Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

к+кому-либо

 • 1 зло

  зло I
  с τό κακό:
  причинять \зло кому-л. κάνω κακό σέ κάποιον употреблять что-либо во \зло καταχρώμαι, χρησιμοποιώ για τό κακό· ◊ корень зла ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ· из двух зол выбирают меньшее δύο κακών προκειμένων τό μή χείρον βέλτισ-τον.
  зло II
  нареч κακόβουλα, κακοβούλως, μοχθηρά, μέ κακία[ν]:
  \зло отвечать кому́-либо ἀπαντῶ σέ κάποιον μέ κακία.

  Русско-новогреческий словарь > зло

 • 2 милость

  ми́лост||ь
  ж
  1. (великодушие) ἡ ἐδνοια, ἡ εὐμένεια / ἡ χάρις (пощада)/ ἡ καλω-σύνη (одолжение):
  оказывать \милость кому́-либо κά(μ)νω χάρη σέ κάποιον из \милостьи ἀπό οίκτο· сделай \милость, помолчи κάνε μου τήν χάρη νά σωπάσεις·
  2. (расположение) разг ἡ συμπάθεια:
  попа́сть в \милость к кому-либо ἀποκτώ τήν συμπάθεια κάποιου· ◊ сда́ться на \милость победителя παραδίδομαι είς τό ἐλεος τοῦ νικητή· \милостьи просим καλώς ήλθατε, καλώς ὁρίσατε· по чьей-л, \милостьи ἐξ αίτίας κάποιου· скажите на \милость1 разг ἄλλο πάλι τοῦτο!

  Русско-новогреческий словарь > милость

 • 3 склониость

  склон||иость
  ж ἡ τάση [-ις], ἡ κλίση [-ις], ἡ ροπή/ ἡ συμπάθεια (κ кому-л.):
  \склониость κ полноте ἡ τάση γιά νά παχύνει· \склониость к нау́-ке κλίση στήν ἐπιστήμη· питать \склониость а) ἔχω κλίση σέ κάτι (κ чему-л.), б) αἰσθάνομαι συμπάθεια γιά κάποιον (к кому· либо).

  Русско-новогреческий словарь > склониость

 • 4 уважение

  уваж||ение
  с ὁ σεβασμός, τό σέβας, ἡ ἐκτίμησις:
  внушать \уважениеение ἐμπνέω σεβασμό· питать \уважениеение к кому-либо σέβομαι κάποιον, αἰσθάνομαι σεβασμό γιά κάποιον пользоваться \уважениеени-ем χαίρω τής ἐκτιμήσεως· относиться с \уважениеением к кому́-л. σέβομαι, ἐκτιμώ κάποιον достойный \уважениеения ἄξιος σεβασμού· из \уважениеения ἀπό σεβασμό.

  Русско-новогреческий словарь > уважение

 • 5 втирать

  втирать
  несов (мазь и т. п.) τρίβω μέ ἀλοιφή[ν], ἐντρίβω· ◊ \втирать очки кому́-либо разг ἐξαπατώ, ξεγελώ κάποιον.

  Русско-новогреческий словарь > втирать

 • 6 поручение

  поручени||е
  с ἡ παραγγελία, ἡ ἐντολή, ἡ ἀνάθεση:
  по моему́ \поручениею κατά παραγγελίαν μου, μέ ἐντολή μου· дать \поручение кому́-либо ἐπιφορτίζω κάποιον, δίνω ἐντολή σέ κάποιον.

  Русско-новогреческий словарь > поручение

 • 7 препятствие

  препятств||ие
  с τό ἐμπόδιο[ν], τό κώλυμα, τό πρόσκομμα:
  непреодолимое \препятствие τό ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο· преодолевать \препятствиеия ὑπερνικώ τά ἐμπόδια· чинить \препятствиеия кому́-либо παρεμβάλλω προσκόμματα σέ κάποιον бег с \препятствиеиями спорт. ὁ δρόμος μετ· ἐμποδίων.

