Перевод: с украинского на все языки

марксизм

 • 1 марксизм

  МАРКСИЗМ - філософське, ідеологічне, політико-економічне вчення, назване за ім'ям його засновника Маркса. Виникло у серед. XIX ст. Як система поглядів на природу, суспільство та пізнання, М. базується на засадах матеріалізму і діалектики; на трактуванні соціально-історичного процесу як послідовної і закономірної зміни суспільно-економічних формацій, що доконечно завершується переходом до комунізму, шляхом радикальної соціальної (пролетарської) революції. У М. як філософському вченні вирізняється: М. автентичний (М. авт.); М. ортодоксальний (М. орт.); М. інтерпретативний (М. інт.). Хоч поняття "марксистська філософія" суперечить настанові Маркса про зайвість філософії, як "спекулятивного мислення" для реального життя (особливо з утвердженням "світового комунізму"), тексти його творів засвідчують наявність низки філософських ідей - чітко артикульованих чи присутніх латентно й тому висловлюваних опосередковано. М. авт. - це сукупність ідей, які були чітко викладені Марксом (насамперед в "Економічно-філософських рукописах 1844 р.") та розвинуті послідовниками М. у контексті, близькому до Марксового. М. авт. фокусується на двох чільних ідеях: 1) відчуження людини й оречевлення суспільних стосунків у капіталістичному суспільстві; 2) розкриття творчого потенціалу людського індивіда в умовах реалізації гуманних суспільних відносин, ототожнюваних з комуністичним ладом. Лукач - філософ серед. XX ст. (рукописи Маркса були уперше опубліковані у 1930 р.), він найяскравіше репрезентує осмислення гуманістичного доробку Маркса, зосередившись на проблемах відчуження й оречевлення. М. орт. базується на концептуальних напрацюваннях Енгельса й Леніна, що спиралися не стільки на чітко окреслені Марксом положення, скільки на текстуальні імпульси, "натяки" на ці положення й відповідні висновки, які спонукали до "доповнень" (чи "розвитку"), безпосередньо не пов'язаних із обґрунтованими Марксом філософськими ідеями. У Енгельса - це розробка філософії діалектичного матеріалізму (адже у самого Маркса відсутнє поняття "матерії" як первинної субстанції, що визначає усі процеси в універсумі, в т.ч. й суспільстві); у Леніна - концепція епістемологічного натуралізму, згідно з якою людська свідомість віддзеркалює, копіює світ реальних речей ("теорія відображення"). Переважно завдяки цим доповненням було закладено підмурівок М. орт. В умовах панування тоталітарних режимів у XX ст. (у т.ч. в Україні) для М. орт. були характерними дві тенденції - жорстко апологетична і творча. Перша виключала будь-яку плюральність чи альтернативність філософського мислення, спрямовуючи його у річище примітивного виправдання зумовленого класовою (партійною) кон'юнктурою стану речей. Друга - орієнтувала на виявлення ланок зв'язку з відповідно потрактованими ідеями та текстами творів "класиків М.", що давало змогу долати вузький схематизм діалектичного та історичного матеріалізму й виходити (чи наближатися до цього) у простір світової філософської думки. Остання тенденція була найпомітнішою у тих ділянках М., проблематика яких певним чином перетиналась із фундаментальними напрямами західної філософії. Це стосувалося різною мірою - логіки, філософії науки, філософської антропології, етики, критики "буржуазної" філософії та ін. Творча тенденція у межах М. орт. становить ланку переходу до М. інт. - це такий ступінь вільного потрактування ідей М., що уможливлював побудову концепцій, які у розвинутій формі вже нічим не нагадували М., хоч останній і послугував для них висхідною філософською спонукою. Соціальним ґрунтом для М.інт. виступали західні демократії і т. зв. "країни народної демократії", які прагнули до вдосконалення суспільних стосунків, як капіталістичних, так і соціалістичних. Найвиразнішою тут була метафора Сартра стосовно М. "із людським обличчям". М. інт. являє собою сукупність філософських теорій, кожна з яких, використовуючи одну чи більше відповідно потрактованих ідей Маркса, розробила цілковито самостійний філософський зміст. Ці теорії досить умовно можна назвати М. Втім представлена в них інтерпретація марксистських ідей демонструє можливості їхнього синтезу із засадничими ідеями західної філософії та виникнення на цьому ґрунті впливових філософських теорій. До останніх, зокрема, відносяться: "критична теорія суспільства" Адорно, Горкгаймера, Маркузе; комунікативний раціоналізм Габермаса; структуралістська теорія "наддетермінації" Альтюссера; екзистенціалізм Сартра (у частині соціально-філософського обґрунтування проблеми людини); аналітичний М. Елстера й Рочмера. В Україні переважною формою існування М. як філософського напряму був М. ортодоксальний в обох його розгалуженнях - апологетичному та творчому (див. комунізм).
  Н. Поліщук

