Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

монополни+права

 • 81 линия

  1. line (и мат., воен.)
  (в) права линия (in) a straight line
  гранична линия a boundary line
  2. (път) line; route; track
  трамвайна/жп. линия a tram/railway line
  по въздушна/права линия in a bee-line, as the crow flies
  3. (поведение, политика) line, course; policy
  линия на поведение a line of conduct, course, path
  линия на най-малкото съпротивление a line of least resistance
  нова линия a new departure
  5. (фигура) figure
  пазя линия keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim
  6. (родствена) side, line of descent
  пряка линия a direct line of descent
  no майчина линия on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line
  по женска линия on o.'s wife's side
  по бащина линия on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side
  по всички линии all along the line, in every respect
  в общи линии in broad outlines
  по профсъюзна линия through the trade unions; along trade union lines
  * * *
  лѝния,
  ж., -и 1. line (и мат., воен.); брегова \линияя coastline; гранична \линияя boundary line; демаркационна \линияя line of demarcation; крива \линияя curve;
  2. ( път) line; route; track; Български въздушни \линияи Bulgarian Airlines; въздушна \линияя air-route; \линияя за трансфер transfer facilities; околовръстна \линияя circular railway; по въздушна/права \линияя in a bee-line, as the crow flies; сигнал за свободна \линияя тв dialtone;
  3. ( поведение, политика) line, course; policy; \линияя на поведение line of conduct, course (of action), path; нова \линияя new departure;
  4. (за чертане) ruler; сметачна \линияя slide-rule;
  5. ( фигура) figure; пазя \линияя keep down o.’s weight, keep slim, diet, slim;
  6. ( родствена) side, line of descent; възходяща/низходяща \линияя ascending/descending line; по бащина \линияя on o.’s father’s side, in the male line of descent, on the paternal side; по майчина \линияя on o.’s mother’s side, on the maternal side, in the female line; пряка \линияя direct line of descent; съребрена \линияя collateral/transversal line; • аз съм на \линияя it’s my turn; бележка под \линияя footnote; в общи \линияи in broad outlines; to all intents (and purposes); по всички \линияи all along the line, in every respect; по профсъюзна \линияя through the trade unions; along trade union lines.
  * * *
  mark (стартова); line: a boundary линия - гранична линия; rule; ruler; scale; score; streak
  * * *
  1. (в) права ЛИНИЯ (in) a straight line 2. (за чертане) ruler 3. (поведение, политика) line, course;policy 4. (път) line;route;track 5. (родствена) side, line of descent 6. (фигура) figure 7. line (и мат., воен.) 8. no майчина ЛИНИЯ on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line 9. Български въздушни линии Bulgarian Airlines 10. ЛИНИЯ на най-малкото съпротивление a line of least resistance 11. ЛИНИЯ на поведение a line of conduct, course, path 12. аз съм на ЛИНИЯ it's my turn 13. бележка под ЛИНИЯ footnote 14. брегова ЛИНИЯ coastline 15. в общи линии in broad outlines 16. въздушна ЛИНИЯ air-route 17. гранична ЛИНИЯ a boundary line 18. крива ЛИНИЯ curve 19. нова ЛИНИЯ a new departure 20. околовръстна ЛИНИЯ a circular railway 21. пазя ЛИНИЯ keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim 22. по бащина ЛИНИЯ on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side 23. по всички линии all along the line, in every respect 24. по въздушна/права ЛИНИЯ in a bee-line, as the crow flies 25. по женска ЛИНИЯ on o.'s wife's side 26. по профсъюзна ЛИНИЯ through the trade unions;along trade union lines 27. пряка ЛИНИЯ a direct line of descent 28. сигнал за свободна ЛИНИЯ тел. dial tone 29. сметачна ЛИНИЯ slide-rule 30. трамвайна/жп. ЛИНИЯ a tram/railway line

