Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

мужские+яйца

 • 1 белок

  м
  1. (яйца) сафедии тухм; взбивать - кй сафедии тухмро зада кафк кунондан
  2. биол., хим. сафеда
  3. (глаза) сафедии чашм; он взглянул на меня, сверкнув бел ками ӯ ба ман ало-ало нигох кард

  Русско-таджикский словарь > белок

 • 2 бой

  м
  1. ҷанг, корзор; воздушный бой ҷанги ҳавоӣ; морской бой ҷанги баҳрӣ; наступательный бой ҷанги ҳуҷумӣ; оборонительный бой ҷанги мудофиавӣ; поле боя майдони ҷанг; вести бой ҷанг кардан, ҷангидан; принять бой ба ҷанг даромадан; дать бой ҷанг кардан; взять с бою 1) ҷанг карда ба даст даровардан 2) перен. (добиться) зӯр зада ба даст даровардан; взять без боя бе ҷанг забт кардан (ба даст даровардан)
  2. прост. занозанӣ, афтударафт, кашмакаш; бить смертным боем бераҳмона задан
  3. ҷанг, зӯрозмоӣ; бой петухов хурӯсҷанг; кулачный бой муштҷанг, муштзанӣ
  4. мубориза, задухӯрд; классовые бой задухӯрдҳои синфӣ
  5. куштан(и), сар задан(и), саллохӣ; бой скота куштани мол; бой рыбы острогой бо соскан зада куштани моҳӣ
  6. воен. нишонзанӣ; зарб; проверить бой ружья нишонзании милтиқро санҷидан
  7. собир. шишареза, чизҳои шикастагӣ; яйца бойтухмҳои шикастагӣ; в ящике с посудой много боя дар қуттӣ зарфи шикастагӣ бисьёр аст
  8. занг, садо, овоз, бонг; бой часов занги соат; барабанный бой садои нақора
  9. (пение некоторых птиц) чаҳ-чаҳ, ҷеғ, хониш; перепелйный бой хониши вартиш (бедона) <> бойбаба ж занаки шаддод, занаки бало

  Русско-таджикский словарь > бой

 • 3 варить

  несов. что
  1. пухтан, ҷӯшондан, дар об пухтан; варить кашу шавла (шӯла) пухтан; варить яйца тухм ҷӯшондан // пухтан, тайёр кардан; варить мыло собун пухтан; варить сталь пӯлод гудохтан
  2. тех. (производить сварку) кафшер кардан, бо кафшер пайвастан; варить рельсы релсҳоро бо кафшер пайвастан <> у него голова варит каллааш кор мекунад; желудок варит меъда нағз ҳазм мекунад

  Русско-таджикский словарь > варить

 • 4 вкрутую

  нареч. сахт (дар бораи пухтани тухми мурғ); яйца сварились <> тухмҳо пухта сахт шудаанд

  Русско-таджикский словарь > вкрутую

 • 5 выеденный

  прич., прил. хӯрдашуда, мағзаш хӯрдашуда <> выеденныйое яйцо пули пучак; выеденныйого яйца не стоит погов. ба ним пули пучак намеарзад

  Русско-таджикский словарь > выеденный

 • 6 дрофиный

  …и дуғдоғ; дрофиные яйца тухми дуғдоғ

  Русско-таджикский словарь > дрофиный

 • 7 класть

  несов.
  1. кого-что мондан, гузоштан, ниҳодан; клади книги на место китобҳоро ба ҷояш мон
  2. шо--что хобондан, ҷой додан; класть кого-л. в больницу касеро дар касалхона хобондан; класть денги в сберкассу пулҳоро ба кассаи амонатӣ мондан
  3. кого хобондан; - больного на носилки беморро ба занбар хобондан
  4. что мондан, гузоштан, задан; класть штамп штамп мондан; класть печать мӯҳр задан; класть- клеймо тамға задан
  5. что сохтан, хишт мондан, бардоштан; класть стену девор бардоштаи (сохтан)
  6. что андохтан, қатӣ кардан; класть сахар в чай бо чой қанд андохтан
  7. что молидан; класть краску ранг молидан
  8. что перен. сарф кардан, ба кор бурдан; класть все силы на работу ҳама қувваро ба кор сарф кардан <> класть голову (жизнь, живот) за кого-что-л. барои касе, чизе ҷон фидо кардан; класть зубы на полку чирки дандон ҷабидан, мӯҳтоҷӣ кашидан; класть начало асос гузоштан, сар кардан; класть яйца тухм зоидан (мондан); класть в рот кому хоида додан; класть [себе] в карман порахӯри кардан; класть на музыку барои шеъре мусиқӣ навиштан; класть на обе лопатки кого-л. бар касе дастболо шудан, ғолиб омадан; класть под сукно ба таъхир андохтан, беоқибат монондан; краше в гроб кладут ранги рӯяш ранги мурда барин; пальца в рот не клади кому-л. аз касе эҳтиёт (ҳушьёр) шудан даркор

