Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

населённый пункт

 • 1 hely

  * * *
  формы: helye, helyek, helyet
  1) ме́сто с

  hellyel kínálni vkit — предлага́ть/-ложи́ть сесть кому

  helyet foglalni — занима́ть/-ня́ть ме́сто

  szabad ez a hely? — (ме́сто) не за́нято?

  2) ме́стность ж

  lakott helyнаселённый пункт м; населённая ме́стность ж

  3) до́лжность ж, пост м, ме́сто с
  * * *
  [\helyet, \helye, \helyek] 1. (térbeli) место, пункт, точка; (helység, vidék) местность;

  eldugott/isten háta mögötti \hely — трущоба, уголок; медвежий угол;

  előfordulási \hely (pl. ásványé) — местонахождение; keletkezési \hely — очаг;

  kietlen/

  sivár \hely — пустынная местность;

  lakott \hely — населенный пункт; населенное место; magányos (kis) \hely — уединенное место; укромное местечко; rendeltetési \hely — место назначения; az áru rendeltetési \helye — место сдачи товара; a számára kijelölt \hely — отведённое ему место; születési \hely — месторождение; tartózkodási \hely — местопребывание; távoleső \hely ( — отдаленный) угол; távoleső \helyén {isten háta mögött) — у черта на куличках; üres \hely {lakatlan} — пустое место; \helyben — на месте; (postai küldeményen) здесь; \helyben vagyunk (megérkeztünk) — вот мы и на месте; egy \helyben áll — стоять на месте; egy \hely ben topog — топтаться на месте; ez az állás \helyben lakáshoz van kötve — эта должность связана с пропиской по мести жительства; \helybői ugrás — прыжок без разбега; \helybői vágtába {lovat beugrat) — с места в карьер; \helyhez köt {helyét megállapítja) — локализовать, локализировать; \helyhez kötött (állandó) — стационарный; (elhatárolt) локализованный; \helyhez kötött munka — стационарная работа; \helyhez kötöttség — стационарность; \helyhez szállítás (pl. poggyászé) — подноска; a \helyén — на месте; a könyv. nincs a \helyén — книга не на месте; megfelelő \helyre áll/kerül — расставляться/расставиться; egyik \helyről a másikra megy — переходить/перейти с места на место; egy kis \helyet hagyva — отступи; szabad \helyet hagy vminek — оставлять свободное место для чего-л. vminek a \helyét megállapítja локализировать; (átv. is) tudja a \helyét знать своё место; \helyét váltogatja — изменить (своё) место; маневрировать; \helyét változtatja — перемещаться/переместиться; (vándorol) tud. мигрировать;

  2. (ülőhely, férőhely) место;

  fenntartott \hely (vki számára) ( — за)бронированное место (для кого-л.); гостевое место;

  helyjegyes \hely vasút. — плацкартное место; kétrubeles \hely (színházban) — место в два рубли; itt bőven van \hely — здесь много (свободных) мест; kevés/szűk a \hely — тесно; költ. а nagy világon e kívül.nincsen számodra \hely — на целом свете для тебя много места нет; nem maradt több \hely — не осталось больше места; nincs \hely leülni/állni — негде приткнуться; nincs \helye — не место кому-л.; önnek itt nincs \helye — вам тут не место; kemény \helyén alszik — спать на жёстком; \helyén marad — остаться на месте; nem a \helyéré ült — он сел не на своё место; \helyet ad/csinál vkinek — давать место кому-л.; átadja a \helyét vkinek — уступать место кому-л.; \helyet cserélnek — меняться местами; \helyet enged — сторониться/посторониться; (összébb húzódik) тесниться/потесниться; elfoglalja vkinek a \helyét — сменить/ сменить; a \helyeket elfoglalják — усаживаться по местам; \helyét el sem hagyva — не схода с места; fenntartja \helyét — оставлять за собой место; \helyet foglal — занимать/занять место; (leül) усаживаться/усесться; három ember számára kell \helyet készíteni — надо приготовить помещение на троих; nagy \helyet foglal el — занимать большое место; tessék \helyet foglalni — прошу занять место! садитесь; \helyet kérek! — посторонитесь!; \helyet talál magának — помещаться/поместиться, уме щаться/уместиться, размещаться/разместиться, уставляться/уставиться; menjenek a \helyetekre! — по местам;

  hellyel kínál vkit (leültet) предложить кому-л. сесть; усаживать/усадить кого-л.;
  3. (helyiség) помещение;

  kétes hírű \hely — притон;

  nyilvános \hely — публичное место; kétes \hely tulajdonosa — притоносодержатель h., (nő) притоносодержательница;