  Български-английски речник > линия

 • 82 лишавам

  deprive (от of); rob (of)
  лишавам от права deprive/divest/strip of rights, debar s.o. a right
  лишавам някого от граждански права disfranchize s.o.
  лишавам някого от правото да гласува debar s.o. from voting
  лишавам от право-ползуване юр. foreclose (of)
  лишавам от адвокатски права disbar
  лишавам от ранг relieve of o.'s rank
  лишавам от свобода imprison, put in prison
  лишавам от издръжка stop s.o.'s allowance
  лишавам някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling
  лишавам от собственост/от право на владение dispossess
  лишавам се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th.
  лесно мога да се лиша от това I can easily do without it/dispense with it
  не се лишавам от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s
  * * *
  лиша̀вам,
  гл. deprive (от of); rob (of); \лишавам някого от граждански права disfranchize s.o.; \лишавам някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling; \лишавам някого от правото да гласува debar s.o. from voting; \лишавам от адвокатски права disbar; \лишавам от издръжка stop s.o.’s allowance; \лишавам от права deprive/divest/strip of rights; disentitle; \лишавам от правоползване юр. foreclose (of); \лишавам от ранг relieve of o.’s rank; \лишавам от свобода imprison, put in prison; \лишавам от собственост/от право на владение dispossess;
  \лишавам се: \лишавам се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th.; \лишавам се от отпуската си for(e)go o.’s holiday; не се \лишавам от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s.
  * * *
  bereft: I will лишавам you from your rights. - Ще те лиша от правата ти.; devest (юр.)
  * * *
  1. deprive (от of);rob (of) 2. ЛИШАВАМ някого от граждански права disfranchize s.o. 3. ЛИШАВАМ някого от наследство disinherit s.o., cut s.o. off with a shilling 4. ЛИШАВАМ някого от правото да гласува debar s.o. from voting 5. ЛИШАВАМ от адвокатски права disbar 6. ЛИШАВАМ от издръжка stop s.o.'s allowance 7. ЛИШАВАМ от права deprive/divest/strip of rights, debar s.o. a right 8. ЛИШАВАМ от право-ползуване юр. foreclose (of) 9. ЛИШАВАМ от ранг relieve of o.'s rank 10. ЛИШАВАМ от свобода imprison, put in prison 11. ЛИШАВАМ от собственост/от право на владение dispossess 12. ЛИШАВАМ се от нещо do without s.th., deny o.s. s.th., dispense with s.th., go short of/go without s.th. 13. лесно мога да се лиша от това I can easily do without it/dispense with it 14. не се ЛИШАВАМ от нищо разг. do o.s. proud, indulge o.s

  Български-английски речник > лишавам

 • 83 лишаване

  deprivation; divestment
  лишаване от граждански права disfranchisement, civil death; infamy
  лишаване от свобода imprisonment
  * * *
  лиша̀ване,
  ср., само ед. deprivation; divestment; disqualification; divestiture; debarment; (от право) forfeiture; \лишаване от граждански права disfranchisement, civil death; infamy; \лишаване от свобода imprisonment, duress.
  * * *
  deprivation
  * * *
  1. deprivation;divestment 2. ЛИШАВАНЕ от граждански права disfranchisement, civil death;infamy 3. ЛИШАВАНЕ от свобода imprisonment

  Български-английски речник > лишаване

 • 84 материален

  1. (веществен) material; physical
  юр. tangible
  материална база necessary equipment
  материална част воен. materiel
  материално-техническа база material and technical foundation
  2. (паричен) material, financial, economic, pecuniary
  материални затруднения pecuniary difficulties, straitened circumstances
  материално положение material/economic condition/status
  материална заинтересованост material/financial interest/incentive
  материална помощ pecuniary/financial aid
  * * *
  материа̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( веществен) material; physical; corporeal; юр. tangible; \материаленна база necessary equipment; \материаленна част воен. materiel; \материаленни блага material comforts; \материаленни права и притежания юр. temporality; \материаленно-техническа база material and technical foundation;
  2. ( паричен) material, financial, economic, pecuniary; добро \материаленно положение easy circumstances; затруднено \материаленно положение reduced/straitened circumstances; \материаленен стимул (material) incentive; \материаленна обезпеченост material security; \материаленно благополучие material well-being, prosperity; \материаленно положение economic condition/status.
  * * *
  corporeal; creature; hylic (фил.); material: материален comforts - материални блага; physical; solid; tangible
  * * *
  1. (веществен) material;physical 2. (паричен) material, financial, economic, pecuniary 3. добро материално положение easy circumstances 4. затруднено материално положение reduced/straitened circumstances 5. материална база necessary equipment 6. материална заинтересованост material/financial interest/incentive 7. материална култура material culture 8. материална обезпеченост material security 9. материална помощ pecuniary/financial aid 10. материална част воен. materiel 11. материални блага material comforts 12. материални затруднения pecuniary difficulties, straitened circumstances 13. материални права и притежания юр. temporality 14. материални щети damages 15. материалният свят the outer world 16. материално положение material/economic condition/status 17. материално-техническа база material and technical foundation 18. юр. tangible