  Русско-таджикский словарь > класть

 • 8 куриный

  1. … и мурғ; (из мяса курицы) …и гӯшти мурғ; куриные яйца тухмҳои мурғ; куриные котлеты котлети гӯшти мурғ
  2. в знач. сущ. куриные мн. зоол. ҷинси мурғон (аз қа-били мурғ, мурғи марҷон, товус ва ғ.) <> куриная грудь мед. синаи дӯнг; куриная память фаромӯшхотирӣ, хотираи суст, хофизаи суст; куриная слепота 1) мед. шабкӯрӣ 2) бот. гули арӯсӣ, чинорак

  Русско-таджикский словарь > куриный

 • 9 курица

  ж (мн. куры)
  1. мурғ, мурғи хонагӣ, мокиён
  2. гӯшти мурғ; суп с курицей мӯрғшӯрбо
  3. (самка) мокиён; фазанья курица мокиёни тазарв <> мокрая курица 1) (о человеке, имеющем жалкий вид) мурғи паруболрехта 2) (о безвольном человеке) пишаки баобафтида; слепая курица шабкӯр, шилпуқ; курам на смех тамоман бемаънӣ; [у него] денег куры не клюют пулаш беҳисоб аст, пулаш бӯй гирифта хобидааст; носиться как курица с яйцом с кем-чем якпула гапро (корро) овозаю дарвоза карда гаштан; писать как курица лапой бадхат будан, каҷу килеб навиштан; яйца курицу не учат посл. дина аз тухм баромадию имрӯз ба ман ёд медиҳӣ; чӯҷа ба оча гап ёд медиҳад

  Русско-таджикский словарь > курица

 • 10 мужской

  1. …и мард, мардона; мужское население аҳолии мард; мужское общество ҷамоати мардон; мужской хор дастаи ҳофизони мард; мужские манеры рафтору кирдори мардона, рафтори ба мард хос
  2. биол. нарина; мужские половые клетки ҳуҷайраҳои нарина; мужские цветки гулҳои нарина <> мужской пол 1) анат., физиол. ҷинси мардона 2) собир. прост. мардон; мужская рифма лит. қофияи мардона (қофияе, ки дар он зада ба ҳщои охирин меафтад); \мужскойой род грам. ҷинси мардона

  Русско-таджикский словарь > мужской

 • 11 муравьйный

  …и мӯр, …и мӯрча; муравьйная кӯча мӯрчахона; муравьйн-'ые яйца тухмҳои мӯрча <>• муравьйная кислота хим. кислотаи формиат; муравьйный альде-гйд мед. формальдегид

  Русско-таджикский словарь > муравьйный

 • 12 нести

  иесов.
  1. кого-что бурдан, бардошта бурдан; нести чемодан ҷомадонро бардошта бурдан; нести ребёнка на руках кӯдакро ба даст бардошта бурдан; нести мешок на спине тӯрбаро пуштора карда бурдан
  2. кого-что шитобон (зуд) бурдан; конь несёт седока асп савораро шитобон (тир барин) мебарад // (гнать - о вет-ре и т. п.) ронда бурдан; ветер быстро несёт парусную лодку шамол қаиқи бодбондорро тез ронда мебарад //безл, и в сочет. с сущ. «черт», «дявол», «нелёгкая» прост.: несёт кого-то нелёгкая касе аз кадом гӯр омада истодааст
  3. чпго овардан; осень несёт слякоть и ненастье фасли тирамоҳ боронгарию лойгариҳо меоварад
  4. безл. чем вазидан, омадан; от печи несёт жаром аз печка гарми омада истодааст; из-под полу несёт аз таги фарш ҳавои хунук мебарояд; из леса несёт гарю аз беша бӯи сӯхта меояд
  5. что гирифта бурдан, адо (иҷро) кардан; нести обязанности заведующего вазифаи мудириро иҷро кардан; нести службу хизматро адо кардан; нести ответственность ҷавобгар (масъул) будан
  6. что дидан, кашидан; нести наказание ҷазо дидан; нести урон зарар кашидан
  7. что разг. лаққидан; нести чепуху гапҳои беҳуда гуфтан
  8. что перен. (заключать в себе) доштан
  9. что мор. таъмин будан, доштан; судно несёт на себе десять орудий киштӣ даҳ тӯп дорад
  10. что (класть яйца - о птицах) зоидан, тухм мондан
  11. безл. кого прост. дарун рафтан, дарунрав шудан; ребёнка несёт третий день даруни кӯдак се рӯз боз меравад <> высоко (гордо) \нестити голову сарбаланд будан

  Русско-таджикский словарь > нести

 • 13 нестись

  несов.
  1. давидан, зуд рафтан, тез тохтан, дартоз (давон) рафтан; нестись вскачь чорхез давидан; нестись стрелой тир барин рафтан
  2. перен. паҳн шудан, омадан, расидаи (дар бораи бӯй, садо ва ғ.)
  3. (о времены и т. п.) гу-заштан, рафтан
  4. (класть яйца - о птицах) тухм мондан

