Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

ни+с+места

 • 1 место

  I
  с
  1. ҷой, макон; место жительства ҷои истиқомат; место происшествия ҷои рӯй додани ҳодиса; место рождения ҷои таваллуд; рабочее место ҷои кор; занять место ҷой гирифтан; зал на пятьсот мест зал барои панҷсад кас; положить книгу на место китобро ба ҷояш гузоштан; не место красит человека, а человек место посл. шарафи макон аз инсон аст
  2. маҳал, ҷой, мавзеъ; живописные места ҷойҳои хушманзара
  3. мн. места маҳалҳо, музофот; делегаты с мест вакилони маҳалҳо
  4. ҷой; запачкать пальто на видном месте ҷои намоёни пальторо олуда кардан
  5. ҷой, қисм; лучшие места романа ҷойҳои беҳтарини роман; в опере есть неудачные места опера қисмҳои суст дорад
  6. ҷой, мавқеъ; мест в жизни мавқеъ дар зиндагӣ; занять третье место по району дар район ҷои сеюмро гирифтан (ишғол кардан)
  7. мансаб, кор, хизмат; доходное место кори даромаднок
  8. ҷой; вакантное место ҷои холӣ
  9. чиз, бӯлак; сдать в багаж три места се чизро ба бағоҷ супурдан <> белые места 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); больное место ҷои нозук; глухие места ҷойҳои дурдаст (хилват); детское место анат. ҳамроҳ, ҳамроҳак; лобное -о ист. 1) минбар 2) қатлгоҳ, ҷазогоҳ; общее место мулоҳизаи бемазмун, гапи забон задшуда; отхожее место прост. ҳоҷатхона, халоҷо; присутственное место уст. идора, идораи (муассисаи) давлатӣ, девонхона; пустое место сурати (сояи) девор, одами ночиз; слабое (уязвимое) место, узкое место ҷои нозук, ҷои суст; место заключения ҳабсхона; места общего пользования ҷойҳои истифодаи умум; места не столь отдаленные уст. бадарға (одатан Сибирь); бег на месте спорт. дар як ҷо истода ҳаракати тохтро кардан; к месту, у места бамавқеъ, бамаврид; не кместу, неуместа бемавқеъ, бемаврид; на месте кого-л., на чьем-л. месте дар ҷои касе, дар ҳоли касе; на [своем] месте дар мавқеи (ҷои) худ; не на [своем] месте дар ҷои худ не; на месте преступления (застать, поймать и т. п.) дар болои ҷиноят (доштан, дастгир кардан ва ғ.)\ на месте уложить (убить) ҷо ба ҷо куштан; не место 1) кому ҷои… нест 2) чему или с неопр. лозим нест, набояд; ни с места 1) (команда) аз ҷоят (ҷоятон) наҷунб(ед)! 2) (в том же состоянии) ба ҳоли худ монда(аст), дар ҳоли пештара (бетағьир) монда(аст); с места якбора, бе таъхир, бе ҳаял; с места в карьер якбора, бетайерӣ; брать (взять) с места якбора тез ҳаракат кардан; знать свое место ҳадди худро донистан; иметь место вуҷуд дощтан, воқеъ шудан; нет (не должно быть) места набояд бошад; не находйть [себе] места бетоқат (беқарор) шудан, дар изтироб (дар ҳаяҷон) будан; поставить кого-л. на [свое] место, указать кому-л. [свое] место касеро ба ҷояш шинонда мондан; поставить себя на чье-л. место ба ҷои касе монда дидан; уступить место чему ивазшудан, ҷои худро додан; глаза на мокром месте гирёнчак; душа не на месте дил беқарор аст; живого \местоа нет (не осталось) ҷои солимаш нест (намондааст); мокрое \местоо останется, мокрого \местоа не останется от кого прост. тамоман нобуд мешавад, бо хок яксон мешавад
  II
  қисми аввали калимахои мураккаб ба маънои «ҷой, макон, фазо»: местонахождение ҷой, бошишгоҳ, макон

  Русско-таджикский словарь > место

 • 2 вскормленник

  м уст. парваришёфта, парварда вскбрости нареч. прост. см. вскбре вскочить сов.
  1. ҷаҳида (хез зада) баромадан; ҷаҳида (хез зада) даромадан; вскормленник на стул ҷаҳида ба курси баромадан; вскормленник на коня ба асп савор шудан; вскормленник в вагон на ходу ҷаҳида ба вагони равон савор шудан
  2. (быстро подняться) ҷаста (парида) хестан, парпарак зада хестан; вскормленник с места аз ҷои худ ҷаста хестан
  3. перен. разг. пайдо шудан, зада баромадан; на носу вскочил прыщик дар рӯи бини рихинак зада баромад <> \вскормленник в копеечку бисьёр қимат афтидан