  4. nyomd. (üresen hagyott, pl. szövegben) пропуск, пробел;

  fejezetcímek és szöveg közti üres \hely — воздух;

  egy kis \helyet hagyva kezdi a sort — начать строку отступи;

  5. (állás, munkahely) должность, пост, место;

  jó kis \hely (jó állás) — тёплое местечко;

  jövedelmező \hely — доходное место; üres \hely (felveendő tanulók számára) — вакансия; még nincs \helye (állása) — не иметь должности; vki, vmi \helyebe — на смену кому-л., чему-л.; vki \helyebe áll/lép — сменить/сменить; vezető \helyén szolgál — он занимает руководящую должность; mindenki a maga \helyén — каждый на своём посту; \helyén marad — оставаться на посту; ő — а \helyén van он на своём посту; vkinek a \helyéré áll — заменить/заменить кого-л.; vezető \helyre állít vkit — поставить кого-л. на руководящий пост; a cikk nem kapott \helyet ebben a számban — статьи не поместилась в этом номере; \helyet talál (vkinek/vminek) — умещать/уместить;

  6.

  átv., hiv. (hatóság, hivatal) illetékes \hely — компетентное учреждение;

  az illetékes /a megfelelő \helyre (pl. irányít) — по принадлежности;

  7. átv. (sp. is) (sorrendi) место;

  első \helyén áll — занимать/занять первое место;

  első \helyre került a versenyben — в соревновании он вышел на первое место; átadja \helyét (váltáskor) — сменяться/смениться;

  8.

  átv. nincs \helye vminek — не место/нет места чему-л.;

  ennek itt semmiképp sincs \helye — здесь это неуместно; fellebezésnek \helye nincs — не подлежащий апелляции; ilyesminek nálunk nem lehet \helye — подобному у нас не должно быть места; itt nincs \helye annak, hogy hivatalos ügyekről tárgyaljunk — здесь ни место разговорам о делах; vki \helyében — на месте кого-л.; az ön \helyében — на вашем месте; mit tett volna ön az én \helyemben ! — что вы сделали бы на моём месте? \helyén van az esze иметь голову на плечах; \helyén van a szíve
  a) (bátor ember) — быть не трусливого десятка;
  b) (jólelkű ember) у него добрая душа/доброе сердце;
  nem \helyén való — не к месту;
  nem \helyén való módon — ни к селу ни к городу; megjegyzését rossz \helyre címezte/biz. adresszálta — ваше замечание сделано не по адресу; \helyet ad az ifjúságnak — дать дорогу молодёжи; \helyet ad a kérésnek — удовлетворить/удовлетворить просьбу/желание; nem leli/találja \helyét — у него сердце v. душа не на месте; не находить себе места; megállja a \helyét — быть на высоте своего положения

  Magyar-orosz szótár > hely

 • 2 helység

  * * *
  формы: helysége, helységek, helységet
  * * *
  [\helységet, \helysége, \helységek] местность; населённый пункт;

  kis \helység — местечко

  Magyar-orosz szótár > helység

 • 3 község

  * * *
  формы: községe, községek, községet
  село́ с; населённый пункт м
  * * *
  [\községet, \községe, \községek] 1. местность; (falu) село, (kisebb) деревня;

  telepes \község — посёлок;

  2. rég. (közigazgatási egység) коммуна, муниципалитет

  Magyar-orosz szótár > község

 • 4 lejönni

  сходить вниз
  * * *
  формы глагола: lejött, jöjjön le
  1) vhonnan, vhová сходи́ть/сойти́; спуска́ться/-сти́ться ( по направлению к говорящему)
  2) приезжа́ть/-е́хать (по направлению к говорящему, в меньший населённый пункт, в провинцию и т.п.)
  3) сходи́ть, сойти́; отстава́ть/-ста́ть (об оболочке, верхнем слое чего-л. и т.п.)

