Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

лично к нам относится

 • 1 наш

  мест. прит. наш (ж. наша, ср. наше; р. нашого, нашої, нашого), (нам свойственный, у нас принятый, обычный: обычнее русского «нашинский») наський (ж. наська, ср. наське). [Наша дума, наша пісня не вмре, не загине (Шевч.). Наських (таких, как у нас) пирогів ляхи не печуть (Номис). Свині не наські, а якісь нові (Кониськ.)]. Это не ваше дело, а -ше - це не ваша справа, а наша. Не наш - не наш; (чужой) ненаський, чужий. [Цього тепер не можна сказати, бо в хаті є ненаські люди (Козелеч.)]. По -му - а) (как у нас) по-нашому, по- наському, по-наськи. [Убрана не по-наськи (Л. Укр.)]; б) (по нашему мнению) на нашу гадку (думку), як на нас; в) (на нашем языке) по-нашому, нашою мовою, по-наському, по-наськи. [Поки, батько встане та розкаже по-нашому про свої гетьмани (Шевч.). Не по-арабськи випливають оповідання з-під мого пера, а по-наському таки, рідною моєю мовою українською (Крим.)]. Вот это по -му! - оце по-нашому (по-наському, по-наськи)! По -му вышло, выйдет - на наше вийшло, вийде. -ша взяла! - наше зверху! За кем -ше не пропадает, не пропадало - де наше не пропадає, не пропадало. Наш брат - наш брат (братчик); см. Брат. Не -му брату чета - не нам грішним пара (рівня). Наши (близкие, земляки и т. п.) - наші. [Могили… питають у буйного (ветра): «Де наші панують?» (Шевч.). Пішли наші вгору! (Номис)]. И вашим и -шим - і вашим і нашим. Знай -ших! - знай наших! отакі наші! Увидите ваших, так кланяйтесь -шим - побачите ваших, - вітайте наших.
  * * *
  I мест.
  наш; и

  \наш шим и ва́шим — і на́шим і ва́шим

  \наш ше вам [почте́ние]! — шутл. наше вам [шанува́ння, шанува́ннячко]!

  не ме́ньше \наш шего — не ме́нше (не менш), ніж ми

  \наш ше де́ло — ( лично к нам относится) на́ша спра́ва, на́ше ді́ло

  это не \наш ше де́ло — ( нас не касается) це не на́ше ді́ло

  поживи́те с \наш ше — поживі́ть сті́льки, як (скільки) ми

  II
  ( буква) наш (нескл., м.)

  Русско-украинский словарь > наш

 • 2 намётывать

  техн., несов. намётывать, сов. намета́ть
  ( при шитье) наме́тувати, намета́ти; ( петли) обкида́ти, обки́дати

  Русско-украинский политехнический словарь > намётывать

 • 3 намётывать

  техн., несов. намётывать, сов. намета́ть
  ( при шитье) наме́тувати, намета́ти; ( петли) обкида́ти, обки́дати

  Русско-украинский политехнический словарь > намётывать

 • 4 намёк

  1) (действие) натякання, оконч. натякнення;
  2) натяк (-ку), натякання (-ння) на кого, на що, про що, (иногда) натяма. [Тонкий натяк (Л. Укр.). Натяки на існування такої літературної школи ми маємо в Казаннях Кирила Туровського (Рада). Їй здалося, що в Гордієвих словах ховаються якісь натякання (Грінч.). Так збив чоботи проклятий хлопець, що тільки натяма осталась (Козелеч.)]. Делать -ки - робити натяки (натякання), натякати на кого, на що, (пров.) давати натеньки. Делать злостные -ки на кого - робити злосливі (злі) натяки, (шутл.) закидати гадючку на кого. [Се так на мене закида гадючку, а я… наче мені невтямки (М. Вовч.)]. Говорить, спрашивать и т. п. -ками - казати (говорити), питати и т. п. натяками (на(з)догад, навтяки, обиняками: навмання). [Кортіло побачити Степана і, просто чи навмання, виявити йому спочуття від себе (Короленко)]. Нет и -ка на то (нет и признака) - нема того й звання, і познаки того нема. [Та щоб сперечалася з тобою, гнівалася на тебе - нема того й звання (Тесл.). Та тих умов тоді й познаки ще не було (Рада)]. Тонкий - мёк на толстые обстоятельства - натяк на буряки, щоб дали капусти; срв. Намекать.
  * * *
  на́тяк, -у