  Русско-таджикский словарь > нестись

 • 14 передавить

  сов. кого-что (всё, многое) пахш (зер) кардан, пачақ кардан, поимол кардан; передавить все яйца ҳама тухмҳоро пахш кардан

  Русско-таджикский словарь > передавить

 • 15 сажать

  несов.
  1. что шинондан, коштан; сажать капусту карам коштан; сажать вишню дарахти олуболу шинондан
  2. кого шинондан; сажать гостёй за стол меҳмононро гирди миз шинондан
  3. кого ҷойгир кардан, гузоштаы; сажать птиц в клетку мурғонро ба кафас ҷойгир кардан; сажать собаку на цепь сагро ба занҷир бастан; сажать под арест ҳабс кардан
  4. что ба печь (ба кӯра, ба тафтон) гузоштан (мондан); пора сажать пирогӣ вақти пирогҳоро ба тафтон гузоштан аст
  5. кого ши-нондан, кунондан; сажать детей за уроки бачагонро ба дарстайёркунӣ шинондан '' на что водор кардан; сажать на диёту ба парҳез водор кардан <> сажать в галошу (в лужу) шарманда кардан; сажать курицу на яйца мурғро ба тухм мондан; сажать на царство ба тахти подшоҳӣ шинондан, тахту тоҷ додан

  Русско-таджикский словарь > сажать

 • 16 скорлупа

  ж пӯст, пӯчоқ; ореховая скорлупа пӯчоқи чормағз; скорлупа яйца пӯчоқи тухм О замкнуться в своей скорлупё (в свою скорлупу) гӯшанишин шудан

  Русско-таджикский словарь > скорлупа

 • 17 яйцо

  с
  1. биол. тухм, ҳуҷайра
  2. тухм; куриное яйцо тухми мурғ; нести (класть) яйца тухм зоидан (мондан); сидеть на яйцах тухм зер кардан; сажать на яйца тухм хобондан; сварить яйцо тухм пухтан (ҷӯшондан) <> выеденное яйцо ночиз, чизи намеарзидагй; выеденного яйца не стоит погов. ба як пули сиёҳ ҳам намеарзад; носиться как курица с яйцом с кем-чем якпула гапро (корро) овозаю дарвоза карда гаштан

  Русско-таджикский словарь > яйцо

См. также в других словарях:

 • Шулята — Мужские яйца …   Словарь криминального и полукриминального мира

 • Помет — Говно, кал. Помидоры Мужские яйца …   Словарь криминального и полукриминального мира

 • Оплодотворение у pacтений — состоит в слиянии двух половых клеток мужской и женской. Произошедшая через такое слияние клетка производит новое растение. При неизменности сути, процесс оплодотворения протекает различно у разных растений; равным образом весьма различно… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Оплодотворение у растений — состоит в слиянии двух половых клеток мужской и женской. Произошедшая через такое слияние клетка производит новое растение. При неизменности сути, процесс оплодотворения протекает различно у разных растений; равным образом весьма различно… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Глисты — (Entozoa s. Helminthes) животные, составлявшие в прежнее время особый класс (Кювье, фон Зибольд и др.). ГЛИСТЫ I. ГЛИСТЫ II. В настоящее время термин Г. имеет исключительно биологическое, а не систематическое значение. Под названием Г.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ. ТИПЫ И КЛАССЫ — В современных системах классификации царство животных (Animalia) делят на два подцарства: паразои (Parazoa) и настоящие многоклеточные (Eumetazoa, или Metazoa). К паразоям относится лишь один тип губки. У них нет настоящих тканей и органов,… …   Энциклопедия Кольера

 • ПОЛ — ПОЛ. Содержание: Половое размножение и раздельнополость..... 162 Численное соотношение полов........... 163 Половые признаки................. 16 4 Развитие признаков пола............. 167 Стимуляция полового созревания......... 172 Определение… …   Большая медицинская энциклопедия

 • Бабочки или чешуекрылые — (Lepidoptera, см. табл. Бабочки I IV) образуют большой отряд насекомых, заключающий в себе до 22000 видов, в том числе до 3500 видов в Российской империи (в Европейской и Азиатской России). Это суть насекомые с сосущими ротовыми органами,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ТИП ОБОЛОЧНИКИ (TUNICAТА) —          Оболочники, или туникаты, к которым относятся асцидии, пиросомы, сальны и аппендикулярии, одна из наиболее удивительных групп морских животных. Свое название они получили за то, что тело их одето снаружи особой студенистой оболочкой, или …   Биологическая энциклопедия

 • РАЗМНОЖЕНИЕ — или репродукция, присущая всем живым существам функция воспроизведения себе подобных. В отличие от всех других жизненно важных функций организма, размножение направлено не на поддержание жизни отдельной особи, а на сохранение ее генов в потомстве …   Энциклопедия Кольера

 • Триба фикусовые (Ficeae) —         Главенствующее положение в семействе тутовых занимает род фикус (Ficus, табл. 37) как по числу видов и распространенности их на Земле (примерно от 35° северной до 35° южной широты), так и по разнообразию признаков. Этот огромный род,… …   Биологическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»