  Русско-таджикский словарь > вскормленник

 • 3 встать

  сов.
  1. хестан, бархостан, ба по истодан; - с места аз ҷо встать из за стола аз сари миз барх бедор шудан, аз хоб хестан; - рано барвақт аз хоб хестан; - с восходом сблнца субҳдам бедор шудан // сиҳат шудан; больной ужё встал бемор сиҳат шуд
  2. бархостан, қиём кардан; - на защиту родины ба муҳофизати ватан бархостап:1 тулӯъ баромадан; солнце встало из-за леса офтоб аз паси беша баромад
  4. мрй кем-чем. и без доп. перен. баромадан, пайдо шудан, ба вуҷуд омадап; всш вопрбс масъалае баромад; встали новые трудности мушкилиҳои нав пай
  5. истодан, рост истодан; встать на ковёр рӯи гилем истодан
  6. ғунҷида гирифтан; шкаф здесь не встан ин ҷо ҷевон намеғунҷад
  7. сар кардан, баромадан; встать на вахту ба вахта омадан; встать на дежурство навбатдор
  8. разг. хоб рафтан, аз кор мондан; часы встали соат хоб рафт
  9. / бастан, ях кардан; река встала ях кард
  10. разг. қимат (арзон) афтидан; покупка дброго встанет харид қимат меафтад <> - грудью за -что сина сипар кардап; - во главе чего-л. роҳбар (саркор, сардор) - в строй ба кор даромадан; на квартйру к кому уст. иҷоранишин шудан; встать на колени зону задан; встать ш чьё-л. место ҷои касеро гирифтан; на ноги 1) сиҳат шудап 2) м\ шудан 3) аҳволи моддии худро кардан; встать на путь чс.го роҳи муайянеро интихоб кардан; встать на учёт дар истодан, ба ҳисоб даромадан; - поперёк горла кому дилбазан шудан, ҷон расондан; - поперёк путй (дороги) кому-л. санги сари роҳи касе шудан; - с левой ноги ба дасти чап хестан

  Русско-таджикский словарь > встать

 • 4 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 5 ворона

  ж
  1. зоғи ало, калоғ
  2. перен. разг. (зевака) даҳаньяла <> ворона в павлиньих перьях зоғи товуетарош; белая ворона зоғи ало; ни павани на шайхи мазор, на Дузди бозор; считать ворон 1) даҳаньяла будан; фурсат аз даст додан 2) бекор гаштан, танбалӣ кардан; пуганая ворона [и] куста боится посл. я морғазида аз ресмони ало метарсад; сокол с места, <> на место посл. зоғ ба ҷои Шоҳин нишаст; ворона гов хесту гӯсола хобид

  Русско-таджикский словарь > ворона

 • 6 глухариный

  …и дурроҷ; глухариный ток ҷеғи дурроҷ; -глухарин ые места макони дурроҷ

  Русско-таджикский словарь > глухариный

 • 7 доехать

  сов. рафта расидан, омада расидан, расидан (савора); доехать до места назначения ба ҷои муқарраршуда рафта расидан

  Русско-таджикский словарь > доехать

 • 8 докатить

  сов.
  1. что ғелондан, ғелонда бурдан; докатить бочку до сарая бочкаро то анбор ғелонда бурдан
  2. разг. (быстро доехать) зуд расидан, рафта (омада) расидан (бо мошин, поезд ва ғ.); они в полчаса докатили до места онҳо дар ним соат ба манзил омада расиданд

  Русско-таджикский словарь > докатить

 • 9 доходить

  несов. см. дойтй; не доходя до того места ба он ҷо нарасида, ба он ҷо наздик нашуда <> руки не доходят даст намерасад, фурсат нест

