам си бихто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance
  гневът му отстъпи бих на съжалението his rage gave place to pity
  твърде много бих се отделя за too much space has been allocated to
  пресата отделя значително бих на the press has given considerable place to
  заемам важно бих в дневния ред be high on the agenda
  порязах се на много лошо бих I cut myself in a very awkward place
  говоря от бихто си talk from o.'s place
  оставям празно/свободно бих на хартията leave a blank
  той не е на бих то си (в работата) he is ill-suited for the job
  тук няма бих за шеги this is no joking/laughing matter
  той никъде не може да си намери бих he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole
  стоя/тъпча на едно бих stand still, mark time
  * * *
  1. (ядосан съм) fret (and fume) 2. should, would, вж. съм, би 3. гневът му отстъпи БИХ на съжалението his rage gave place to pity 4. говоря от БИХто си talk from o.'s place 5. желал да бъда на негово БИХ I wouldn't like to be in his place/coat 6. забележка на БИХ a pat remark 7. заемам важно БИХ в дневния ред be high on the agenda 8. знам си БИХто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance 9. зням от сигурно БИХ I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority 10. казвам нещо точно на БИХ hit the (right) nail on the head 11. казвам/върша нещо на БИХ say/do s.th. at the right place/in season 12. моля, БИХте ли ми подали солта? would you pass the salt, please? 13. на БИХ (уместно) in place;opportunely 14. напитките се консумират само на БИХ (в заведението) drinks to be consumed on the premises only 15. не ме сдържа/свърта на едно БИХ fidget, be fidgety/restless;get all hot and bothered 16. не мога да си намеря БИХ от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.) 17. не мога да си намеря БИХ, не ме хваща БИХ fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks 18. не на БИХ (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely 19. не ти е тук БИХто you don't belong here 20. няма БИХ за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion 21. оженвам/омъжвам се на добро БИХ marry into a food family 22. оставям празно/свободно БИХ на хартията leave a blank 23. отговор (тъкмо) на БИХ an apt reply/retort, ам. a comeback;a pat answer 24. по места! воен. stand to! на места here and there, in some places 25. порязах се на много лошо БИХ I cut myself in a very awkward place 26. поставям някого на БИХто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o. 27. пресата отделя значително БИХ на the press has given considerable place to 28. стоя на едно БИХ stand still 29. стоя/тъпча на едно БИХ stand still, mark time 30. твърде много БИХ се отделя за too much space has been allocated to 31. той не е на БИХ то си (в работата) he is ill-suited for the job 32. той никъде не може да си намери БИХ he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole 33. тук му е БИХ то да отбележим/кажем it should be mentioned here 34. тук няма БИХ за шеги this is no joking/laughing matter 35. тук съвсем не е БИХто за такива забележки such remarks are quite out of place here;this is not the (time and) place to make such remarks 36. упрекът хвана БИХ the reproach went home 37. човек на БИХ a reliable person;a man to swear by;that's a man 38. ще хване БИХ it will come in handy

  Български-английски речник > бих


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»