  Magyar-orosz szótár > lejönni

 • 5 település

  городок поселение
  колония поселение
  поселок поселение
  * * *
  формы: települése, települések, települést
  поселе́ние с, населённый пункт м
  * * *
  [\települést, \települése, \települések] 1. (cselekvés) поселение, переселение;

  városba \település — переселение в город;

  2. (lakóhely) поселение, посёлок, колония; населённый пункт;

  falu jellegű \település — поселение сельского типа;

  falusi \települések — сельские поселения; őskori \település — стоянка; (nagyobb, megerősített) городище; régi \település — староселье; népr szétszórt \település — разбросанное селение; új \település — новое поселение; выселок; város jellegű \település — поселение городского типа; tört. váron kívüli kereskedői \település — посад;

  3. geol. залежь;
  4. bány. заложение

  Magyar-orosz szótár > település

 • 6 lakott

  * * *
  обитаемый, населённый, заселённый;

  \lakott hely — населённое место; населённый пункт;

  gyéren/ritkán \lakott (pl. vidék) — малолюдный, малонаселённый, малозаселённый; редко заселённый; sűrűn \lakott — многолюдный; густонаселённый, заселённый

  Magyar-orosz szótár > lakott

 • 7 parasztlakta

  \parasztlakta község — населённый пункт с крестьянским населением; село; (kisebb) деревня

  Magyar-orosz szótár > parasztlakta

 • 8 települési

  поселковый;

  \települési hely — населённый пункт; (városi) \települési terület селитьба

  Magyar-orosz szótár > települési

 • 9 lakta

  I
  mn. (vkitől lakott) населённый, заселённый;

  ember nem \lakta terület — необжитый край;

  II

  [csak szraggal] laktomban — во время моего пребывания;

  Pesten laktomban когда я Жил в Будапеште

  Magyar-orosz szótár > lakta

 • 10 népes

  * * *
  [\népeset, \népesebb] густонаселённый, многол!0дный,/л10дный, населённый;

  \népes családú — многосемейный;

  \népes gyűlés — многолюдное собрание; az utca \népes volt — на улице было много народу; \népes város — многолюдный город

  Magyar-orosz szótár > népes

 • 11 sűrűn

  1. густо;

  \sűrűn folyó — густотекучий;

  \sűrűn havazik — снег валит хлопьями;

  2. плотно, часто;

  az egymást \sűrűn követő állomások — частые станции;

  \sűrűn lakott — плотно/густо населённый; густонаселённый; \sűrűn lakott terület — плотно населённая область; \sűrűn lakott városnegyed — людный квартал; \sűrűn ültetett — густопосаженный; a fák \sűrűn egymás mellé vannak ültetve — деревья посажены часто; \sűrűn egymás után — впритык, впритычку;

  3. (gyakran) часто, biz. зачастую;

  túl(ságosan) \sűrűn jár vhová — зачастить куда-л.;

  4. убористо;

  \sűrűn ír — убористо писать

  Magyar-orosz szótár > sűrűn

 • 12 végső

  \végső esetben
  крайний в \végső случае
  конечный последний
  последний конечный
  * * *
  формы: végsőek, végsőt
  коне́чный; кра́йний

  végső esetben — в кра́йнем слу́чае

  * * *
  I
  mn. 1. конечный, крайний, предельный; (vminek a végén levő) концевой;

  a vasútvonal \végső pontja — конечный пункт железной дороги;

  2. (végleges) окончательный; (döntő) решительный;

  a szocializmus \végső győzelme — окончательная победа социализма;

  a \végső simítás(ok) — окончательная отделка; \végső formát ad vminek — оформлить/оформить что-л.;

  3. (utolsó) последний;

  a leg\végső fórum — последняя инстанция;

  a \végső szót még nem mondták ki — последнее слово ещё не сказанно;

  4. (összesített) итоговый;

  \végső összeg — итоговая сумма;

  5.