  Русско-таджикский словарь > доходить

 • 10 живой

  (жив, -а, -о)
  1. зинда, барҳаёт; живая рыба моҳии зинда; его родители живы падару модари вай барҳаётанд
  2. зинда; живая матёрия материяи зинда; живая природа табиати зинда
  3. ҳақиқӣ, воқеӣ, арҷаста, амалӣ; живая действйтельность ҳақиқати воқей; жив ой пример героизма тимсоли барҷастаи каҳрамонӣ
  4. шух, чолок, чаққон, серҳаракат, зиндадил, пурҷӯшу хурӯш; живой ребёнок бачаи серҳаракат; живые глаза чашмоии шӯх
  5. гарм, гарму ҷӯшон; фаъолона; живая торговля бозори гарм; живая беседа сӯҳбати гарму ҷӯшон; живой интерес шавқу ҳаваси зиёд; живое участие иштироки фаъолона; живое любопытство мароқи зиёд
  6. фасеҳ, таъсирбахш; живой слог услуби фасеҳ; живой рассказ ҳикояи таъсирбахш
  7. ҳаётӣ, амалӣ, муҳим; живое дело кори амалӣ; живое начинание ташаббуси му-ҳим
  8. сахт, пуртаъсир; живая обида раиҷиши сахт; живбе воспоминание хотираи зинда
  9. тк. кр. ф. зинда; жив одной надеждой фақат бо умеду орзу зинда аст
  10. тк. кр. ф. чаще в сочет. со сл. «в душе», «в памяти», «в сердце» фаромӯшнашуда, дар хотир буда; они до сих пор живы в моей памяти онҳо то ба ҳол дар хотири ман мондаанд <> живой вес вазни зинда; живая вода фольк. оби ҳаёт, оби ҳайвон; живая изгородь чапарак, буттадевор; живой инвентарь мол, чорпо; живой портрет як себу ду тақсим; живое предание ривояти фаромӯшношуданӣ; живая рана реши равон; живая стена девори зинда (қатори зичи одамон); живые цветы гулҳои тару тоза; живые языки забонҳои зинда; живого места нет (не осталось) ҷои солимаш (ободаш) нест (намондаасг); жив ого слова не услышишь як даҳан гапи дуруст намешунави 2) ягон каси чақ-чақ мекардагӣ нест; на живую нитку нӯгидастӣ, нимкора, чала-чулпа; на жив ую руку шитобкорона, саросемавор, чалачулпа; ни жив ни мёртв на зиндаю на мурда; ни одной живой души ҷонзоде (ҳеҷ кас) нест; в живых берун аз гӯр, аз хок берун; жив-здоров сиҳату саломат; жив курилка! ҳанӯз намурдааст (на-мурдай)!; задеть (забрать) за живое кого-л. ба қитиқи касе расидан; по \живойому резать хомдаррон кардан, алоқаро зӯран катъ кардан

  Русско-таджикский словарь > живой

 • 11 зритель

  м
  1. тамошобин, бинанда; нозир, нигоҳкунанда; толпа зрителей тудаи тамошочиён
  2. (в театре и т. п.) тамошобин; места для зрителей ҷои тамошобинон

  Русско-таджикский словарь > зритель

 • 12 лень

  ж
  1. танбалӣ, коҳилӣ, беҳавсалагӣ; на него иногда находит лень вай гоҳ-гоҳ танбалӣ мекунад
  2. в знач. сказ. кому разг. ҳавсала нест; ему было лень говорить ҳавсалаи гап задан надошт; лень подняться с места барои аз ҷой хестан ҳавсала нест; <> кому не лень ҳар касе ки хоҳад

  Русско-таджикский словарь > лень

 • 13 неизведанный

  (неизведан, -на, -но) ноозмуда, санҷиданашуда, тадкиқ нашуда, маҷҳул, номаълум; неизведанные места ҷойҳои тадқиқнашуда // (не пережитый) ноозмуда, ношинос, аз сар нагузашта

  Русско-таджикский словарь > неизведанный

 • 14 марев

  ый I, - а я, -ое обл. ботлоқдор, серботлоқ; маревые места ботлоқзор

  Русско-таджикский словарь > марев

 • 15 мокрый

  (мокр, -а, -о)
  1. тар, нам, мартуб; мокрый песок реги тар; - ые от слез ресницы мижгони ашколуд
  2. разг. серборон, сербориш; мокрая весна баҳори сербориш <> мокрая курица 1) (о человеке, имеющем жалкий вид) мурғи паруболрехта, гурбаи ба об афтода 2) (о безвольном человеке) одами ношуд, ноӯҳдабаро, лаллуқ; мокрое место останется, мокрого места не останется от кого прост. бо хок яксон мешавад; глаза на мокром месте гирёнчак