  Български-английски речник > материален

 • 85 навлизам

  enter, penetrate, make o.'s way (into)
  навлизам в нов стадий enter upon a new stage
  навлизам в нова фаза enter on a new phase
  навлизам в морето put/get out to sea
  навлизам в години get on in years
  навлизам в работата get into the swing of the work
  навлизам в подробности go into details elaborate
  * * *
  навлѝзам,
  гл. enter, penetrate, make o.’s way (into); (за неприятел) invade; (в чуждо владение) encroach (upon); (в чужди права) encroach, impinge (upon); водата навлизаше от всички страни the water was coming in on all sides; \навлизам в морето put/get out to sea; \навлизам в нов стадий enter upon e new stage; • \навлизам в години get on in years; \навлизам в работата get into the swing of the work; телевизията навлиза бързо в бита ни television is coming in strong/is coming into its own.
  * * *
  enter; go into: навлизам details - навлизам в подробности; encroach (в чужда собственост); impinge; penetrate
  * * *
  1. (в чужди права) encroach, impinge (upon) 2. (в чуждо владение) encroach (upon) 3. (за неприятел) invade 4. enter, penetrate, make o.'s way (into) 5. НАВЛИЗАМ в години get on in years 6. НАВЛИЗАМ в морето put/get out to sea 7. НАВЛИЗАМ в нов стадий enter upon a new stage 8. НАВЛИЗАМ в нова фаза enter on a new phase 9. НАВЛИЗАМ в подробности go into details elaborate 10. НАВЛИЗАМ в работата get into the swing of the work 11. водата навлизаше от всички страни the water was coming in on all sides 12. телевизията навлиза бързо в бита ни television is coming in strong 13. телевизията навлиза широко в живота на хората television is coming into its own

  Български-английски речник > навлизам

 • 86 навляза

  вж. навлизам
  * * *
  навля̀за,
  навлѝзам гл. enter, penetrate, make o.’s way (into); (за неприятел) invade; (в чуждо владение) encroach (upon); (в чужди права) encroach, impinge (upon); водата навлизаше от всички страни the water was coming in on all sides; \навляза в морето put/get out to sea; \навляза в нов стадий enter upon e new stage; • \навляза в години get on in years; \навляза в работата get into the swing of the work; телевизията навлиза бързо в бита ни television is coming in strong/is coming into its own.
  * * *
  вж. навлизам

  Български-английски речник > навляза

 • 87 накърняване

  * * *
  накърня̀ване,
  ср., само ед. (на права) lesion, derogation, impairment (на дипл. неприкосновеност) violation; \накърняване на авторски права copyright infringement; \накърняване на достойнството impairment of dignity.
  * * *
  derogation; invasion{in'veiSxn}; lesion (на права); violation
  * * *
  1. (на дипломатическа неприкосновеност) violation 2. (на права) lesion

  Български-английски речник > накърняване

 • 88 наравно

  equally, on a level, on an equal level
  наравно с level/flush with
  наравно съм с някого be/keep up with s.o.
  движа се наравно с прен. не изоставам от) keep up with, keep pace with
  жената работи наравно с мъжа women work on equal terms with men
  на жената се осигуряват права наравно с мъжа women enjoy equal rights with men
  врати наравно със стените doors flush with the walls
  делим наравно go halves, go fifty-fifty, share (and share) alike
  срещата завърши наравно сп. the match ended in a draw, the match was a draw
  срещата завърши наравно един на един (два на два и т. н.) the teams drew one all (two all, etc.); the teams drew; one to one
  среща, която е завършила наравно a drawn game
  правя някого наравно със земята make mincemeat of s.o., wipe the floor with s.o.
  сривам наравно със земята raze to the ground
  * * *
  нара̀вно,
  нареч. equally, on a level, on an equal level; врати \наравно със стените doors flush with the walls; движа се \наравно с (и прен.: не изоставам от) keep up with, keep pace with; делим \наравно go halves, go fifty-fifty, share (and share) a like; жената работи \наравно с мъжа women work on equal terms with men; завършвам среща \наравно draw a game; на жената се осигуряват права \наравно с мъжа women enjoy equal rights with men; \наравно с level/flush with; среща, която е завършила \наравно a drawn game; срещата завърши \наравно спорт. the match ended in a draw, the match was a draw; срещата завърши \наравно: един на един (два на два и т. н.) the teams drew one all (two all, etc.); the teams drew; one to one; участваме \наравно go shares; • сривам \наравно със земята raze to the ground.
  * * *
  equally: наравно with - наравно с
  * * *
  1. equally, on a level, on an equal level 2. НАРАВНО с level/flush with 3. НАРАВНО съм с някого be/keep up with s.o. 4. врати НАРАВНО със стените doors flush with the walls 5. движа се НАРАВНО с (и прен,: не изоставам от) keep up with, keep pace with 6. делим НАРАВНО go halves, go fifty-fifty, share (and share) alike 7. жената работи НАРАВНО с мъжа women work on equal terms with men 8. завършвам среща НАРАВНО draw a game 9. на жената се осигуряват права НАРАВНО с мъжа women enjoy equal rights with men 10. правя някого НАРАВНО със земята make mincemeat of s.o., wipe the floor with s.о. 11. среща, която е завършила НАРАВНО a drawn game 12. срещата завърши НАРАВНО сn. the match ended in a draw, the match was a draw 13. срещата завърши НАРАВНО: един на един (два на два и т. н.) the teams drew one all (two all, etc.);the teams drew;one to one 14. сривам НАРАВНО със земята raze to the ground 15. участвуваме НАРАВНО go shares