  говори́ть (спра́шивать) \намёк ками — говори́ти (питати) на́тяками (наздога́д)

  нети

  \намёк ка на то — нема́ (нема́є) й на́тяку на те; ( нет и признака) нема́ того́ й звання́, і позна́ки того́ нема́

  то́нкий \намёк к — тонки́й на́тяк

  Русско-украинский словарь > намёк

 • 5 намёрзнувший

  Русско-украинский словарь > намёрзнувший

 • 6 намёт

  1) (действие) - см. Намётка 1;
  2) (куча) купа, куча, (побольше) кучугура, валява, (нанос) наніс (-носу), надув (-ву), (намыв) намул (-лу), наплав (-ву), наплинок (-нку); (снежный сугроб) наме[і]т; (занос) заме[і]т (-мету), соб. заміття (-ття). [Мороз і снігові намети з синіми тінями за ними (В. Поліщук)];
  3) (покрышка) покриття, накриття (-ття), (чехол) чехол (-хла);
  4) (шатёр) намет (-ту), шатро. Ой, нап'яли козаченьки голубий намет (Пісня)];
  5) (сеть для ловли птиц) сітка (на птахи);
  6) (рыболовная сеть на шесте) хватка, то[у]рбук (-ка);
  7) строит. - накидь (-ди);
  8) (мантия герба) мантія;
  9) (железная полоса) штаба, штиба, (болт у ставень) прогонич;
  10) (побежка зверя) біга.
  * * *
  1) (то, что наметено; куча, сугроб) наме́т, -у, заме́т, -у, кучугу́ра
  2) ( шатёр), диал. намет, шатро́
  3) рыб. хва́тка, торбу́х, -а
  4) ( в геральдике) наме́т
  5) (сеть для ловли птиц, силок) сильце́
  6) ( аллюр лошади) диал. наме́т, чвал, -у

  в \намёт т, \намёт том — наме́том, чва́лом, учва́л

  Русско-украинский словарь > намёт

 • 7 намётка

  1) (действие) - а) значіння, позначання и позначування, назначання, зазначання, відзначання, помічання и т. п.; срв. Мечение 1; оконч. позначе[і]ння, назначе[і]ння, зазначе[і]ння, відзначе[і]ння, намічення, помічення, (зарубками) на[по]карбування, (клеймом) на[по]таврування, на[по]клейнення, (товаров) нашта[е]мпування, пошта[е]мпування чого; б) намічання, накреслювання, визначання, назначання, назнаменовування, оконч. намічення, накреслення, визначення, назначення, назнаменування чого; в) наглядання, назирання кого, чого, націляння, оконч. націлення кого. Срв. Намечать 1 - 3;
  2) (пометка) зазначка, помітка; см. Метка 2;
  3) (плана, программы и т. п.) намітка.
  * * *
  I
  1) ( метка) мі́тка, по́значка, зазна́чка
  2) ( шест с пометками для измерения глубины реки) спец. мі́рка; ( жердь) жерди́на; ( футшток) футшток
  II портн.
  1) ( действие) наме́тування; ( петель) обкида́ння
  2) ( нитка) жи́ва ни́тка
  III
  1) ( действие) наміча́ння; накре́слення
  2) ( предварительный план) намітка, накре́слення
  IV см. намёт 3)

  Русско-украинский словарь > намётка

 • 8 намёточный

  1) намітковий;
  2) глибомірний, глибомірчий.
  * * *
  портн.