  Русско-таджикский словарь > мокрый

 • 16 мочь

  I
  ж разг. қувва, қувват, тавон, мадор; орать во всю мочь бо тамоми қувват фарёд кардан; бежать, что есть мочи бо тамоми қувват тохтан <> мочи нет (не стало) мадор нест; тоқат нест, дигар тоқат намонд
  II
  иесов.
  1. чаще с неопр. тавонистан, қодир будан; он не мог встать с места вай аз ҷояш хеста наметавонист; что ты можешь делать? ту чӣ кор карда метавонӣ?
  2. мумкин будан, имконият доштан; ты бы мог не застать меня дома мумкин буд, ту маро дар хона наёбӣ
  3. в знач. вводн. сл. может разг. то же, что может быть; может, это и правда шояд ин дуруст бошад <> может быть, быть может в знач. вводн. сл. 1) мумкин аст, эҳтимол, эҳтимол дорад; он, может быть, придет мумкин аст, вай биеяд 2) в вопр. и побуд. предложениях шояд; может быть, вам здесь неудобно? шояд ин ҷо бароятон боб набошад?; не может быть! наход!; не могу знать уст. намедонам; видеть не могу тоби дидан надорам; как живете-можете? аҳволатон чӣ хел?, аҳволи шариф?, табъи латиф?