  Български-английски речник > наравно

 • 89 нарушавам

  (правилник, клетва, договор) break, violate
  (тишина) break, disturb
  (равновесие) disturb, upset, disrupt
  (закон) break, infringe, violate, outrage, contravene, offend/transgress against
  нарушавам (установен) ред infringe a custom
  нарушавам обществения ред break/disturb the peace
  не нарушавам обществения ред keep the peace
  нарушавам примирие violate a cease-fire
  нарушавам граница/владение trespass
  нарушавам границите на приличието overstep the bounds of propriety
  нарушавам обещанието си break o.'s word/promise, go back on o.'s word/promise, depart from o.'s promise
  нарушавам клетвата си break/violate o.'s oath
  нарушавам грубо закона set the law at defiance
  нарушавам спокойствието на някого disturb s.o., invade s.o.'s privacy
  нарушавам душевното равновесие на някого, нарушавам спокойствието на някого throw s.o. off his balance, shake the composure of s.o.
  нарушавам еднообразието на relieve/break the monotony of
  нарушавам въздушното пространство на някоя страна violate the air space of a country
  нарушавам нечии права/интереси infringe upon s.o.'s rights/interests
  нарушавам суверенитета на infringe the sovereignty of
  нарушавам мълчанието break (in upon) the silence
  нарушавам хода на мислите на някого break in upon s.o.'s train of thought
  нарушавам целостта на капитала си make inroads upon o.'s capital
  * * *
  наруша̀вам,
  гл. ( правилник, клетва, договор) break, violate; ( тишина) break, disturb; ( равновесие) disturb, upset, disrupt; ( закон) break, infringe, violate, outrage, contravene, offend/transgress against; \нарушавам авторско право infringe a copyright; \нарушавам въздушното пространство на някоя страна violate the air space of a country; \нарушавам граница/владение trespass; \нарушавам границите на приличието overstep the bounds of propriety; \нарушавам грубо закона set the law at defiance; \нарушавам душевното равновесие на някого, \нарушавам спокойствието на някого throw s.o. off his balance, shake the composure of s.o.; \нарушавам еднообразието на relieve/weak the monotony of; \нарушавам клетвата си break/violale o.’s oath; \нарушавам мълчанието break (in upon) the silence; \нарушавам нечии права/интереси infringe upon s.o.’s rights/interests; \нарушавам обещанието си break o.’s word/promise, go back on o.’s word /promise, depart from o.’s promise; \нарушавам обществения ред break/disturb the peace; \нарушавам примирие violate a cease-fire; \нарушавам спокойствието на някого disturb s.o., invade s.o.’s privacy; \нарушавам суверенитета на infringe the sovereignty of; \нарушавам (установен) ред infringe a custom; \нарушавам хода на нечии мисли break in upon s.o.’s train of thought; \нарушавам целостта на капитала си make inroads upon o.’s capital; не \нарушавам обществения ред keep the peace; той никога не нарушава спокойствието си he never puts himself out.
  * * *
  break: нарушавам the law - нарушавам закона; contravene; disturb{dis'tx;b}: нарушавам the silence - нарушавам тишината; infringe; offend{x'fend}; outrage (закон); poach{poutS}; transgress; wake (спокойствието, тишината на)
  * * *
  1. (закон) break, infringe, violate, outrage, contravene, offend/transgress against 2. (правилник, клетва, договор) break, violate 3. (равновесие) disturb, upset, disrupt 4. (тишина) break, disturb 5. НАРУШАВАМ (установен) ред infringe a custom 6. НАРУШАВАМ въздушното пространство на някоя страна violate the air space of a country 7. НАРУШАВАМ граница/владение trespass 8. НАРУШАВАМ границите на приличието overstep the bounds of propriety 9. НАРУШАВАМ грубо закона set the law at defiance 10. НАРУШАВАМ душевното равновесие на някого, НАРУШАВАМ спокойствието на някого throw s.o. off his balance, shake the composure of s.o. 11. НАРУШАВАМ еднообразието на relieve/break the monotony of 12. НАРУШАВАМ клетвата си break/violate o.'s oath 13. НАРУШАВАМ мълчанието break (in upon) the silence 14. НАРУШАВАМ нечии права/интереси infringe upon s.o.'s rights/interests 15. НАРУШАВАМ обещанието си break o.'s word/promise, go back on o.'s word/promise, depart from o.'s promise 16. НАРУШАВАМ обществения ред break/disturb the peace 17. НАРУШАВАМ примирие violate a cease-fire 18. НАРУШАВАМ спокойствието на някого disturb s.о., invade s.o.'s privacy 19. НАРУШАВАМ суверенитета на infringe the sovereignty of 20. НАРУШАВАМ хода на мислите на някого break in upon s.o.'s train of thought 21. НАРУШАВАМ целостта на капитала си make inroads upon o.'s capital 22. не НАРУШАВАМ обществения ред keep the peace 23. той никога не си нарушава спокойствието he never puts himself out