  Русско-украинский словарь > намёточный

 • 9 намётывание

  I. см. Намётка 1, неоконч.
  II. Намётывание - накидання чого на кого, на що.
  * * *
  I
  1) накида́ння
  2) мета́ння; викида́ння
  3) нала́мування, призвича́ювання; набива́ння
  II
  наме́тування; обкидання

  Русско-украинский словарь > намётывание

 • 10 намётывать

  наметать
  I. 1) (набрасывать чего) накидати, накидати, метати, наметати, навергувати и навергати, навергати, (о мног.) понакидати, понавергувати чого. [Навергали купу каміння (Кам'янеч.)]. -тать сена - накидати сіна (в копну: в копицю; в стог: в стіг, в стіжок; на сеновал: в сінник). Много ли -тал пару? - чи багато наорав пару (напаренав, напаренив)?;
  2) (детёнышей) метати, наметати, приводити, привести (малят) (о суке ещё) щенити, нащенити цуценят (щенят) и т. п.; см. Метать 2. [Львиця так свині сказала: «Ти наметала десяток поросят, а я одно львеня» (Боров.)]. -тать икры - навикидати ікри, нанереститися, натерти кашки;
  3) (шить на живую нитку) нафастриґовувати, нафастриґувати, наживляти, наживити (ниткою), (о мног. или во мн. местах) понафастриґовувати, понаживляти (ниткою) що; (петли) обкидати обкидати, (о мног.) пообкидати (петельки, застіжки);
  4) (руку) набивати, набити, наламувати и наломлювати, наламати и наломити, (о мног.) понабивати, поналамувати и поналомлювати руку. -тать глаз - наламати, (навчити) око. Намётанный -
  1) накиданий, наметаний, наверганий, понакид(ув)аний, понавергуваний; наораний;
  2) наметаний, приведений; навикиданий, натертий;
  3) нафастриґований, понафастриґовуваний, наживлений, понаживляний (ниткою); обкиданий, пообкид(ув)аний;
  4) набитий, наламаний и наломлений. -ная рука - набита (наламана, призвичаєна) рука. -ный глаз - звичне (наламане, навчене) око. -ться -
  1) (стр. з.) накидатися, бути накиданим, понакид(ув)аним и т. п.;
  2) (навыкать) привчатися, привчитися, призвичаюватися, призвичаїтися (до чого), наламуватися, наламатися, набивати, набити руку, (о мног.) попривчатися, попризвичаюватися, понабивати руку. [Давніш я цього не вмів, тепер наламавсь (Звин.)];
  3) (вдоволь, сов.) - а) накидатися, наметатися, навергатися и т. п.; срв. Метать; б) накидатися, наметушитися и т. п.; срв. Метаться 2 и 3.
  II. Намётывать, наметнуть что - накидати, накинути, (о мног.) понакидати що на кого, на що. [Накинув петлю коневі на шию і зловив його (Київщ.)]. -ться - накидатися, бути накинутим, понакиданим.
  * * *
  I несов.; сов. - намет`ать
  1) (меча, набрасывать) накида́ти, наки́дати, мета́ти (мета́ю, мета́єш и мечу́, ме́чеш), намета́ти
  2) ( производить потомство) мета́ти, намета́ти; ( рождать) приво́дити, -дить, привести́, -веде́; ( икру) викида́ти, ви́кинути и навикида́ти
  3) ( делать опытным) нала́мувати, -мую, -муєш, налама́ти, призвича́ювати, -ча́юю, -ча́юєш, призвича́їти и призви́чити; ( набивать) набива́ти, наби́ти, -б'ю́, -б'є́ш

  \намётывать тать глаз — призвича́їти око

  \намётывать тать ру́ку — наби́ти (налама́ти) ру́ку

  II портн.; несов.; сов. - намет`ать
  наме́тувати, намета́ти; ( петли) обкида́ти, обки́дати и мног. пообки́дати

  Русско-украинский словарь > намётывать

 • 11 Нам

  дат. п. мн. ч. от мест. Я) нам. [От де нам пожива буде! (Шевч.)]. К нам - до нас.