  Русско-таджикский словарь > мочь

 • 17 на

  I
  предлог
  1. с вин. (указывает на-правление действия) ба, ба рӯи…, ба болои…; бар; идти на улицу ба кӯча рафтан; сесть на своё место ба ҷои худ нишастан; положить на стол ба рӯи миз гузоштан; не попадайся мне на глаза! ба назарам нанамо!; обижаться на кого-л. аз касе хафа шудан; ответ на вопрос ҷавоби савол; подписка на газеты ба газетаҳо обунашавӣ
  2. с вин. (при обозначении срока) ба, дар, ба муддати…, барои; работа на завтра кор барои фардо; увидеться на другой день дар рӯзи дигар вохӯрдан; запасти дров на зиму барои зимиетон ҳезум тайёр- кардан; работы ещё на целую неделю кор боз ба як ҳафтаи тамом мерасад
  3. с вин. (при обозна-чении колцчественной разницы, ше-пени превосходства или недостатка): опоздать на пять минӯт панҷ дақиқа дер мондан; старше на два года ду сол калон; на мёсяц раньше як моҳ пеш; на двадцать рублей больше бист сӯм зиёдтар
  4. с вин. (при обозначении множителя или делителя) ба; раз-делйть на три ба се тақсим кардан; помножить пять на четыре панҷро ба чор зарб задан; разделйть на две части ба ду ҳисса тақсим кардан; разрё-зать на кускй пора-пора кардан
  5. с вин. (при обозначении меры, коли-чества, определяющих границы чего-л.) ба; купить на дёсять рублёй ба даҳ сӯм харидан; хватит на всех ба ҳама мерасад. свин. (при обозначении цели, назначения) ба; взять на воспитание ба тарбия гирифтан; испытывать что-л. на прочность маҳкамии чизеро сан-ҷидан; комната на двух человек хонаи дукаса; обед на пять человек хӯрок барои панҷ кас
  7. с вин. (при обозна-чении условий, обстоятельств) бо; на голодный желудок бо дили наҳор, бо дили гурусна; на свёжую голову баъди истироҳат // (при словах, выра-жающих эмоциональную оценку события) барои, ба; на горе ба бадбахтӣ, бадбахтона; на мою радость хушбахтона
  8. с вин. (при обозначении образа действия) ба; верить кому-л. на слово ба қавли касе бовар кардан; говорить на память ёдакӣ гап задан, аз ёд гуфтан
  9. с вин. (при обозначении ка-кого-л. признака) бо, ба; хромать на одну ногу ба як пой лангидан; нечист на руку дасташ қалб, каҷдаст
  10. с предл. (при обозначении места) дар, ба, ба болои…,бар болои…, даррӯи…, дар пеши…; жить на юге дар ҷануб зиндагӣ кардан; сидёть на заседании дар маҷлис нишастан; оставить на столе ба болои стол монда рафтан; на ногах ботинки дар пояш ботинка // (соответствует предлогу «в») дар; на воённой слӯжбе дар хизмати ҳарбӣ; первый на селе работник беҳтарин коркуни деҳа; тоска на сердце дил хафа // (при обозначении предметов, лиц, в присутствии которых что-л. совершается) дар пеши…; на людях дар пеши мардум; на моих глазах дар пеши назари ман; на миру и смерть красна посл. марги бо ёрон (бо дӯстон) тӯй аст
  11. с предл. (на вопрос «когда») дар, дар вақти…; на каникулах дар вакти таътил; на той неделе дар ҳафтаи оянда; на этих днях дар ҳамин рӯзҳо; на нашей памяти дар хотири (дар ёди) мо
  12. с предл. (при обозначении средства передвижения) бо; лететь на самолёте бо самолёт паридан; плыть на пароходе бо киштй рафтан; кататься на лодке бо қаик сайр кардан
  13. с предл; (при обозначении образа действия): на всем скаку чорхезза-нон; на бегу давдавон, давон-давон; на лету 1) дар айни парвоз, парвозку-нон 2) перен. якбора, дарҳол, тез; он схватывает мой мысли на лету ӯ ба фикри ман дарҳол пай мебарад
  14. с предл. (при посредстве) дар, бо; жарить на масле дар равған бирён кардан
  15. с предл. (при обозначении устройства, свойства, состояния) гдор; вагон на рессорах вагони рессордор; матрац на пружинах матраси пружинадор 1
  6. с предл. в сочет. с гл.: играть на рояле рояль навохтан; говорить на русском языке бо забони русй гап задан; перевести книгу на таджикский язык китобро ба [забони] тоҷикӣ тарҷима кардан; свободно читать на английском языке ба забони англисӣ бемалол хондан 1
  7. с предл. (при обозначении пребываныя в ка-ком-л. состоянии) дар; стоять на часах дар посбонӣ истодан, каровулӣ кардан <> на что [уж] (как ни, хотя и очень) ҳар чанд ки, агар чанде
  II
  частица в знач. сказ. разг. ма, мана; на, возьми ма, гир; на тебе книгу мана ба ту китоб <> вот те (тебё) [и] на! ана!, оббо!, ана халос!; на тебе! ана инро бин!; ана халос!, оббо!
  частица: какой ни на есть чй хеле ки бошад, ҳар навъе ки бо-шад; кто ни на есть касе ки (кӣ ки) бошад, ҳар кӣ бошад, хар кас; что ни на есть бисёр, ҷудо, ниҳоят да-раҷа, гузаро
  IV
  приставка
  1. префиксест, ки барои сохтани феъл ва исмҳои феълӣ кор фармуда шуда, маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) равона шудани амал ба сатҳи предмет - набежать давида баромадан, давида рӯи чизеро пӯшондан; налететь парида омада хамла овардан; наскочить бархӯрдан, дучор шудан; дарафтодан; наехать бархӯрдан 2) болои предмет гузоштан - намотать печондан; нашить аз рӯй дӯхтан, дӯхта часпондан 3) ба ҷо овардани амал дар сатҳи чизе - намёрзнуть қирав бастан; ях бастан (кардан) 4) пурӣ, аз ҳад зиёд будани амал - наговорить бисёр гап задан, лаққидан; напечь пухтан, пухта тайёр кардан; навозить бисёр кашонда овардан; насолить намак (шӯр) кардан, дар намак хобондан; натопить гарм кардан, тафсондан 5) дар феълҳои бо «-ся» тамом мешудагӣ - сершавӣ, пурра қаноат кардани шахси амалкунанда - наболтаться хуб гап зада гирифтан; наработаться бисёр (хуб) кор кардан 6) дар феълҳои дорои суффиксҳои «ива», «ыва», «сва» - сустшавӣ, андак рӯй додани амал - напевать замзама кардан; насвистывать паст-паст ҳуштак кашидан 7) барои сохтани намуди мутлақи феъл хизмат мекунад - написать навишта тамом кардан, навишта шудан; нарисовать кашидан, сурат кашидан
  2. барои сохтани сифату исмҳои дорои маънои зерин кор фармуда мешавад: болои чизе мавҷудбуда - нарукавный рӯиостинӣ; нагрудник пешгир
  3. барои сохтани зарфҳо кор фармуда шуда, дараҷаи олӣ, ҳадди ниҳоӣ ва аломати чизеро ифода мекунад - накрепко бисёр сахт; насгрого бисёр ҷиддӣ