  átv. \végső ár — крайняя цена;

  a leg\végső eszközök — крайние меры; a \végső eszköz(ök)höz folyamodik — прибегать/ прибегнуть к крайнему средству v. к крайним мерам; a \végső határidő — крайний срок; vminek a \végső határa — предел чего-л.; a lehetőségek \végső határáig — до предела возможностей; \végső reménység — якорь спасения; \végső (v. leg\végső) esetben
  a) (utoljára) — в последнюю очередь;
  b) szól. (legfeljebb) в крайнем случае;
  csak a leg\végső esetben fordulnék hozzá — к нему я обратился бы в последнюю очередь;
  \végső soron/fokon — в конце концов; в конечном счёте/итоге;

  II

  fn. [\végsőt, \végsője, \végsők] — предел, крайность; последнее;

  a \végsőkig — до последнего/крайности; до последней возможности; a \végsőkig elmegy (enged vmiben) — уступать в чбм-л. до крайней возможности; a \végsőkig felizgat vkit — крайне раздражать кого-л.; доводить/довести кого-л. до крайности; a \végsőkig kiéleződik — обострить

  ся/обостриться до предела;

  a \végsőkig kimerült — истощённый до последней степени;

  a \végsőkig küzd — бороться до последнего; szól. бороться не на жизнь, а на смерть; a \végsőkig védi a várost — защищать город ожесточённо v. до последней капли крови; kész v. elkészül a \végsőre — быть готовым на всё v. ко всему; a \végsőre vetemedik — пойти на крайности; a \végsőt járja/rúgja v. \végsőt lehel — быть при последнем издыхании

  Magyar-orosz szótár > végső

 • 13 megállapított

  назначенный напр: срок
  положенный напр: срок
  установленный напр: срок
  * * *
  установленный; (meghatározott) определённый; (megadott) указанный; {megbeszélt) договорённый;

  a törvény által \megállapított büntetés — установленное законом наказание;

  \megállapított normák — установленные нормы; \megállapított tény — установленный факт; előre \megállapított — предустановленный; szerződésben \megállapított — договорный; \megállapított áron — по установленной/твёрдой цене; a \megállapított órában — в положенный/урочный час; \megállapított sorrendben — в известном порядке; meg nem állapított — неустановленный; (szerződésileg) необусловленный; szerződésileg meg nem állapított pont — необусловленный договором пункт

  Magyar-orosz szótár > megállapított

 • 14 adott

  * * *
  формы: adottak, adottat
  да́нный

  adott esetben — в да́нном слу́чае

  * * *
  1. данный;

  \adott esetben — в данном случае;

  az \adott feltételek mellett — при данных условиях; \adott jelre — по данному сигналу; az \adott pillanatban — в данное время; az \adott viszonyok közt — в данной обстановке;

  2.

  mat. \adott szám — известное число; данная (величина)

  Magyar-orosz szótár > adott

 • 15 agglegény

  * * *
  формы: agglegénye, agglegények, agglegényt
  холостя́к м

  megrögzött agglegény — убеждённый холостя́к

  * * *
  1. (старый) холостяк; солостой/ неженатый человек; biz. бобыль h.;

  \agglegény volt — он был холост;

  2.

  \agglegények — холостёжь

  Magyar-orosz szótár > agglegény

 • 16 alább

  ниже по местонахождению
  * * *
  ни́же

  az alább említett — нижеупомя́нутый

  * * *
  1. ниже, ниже-; hiv., rég., за сим;

  \alább említett — нижеупомянутый;

  \alább felsorolt/idézett — нижеприведённый, нижецитированный; \alább kifejtett — нижеизложенный, нижесказанный; \alább megjelölt — нижеозначенный; \alább megnevezett — нижепоименованный; lásd \alább — смотри ниже;

  2. (a következőkben) в дальнейшем;
  3.

  öt forintnál nem adom \alább — не продам дешевле пяти форинтов;

  szól. adja ő még \alább is — он станет ниже травы, тише воды

  Magyar-orosz szótár > alább

 • 17 alany

  * * *
  формы: alanya, alanyok, alanyt
  1) грам подлежа́щее с
  2) субъе́кт м (де́йствия)
  * * *
  [\alanyt, \alanya, \alanyok] 1. fil., jog. субъект;
  2. orv. субъект;

  betegseghordozó \alany — болезненный субъект;

  3. növ. (oltáshoz) подвой; (vadóc) дичок;
  4. nyelv. подлежащее, субъект;

  általános \alany — неопределённо-личное подлежащее; обобщённый субъект; (fonetikában) kísérleti \alany диктор;

  nyelvtani \alany — грамматический субъект; az \alanynak az állítmány után helyezése — постпозиция подлежащего; \alany nélküli mondái — бессубъектное предложение

