Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

легіраванне

 • 1 ветерок

  вітрець (р. вітреця), вітерець (р. вітерця). Лёгкий ветерок (зефир) - легіт (р. леготу), тиховій (р. -вія).
  * * *
  уменьш.
  вітре́ць, -терця́, вітере́ць, -рця́, вітрик; ле́гіт, -готу

  Русско-украинский словарь > ветерок

 • 2 зефир

  1) миф. (зап. ветер) - Зефір (-ра). [Зефір бо вічно так подиха (Пот. Одис.)];
  2) (ветерок) легіт (-готу), вітер-легіт, зефір (-ру). [Бо він був ніжний, мов весняний легіт (Л. Укр.)];
  3) (ткань) зефір (-ру).
  * * *
  зефі́р, -у; ( ветерок) ле́гіт, -готу

  Русско-украинский словарь > зефир

 • 3 имя

  1) ім'я (р. ім'я и архаич. імени, им. мн. імена), й[і]мення, (диал.) імено, (название) назва, назвисько, наймення; ум. іменнячко, найменнячко. Собственное, крестное имя - власне, хрещене ім'я (ймення). Имя предмета, животного - назва речи (предмета), тварини. Имя отца, друга - батькове, приятелеве ім'я (ймення). Полное имя - повне ім'я, ймення. [Хіба не можна назвати повним іменням: Герасим? (Мова)]. Имя, отчество, фамилия - ім'я, по батькові та прізвище. Дать имя - дати кому ім'я, ймення; срвн. Нарекать, Наречь 1. Носить имя - зватися. Об'явить своё имя - назвати, об'явити своє ім'я (ймення). По имени - на ім'я (на м'я), на ймення, на назвисько, [Був чоловік на ім'я Захарія (Св. П.). На назвисько Ялина (Липов. п.)]. Быть кем только по имени - бути ким тільки (лиш) на ймення, ім'ям. Назвать кого по имени - назвати кого на ймення. Как ваше имя? - як вас на ім'я, на ймення? яке вам ім'я? як ваше ім'я (ймення)? [Не знаю, хто ви єсть і як вас на ім'я (Самійл.)]. Как его имя? - як він (його) на ім'я (на ймення)? як йому ім'я (ймення)? [А як він на ім'я? Іван? (Звин.). Як на ім'я того пана? (М. Вовч.)]. По его имени - його ім'ям, за його ім'ям, (по нём) по йому. Школа -ни Франка - школа імени Франка. Именем кого, чего, чьим -нем - в ім'я кого, чого, в ім'я чиє (чиїм ім'ям) (гал.) в імени кого. [В ім'я народу беру тебе, ворога громадського порядку (Куліш)]. Именем закона, короля, императора - в ім'я закону, ім'ям короля, імператора, (гал.) в імени цісаря. Умоляю вас именем нашей дружбы - благаю вас в ім'я нашої приязни. Во имя чего - в ім'я чого. [В ім'я моїх заслуг (Куліш)]. Во имя Бога - в ім'я боже. На имя кого - на кого, на ім'я кого (чиє). Купить усадьбу на имя жены - купити садибу на жінчине ім'я, на жінку. Письмо на имя такого-то - лист на адресу такого-то. От имени кого, от чьего имени - від кого, на ім'я кого, чиїм ім'ям, (гал.) в імени кого. [Орудували замість самого пана і на його ім'я залюдняли неміряні пустині (Куліш). Моїм ім'ям дав Девісон його (смертний присуд) (Грінч.)]. От моего имени - від мене, від мого імени, (фам.) моєю губою. [Так і скажіть йому моєю губою, що він дурень (Звин.)]. Не иметь другого имени, как - не мати иншого ім'я, як; не виходити з чого. [Просвітку йому не буде від посмішища; з байстрюка не виходитиме (Квітка)]. Имя же им легион - їм же ім'я - легіон;
  2) (репутация, слава) слава, ім'я. Доброе, честное имя - добра слава, добре ім'я. [Їм зосталась добра слава (Шевч.). Моє все багатство єсть моє добре ім'я (Котл.)]. Худое имя - недобра слава, неслава. Приобрести имя, сделать себе имя - (з)добути, придбати (собі) ім'я, славу (и слави). Замарать своё доброе имя - заплямувати (закаляти) своє добре ім'я, свою добру славу. Человек с именем - людина з ім'ям;
  3) грам. - ім'я. Имя существительное, прилагательное, числительное - іменник (речівник), прикметник, числівник (-ка). Имя собственное, нарицательное, собирательное - ім'я власне, загальне, збірне.
  * * *
  1) ім'я́, род. п. і́мені и ім'я́; (преим. о личном названии человека, о названии предметов, явлений) іме́ння, йме́ння

