Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

нужны+дела,+а+не+слова

 • 1 дело

  -а, πλθ. дела, дел, делам ουδ.
  1. δουλειά, ασχολία, υπόθεση•

  дело кипит η δουλειά βράζει (είναι στη φούρια)•

  хозяйственные -а οικονομικές υποθέσεις•

  домашние -а οι δουλειές του σπιτιού•

  какие у вас с ним -а τι σχέσεις (δοσοληψίες, νταραβέρια) έχεις μ’ αυτόν•

  государственные -а κρατικές υποθέσεις•

  сидеть без -а κάθομαι αργός (χασομέρης)•

  за -! στη δουλειά!• επί το έργον!•

  странное дело! περίεργο πράγμα!•

  быть занятым -ом είμαι απασχολημένος, έχω δουλειά•

  ни до кого -а нет δε μ’ ενδιαφέρει για τίποτε•

  я занят важным -ом είμαι απασχολημένος μέ σοβαρή υπόθεση•

  мне до ваших нужд мало -а για τις ανάγκες σας λίγο μ’ ενδιαφέρει’по -ам службы για υπηρεσιακές δουλειές (υποθέσεις)•

  текущие -а καθημερινές υποθέσεις•

  министерство внутренних дел υπουργείο των εσωτερικών (υποθέσεων)•

  курение дело привычки το κάπνισμα ει.ναι, συνήθεια•

  мое -! δική μου δου λεία!•

  какое мне до этого -а? τι δουλειά έχω εγώ μ’ αυτό;•

  без -а не входить χωρίς να έχεις δουλειά (υπόθεση) μη μπαίνεις ή απαγορεύεται η είσοδος•

  я к вам по -у έρχομαι σε σας για μια υπόθεση•

  у меня к нему по -у έχω κάποια υπόθεση σ’ αυτόν.

  2. πράξη•

  доброе дело καλή πράξη.

  3. τέχνη•

  военное дело στρατιωτική τέχνη, τα πολεμικά•

  столярное дело η ξυλουργική•

  горное дело μεταλλευτική (τέχνη) ή ορυκτολογία•

  газетное дело η εφημεριδογραφία•

  в совершенстве знать свое дело στην εντέλεια πρέπει να κατέχεις την τέχνη σου.

  || έργο, υποχρέωση, καθήκον.
  4. επιχείρηση, οίκος•

  он закрыл свое дело αυτός έκλεισε την επιχείρηση του•

  он ворочает -ами αυτός είναι επιχειρηματίας•

  5. υπόθεση διοικητική, δικαστική• δίκη, διαδικασία•

  дело дрейфуса υπόθεση Ντρέιφους•

  уголовное дело ποινική υπόθεση.

  6. φάκελλος (τα έγγραφα μιας υπόθεσης)•

  личное дело ατομικός φάκελλος.

  7. μάχη•

  дело под бородиным η μάχη στο:Μποροντινό•

  он участвовал в -ах против неприятеля αυτός πήρε μέρος στις μάχες κατά του εχθρού.

  8. συμβάν, γεγονός•

  это дело случилось давно αυτό το γεγονός συνέβηκε πριν πολύ καιρό.

  || πράγμα, υπόθεση•

  это совсем другое (ή иное) дело αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα•

  дело идет к осени το πράγμα τραβάει γιά το Φθινόπωρο•

  в чем -? τι συμβαίνει;•

  в том, что... η υπόθεση είναι ότι...• главное дело в том, что...το βασικό πράγμα είναι ότι...• не в том дело δεν πρόκειται γι αυτό (το πράγμα)•

  дело прошлое παλιά υπόθεση•

  вот какое дело να τι υπόθεση•

  все дело сводится к следующему όλη η υπόθεση συνίσταται στο εξής.

