Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

на коньках

 • 1 кататься

  1) (валяться перекатываясь) качатися, бути качаним. [Серед хати качалась пляшка, звалена з стола (Н.-Лев.). І внучечка качається по садку білим клубочком (М. Вовч.)]. -тается по полу, по земле - качається долі. Как сыр в масле -ется - розкошує; царство й панство має;
  2) (переваливаться с боку на бок) (о животн.) качатися, викочуватися, (о людях) качатися. [Качавсь колесом і виробляв такі викрутаси (Куліш). Пес качається, щоб спину вичухати (Херсонщ.)]. -лся от боли - качався з болю. -ться клубком - качатися як клубок, клубком. -ется с пеной у рта - качається (звивається) запінений. -ться со смеху - качатися (заходитися, лягати, розлягатися) зо сміху;
  3) (ездить) кататися, їздити, проїжджатися, прокатуватися, поїзденьки справляти. [І зробимо санчата, запряжемо коня та будемо кататися (Рудч.). Кататися на автомобілі (и автомобілем) (Крим.). Будемо заводити вечори з танцями, будемо прокатуватись кіньми (Н.-Лев.)]. -ться верхом - їздити, проїжджатися верхи. -ться с горки на салазках - спускатися (з гори) на санчатах (санчатами). -ться на коньках - бігати на ковзаня[а]х. -ться по льду - ковзатися, совгатися, (с)кобзатися (на льоду). [Роман ідучи до школи ковзався на льоду й увалився (Васильч.)]. -ться по Днепру - кататися (човном) на Дніпрі. Любишь -ться, люби и саночки возить - любиш яблучко, люби й оскомочку, (с иным оттенком) не терши, не мнявши, не їсти калачів.
  * * *
  1) кача́тися

  \кататься ться со́ смеху — перен. кача́тися (рва́ти бо́ки) від смі́ху

  2) ( ездить) ката́тися; ( на коньках) ко́взатися
  3) страд. кача́тися; ката́тися; валя́тися

  Русско-украинский словарь > кататься

 • 2 катание

  1) катання. [Додому привозили з катання морозні щоки і гру вогнів в оці (Коцюб.)];
  2) (белья) качання, маґлювання;
  3) (прокатка металлов) вальцювання;
  4) (яиц) катання; (игра) кітька, кітьки (-ків), покотючки;
  5) (на коньках) ковзання, (с горы) спускання;
  6) (переносно: донимание) допікання, надопікання, дошкуляння, дезолювання, долягання кому. Не мытьём, так катаньем - не києм, то дрю[у]ком; не києм, так палицею (Приказки).
  * * *
  1) кача́ння; ката́ння; ката́ння; валя́ння
  2) ката́ння; ко́взання

  не мытьём, так ката́ньем — погов. не киє́м, то па́лицею

  Русско-украинский словарь > катание

 • 3 лёд

  лід (р. льоду, зап. леду, мн. ч. льоди) крига. [По-під льодом геть загуркотіло (Шевч.). Ой не стій на льоду, бо провалишся (Пісня). Тричі крига замерзала, тричі розтавала (Шевч.). Холодний, як крига (Приказка)]. Тонкий лёд - тонкий лід, прильодок (-дку). Лёд бесснежный - голощік (-щоку). [На Дніпрі голощік, - волами не проїдеш, хіба конякою (Золотон.)]. Лёд из слежавшегося снега - натоптень (-тня) (Сл. Гр.). Лёд прибрежный (забережник) - забережень (-жня) [Річка ще не замерзла, а забережні вже є (Міуськ.)]. Лёд на ветвях (при гололедице) - ожеледець (-дця). Лёд искусственный - роблений лід, роблена крига. Лёд наносный - крига нагінна (прибула). Лёд тронулся - крига скресла, лід скрес. [Скоро оце крига скресла, Катря вже й веснянки заспівала (М. Вовч.)]. Лёд ломается, взломался - зламало кригу, тріснула крига. Лёд идёт, пошёл - лід рушає (рушив), крига йде (пішла). Лёд встал на реке - річка замерзла, річка взялася кригою. Покрываться, -крыться -дом - братися (взятися) кригою, (слегка) зашерхати, зашерхнути, (о мн.) позашерхати, (едва) пришерхати, пришерхнути, (о мн.) попришерхати, (без снега) братися (взятися) голощоком; срвн. Замерзать, Обмерзать. [Морозець маленький був, - надворі трохи пришерхло (Лохв.). Земля у цю осінь узялася голощоком (Полт.)]. Окованный льдом - кригою окутий. [І вам слава, сині гори, кригою окуті (Шевч.)]. Лёд тает - крига (лід) тане (розтає). [Крига на Дунаї розтала так, що рушила вже йти (Мартин.). Незабаром у льодовні ввесь лід розтане (Полт.)]. Колоть лёд для ледника - рубати лід для (до) льодовні. Провалиться на льду - провалитися, завалитися, заломитися на льоду. [Серед ставу заломився на тонкім леду (Руданськ.). Ой не ходи по льоду, бо завалишся (Пісня)]. Вода со льдом - вода з льодом. Воды на льду - води на льоду. Бьётся как рыба об лёд - б'ється як риба об лід. Идёт точно по льду - іде як неживий. На языке мёд, а в сердце лёд - на язиці мід, а під язиком лід (Номис). У скупого и в крещенье льду не выпросить - щедрий, - серед зими снігу не випросиш! (Номис). Злоба что лёд, до тепла живёт - і лихе серце на сонці тане. Под кем лёд трещит, а под нами ломится - кому лиха вщерть, а нам з наспою. Схватилась мачеха о пасынке, когда лёд прошёл - згадала баба дівера, що хороший був; згадала баба, як дівувала (Приказки). Надейся на него, как на вешний лёд - покладайся на його, як на торішній сніг. Кататься по льду на коньках - бігати (кататися) по льоду на ковзанах (лижвах). Разбить (сломать) лёд - проломити кригу, зробити перший крок. Страна вечных льдов - країна вічних льодів, пральодів. Льды материковые, пловучие - льоди суходільні, льоди мандрівні.
  * * *
  лід, род. п. льо́ду, кри́га

