Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

нападать на след

 • 1 натекать

  натечь
  1) (о жидкости) натікати, натекти, набігати, набігти, напливати, наплинути, наплисти и напливти, находити, найти, наливатися, налитися, (струёй, сов.) надзюрити, (о мног.) понатікати, понабігати, понапливати, понаходити, поналиватися. [Водиця сама в хату натече (Чуб. V). Як іде дощ, то набігає вода в сіни (Звин.). Неначе хвилі напливали (Шевч.). Вода находить у колодязь (Борзенщ.). Діжка тече, - глянь скільки надзюрило (Сл. Гр.)]. -кать, -течь кровью - запливати, заплисти (запливти) кров'ю. Тучи -кли - хмари набігли (наринули, насунули, надійшли, надтягли, наступили);
  2) (о людях) набігати, набігти, наринати, наринути;
  3) -течь (зверя, на зверя, охотн.) - доскочити кого. [Хорти доскочили звіра (Крим.)]
  * * *
  I несов.; сов. - нат`ечь
  натіка́ти, натекти́, -тече́, наплива́ти, напливти́ и наплисти́, -пливе́ и напли́нути; ( набегать) набіга́ти, набі́гти, -біжи́ть и мног. понабіга́ти
  II охотн.; несов.; сов. - нат`ечь
  наздоганя́ти, наздогна́ти, -дожену́, -дожене́ш; ( нападать на след) набіга́ти, набі́гти, -біжу, -біжиш

  Русско-украинский словарь > натекать

 • 2 нападать

  I. см. Нападывать.
  II. напасть
  1) нападати, напасти на кого и кого, (со всех сторон) о(б)падати, о(б)пасти, (шутл.) обаранювати, обаранити, (обседать) обсідати, обсісти кого, (о мног.) понападати, поо(б)падати, пообсідати; (о войске и перен. ещё) бити, ударяти, ударити на кого, чинити, учинити напад, (делать набег) наскакувати, наскочити на кого. [Аж тут раптом двадцять тисяч на них (козаків) нападають (Рудан.). Сорок комісарів в замку цім мене напали (Грінч.). Собаки обпали тих людей (Бердич.). Опала його сарана (Куліш). Діти обаранили мене за гостинцями (Н.-Лев.). Бджоли як обаранили його! (Манж.). А тим часом орендарів обсіли комахи (Рудан.). І хоче ворогом на тебе бити (Куліш). Ми вдарим несподівано на їх (Грінч.). Наскочив на наш хутір загін татарський (Тобіл.)]. -пасть врасплох - напасти несподівано (зненацька) на кого и кого, заскочити несподівано, збігти кого. [Тепер ляхи збіжать нас п'яних (Куліш)]. -дать, -пасть на еду - допадатися (припадати), допастися (припасти) до їжі, накидатися, накинутися на їжу;
  2) (взъедаться, напускаться, на кого) нападатися, напастися, напосідатися, напосістися, насідатися, насістися на кого, насідати, насісти кого, накопуватися, накопатися, нагрібатися на кого, напастувати кого, (приставать к кому) наскіпуватися и наскіпатися, наскіпатися, накасуватися и накасатися (несов.), накасатися (сов.) наважувати на кого. [Жінки найбільше нападалися на Ївгу (Грінч.). Напосілися злодії раз на мужика (Рудан.). Чого ти насідаєшся на мене? (Сл. Гр.). Дома насів жінку, чому не йшла боронити (Кониськ.). Чого це ви всі накопалися на мене? (Звин.). Я вам усе даю, а ви ще й нагрібаєтеся на мене! (Звин.). Чого це ти на парубка наскіпався? що він зробив тобі таке? (Мирний). Та чого ти накасаєшся на мене? (Харківщ.). Жінка як накасалась: «Біжи та й біжи за околицю!» (Г. Барв.). Защо ви всі наважуєте на мене? (М. Вовч.)]. -дать, -пасть на что (осуждать, критиковать) - нападати(ся), напасти(ся), ударяти, ударити на що, напастувати що. [На цю книгу часом нападалися (Грінч.). Ударив з своєю критикою на двоперсне знамення (Короленко). Духовний уряд гостро напастує шлюбну розлуку (Доман.)];
  3) (наталкиваться, встречать) нападати, напасти на кого, на що, натрапляти, натрапити на кого и кого, на що, наскакувати, наскочити на кого, на що, упадати, упасти на кого, надибати, надибати, здибати, здибати, (диал.) нагибувати, нагибати кого, що. [Ходив, ходив і таки напав на таких (Стор.). Чув якесь незадоволення, не натрапивши на те, що повинно бути його заняттям (Франко). Заблудив у лісі, та на щастя надибав карбівничого (Сл. Ум.). Ходив лісом та нагибав стільки полуниць (Грінч.). Утікав перед вовком, а впав на ведмедя (Номис)]. -пасть на след - напасти (натрапити) на слід, узяти слід кого, чий. [Нах тільки слід мерщій-би взяти, то не сховаються вони й у хмарах (Тобіл.)];
  4) (овладевать, одолевать) нападати, напасти кого и на кого, опадати, опасти кого, находити, найти на кого. [Щоб не потерпіти від диких капризів, що нападали його якось раптом (Франко). Хіба не всякого з вас иноді нападав безпричинний смуток? (Крим.). Чогось мене позіхи напали (Переясл.)]. На него -пала лень - його обсіли лінощі (ліньки, баглаї). На меня -пал сон - на мене найшов сон, мене взяв сон. -дает, -пал страх - страх нападає (падає, находить), напав (найшов) на кого, страх опадає (посідає), опав (посів) кого. [Такий страх на мене пада, що й сказати вам не можу (Поділля). Находили на неї якісь страхи (Сл. Гр.)].
  * * *
  I нап`адать
  см. нападать II
  II напад`ать
  несов.; сов. - нап`асть
  1) (на кого-что) напада́ти, напа́сти, -паду́, -паде́ш (на кого-що); ( совершать нападение) учиня́ти на́пад, учини́ти (учиню́, учи́ниш) на́пад (на кого-що); ( одолевать) обсіда́ти, обсі́сти, -ся́де и мног. пообсіда́ти (кого-що); ( со всех сторон) обпада́ти, обпа́сти и мног. пообпада́ти, опада́ти, опа́сти и мног. поопада́ти (кого-що); (набрасываться на что-л.) допада́тися, допа́стися, -паду́ся, -паде́шся (до чого)
  2) ( напускаться) напада́ти, напа́сти; напада́тися, напа́стися, наскіпуватися, -пуюся, -пуєшся и наскіпа́тися, наскі́патися, напосіда́тися, напосі́стися, -ся́дуся, -ся́дешся
  3) ( наталкиваться) натрапля́ти, натра́пити, -тра́плю, -тра́пиш, напада́ти, напа́сти