  Български-английски речник > нарушавам

 • 90 нарушение

  breach, violation, disturbance
  (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice
  сп. fault
  нарушение на обществения ред breach of the peace
  нарушение на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct
  нарушение на закона an offence against the law, a failure to observe the law
  нарушение на регламента/реда a breach of order
  нарушение на задължение a breach of trust
  нарушение на владение a breach of close, trespass
  нарушение на дълг dereliction (of duty)
  нарушение на договор an infringement of a treaty
  нарушение на правилата на уличното движение an infringement of traffic regulations
  нарушение на приличието indecorum
  * * *
  нарушѐние,
  ср., -я breach, violation, disturbance; (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice; (на обещание) departure (from); спорт. fault, foul, breach (of rules); извършвам \нарушениее спорт. commit a foul, foul; \нарушениее на владение breach of close, trespass; \нарушениее на договор infringement of a treaty; \нарушениее на дълг dereliction (of duty); \нарушениее на задължение breach of trust; \нарушениее на закона offence against the law, a failure to observe the law; \нарушениее на обществения ред breach of the peace; disturbance; \нарушениее на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct; \нарушениее на правилата на уличното движение infringement of traffic regulations; \нарушениее на приличието indecorum; \нарушениее на протокола breach of etiquette; \нарушениее на регламента/реда breach of order; \нарушениее на човешките права violation of human rights; отбелязвам \нарушениее sound/mark/give/judge/rule a foul; отстранен от игра за пет \нарушениея disqualified on five fouls.
  * * *
  malpractice (на закона): нарушение of the peace - нарушаване на обществения ред; contravention; departure{di;pa;tSx}; fault; infraction; infringement: нарушение of a treaty - нарушение на договор; offence; transgression
  * * *
  1. (на закон) infringement, infraction, offence, contravention, malpractice 2. (на обещание) departure (from) 3. breach, violation, disturbance 4. НАРУШЕНИЕ на владение a breach of close, trespass 5. НАРУШЕНИЕ на договор an infringement of a treaty 6. НАРУШЕНИЕ на дълг dereliction (of duty) 7. НАРУШЕНИЕ на задължение а breach of trust 8. НАРУШЕНИЕ на закона an offence against the law, a failure to observe the law 9. НАРУШЕНИЕ на обществения ред breach of the peace 10. НАРУШЕНИЕ на обществения ред и добрите нрави disorderly conduct 11. НАРУШЕНИЕ на правилата на уличното движение an infringement of traffic regulations 12. НАРУШЕНИЕ на приличието indecorum 13. НАРУШЕНИЕ на регламента/реда a breach of order 14. сn. fault

  Български-английски речник > нарушение

 • 91 нарушител

  violator, breaker
  (на реда) disturber
  (на закона) infringe, offender, transgressor
  нарушител на мира peace-breaker, ( нападател) aggressor
  нарушителите (тези, които минават в забранена зона) се глобяват trespassers will be prosecuted
  * * *
  нарушѝтел,
  м., -и; нарушѝтелк|а ж., -и violator, breaker; (на реда) disturber, rioter, troublemaker; (на закона) infringer, offender, transgressor; (на владение) trespasser; (на интелектуална собственост) infringer; \нарушител на мира peace-breaker; \нарушител на обществения ред public nuisance; ( нападател) aggressor; \нарушител на права (на книга)/ на санкция copyright/sanction buster; \нарушителите ( тези, които минават в забранена зона) се глобяват trespassers will be prosecuted.
  * * *
  disturber; infringer; trespasser{'trespxsx}; violator
  * * *
  1. (на владение) trespasser 2. (на закона) infringe, offender, transgressor 3. (на реда) disturber 4. violator, breaker 5. НАРУШИТЕЛ на мира peace-breaker, (нападател) aggressor 6. нарушителите (тези, които минават в забранена зона) се глобяват trespassers will be prosecuted