  во и́мя кого́-чего́ — в ім'я́ кого́-чого́

  и́менем кого́-чего́ — ім'я́м (і́менем) кого́-чого́

  и́мени кого́-чего́ — і́мені кого́-чого́

  называ́ть ве́щи свои́ми (со́бственными, настоя́щими) имена́ми — назива́ти ре́чі свої́ми (вла́сними, спра́вжніми) імена́ми

  на и́мя чьё — ( адресованный) на ім'я́ чиє́

  носи́ть и́мя — ма́ти ім'я́

  от и́мени кого́ — від і́мені кого́

  по и́мени — на ім'я́, на йме́ння

  с мировы́м и́менем — зі світови́м ім'я́м (і́менем)

  соста́вить (сде́лать) себе́ и́мя — здобу́ти собі́ ім'я́

  то́лько по и́мени — (внешне, формально) ті́льки (лише́, лиш) за на́звою (на йме́ння)

  2) грам. ім'я́

  и́мя прилага́тельное — прикме́тник

  и́мя существи́тельное — іме́нник

  и́мя числи́тельное — числі́вник

  собира́тельное и́мя — збі́рне ім'я́

  Русско-украинский словарь > имя

 • 4 лаг

  мор.
  1) (прибор) лаг (-гу);
  2) борт (-ту) судна, облавок (-вка);
  3) строит. - лег[ґ]ар и ліг[г]ар (-ря).
  * * *
  I мор.
  лаг, -а
  II
  лаг, -у

  Русско-украинский словарь > лаг

 • 5 лебединый

  лебединий, лебедячий. [Дай тобі, Боже, лебединий вік (Номис). Гурт лебедячий легів (Щогол.)]. -ная грудь - перса (груди) лебедині. -ная походка - хода лебедина. -ная песня - лебедина пісня. [І співав він пісню, пісню лебедину (Олесь)]. По -ному кричать - ячати. [Чи то гуси кричать, чи лебеді ячать (АД.)].
  * * *
  лебеди́ний

  лебеди́ная пе́сня (песнь) — лебеди́на пісня, лебеди́ний спів

  Русско-украинский словарь > лебединый

 • 6 легион

  1) легіон (-ну). [В британських гальських легіонах не муштрувались (Шевч.)]. -он Почётный (орден во Франции) - Почесний Легіон;
  2) (перен.: множество) сила, сила- силенна, тьма-тьмуща. -ны несчётные - незліченні легіони, тьми-тьмущі.
  * * *
  легіо́н, -у

  им [же] и́мя \легион — їх си́ла-силе́нна; їх тьма́-тьму́ща, їх тьма-тьме́нна

  Русско-украинский словарь > легион

 • 7 легионер

  легіонер (-нера).
  * * *
  легіоне́р

  Русско-украинский словарь > легионер

 • 8 легионерский

  легіонерський.
  * * *
  легіоне́рський

  Русско-украинский словарь > легионерский

 • 9 легионный

  легіоновий, легіонний.
  * * *
  легіо́нний

  Русско-украинский словарь > легионный

 • 10 легислатива

  ист.
  легіслати́ва

  Русско-украинский словарь > легислатива

 • 11 легислатура

  юр.
  легіслату́ра

  Русско-украинский словарь > легислатура

 • 12 легист

  ист.
  легі́ст

  Русско-украинский словарь > легист

 • 13 легитимационный

  легітимаційний.
  * * *
  полит., юр.
  легітимаці́йний

  Русско-украинский словарь > легитимационный

 • 14 легитимация

  легітимація; всиновлення неправнородженого (нешлюбного), узаконення.
  * * *
  юр.
  легітима́ція

  Русско-украинский словарь > легитимация

 • 15 легитимизм

  легітимізм (-му).
  * * *
  полит.
  легітимі́зм, -у

  Русско-украинский словарь > легитимизм

 • 16 легитимизованный

  юр.
  легітимізо́ваний, легітимо́ваний

  Русско-украинский словарь > легитимизованный

 • 17 легитимизовать

  Легитимировать легітимізувати, узаконювати и узаконяти, визнавати, сов. узаконити, визнати за законне.
  * * *
  юр.
  легітимізува́ти, легітимува́ти

  Русско-украинский словарь > легитимизовать

 • 18 легитимизоваться

  юр.
  легітимізува́тися, легітимува́тися

  Русско-украинский словарь > легитимизоваться

 • 19 легитимист

  -тка, -мистский легітиміст, -тка, легітимістський.
  * * *
  полит.
  легітимі́ст

  Русско-украинский словарь > легитимист

 • 20 легитимистка

  полит.
  легітимі́стка

  Русско-украинский словарь > легитимистка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»