  Русско-новогреческий словарь > препятствие

 • 8 придираться

  приди́р||аться
  несов (к кому-либо) κολλώ σέ κάποιον / ζητώ καυγἄ (искать ссоры).

  Русско-новогреческий словарь > придираться

 • 9 рука

  рук||а
  ж
  1. τό χέρι, ἡ χείρ / τό μπράτσο, ὁ βραχίονας [-ων] (от локтя до плеча):
  правая \рука τό δεξιά χέρι· левая \рука τό ἀριστερό χέρι· брать на руки παίρνω στά χέρια· махать \рукаа́ми κουνώ τά χέρια· держать в \рукаа́х прям., перен ἔχω στό χέρι· взять кого-л. под руку πιάνω ἀπ' τό μπράτσο, πιάνω κάποιον ἀγκαζέ· идти под руку с кем-л. πηγαίνω μέ κάποιον ἀγκαζέ· вести кого-л. под руки συνοδεύω κάποιον κρατώντας τον ἀγκαζέ· вести за руку κρατώ ἀπό τό χέρι· здороваться за руку χαιρετώ μέ χειραψία· подавать кому́-л. ру́ку δίνω τό χέρι μου· трогать \рукаами ἀγγίζω μέ τά χέρια· \рукаами не трогать! μήν ἀγγίζετε!· руки вверх! ψηλά τά χέρια!· по правую руку στό δεξί χέρι, στά δεξιά· на левой \рукае στ' ἀριστερό χέρι, στ' ἀριστερά· быть по \рукае (о перчатках) μοῦ ἐρχεται καλά στό χέρι·
  2. (почерк) ὁ γραφικός χαρακτήρας, τό γράψιμο:
  это не его \рука δέν εἶναι ὁ δικός του χαρακτήρας, δέν εἶναι τό γράψιμο του·
  3. перен (протекция) разг τό μέσο[ν], ἡ προστασία· ◊ он его правая \рука εἶναι τό δεξί του χέρι· \рука не дрогнет δέν θά διστάσω· у меня \рука не поднимается δέν μοδ κάνει καρδιά· золотые руки а) ἡ χρυσοχέρα (о женщине), б) ὁ χρυσοχέρης (о мужчине)· сидеть сложа руки κάθομαι μέ σταυρωμένα τά χέρια· руки не доходят до чего-л. δέν Εχω καιρό ν' ἀσχοληθώ μέ κάτι· у него руки опускаются χάνει τό κουράγιο του· ру́кн прочь! κάτω τά χέρια!· играть в четыре \рукай παίζω κατρμαίν связать кого-л. по \рукаам δένω τά χέρια κάποιου· быть связанным по \рукаа́м и ногам εἶμαι δεμένος χεροπόδαρα· уда́рить по \рукаа́м (согласиться) δίνω χέρι, συμφωνώ· дать кому-л. по \рукаам τιμωρώ κάποιον, τσακίζω τά χέρια· ходить по \рукаам περνώ ἀπό χέρι σέ χέρι· прибрать к \рукаам что-л. βάζω κάτι στό χέρι, οἰκειοποιούμαι κάτι· \рукаам воли не давай! μή σηκώνεις χέρι!