Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

на кораб

 • 1 vaisseau

  m. (bas lat. vascellum, dimin. de vas "vase") 1. ост. съд за течности; 2. плавателен съд, кораб; параход; 3. анат. съд; vaisseaux capillaires капилярни съдове; vaisseaux sanguins кръвоносни съдове; 4. кораб на здание; 5. бот. канал за растителен сок ( на растение). Ќ brûler ses vaisseaux решавам се на отчаяна постъпка; le vaisseau du désert камила; le vaisseau fantôme летящият холандец (кораб, който се носи по вълните без екипаж); vaisseau spatial космически кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > vaisseau

 • 2 flot

  m. (frq. °flot-) 1. вълна; les flots de la mer морските вълни; 2. прилив; le flot monte идва прилив; 3. прен. изобилие, поток от течност; un flot de lave поток от лава; verser des flots de larmes обливам се в сълзи; 4. тълпа, множество, море; un flot de voyageurs тълпа от пътници; 5. куп, сноп; le soleil entre а flots слънцето влиза на снопове; 6. а flot loc. adj. който плува, плава; navire а flot плаващ кораб; remettre а flot un bateau пускам кораб във вода; 7. les flots pl. морето. Ќ а grands flots на потоци; être а flot плувам над водата ( за кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > flot

 • 3 gouverner

  v. (lat. gubernare, gr. kubernân) I. v.tr. 1. ръководя, водя, управлявам; gouverner un pays управлявам страна; 2. ост. направлявам, възпитавам; 3. грам. управлявам; 4. ост. администрирам; 5. управлявам, водя (кораб); II. v.intr. мор. подчинявам се на управление (за кораб); gouverner sur son ancre влачен съм от течението ( за кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > gouverner

 • 4 accastillage

  m. (de esp. castillo "château") 1. мор., ост. част от кораб, която се намира над водата; 2. всички уреди и приспособления, които се намират на надстройката на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastillage

 • 5 armateur

  m. (bas lat. armator) 1. човек, който съоръжава и снабдява на свои разноски кораб; 2. притежател на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > armateur

 • 6 avitailler

  v. tr. (de l'a fr. vitaille "vivres") I. 1. ост. снабдявам кораб с провизии; 2. зареждам самолет с гориво; II. s'avitailler v. pron. снабдявам се с провизии или гориво; s'avitailler en eau снабдявам се с вода ( за кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > avitailler

 • 7 bastingage

  m. (de bastinguer "mettre des bastingues" prov. bastengo "toile matelassée") 1. мор. защитен заслон на кораб (по време на сражение); 2. парапет на палубата на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > bastingage

 • 8 capre

  m. (néerl. kaper "vaisseau corsaire") мор., ист. пиратски кораб; моряк на такъв кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > capre

 • 9 éperonner

  v.tr. (de éperon) 1. пришпорвам; 2. ост. снабдявам с шпори; 3. мор. нападам с носа на кораб друг кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > éperonner

 • 10 gîte

  m. et f. (a. p. p. de gésir) 1. m. жилище, дом, подслон; свърталище; offir le gîte а qqn. предлагам подслон на някого; 2. m. леговище (на животно и най-вече на заек); 3. m. мин. залежи; 4. m. готв. долна част на телешки бут; 5. f. мор., в съчет. donner de la gîte накланям се встрани (за кораб); 6. f. място, където се е забил заседнал кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > gîte

 • 11 patouillard

  m. (de patouiller) разг. тежкоподвижен кораб, параход; лош кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > patouillard

 • 12 soute

  f. (a. provenç. sota subst., de sota "dessous", lat. pop. °subta, class. subtus) мор. трюм (на кораб); les soutes гориво на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > soute

 • 13 accastiller

  v.tr. (de esp. castillo "château") мор. поставям необходимите уреди и приспособления на палубата на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastiller

 • 14 aéronef

  m. (de nef) 1. ост. летяща машина, по-тежка от въздуха, която се задвижва самостоятелно (opposé а aérostat); 2. въздухоплавателен уред, въздушен кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > aéronef

 • 15 afflanquer

  v.tr. (de a- et flanc) рядко заставам до, допирам се до; afflanquer le quai (un navire) акостирам ( за кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > afflanquer

 • 16 afflouage

  m. (de afflouer) мор., ост. извличане на заседнал кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > afflouage

 • 17 afflouer

  v.tr. (de flouée, mot normand, a. fr. flot "marée", a. scandin. flôd) мор. извличам заседнал кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > afflouer

 • 18 apparaux

  m. pl. (anc. pl. de appareil) всички съоръжения на един кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > apparaux

 • 19 arraisonner

  v.tr. (de a- et raison) 1. ост. убеждавам, вразумявам; 2. мор., в съчет. arraisonner un navire установявам народността, състава, санитарното състояние на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > arraisonner

 • 20 astronef

  m. (de astro- et nef) космически кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > astronef

См. также в других словарях:

 • Кораб — макед. Кораб, алб. Korabi …   Википедия

 • Кораб (герб) — Кораб …   Википедия

 • кораб — тяп ляп вышел кораб.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999 …   Словарь синонимов

 • кораб. — кораб. корабельный морск …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Кораб — Sp Korãbas Ap Korab albaniškai Ap Кораб/Korab serbiškai L kk. Albanijoje ir Makedonijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Кораб-Бржозовский, Ю. — авт. ст. "Польск. полки во Франции" ("Рус. м.", 1902). {Венгеров} …   Большая биографическая энциклопедия

 • кораб — 1. Диңгез океаннарда йөрү өчен зур судно. 2. күч. Зур самолет, дирижабль, ракета …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кораб — същ. плавателен съд, параход, гемия, яхта, ладия, лодка …   Български синонимен речник

 • кораб. — корабельный …   Словарь сокращений русского языка

 • Домброво-Кораб (герб) — Герб Домброво Кораб Домброво Кораб (польск. Dąbrowo Korab)  поль …   Википедия

 • Даброво-Кораб — Герб Домброво Кораб Домброво Кораб польский дворянский герб В красном поле золотой корабль с золотыми же львиными головами по кормам; в корабле башня о четырёх зубцах. В верхних углах щита по серебряной пятиконечной звезде. В вершине шлема левое… …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «на кораб» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»