  9. κατάσταση πραγμάτων, τα πράγματα, οι δουλιές•

  -а на фронте поправляются η κατάσταση πραγμάτων στο μέτωπο διορθώνεται•

  положение дел κατάσταση πραγμάτων•

  как обстоит -с вашим другом? πως τα πάτε με το φίλο σας;

  10. αρμοδιότητα, δικαιοδοσία•

  это дело милиции αυτό είναι υπόθεση της αστυνομίας•

  не наше -говорить об этом δε μας πέφτει λόγος να μιλούμε εμείς γι αυτό.

  11. έργο•

  это-всей его, жизнь αυτό είναι έργο όλης του της ζωής.

  εκφρ.
  первым -ом – πριν απ’ όλα, πρώτα-πρώτα, πρώτιστο, στην πρώτη γραμμή ή πρώτη σειρά•
  за дело – δίκαια, όπως αξίζει, σωστά (για τιμωρία ή βράβευση)•
  к -у! ή ближе к -у! – στην ουσία! στο θέμα!•
  между -ом – ανάμεσα στις άλλες δουλιές•
  на -е – στην πράξη•
  на самом -е – στην πραγματικότητα•
  не у дел – απολυμένος α-πο την υπηρεσία•
  дело в шляпе – (απλ.) τελειώνω με επιτυχία, με το καλό, καπάκι η δουλειά•
  дело с концом ή -у конец – τέλειωσε η υπόθεση, τέλος στην υπόθεση•
  дело доходит (дошло) до... – η υπόθεση φτάνει (έφτασε) ως... дело идет -касается πρόκειται, γίνεται λόγος• дело; за...η υπόθεση εξαρτιέται από•
  дело стало за – η δουλειά σταμάτησε (καθυστέρησε, κόλλησε) λόγω, εξ αιτίας•
  дело не станет за... – η καθυστέρηση δέν προέρχεται από το(ν)..,за малым -ом стало η καθυστέρηση προήρθε από ένα μικροπράγ-μα•
  дело делать – δουλεύω, ασχολούμαι στα σοβαρά•
  иметь дело с... – σχετίζομαι με...• пустить в дело βάζω σε εφαρμογή, εφαρμόζω, χρησιμοποιώ στην πράξη•
  идти (пойти) в дело – χρησιμοποιώ, με ταχειρίζομαι•
  в -е быть – χρησιμοποιούμαι, εργάζομαι• μπαίνω σε κίνηση•
  в самом -е – στην πραγματικότητα•
  в чем -? – τι συμβαίνει; Τι τρέχει;•
  мое дело маленькое – ποιος με ρωτάει εμένα, ποιος ρωτάει το χασάνη πότε κάνουν ραμαζάνι, δε με ενδιαφέρει• δεν είμαι υποχρεωμένος•
  дело сторона – κάθομαι στην άκρη, είμαι αμέτοχος, τραβώ χέρι•
  то и дело – συνέχεια, ακατάπαυστα, κάθε στιγμή, επαναλειπτικά•
  то ли дело – τελείως διαφορετικά, πολύ καλύτερα, δέμπορεί κανένας να πει τίποτε (για σύγκριση)•
  вот какие -а! – να τι δουλειές!•
  дело его рук – είναι έργο του•
  дело случая – γεγονός τυχαίο, τυχαία σύμπτωση•
  дело не терять мужества – προ παντός να μη αποθαρρυνόμαστε•
  - а давно минувших дней – αυτό είναι παλιά ιστορία•
  это особое дело – αυτό είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση•
  наделал он мне дел – μου δημιούργησε αυτός ιστορίες•
  это последнее дело – αυτό είναι το χειρότερο απ’ όλα•
  по личному -у – για ατομική υπόθεση•
  что ему за дело до меня? – τι τον ενδιαφέρει για μένα;•
  дело идет на лад – η υπόθεση πάει καλά (ρέγουλα)•
  богоугодное дело – θεάρεστο έργο•
  порядок -а – ημερήσια διάταξη•
  по своим -ам – για καθαρά δικές του υποθέσεις•
  заведывать -ами – διαχειρίζομαι τις υποθέσεις•
  вера без дел дело мертваπαρμ. η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή•
  поймать кого на -е – πιάνω κάποιον επ’ αυτοφόρω•
  приступить прямо к –у – μπαίνω κατ’ ευθεία στην ουσία (στο ψητό)•
  дело милосердия’ – πράξη ευσπλαχνίας•
  у меня много -а – έχω πολλές φροντίδες•
  нужны -а, а не слова, – χρειάζονται έργα κι όχι λόγια•
  ему ни до чего, ни до кого нет -а – αυτός είναι αναρμόδιος, δεν έχει καμιά δουλειά ν’ ανακατευτεί στην υπόθεση•
  не беритесь не за свое дело – μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις, μη φυτρώνεις εκεί που δε σε σπέρουν•
  говорить дело – μιλώ δίκαια, λογικά•
  слыханное ли это дело – ακούστηκε ποτέ τέτοιο πράγμα•
  виданное ли это дело – είδε ποτέ κανένας τέτοιο πράγμα•
  это проигранное дело – αυτό είναι χαμένη υπόθεση•
  он наказан, и за дело – αυτός τιμωρήθηκε και με το παραπάνω•
  в том то и дело – ακριβώς γι αυτό είναι, περί αυτού ακριβώς πρόκειται.