· в одни руки (продать, отпустить) στό ἀτομο, κατ' ίίτο-μο[ν]· брать что-л. в свой руки παίρνω στά χέρια μου, ἀναλαμβάνω κάτι· взять кого-л. в руки κάνω κάποιον του χεριοο μου· взять себя в руки συνέρχομαι, συγκρατούμαι· попасть кому-л. в руки πέφτω στά χέρια κάποιου· быть в \рукаах у кого-л. μ' ἐχει κάποιος στό χέρι· быть (находиться) в хороших \рукаах βρίσκομαι σέ καλά χέρια· это в наших (их, ваших, его и т. п.) \рукаах εἶναι στό χέρι μας (τους, του, σας)· носить кого-л. на \рукаах ἔχω κάποιον μή στάξει καί μή βρέξει· иметь на \рукаа́х ἔχω· умереть на \рукаах у кого-л. πεθαίνω στά χέρια κάποιου· на все ру́ки мастер πολυτεχνίτης· набить руку παίρνω τόν ἀέρα (τής δουλειάς), συνηθίζω σέ κάτι· марать руки λερώνω τά χέρια μου· умывать руки νίπτω τάς χείρας μου, πλένω τά χέρια μου· \рука руку моет погов. τό ἕνα χέρι νίβει τ' ἀλλο καί τά δυό τό πρόσωπο· \рука об руку χέρι μέ χέρι· на скорую руку разг πρόχειρα, στά πεταχτά· нечист на руку ἀπατεώνας, παλη-άνθρωιτος· под пьяную руку разг στό μεθύσι, μεθυσμένος· подать руку помощи δίνω βοήθεια· поднять ру́ку на кого-л. σηκώνω χέρι (επάνω σέ κάποιον)-наложи́ть ру́ку на что-л. βάζω χέρι σέ κάτι, βάζω στό χέρι κάτι· наложить на себя руки κάνω ἀπόπειρα αὐτοκτονίας, σηκώνω ἐπάνω μου χέρι· приложить ру́ку βάζω τό χεράκι μου, βοηθώ· нагреть себе руки на чем-л. κάνω τή μπάζα μου, βγάζω μίζα· выдать на руки δίνω στά χέρια· это дело его рук εἶναι δική του δουλειά· из рук в ру́ки, с рук на руки ἀπό χέρι σέ χέρι· из первых рук ἀπό πρώτο χέρι· из рук вон плохо κακά καί ψυχρά· все валится из рук δέν μπορώ νά κάνω δουλειά· как без рук без кого-чего-л. εἶμαι ἀνήμπορος, μοῦ κόβονται τά χέρια· не покладая рук ἀσταμάτητα, ἀκούραστα· не хватает рабочих рук δέν φτάνουν τά ἐργατικά χέρια· отбиться от рук γίνομαι ᾶτακτος, δέν πειθαρχώ· с ру́к сбыть ξεφορτώνομαι κάτι· ему́ все сходит с рук βγαίνω πάντα λάδι· это мне не с \рукай разг δέν μοῦ ἐρχεται βολικό· средней \рукай разг μέτριος, κοινός· просить чьей-л, \рукаи ζητώ τό χέρι (или τήν χείρα), ζητώ σέ γάμο· махну́ть \рукао́й на что-л. παρατάω κάτι· \рукаой подать πολύ κοντά, δίπλα· как \рукаой сняло что-либо разг πέρασε ἐντελώς· чужими \рукаами жар загребать погов. βάζω ἄλλον νά βγάλει τό φίδι ἀπό τήν τρύπα, βάζω ἄλλον νά βγάλει τά κάστανα ἀπ' τή φωτιά· ухватиться обеими \рукаами за что-л. ἀρπάζομαι (или πιάνομαι) ἀπό κάτι, δέχομαι μέ εὐχαρίστηση· сон в ру́ку τό ὀνειρο βγήκε· передать кого-л. в ру́ки правосудия παραδίδω κάποιον στά χέρια τής δικαιοσύνης· положа ру́ку на сердце μέ τό χέρι στήν καρδιά.