  \лёд тро́нулся — кри́га пішла́ (ру́шила, скре́сла), лід пішо́в (ру́шив)

  Русско-украинский словарь > лёд

 • 4 накататься

  наката́тися; ( на коньках) нако́взатися

  Русско-украинский словарь > накататься

 • 5 накатывать

  накатать
  I. 1) (дорогу колёсами) накочувати, накотити, (полозьями) натирати, натерти, утирати, утерти, протирати, протерти, (торить) торувати, уторовувати, уторувати, (о мног.) понакочувати, пона[пов,попро]тирати, повторовувати що. [Гладкий протерли шлях мужицькі сани (Франко)];
  2) (навивать) навивати, нави(ну)ти, накачувати, накачати, нагортати, нагорнути, (наматывать) намотувати, намотати, (о мног.) понавивати, понакачувати, понагортати, понамотувати що на що. [Навинув картину на качалку (Київ)];
  3) (чего: придавая округлённую, цилиндрич. форму) накачувати, накачати, (шариков из хлеба ещё) накручувати, накрутити, (сена) нагромаджувати, нагромадити, (о мног.) понакачувати, понакручувати, понагромаджувати чого;
  4) (чего: придавая гладкость, плоскость) накачувати, накачати; (о белье) накачувати, накачати, (на станке) намаґльовувати, намаґлювати; (о металлах) накачувати, накачати, навальцьовувати, навальцювати; (о шерсти) навалювати, наваляти и навалити, набити; (о мног.) понакачувати, понамаґльовувати, понавальцьовувати, понавалювати чого; б) (чего: навозить) навозити, навезти и навозити чого;
  6) (кого: навозить) накатувати, накатати, попокатати кого (кіньми). [Добре попокатав дітей (Богодух.)];
  7) (что: наделать во всю) накатувати, накатати, нашкварювати, нашкварити, начісувати, начесати що. [Накатав я йому листа довжелезного (Київ)]. Накатанный -
  1) накочений, натертий, у[про]тертий уторований, понакочуваний, пона[пов,попро]тираний, повторовуваний. -ная дорога - накочена и т. п. дорога, накочений (битий) и т. п. шлях. [Їхав добре накоченим шляхом (Грінч.)];
  2) навитий и навинутий, накачаний, нагорнутий и нагорнений, намотаний, понавиваний, понакочуваний, понагортаний, понамотуваний;
  3) накачаний, накручений, нагромаджений, понакачуваний, понакручуваний, понагромаджуваний;
  4) накачаний, намаґльований, навальцьований, наваляний, набитий, понакачуваний, понамаґльовуваний, понавальцьовуваний, понавалюваний;
  5) навезений;
  6) накатаний, нашкварений. -ться -
  1) накочуватися, накотитися, понакочуватися; бути накочуваним, накоченим, понакочуваним и т. п.;
  2) (покататься вдоволь) - а) (перекатываясь) накачуватися, накачатися; б) (ездя) накатуватися, накататися, (верхом, сов.) наїздитися верхи; (с горки на салазках) наспускатися з гори; (на коньках) набігатися на ковзана[я]х; (по льду) на(с)ковзатися, насовгатися (на льоду).
  II. Накатывать, накатить, накатнуть, действ. з. -
  1) что на что - накочувати, накотити, скочувати, скотити, (о мног.) понакочувати, поскочувати що на що. [Накотили хуру з дровами на терези, зважили (Богодух.). Скотили деревину на дроги (Чорвоногр.)];
  2) -вать, -тить, что, чего куда к чему - накочувати, накотити, (о мног.) понакочувати що, чого, куди, до чого. [Накотили каміння (Київщ.). Накотили діжок до льоху (Канівщ.)]. Накаченный -
  1) накочений, скочений, понакочуваний, поскочуваний;
  2) накочений, понакочуваний. -ться -
  1) накочуватися, накотитися, скочуватися, скотитися, пона[пос]кочуватися; бути накочуваним, накоченим, понакочуваним и т. п. [Колесо накотилося на пень (Брацл.)];
  2) (вином) - см. Накачиваться 2 (под Накачивать);
  3) (о плодах) см. Наливаться 2. II.. Накатывать, накатить, ср. з. -
  1) наїздити и наїжджати, наїхати, понаїздити и понаїжджати. [Наїхало до нас гостей багато, - відкіля їх стільки понаїздило? (Богодух.)];
  2) -ть и -ться (о грозе, туче) насувати(ся), насунути(ся); см. Надвигаться;
  3) (у хлыстов, сов.) насунути, наринути, налетіти на кого.
  * * *
  I несов.; сов. - накат`ать
  1) ( наезжать) нако́чувати, накоти́ти, -кочу́, -ко́тиш и мног. понако́чувати; ( укатывать дорогу) уторо́вувати, и торува́ти, уто́рувати, утира́ти, уте́рти (утру́, утре́ш)
  2) (наготавливать, катая) нака́чувати, накача́ти
  3) (рисунок, резьбу) спец. нака́тувати, наката́ти
  4) (навёртывать, наматывать, катаясь) нака́чувати, накача́ти
  5) ( наглаживать катком) нака́чувати, накача́ти
  6) (сов.: написать быстро) наката́ти
  II несов.; сов. - накат`ить
  1) (надвигать; катя, собирать) нако́чувати, накоти́ти, -кочу́, -коти́ш
  2) ( наезжать) наїжджа́ти и наїзди́ти, -їжджу́, -їзди́ш, наї́хати, -ї́ду, -ї́деш
  3) (перен.: внезапно появляться, возникать) насува́ти, насу́нути, насува́тися, насу́нутися
  4) (на кого - о чувстве, состоянии) нахо́дити, -дить, найти́, -йде и -йде́ (на кого), напада́ти, напа́сти, -паде (на кого, кого)