  не на того́ (не на ро́бкого, не на дурака́) \нападать па́л — не на то́го (не на боязко́го, не на полохли́вого, не на ду́рня) натра́пив (напа́в)

  III напад`ать
  несов.; сов. - нап`адать и нап`асть
  (падая, скопляться) напада́ти, напа́дати

  Русско-украинский словарь > нападать

 • 3 след

  Русско-украинский политехнический словарь > след

 • 4 след

  Русско-украинский политехнический словарь > след

 • 5 след

  I
  1) слід, -у

  \след д (\след дом) в \след д, в оди́н \след д — слід у слід

  [и] \след д просты́л (пропа́л) і — слі́ду нема́ (нема́є), і слід пропа́в (захоло́нув, захоло́в, прохоло́в, прости́г, запа́в, загу́в), і мі́сце холо́дне

  без \след да́ — (пройти, исчезнуть) без слі́ду (безслі́дно)

  идти́ по чьим \след да́м — іти́ чиї́ми сліда́ми (по чиї́х сліда́х); (перен.) наслі́дувати кого́-що

  найти́ (обнару́жить) \след д (\след ды́) кого́-чего́, напа́сть на чей \след д — знайти́ слід (сліди́) кого́-чого́, напа́сти (натра́пити) на чий слід

  2) ( подошва) підо́шва
  II
  1) ( следует) предик. слід

  [не] \след д — [не] слід

  как \след д — як слід; см. следовать 5)