  Русско-новогреческий словарь > рука

 • 10 обратить

  -ашу, -атишь, παθ. μτχ. παρλθ. χρ. обращенный, βρ: -щён, -щена, -щено
  ρ.σ.μ.
  1. (κυρλξ. κ. μτφ.)• στρέφω, γυρίζω, κατευθύνω•

  -йте лицо ко мне στρέψτε το πρόσωπο σας προς εμένα•

  обратить спину к кому γυρίζω τα νώτα (τις πλάτες) σε κάποιον•

  обратить взгляд или взор к кому στρέφω (καρφώνω) το βλέμμα σε κάποιον•

  обратить оружие против врага στρέφω το όπλο κατά του εχθρού.

  || αλλάζω, μεταφέρω•

  -разговор к другому предмету γυρίζω την κουβέντα αλλού.

  || τραβώ, προσελκύω•

  обратить на себя чьи-либо взоры τραβώ την προσοχή κάποιου.

  2. μετατρέπω, μεταπείθω• κάνω•

  обратить в своих сторонников κάνω (κάποιον) οπαδό μας•

  обратить в какую-н. веру κάνω κάποιον να αλλαξοπιστήσει.

  3. μετατρέπω, μεταβάλλω μεταποιώ•

  обратить газ в жидкость μετατρέπω το αέριο σε υγρό•

  обратить город в ппелъ κάνω την πόλη στάχτη (καταστρέφω ολοσχερώς).

  || τρέπω•

  обратить в бегство τρέπω σε φυγή•

  обратить своё имущество в деньги μετατρέπω την περιουσία μου σε χρήμα.

  4. χρησιμοποιώ επωφελούμαι•

  обратить в свою пользу ошибки других επωφελούμαι των λαθών των άλλων.

  εκφρ.
  в шутку, в смех – το γυρίζω στ αστείο, στο γέλιο.
  1. στρέφομαι, στρέφω, γυρίζω•

  обратить лицом к свету στρέφω το πρόσωπο κατά το φως•

  обратить вспять πισωγυρίζω.

  || κατευθύνομαι, καρφώνομαι; καθηλώνομαι•

  глаза присуствующкх -лись на не τα μάτια των παρευρισκομένων στράφηκαν προς αυτήν.

  || καταγίνομαι, αφοσιώνομαι, ασχολούμαι• ανατρέχω•

  обратить к изучению древних рукописей αφοσιώνομαι με τη μελέτη των αρχαίων χειρόγραφων.

  2. μετατρέπομαι, μεταβάλλομαι, μετεξελίσσομαι•

  он -лся в ск-птика αυτός έγινε σκεπτικιστής.

  || περιφέρομαι.
  3. απευθύνομαι, αποτείνομαι ζητώ•

  обратить за помощь к соседу ζητώ βοήθεια από το γείτονα•

  он не знает кому обратить αυτός δεν ξέρει που να απευθυνθεί.

  4. οξύνω, εντείνω•

  обратить в слух είμαι όλος αυτιά, εντείνω την ακοή•

  обратить в зр-ние εντείνω την όραση.

  || τρέπομαι•

  обратить в бг-ство τρέπομαι σε φυγή, κατατροπώνομαι.

  Большой русско-греческий словарь > обратить

 • 11 зайти

  зайти 1) (к кому-л., куда -либо) περνώ, πηγαίνω περνώ από κάπου зайдём на почту πάμε να περάσουμε από το τα χυδρομείο я зайду за вами θα ρθω να σας πάρω 2) (о све тилах ) βασιλεύω солнце за шло ο ήλιος βασίλεψε
  * * *
  1) (к кому-л., куда-л.) περνώ, πηγαίνω; περνώ από κάπου