  Філософський енциклопедичний словник > марксизм

 • 2 марксизм

  ч

  Українсько-англійський словник > марксизм

 • 3 марксизм

  -у; ист.
  маркси́зм

  Українсько-російський словник > марксизм

 • 4 марксизм

  marksyzm
  ч.

  Українсько-польський словник > марксизм

 • 5 марксизм

  marksizm

  Українсько-турецький словник > марксизм

См. также в других словарях:

 • Марксизм — (Мarxism) Идеи, понятия и теории, ставшие основой учения, известного как марксизм, были сформулированы Карлом Марксом (Marx) и Фридрихом Энгельсом (Engels) (они сами называли это учение научным социализмом ). Взаимосвязь марксизма и социализма… …   Политология. Словарь.

 • Марксизм — неміс ғалымдары мен ойшылдары К.Маркс пен Ф.Энгельс жасаған ілім (доктрина). Ол ХІХ ғ. 40 ж.ж. капитализмнің даму кезеңінде, таптық қайшылықтардың шығу негізінде дүниеге келді. Тарихи аренаға дербес саяси күш ретінде пролетариат (жұмысшы табы)… …   Философиялық терминдердің сөздігі

 • Марксизм —  Марксизм  ♦ Marxisme    Учение Маркса и Энгельса, впоследствии – достаточно разнородное течение философской мысли, признающее авторитет его основателей. Марксизм – это диалектический материализм, в частности приложимый к истории. Согласно… …   Философский словарь Спонвиля

 • МАРКСИЗМ — философское, экономическое и политическое учение, основоположники которого К. Маркс и Ф. Энгельс. Опираясь на изучение немецкой классической философии (Гегель, Фейербах и др.), английской политэкономии (Смит, Рикардо и др.), французского… …   Большой Энциклопедический словарь

 • МАРКСИЗМ — МАРКСИЗМ, философское, экономическое и политическое учение, основоположники которого К. Маркс и Ф. Энгельс. Они разработали материалистическую диалектику и материалистическое понимание истории (смотри Диалектический материализм, Исторический… …   Современная энциклопедия

 • МАРКСИЗМ — МАРКСИЗМ, марксизма, мн. нет, муж. система взглядов и учения Маркса Энгельса, теория научного коммунизма, основоположниками которой являются Маркс и Энгельс и дальнейшим развитием которой является ленинизм. Марксизм не есть только теория… …   Толковый словарь Ушакова

 • МАРКСИЗМ — Учение нем. социалиста и политико эконома Маркса. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. марксизм (по имени основоположника карла маркса) научная, интернациональная идеология рабочего класса; подлинно… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • марксизм — а, м. marxisme m., нем. Отм. в статье Г. В. Плеханова Социализм и политическая борьба . 1883 г. ЭС. Научное мировоззрение революционного пролетариата, теория и практика научного коммунизма. БАС 1. Марксизм дал ему <дураку> очень… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • Марксизм — МАРКСИЗМ, философское, экономическое и политическое учение, основоположники которого К. Маркс и Ф. Энгельс. Они разработали материалистическую диалектику и материалистическое понимание истории (смотри Диалектический материализм, Исторический… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • МАРКСИЗМ — • МАРКСИЗМ идейное течение второй половины 19 20 вв., традиционно связываемое с концепцией общество и человековедения, сформулированной в работах Маркса. В своей эволюции М. преодолел ряд разнокачественных этапов и состояний. 1) М.… …   Новейший философский словарь

 • МАРКСИЗМ — Две системы подозрений: фрейдизм и марксизм. Кароль Ижиковский Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь. Николай Бердяев Все студенты экономического факультета должны изучать марксизм, подобно тому как студенты медики изучают… …   Сводная энциклопедия афоризмов

Книги

Другие книги по запросу «марксизм» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.