  Русско-таджикский словарь > на

 • 18 найти

  I
  сов.
  1. кого-что ёфтан, пайдо кардан, кофта ёфтан; кашф кардан; найти пропавшую вещь чизи гумшударо ёфтан; найти нужную книгу китоби даркориро ёфтан; найти нефть нафт ёфтан; найти причину сабабро ёфтан; не могу найти слов, чтобы выразить своё удивление барои ифодаи тааҷҷуби худ сухан намеёбам; где я могу найти вас завтра? ман шуморо пагоҳ аз куҷо ёфта метавонам?; за чем пойдёшь, то и найдёшь посл. ҷӯянда - ёбанда
  2. кого--что дидан; как вы его нашли после возвращения? шумо, ки пас аз бозгашт ӯро дидед, ба фикратон, аҳволаш чи гуна аст?
  3. что в ком-чём писандидан, маъқул ёфтан; что ты нашёл хорошего в этой книге? куҷои ин китоб ба ту маъқул шуд?
  4. что в ком-чём ҳис кардан, дидан, лаззат бурдан; найти удовольствие в работе аз кор лаззатбурдан; найти поддержку такягоҳ (мададгор) ёфтан; найти в детях отраду аз фарзандон роҳат дидан
  5. что и с союзом «что» муқаррар (муайян) кардан; доктор нашёл, что у больного ангина духтур муқаррар кард, ки бемор дарди гулӯ шудааст найти доступ (дорогу) к сердцу кого-л., чьему-л. дили касеро дарёфтан, ба дили касе роҳ ёфтан; найти общий язык ҳамфикрӣ пайдо намудан, ба як қарор омадан, якзабон шудан; найти [самого] себя қобилияти худро дуруст фаҳмидан; найти [своё] выражение (отражение и т. п.) акс […и худро] ёфтан; найти смерть (могилу, конец, кончину) хок газидан, мурдан, фавтидан; найти управу на кого-л. лаҷоми касеро кашидан; нашёл (нашли) дурака! ирон. аҳмақат(он)ро ёфтӣ (ёфтаед)!; нашёл (нашли) чему радоваться! барои ҳамин ҳам кас хурсанд мешавад?!; нашёл (нашли) за что хвалить! барои ҳамин ҳам таъриф мекунанд магар?!; концов не найти чигил, бесару нӯг; не найти [себе] места бетоқат (беқарор) шудан, қарору ором наёфтан
  II
  сов.
  1. на кого-что бархӯрдан, дучор (андармон) шудан; пароход нашёл на мель киштӣ дар синор андармон шуд
  2. пеши чизеро гирифтан, пӯшидан; туча нашла на солнце абр пеши офтобро гирифт
  3. на кого-что перен. фаро гирифтан (дар бораи ҳиссиёт); на него нашло веселье хурсандиаш гирифт; на него нашло безл. зиёнаш гирифт
  4. разг. ғун (ҷамъ) шудан; в клуб нашло много народу дар клуб мардуми бисёр ҷамъ шуданд // (о воздухе, газе и т. п.) даромадан; в комнату нашёл дым ба хона дуд даромад

  Русско-таджикский словарь > найти

 • 19 напомнить

  сов.
  1. о ком-чём, что ба ёд овардан, хотиррасон кардан, ба хотир расондан, ба ёд андохтан; напомнить об обещании ваъдаро ба ёд овардан; напомнить о собрании маҷлисро хотиррасон кардан
  2. кого-что кому монанд намудан, шабеҳ будан, ба ёд овардан; эти места напомнили емӯ родину ин ҷойҳо ватанашро ба ёдаш оварданд

  Русско-таджикский словарь > напомнить

 • 20 находить

  I
  несов. см. найти I; не находить [себе] места бетоқат (беқарор) шудан, дар изтироб (дар ҳаяҷон) будан
  II
  несов. см. найти II

  Русско-таджикский словарь > находить

См. также в других словарях:

 • Места (река) — Места болг. Места, греч. Νέστος Река Места в Родопах Протекает по территории …   Википедия

 • Места (Нестос) — Места болг. Места, греч. Νέστος Река Места в Родопах Протекает по территории …   Википедия

 • Места (село в Болгарии) — Село Места Места Страна БолгарияБолгария …   Википедия

 • Места в сердце (фильм) — Места в сердце Places in the Heart Жанр драма Режиссёр …   Википедия

 • Места (значения) — Места: Места река в Болгарии и Греции (Нестос); Места (село, Болгария). Места объединение дворян овцеводов в Испании в 1273 1836 гг.; См. также Место …   Википедия

 • Места в сердце — Places in the Heart Жанр …   Википедия

 • Места погребения — отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требования участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями и другими… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Места лишения свободы — МЕСТО, а, мн. места, мест, местам, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Места общего пользования — МЕСТО, а, мн. места, мест, местам, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Места не столь отдаленные — Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором это выражение фигурировало в качестве официального термина. По закону, ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Места, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается — Места, в которых нахождение несовершеннолетних не допускается, места, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места …   Официальная терминология


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»