  Български-английски речник > нарушител

 • 92 наследяване

  inheriting, inheritance; succession
  право на наследяване юр. succession; inheritableness
  наследяване по права линия lineal inheritance
  * * *
  наследя̀ване,
  ср., само ед. inheriting, inheritance; succession; \наследяване в резултат на смърт succession on death; \наследяване по права линия lineal inheritance; право на \наследяване юр. succession; inheritableness; remainder.
  * * *
  heirdom; inheritance
  * * *
  1. inheriting, inheritance;succession 2. НАСЛЕДЯВАНЕ по права линия lineal inheritance 3. право на НАСЛЕДЯВАНЕ юр. succession;inheritableness

  Български-английски речник > наследяване

 • 93 невеществен

  immaterial, unsubstantial, incorporeal, bodiless
  невеществена собственост юр. intangible property
  * * *
  невещѐствен,
  прил. immaterial, unsubstantial, incorporeal, bodiless; \невеществена собственост юр. intangible property/assets; \невеществени права incorporeal rights.
  * * *
  immaterial; incorporeal; insubstantial; unsubstantial
  * * *
  1. immaterial, unsubstantial, incorporeal, bodiless 2. НЕВЕЩЕСТВЕНa собственост юр. intangible property

  Български-английски речник > невеществен

 • 94 ненакърнен

  unimpaired, unhurt, unviolated, incorrupt
  * * *
  ненакърнѐн,
  прил. unimpaired, unhurt, unviolated, incorrupt; \ненакърнени права unimpaired rights.
  * * *
  incorrupt; unimpaired
  * * *
  unimpaired, unhurt, unviolated, incorrupt

  Български-английски речник > ненакърнен

 • 95 ненарушим

  inviolable, sacred
  (за връзки) indissoluble
  (за права и пр.) indefeasible
  * * *
  ненарушѝм,
  прил. inviolable, sacred; (за връзки) indissoluble; (за права и пр.) indefeasible.
  * * *
  infrangible
  * * *
  1. (за връзки) indissoluble 2. (за права и пр.) indefeasible 3. inviolable, sacred

  Български-английски речник > ненарушим

 • 96 неограничен

  (много голям) unlimited, illimitable
  (без граници) boundless, limitless, termless
  (без пречки) unrestricted
  неограничена власт absolute power
  неограничен монарх an absolute monarch
  неограничена монархия absolute monarchy
  неограничена амбиция illimitable ambition
  неограничени възможности unlimited possibilities
  неограничени права/пълномощия plenary/unlimited/unrestricted powers
  неограничено пространство boundless space
  неограничени средства unlimited funds
  * * *
  неограничѐн,
  прил. ( много голям) unlimited, illimitable; ( без граници) boundless, limitless, termless; endless, confineless; ( без пречки) unrestricted; ( без условия) unconditioned; за \неограничено време for an unlimited period; \неограничен монарх absolute monarch; \неограничена амбиция illimitable ambition; \неограничена власт absolute power; \неограничени възможности unlimited possibilities, infinite opportunities; \неограничени права/пълномощия plenary/unlimited/unrestricted powers; \неограничени средства unlimited funds; \неограничено пространство boundless space; човек с \неограничени възможности a man of endless resources.
  * * *
  discretionary; large{`la;dj}; limitless: неограничен powers - неограничени пълномощия; plenipotentiary; uninhibited{Xnin`hibitid}; unlimited; unrestricted
  * * *
  1. (без граници) boundless, limitless, termless 2. (без пречки) unrestricted 3. (без условия) unconditioned 4. (много голям) unlimited, illimitable 5. НЕОГРАНИЧЕН монарх an absolute monarch 6. НЕОГРАНИЧЕНa амбиция illimitable ambition 7. НЕОГРАНИЧЕНa власт absolute power 8. НЕОГРАНИЧЕНa монархия absolute monarchy 9. НЕОГРАНИЧЕНo пространство boundless space 10. НЕОГРАНИЧЕНи възможности unlimited possibilities 11. НЕОГРАНИЧЕНи права/пълномощия plenary/unlimited/unrestricted powers 12. НЕОГРАНИЧЕНи средства unlimited funds

  Български-английски речник > неограничен

 • 97 неотемен

  inalienable
  неотемни права vested/imprescriptible/inalienable rights
  * * *
  неотѐмен,
  прил., -на, -но, -ни inalienable; \неотеменни права vested/imprescriptible/inalienable rights.
  * * *
  1. inalienable 2. неотемни права vested/imprescriptible/inalienable rights

