Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

мерить+обхватом

 • 1 мерить

  чен кардан, андоза гирифтан, баркашидан

  Русско-таджикский словарь > мерить

 • 2 мерить

  несов. что
  1. чен кардан, андоза гирифтан, баркашидан; мерить расстояние по карте аз рӯи харита масофаро чен кардан; мерить температуру ҳароратро чен кардан
  2. перен. в со-чет. с сущ. бисёр гаштан, роҳ рафтан; мерить улицы дар кӯчаҳо бисёр гаштан
  3. андоза кардан; мерить костюм костюмро андоза кардан <> мерить версты прост. бисёр пиеда гаштан, пиеда ба ҷойҳои дур рафтан; мерить глазами (взглядом) кого-л. бо диққат сар то пои касеро аз назар гузаронидан; мерить на свой аршин ба гази худ чен кардан, аз худ қиес гирифтан, бо паймонаи худ андоза кардан

  Русско-таджикский словарь > мерить

 • 3 аршин

  м уст. оршин, олчин, газ (1. андозаи дарозӣ, ки ба 71 см баробар аст
  2. ҷадвали андозаи дарозии мазкур) <> видеть на три (на два) аршина под землёй (под землю, в землю) дар таги бӯрё чунбидани морро фаҳмидан; бисёр зирак (ҳушёр) будан; как (будто, словно, точно) аршин проглотил хода хӯрдагӣ барин; мерить на свой аршин бо гази худ чен кардан; бо паймонаи худ андоза кардан

  Русско-таджикский словарь > аршин

 • 4 земля

  ж
  1. (планета) Замищ Земля вращается вокруг Солнца Замин дар атрофи Офтоб чарх мезанад // (место жизни) замин; жизнь на земле ҳаёти руи замин
  2. (суша) хушкӣ, замин; высадиться на землю ба хушкӣ фуромадан
  3. (почва) замин, хок; плодородная земля замини ҳосилхез; культурный слой землй археол. табақаи маскуни замин; использование землй и её недр истифодаи замин ва қаъри он; участок землй қитъаи замин; пахать зёмлю замин рондан (шудгор кардан); рыть землю замин кофтан; закопать в землю ба замин (хок) гӯр кардан // (рыхлое вещество) хок; комок землй кулӯх; насыпать землй хок пошидан, хок рехтан
  4. (поверхность) рӯи замин, замин; положить на землю ба замин гузоштан
  5. (территория) замин; колхозная земля замини колхоз; залежные земли заминҳои бекорхобида (боир)
  6. (страна) сарзамин; диёр, хок
  7. уст. (фон ткани, обоев) замин, таҳранг «О обтованная земля манзили орзу; пуп землй ирон. сутуни дунё; соль землй зеби мамлакат; за тридевять земель дар он тарафи дунё; пушти кӯҳи Қоф; на край земл й ба ҷои дурдаст; на краю землй дур, бисёр дур; как небо и земл я фарқаш аз замин то осмон; между небом и землей 1) бе хона, бе макон, ломакон; 2) дар ҳолати номуайян 3) муаллақ; витать между небом и землей хаёлпарастӣ кардан, хаёли хом дар сар парваридан; земл я горйт под ногами кого, у кого мурғи посӯхта барин гаштан; гурехтанӣ шудан; землю роет прост. аз таги замин бошад ҳам ёфта мебиёрад; земля уходит изпод ног кого, у кого осмон ба сараш фурӯ рехт; видеть на три (на два) аршина под землей таги заминро дидан; дар таги бӯрё ҷунбидани каждумро донистан; достать изпод земл й аз таги замин пайдо кардан; зарыть талант в землю истеъдодро бар бод додан; лечь в землю мурдан, ҷон додан; мерить землю прост. бисёр пиёда гаштан; не слышать землй под собой уст. аз шодӣ ба пераҳан (ба пӯсти худ) нагунҷидан; от -землй не видать пакана, пастак; отличаться как небо от землй аз замин то осмон фарк доштан; потупить глаза в землю чашм ба замин дӯхтан; предать землё кого-что ба хок супурдан; садиться на землю машғули деҳқонӣ шудан, деҳқони хокпош шудан; сидеть на земле деҳқонӣ кардан; сровнять с земл ей ба замин яксон кардан; стереть с лица земл й хоку туроб кардан; несту нобуд кардан; терять землю изпод ног (под ногами) эътимод аз даст додан, мавқеъ гум кардан; упасть с неба на землю аз аспи хаёлот фуромадан; готов сквозь землго провалиться замин накафид, ки ман дароям; как (будто, словно, точно) из-под землй вырос гӯё аз қаъри замин баромада бошад; нохост пайдо шуда монд; как (будто, словно, точно) сквозь землю провалился гӯё замин ба комаш кашид; гӯё ки замин кашида бошад; как [только] тебя (его и т. д.) земля носит [терпит]? чи хел замин туро (вайро ва ғ.) ба комаш намекашад?; слухом \земляя полнится посл. ҳама ҷо овозаю дарвоза

  Русско-таджикский словарь > земля

 • 5 мерка

  ж
  1. андоза, чен; шить по мерке аз рӯи андоза дӯхтан
  2. андоза, чен, ченак; меркой служила деревянная палка чӯбак асбоби чен буд
  3. перен. меъер, андоза, чен; мерить на свою мерку бо паймонаи худ андоза (ба гази худ чен) кардан
  4. см. мера 2

  Русско-таджикский словарь > мерка

 • 6 метр

  I
  м уст. муаллим, мураббӣ, устод
  II
  м
  1. метр (ченаки дарозӣ, ки ба сад сантиметр баробар аст):
  2. (линейка) метр, ҷадвали якметра; мерить складньш метром бо метри қатшаванда чен кардан м. қисми дуюми калимаҳои мураккаб, ки ба маъноҳои зерин меояд: 1) дарозии иборат аз чанд метр ё чандьяки метр - километр километр; сантиметр сантиметр 2) олат, асбобе, ки бо он чизи дар қисми аввали калима нишон додашударо чен мекунанд - вольтметр вольтметр
  м А. лит. вазни шеър, баҳр
  2. муз. усул, вазн

  Русско-таджикский словарь > метр

 • 7 примеривание

  с (по знач. гл. при­мерить) пӯшида андоза кардан(и); (по знач. гл. примериться) ҷӯр шудан(и)

  Русско-таджикский словарь > примеривание


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»