  Русско-украинский словарь > Нам

 • 12 намётка

  Русско-украинский металлургический словарь > намётка

 • 13 намёт

  техн.
  (штукатурки, бетона) на́кидь

  Русско-украинский политехнический словарь > намёт

 • 14 намётанный

  техн.
  ( сшитый крупными стежками) наме́таний; ( о петлях) обки́даний

  Русско-украинский политехнический словарь > намётанный

 • 15 намётка

  техн.
  1) ( действие) наме́тування; ( петель) обкида́ння
  2) ( нитка) жива́ ни́тка

  Русско-украинский политехнический словарь > намётка

 • 16 намёточный

  техн.
  наме́тувальний

  Русско-украинский политехнический словарь > намёточный

 • 17 намётывание

  техн.
  ( при шитье) наме́тування; ( петель) обкида́ння

  Русско-украинский политехнический словарь > намётывание

 • 18 намёт

  техн.
  (штукатурки, бетона) на́кидь

  Русско-украинский политехнический словарь > намёт

 • 19 намётанный

  техн.
  ( сшитый крупными стежками) наме́таний; ( о петлях) обки́даний

  Русско-украинский политехнический словарь > намётанный

 • 20 намётка

  техн.
  1) ( действие) наме́тування; ( петель) обкида́ння
  2) ( нитка) жива́ ни́тка

  Русско-украинский политехнический словарь > намётка

См. также в других словарях:

 • Доклад Громбчевского в РГО — Доклад КАПИТАНА Б.Л. ГРОМБЧЕВСКОГО О ПУТЕШЕСТВИИ В 1889 1890 гг. (Читано в экстренном собрании ИРГО 10 го января 1891 года). С отчетной картой. Громбчевский Бронислав Людвигович Два года тому назад я докладывал ИМПЕРАТОРСКОМУ Рус …   Энциклопедия туриста

 • Солидарность (движение) — У этого термина существуют и другие значения, см. Солидарность. ОДД «Солидарность» Объединённое демократическое движение «Солидарность» Лидер: Борис Немцов (сопредседатель), Владимир Буковский ( …   Википедия

 • ОДД «Солидарность» — Объединённое демократическое движение «Солидарность» Лидер: руководство коллегиальное Дата основания: 12 13 декабря 2008 Союзники и блоки …   Википедия

 • Объединенное демократическое движение «Солидарность» — ОДД «Солидарность» Объединённое демократическое движение «Солидарность» Лидер: руководство коллегиальное Дата основания: 12 13 декабря 2008 Союзники и блоки …   Википедия

 • Ломоносов, Михаил Васильевич — — ученый и писатель, действительный член Российской Академии Наук, профессор химии С. Петербургского университета; родился в дер. Денисовке, Архангельской губ., 8 ноября 1711 г., скончался в С. Петербурге 4 апреля 1765 года. В настоящее… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Державин, Гавриил Романович — — знаменитый поэт, государственный человек и общественный деятель второй половины прошлого и первой четверти нынешнего столетия (р. 3 июля 1743, ум. 8 июля 1816). Предок его, татарский мурза Багрим, в ХV столетии, в княжение Василия… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Рим город* — Содержание: I. Р. Современный; II. История города Р.; III. Римская история до падения западной Р. империи; IV. Римское право. I. Рим (Roma) столица Итальянского королевства, на реке Тибре, в так называемой Римской Кампанье, под 41°53 54 северной… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Рим, город — Содержание: I. Р. Современный; II. История города Р.; III. Римская история до падения западной Р. империи; IV. Римское право. I. Рим (Roma) столица Итальянского королевства, на реке Тибре, в так называемой Римской Кампанье, под 41°53 54 северной… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Персия — (Persia) Персия это древнее название страны в Юго Западной Азии, которая с 1935 года официально называется Ираном Древнее государство Персия, история Персии, правители Персии, искусство и культура Персии Содержание Содержание Определение… …   Энциклопедия инвестора

 • Иоанн IV Васильевич Грозный — — царь и великий князь всея Руси, старший сын великого князя Василия ??? Иоанновича и второй супруги его Елены Васильевны, урожденной княжны Глинской, род. 25 августа 1530 г., вступил на великокняжеский престол 4 декабря 1533 г., венчан на… …   Большая биографическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»