  Magyar-orosz szótár > alany

 • 18 alapos

  глубокий основательный
  коренной основательный
  уважительный основательный
  * * *
  формы: alaposak, alaposat, alaposan
  основа́тельный, обстоя́тельный; глубо́кий

  alapos ok-ból — по уважи́тельной причи́не

  alapos elemzés — глубо́кий ана́лиз

  alapos tudás — глубо́кие зна́ния

  * * *
  [\alaposat, \alaposabb] 1. основательный;

  \alapos érv/indok — основательный довод;

  2. (mély) всесторонний, глубокий, доскональный, коренной, обоснованный, обстоятельный, подробный, порядочный, прочный, солидный, состоятельный, уважительный, углублённый, фундаментальный;

  \alapos gyanú — основательное подозрение;

  \alapos ismeretek — глубокие знания; \alapos körültekintés — всесторонняя ориентация; \alapos kutatás — доскональное расследование; \alapos okok miatt — по основательным причинам; \alapos tudás — фундаментальные знания; nem \alapos — необстоятельный;

  3. (emberről) основательный, дельный, тонкий, хороший; (lelkiismeretes) добросовестный;

  vminek \alapos ismerője — хороший/тонкий знаток чего-л.

  Magyar-orosz szótár > alapos

 • 19 alárendelt

  * * *
  1. формы прилагательного: alárendeltek, alárendeltet, alárendelten
  подчинённый; подве́домственный

  alárendelt helyzetben lenni — находи́ться в зави́симом положе́нии

  2. формы существительного: alárendeltje, alárendeltek, alárendeltet
  * * *
  I
  mn. 1. подчинённый; (vmely hatóságnak) подведомственный, biz., tréf. подначальный;

  \alárendelt helyzetbe kerül — подчиняться/ подчиниться;

  2. nyelv. (сложно) подчинённый;

  \alárendelt (mellék)mondat — сложноподчинённое предложение;

  II

  fn. [\alárendeltet, \alárendeltje, \alárendeltek] — подчинённый, (nő) подчинённая

  Magyar-orosz szótár > alárendelt

 • 20 alázatos

  * * *
  формы: alázatosak, alázatosat, alázatosan
  поко́рный, смире́нный
  * * *
  [\alázatosat, \alázatosabb] смиренный, покорный, униженный;

  \alázatos férfi — смиренник;

  \alázatos nő — смиренница; rég. (az ön) \alázatos szolgája — ваш покорный/покорнейший слуга; rég. legalázatosabb szolgája — нижайший слуга; \alázatos kérés — униженная/rég. слёзная просьба; megjátssza az \alázatost — играть в смирение

  Magyar-orosz szótár > alázatos

См. также в других словарях:

 • Населённый пункт — (н.п.)  населённое людьми место (поселение), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, посёлок городского типа, село и пр.). Обязательный признак населённого пункта  постоянство… …   Википедия

 • Населённый пункт — НАСЕЛЁННЫЙ, ая, ое; ён. Имеющий большое количество жителей, жильцов. Н. район. Н. дом. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • населённый пункт — населенное место (поселение), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка (город, посёлок городского типа, село). Обязательный признак населенного пункта  постоянство использования его как места обитания… …   Энциклопедический словарь

 • НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ — НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ, см. Поселение …   Демографический энциклопедический словарь

 • населённый пункт — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN human settlementpopulation aggregateinhabited [populated] locality …   Справочник технического переводчика

 • Населённый пункт —         см. Населённое место …   Большая советская энциклопедия

 • НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ — (в государственном и административном праве) – низовая территориальная единица. Видами Н. п. являются: а) городские поселения (см. Город), б) сельские поселения (см. Село), в) дачные, рабочие и курортные посёлки (см. Посёлок) (ст. 1 Общего… …   Советский юридический словарь

 • населённый пункт городского типа — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN urban locality …   Справочник технического переводчика

 • Третье Отделение (населённый пункт) — Населённый пункт Третье Отделение Страна РоссияРоссия …   Википедия

 • Второе отделение (населённый пункт) — Населённый пункт Второе Отделение Страна РоссияРоссия …   Википедия

 • Титан (населённый пункт) — Населённый пункт Титан Страна РоссияРоссия …   Википедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»