  Български-английски речник > неотемен

 • 98 отнемане

  deprivation
  отнемане на позволително suspension of a permit
  * * *
  отнѐмане,
  ср., само ед. deprivation; икон. divestment; divesture; ( намаляване) detraction; (от възнаграждение; на точки) dockage; насилствено \отнемане на владение disturbance of tenure; \отнемане на акции forfeiture of shares; \отнемане на позволително suspension of a permit; \отнемане на права/имунитет withdrawal of rights/immunity.
  * * *
  confiscation
  * * *
  1. deprivation 2. ОТНЕМАНЕ на позволително suspension of a permit

  Български-английски речник > отнемане

 • 99 пазя

  guard, protect, keep, preserve (from); safeguard (against); stand guard (over)
  (грижа се за) take care of, look after; keep an eye on
  (права) protect, safe-guard
  пазя стража keep/stand guard (over)
  пазя за be on the watch for
  пазя за себе си keep to o.s.
  пазя ревниво правата си be jealous of o.'s rights
  пазя най-ревниво preserve most jealously
  пазя сянка на keep the sun from
  пазя от зло keep (s.o.) from evil
  давам някого/нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o's charge
  накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against)
  пазя стадо guard/keep a flock, keep a flock together
  пазя мост guard a bridge
  пазя череши от птици keep birds off cherries
  пазя документ keep a document
  пазя в музей preserve in a museum
  пазя си джобовете guard o.'s pockets
  пазя си здравето take care of/look after/preserve o.'s health; keep fit
  пазя си очите spare o.'s eyesight
  пазя диета be on/follow a diet, diet
  пазя репутацията си maintain o.'s reputation
  пазя линия slim
  пазя си нервите spare o.'s nerves
  пазя си честта safeguard o.'s honour (от against)
  пазя си достойнството guard/maintain o.'s dignity
  пазя си интересите look after/safeguard o.'s interests
  пазя своето hold on to what is o.'s own
  пазя си хлебеца прен. hang to o.'s job
  пазя тишина keep/maintain silence
  пазя чистота в keep (s.th.) clean
  пазя чистотата на език keep a language pure
  пазя спомен за preserve/retain a memory of; cherish
  пазя за спомен keep as a souvenir
  пазя едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of)
  пазя тайна keep a secret
  пазя в тайна keep (s.th.) secret
  пазя в пълна тайна keep (s.th.) dead secret
  пазя традиция guard a tradition
  пазя неутралитет observe neutrality, keep neutral
  пазя стаяга/леглото keep/be confined to o.'s room/bed
  пази боже God forbid
  господ да ме пази God pro-serve/guard me (от from)
  пазя се (грижа се за себе си) take care of/look after o.s.
  пазя се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of
  (избягвам) avoid, shun
  пазя се от слънцето keep out of the sun
  пази се да не те излъже look out that he doesn't deceive/cheat you
  пазя се да не сбъркам guard against error
  пазя се да не настина try not to catch cold
  пази се да не настинеш see that you don't catch cold
  пазясе от някого като от чума shun s.o. like the plague
  пази се! take care! look/watch out! look ahead! пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се от колите mind the cars
  * * *
  па̀зя,
  гл., мин. св. деят. прич. па̀зил guard, protect, keep, preserve (from); ( поддържам) keep, maintain; ( грижа се за) take care of, look after; keep an eye on; ( спазвам) observe; ( права) protect, safeguard; Господ да ме пази God preserve/guard me (от from); давам някого/нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o.’s charge; накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against); пази боже God forbid; \пазя в пълна тайна keep (s.th.) dead secret; \пазя в тайна keep (s.th.) secret; \пазя диета be on/follow a diet, diet; \пазя едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of); \пазя за be on the watch for; \пазя за себе си keep to o.’s; \пазя за спомен keep as a souvenir; \пазя здравето си take care of/look after health; keep fit; \пазя интересите си look after/safeguard o.’s interests; \пазя линия slim; \пазя нервите си spare o.’s nerves; \пазя неутралитет observe neutrality, keep neutral; \пазя очите си spare o.’s eyesight; \пазя ревниво правата си be jealous of o.’s rights; \пазя репутацията си maintain o.’s reputation; \пазя своето hold on to what is o.’s own; \пазя спомен за retain a memory of; cherish; \пазя стаята/леглото keep/be confined to o.’s room/bed; \пазя сянка на keep the sun from; \пазя череши от птици keep birds off cherries; \пазя честта си safeguard o.’s honour (от against); \пазя чистотата на език keep a language pure;