  2) ( надобность) потре́ба; ( необходимость) необхі́дність, -ності

  Русско-украинский словарь > след

 • 6 ионный след

  йо́нний слід

  Русско-украинский политехнический словарь > ионный след

 • 7 метеорный след

  метео́рний слід

  Русско-украинский политехнический словарь > метеорный след

 • 8 насыщенный след

  наси́чений слід

  Русско-украинский политехнический словарь > насыщенный след

 • 9 приведённый след

  зве́дений слід

  Русско-украинский политехнический словарь > приведённый след

 • 10 след аффинора

  слід афіно́ра

  Русско-украинский политехнический словарь > след аффинора

 • 11 след матрицы

  слід ма́триці

  Русско-украинский политехнический словарь > след матрицы

 • 12 след схода

  слід збі́гу

  Русско-украинский политехнический словарь > след схода

 • 13 след частицы

  слід части́нки

  Русско-украинский политехнический словарь > след частицы

 • 14 фронтальный след

  фронта́льний слід

  Русско-украинский политехнический словарь > фронтальный след

 • 15 частичный след

  частко́вий слід

  Русско-украинский политехнический словарь > частичный след

 • 16 ионный след

  йо́нний слід

  Русско-украинский политехнический словарь > ионный след

 • 17 метеорный след

  метео́рний слід

  Русско-украинский политехнический словарь > метеорный след

 • 18 насыщенный след

  наси́чений слід

  Русско-украинский политехнический словарь > насыщенный след

 • 19 приведённый след

  зве́дений слід

  Русско-украинский политехнический словарь > приведённый след

 • 20 след аффинора

  слід афіно́ра

  Русско-украинский политехнический словарь > след аффинора

См. также в других словарях:

 • Нападать на след (следы) — НАПАДАТЬ НА СЛЕД (СЛЕДЫ). НАПАСТЬ НА СЛЕД (СЛЕДЫ). Разг. Обнаруживать признаки присутствия чего либо, влияния кого либо. Становилось совершенно очевидным, что листовки прокламации и эти подмётные письма… были делом рук одной и той же кучки лиц.… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • НАПАДАТЬ — НАПАДАТЬ, напасть на кого, приступать или наступать с насилием; бросаться, кидаться; | притеснять, обижать, угнетать; | случайно находить что, наталкиваться, встречать. Волк напал на овцу, собаки на волка. Мы напали на турок врасплох. Голодный… …   Толковый словарь Даля

 • СЛЕД — В каждый (всякий) след. 1. Орл. Везде, повсюду. СОГ 1992, 5. 2. Ряз. Всегда, во всякое время. ДС, 522. В единый след. Кар. До конца, полностью (убрать, устранить, уничтожить что л.). СРГК 2, 21. Великий след. Морд. О чём л. очень нужном,… …   Большой словарь русских поговорок

 • Нападать/ напасть на худой след — Новг. Оказываться под действием нечистой силы. НОС 5, 159 …   Большой словарь русских поговорок

 • Напасть на след (следы) — НАПАДАТЬ НА СЛЕД (СЛЕДЫ). НАПАСТЬ НА СЛЕД (СЛЕДЫ). Разг. Обнаруживать признаки присутствия чего либо, влияния кого либо. Становилось совершенно очевидным, что листовки прокламации и эти подмётные письма… были делом рук одной и той же кучки лиц.… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • узнавать — Признавать, опознавать, распознавать, определять, отличать, различать; дознавать, разузнавать, отгадывать, разгадывать, угадывать, разведывать, выведывать, проведывать, изведать, сведать, допрашивать, выспрашивать, выпытывать, пронюхивать,… …   Словарь синонимов

 • Натекать — I несов. неперех. 1. Стекая или просачиваясь, скапливаться где либо. 2. перен. Надвигаясь, достигать, доходить. II несов. неперех. Нападать на след зверя; находить зверя по следам с помощью собак (в речи охотников). Толковый словарь Ефремовой. Т …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Натекать — I несов. неперех. 1. Стекая или просачиваясь, скапливаться где либо. 2. перен. Надвигаясь, достигать, доходить. II несов. неперех. Нападать на след зверя; находить зверя по следам с помощью собак (в речи охотников). Толковый словарь Ефремовой. Т …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Семейство кошачьи —         (Felidae)* * Кошачьи действительно, как пишет Брем, представляют собой самый совершенный тип хищников иными словами наиболее специализированные представители отряда. Семейство включает 36 видов, группируемых в 10 12 родов (хотя разные… …   Жизнь животных

 • Семейство волчьи, или псовые —         (Canidae)** * * Семейство объединяет 16 современных родов и 36 видов. Псовые широко распространены в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке, на Новую Гвинею и в Австралию проникли с человеком. За исключением одного вида, имеют более… …   Жизнь животных

 • Гром Хеллскрим — Содержание 1 А’дал 2 Азгалор 3 Азшара 4 Акама 5 Аку’май 6 …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»