  Большой русско-греческий словарь > дело

См. также в других словарях:

 • Лопухин, Иван Владимирович — родился 24 февраля 1756 года, в селе Воскресенском (Ретяжи тож), Кромского уезда Орловской губернии. Имение это приобрел отец Л., Владимир Иванович (1703 1797 гг.), в царствование имп. Анны Иоанновны на деньги, вырученные от продажи изумрудов,… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Державин, Гавриил Романович — — знаменитый поэт, государственный человек и общественный деятель второй половины прошлого и первой четверти нынешнего столетия (р. 3 июля 1743, ум. 8 июля 1816). Предок его, татарский мурза Багрим, в ХV столетии, в княжение Василия… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Царство Польское — (Królewstwo Polskie) так называется часть Польши, присоединенная в 1815 г. на Венском конгрессе к России. В последнее время это название стало заменяться (но неофициально) названием Привислянский край (см. географический очерк Ц. Польского под… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Милосердие (христианство) — Жизнь христианина Христианский портал · ‎ …   Википедия

 • Квинт Гораций Флакк — (65 8 гг. до н.э.) поэт Отрадно и почетно умереть за отечество. Что нам искать земель, согреваемых иным солнцем? Кто, покинув Отчизну, сможет убежать от себя? Я не тот, кем был раньше. Всему есть определенные границы. К чему нам в быстротечной… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Царство Польское — польск. Królestwo Polskie Личная уния, генерал губернаторство Российской империи …   Википедия

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Masterforex-V — (Мастерфорекс 5) Masterforex V это обучающий интернет проект в области валютного рынка Форекс Разоблачение обучающего проекта Masterforex V, организатор и преподаватели мошеннической академии Мастерфорекс 5, методы обмана клиентов проекта… …   Энциклопедия инвестора

 • ИМЯ БОЖИЕ — [евр. , ; греч. ὄνομα τοῦ θεοῦ]. И. Б. в книгах ВЗ Ветхозаветное понимание смысла и значения имени коренным образом отличается от совр. употребления имен. В ВЗ к имени относились не просто как к опознавательному знаку или названию, но как к… …   Православная энциклопедия

 • Александр II (часть 2, I-VII) — ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Император Александр II (1855—1881). I. Война (1855). Высочайший манифест возвестил России о кончине Императора Николая и о воцарении его преемника. В этом первом акте своего царствования молодой Государь принимал пред лицом… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Достоевский, Федор Михайлови — писатель, родился 30 октября 1821 г. в Москве, умер 29 января 1881 г., в Петербурге. Отец его, Михаил Андреевич, женатый на дочери купца, Марье Федоровне Нечаевой, занимал место штаб лекаря в Мариинской больнице для бедных. Занятый в больнице и… …   Большая биографическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»