  \пазя се ( грижа се за себе си) take care of/look after o.’s; пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се! take care! look/watch out! look ahead! пази се да не настинеш see that you don’t catch cold; пази се да не те излъже look out that he doesn’t deceive/cheat you; \пазя се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of; ( вземам мерки срещу) guard (o.’s) against; ( избягвам) avoid, shun; \пазя се от някого като от чума shun s.o. like the plague; \пазя се от слънцето keep out of the sun.
  * * *
  keep: пазя silence - пазя тишина, пазя the room clean. - Пази стаята чиста.; protect:You have to пазя your health. - Трябва да пазиш здравето си.; beware (се): пазя of strangers - Пази се от непознати; mind; conserve; flank (воен.); guard (охранявам); ward (книж.); watch; observe: пазя neutrality - пазя неутралитет
  * * *
  1. (вземам мерки срещу) guard (о. s.) against 2. (грижа се за) take care of, look after;keep an eye on 3. (избягвам) avoid, shun 4. (права) protect, safe-guard 5. (спазвам) observe 6. guard, protect, keep, preserve (from);safeguard (against);stand guard (over) 7. ПАЗЯ в музей preserve in a museum 8. ПАЗЯ в пълна тайна keep (s.th.) dead secret 9. ПАЗЯ в тайна keep (s.th.) secret 10. ПАЗЯ диета be on/follow a diet, diet 11. ПАЗЯ документ keep a document 12. ПАЗЯ едноминутно мълчание keep a moment of silence (in memory of) 13. ПАЗЯ за be on the watch for 14. ПАЗЯ за себе си keep to o.s. 15. ПАЗЯ за спомен keep as a souvenir 16. ПАЗЯ линия slim 17. ПАЗЯ мост guard a bridge 18. ПАЗЯ най-ревниво preserve most jealously 19. ПАЗЯ неутралитет observe neutrality, keep neutral 20. ПАЗЯ от зло keep (s.o.) from evil 21. ПАЗЯ ревниво правата си be jealous of o.'s rights 22. ПАЗЯ репутацията си maintain o.'s reputation 23. ПАЗЯ своето hold on to what is o.'s own 24. ПАЗЯ се (грижа се за себе си) take care of/look after o.s. 25. ПАЗЯ се да не настина try not to catch cold 26. ПАЗЯ се да не сбъркам guard against error 27. ПАЗЯ се от be careful of, keep away from/clear of, beware of, steer clear of 28. ПАЗЯ се от слънцето keep out of the sun 29. ПАЗЯ си джобовете guard o.'s pockets 30. ПАЗЯ си достойнството guard/maintain o.'s dignity 31. ПАЗЯ си здравето take care of/look after/preserve o.'s health;keep fit 32. ПАЗЯ си интересите look after/ safeguard o.'s interests 33. ПАЗЯ си нервите spare o.'s nerves 34. ПАЗЯ си очите spare o.'s eyesight 35. ПАЗЯ си хлебеца прен. hang to o.'s job 36. ПАЗЯ си честта safeguard o.'s honour (от against) 37. ПАЗЯ спомен за preserve/retain a memory of;cherish 38. ПАЗЯ стадо guard/keep a flock, keep a flock together 39. ПАЗЯ стаяга/леглото keep/be confined to o.'s room/bed 40. ПАЗЯ стража keep/stand guard (over) 41. ПАЗЯ сянка на keep the sun from 42. ПАЗЯ тайна keep a secret 43. ПАЗЯ тишина keep/maintain silence 44. ПАЗЯ традиция guard a tradition 45. ПАЗЯ череши от птици keep birds off cherries 46. ПАЗЯ чистота в keep (s.th.) clean 47. ПАЗЯ чистотата на език keep a language pure 48. ПАЗЯ(поддържам) keep, maintain 49. ПАЗЯce от някого като от чума shun s.o. like the plague 50. господ да ме пази God pro-serve/guard me (от from) 51. давам някого/ нещо някому да го пази give s.o./s.th. into s.o's charge 52. накарвам някого да се пази put s.o. on his guard (от against) 53. пази боже God forbid 54. пази се да не настинеш see that you don't catch cold 55. пази се да не те излъже look out that he doesn't deceive/cheat you 56. пази се! take care! look/watch out! look ahead! пазете се от боята! wet/fresh paint! пазете се от кучето! beware of/mind the dog! пази се от колите mind the cars

  Български-английски речник > пазя

 • 100 плетка

  (knitting) stitch
  * * *
  плѐтка,
  ж., -и (knitting) stitch; права \плеткаа garter stitch.
  * * *
  knit
  * * *
  (knitting) stitch

  Български-английски речник > плетка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»