  на него ча́сто \накатывать тывает — безл. на ньо́го ча́сто находить (нападає)

  Русско-украинский словарь > накатывать

 • 6 покататься

  1) покататися, (усил.) попокататися. Мы -лись на лодке - ми покаталися на човні. Он -лся верхом - він (поїздив) покатавсь верхи;
  2) покачатися, (усил.) попокачатися. Конь -тался по траве - кінь покачавсь по траві.
  * * *
  1) поката́тися; ( на коньках) поко́взатися
  2) ( переворачиваясь) покача́тися

  Русско-украинский словарь > покататься

 • 7 раскататься

  I см. раскатываться I II
  ( увлечься катанием) розката́тися; (на коньках) розко́взатися

  Русско-украинский словарь > раскататься

 • 8 Наскользить

  наслизатися, находити(ся), набігати(ся) поковзом, находити(ся) легко (безгучно); (на коньках) наковзатися. [Наслизалися ноги (М. Рильськ.)].

  Русско-украинский словарь > Наскользить

См. также в других словарях:

 • Федерация фигурного катания на коньках России — Офис: Москва, Лужнецкая набережная, 8 Тип органи …   Википедия

 • Чемпионат России по фигурному катанию на коньках — Для получения текущей информации по этой теме, см. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2013. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках ежегодное соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов, организуемое… …   Википедия

 • Катание на роликовых коньках — У этой статьи нет иллюстраций. Вы можете помочь проекту, добавив их (с соблюдением правил использования изображений). Для поиска иллюстраций можно: попробовать воспользоваться инструментом …   Википедия

 • Фигурное катание на коньках — Российская фигуристка Ирина Слуцкая Фигурное катание  зимний вид спорта, в котором спортсмены перемещаются на коньках по льду с выполнением дополнительных элементов, чаще всего под музыку. В официальных соревнованиях, как правило, разыгрываются… …   Википедия

 • Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2012 — Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2012 …   Википедия

 • Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках 2000 — Эта страница ранее удалялась или была переименована (что это значит?) 15:22, 28 декабря 2012 Cantor (обсуждение | вклад) удалил страницу Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках 2000 (П5: некорректное по смыслу перенаправление: ‎{{уд… …   Википедия

 • скоростной бег на коньках — см. Конькобежный спорт, Роликобежный спорт. * * * СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ, вид спорта, в котором необходимо как можно быстрее преодолевать соревновательную дистанцию на ледовом стадионе по замкнутому кругу.… …   Энциклопедический словарь

 • Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2005 — Тип соревнования: национальный чемпионат Сезон: 2004 2005 Место проведения …   Википедия

 • Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2008 — Ледовый дворец Санкт Петербурга в котором прошёл чемпионат Тип соревнования …   Википедия

 • ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ на коньках — ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ на коньках, вид конькобежного спорта; соревнования в выполнении на льду под музыку комбинаций шагов, вращений, прыжков и рисунков фигур (в одиночном катании), поддержек (в парном) и др. Различают фигурное катание: одиночное… …   Энциклопедический словарь

 • Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2004 — Все медалисты чемпионата России 2004 года Тип соревнования: национальный чемпионат …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»