  зайдём на по́чту — πάμε να περάσουμε από το ταχυδρομείο

  я зайду́ за ва́ми — θά ρθω να σας πάρω

  2) ( о светилах) βασιλεύω

  со́лнце зашло́ — ο ήλιος βασίλεψε

  Русско-греческий словарь > зайти

 • 12 доверие

  ουδ.
  εμπιστοσύνη, πίστη, αξιοπιστία•

  войти в доверие αποκτώ τήν εμπιστοσύνη•

  облечь -ем περιβάλλω με εμπιστοσύνη•

  оказать доверие кому-н. δίνω εμπιστοσύνη σε κάποιον, εμπιστεύομαι•

  питать кому-н. доверие τρέφω εμπιστοσύνη σε κάποιον•

  лишиться -я στερούμαι της εμπιστοσύνης•

  терять доверие χάνω την εμπιστοσύνη•

  нарушить чь-н. доверие απιστώ, κάνω απιστία•

  слепое доверие τυφλή εμπιστοσύνη•

  употреблять во зло чью-либо доверие καταχρώμαι της εμπιστοσύνης κάποιου•

  я имею от него доверие είμαι εξουσιοδοτημένος απ' αυτόν•

  полное доверие πλήρης, εμπιστοσύνη•

  человек достойный -я αξιόπιστος άνθρωπος•

  не внушать доверие δεν.εμπνέω εμπιστοσύνη•

  пользоваться полным -ем είμαι αξιόπιστος•

  завоевать доверие αποκτώ την εμπιστοσύνη.

  Большой русско-греческий словарь > доверие

 • 13 заезжать

  заезжать
  несов
  1. (к кому-л., куда-либо) ἐπισκέπτομαι κάποιον περαστικός / περνῶ περαστικός (мимоходом):
  \заезжать далеко προχωρώ πολύ μακρυά·
  2. (въезжать) μπαίνω (или είσέρχομαι, είσχωρώ) (με μεταφορικό μέσο)·
  3. (за кем-л., за чем-либо) πηγαίνω νά φέρω, πηγαίνω νά πάρω κάποιον.

  Русско-новогреческий словарь > заезжать

 • 14 вопрос

  1. (обращение к кому-л., требующее ответа) η ερώτηση, το ερώτημα
  косвенный - грам. έμμεση -
  2. (положе-ние, требующее разрешения, проблема) το ζήτημα, το πρόβλημα
  рассмотрение - а η συζήτηση/εξέταση του θέματος/ζητήματος
  решать - λύνω το ζήτημα/πρόβλημα
  неразрешённый - το άλυτο ζήτημα/πρόβλημα
  3. (дело, касающееся, зависящее либо определяемое чем-л) η υπόθεση, το ζήτημα, το θέμα
  -
  представляющий взаимный интерес - με αμοιβαία ενδιαφέροντα.

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > вопрос

 • 15 верить

  вери||ть
  несов
  1. (кому-л., чему-л.) πιστεύω, ἐμπιστεύομαι:
  \верить на слово δίνω πίστη στά λόγια·
  2. (в кого-л., во что-либо) πιστεύω, ἔχω ἐμπιστοσύνη[ν], ἔχω πίστη.

  Русско-новогреческий словарь > верить

 • 16 вина

  вин||а
  ж
  1. τό σφάλμα, τό φταίξιμο, ἡ ὑπαιτιότητα, ἡ ἐνοχή:
  ставить кому́-л. в \винау́ θεωρώ κάποιον ὑπαίτιο (или ὑπεύθυνο, ἐνοχο) γιά κάτι· сваливать \винау́ на кого́-либо ρίχνω τό σφάλμα σέ κάποιον· отрицать свою \винау ἀρνοῦμαι τήν ἐνοχή μου (или τό σφάλμα μου)· признавать свой \винау́ ἀναγνωρίζω (или ὁμολογώ) τήν ἐνοχή μου (или τό σφάλμα μου)· это не по моей \винае γι· αὐτό δέν φταίω ἐγώ, δέν εἶναι σφάλμα μου·
  2. (причина, источник) ἡ αίτία, τό ἀΐτιο[ν], ἡ ἀφορμή.

  Русско-новогреческий словарь > вина

 • 17 дверь

  двер||ь
  ж ἡ πόοτα, ἡ θύρα:
  парадная \дверь ἡ κυρία είσοδος· ◊ выставить кого́-либо за \дверь βγάζω ἐξω, δίνω τά παπούτσια στό χέρι· показать на \дверь кому́-л. διώχνω, δείχνω τήν πόρτα σέ κάποιον при закрытых \дверьях κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, μέ κλειστές τίς πόρτες1 ломиться в открытую \дверь παραβιάζω ἀνοιχτή θύρα, ἐκβιάζω ἀνοιχτή πόρτα.

  Русско-новогреческий словарь > дверь

 • 18 кивать

  кивать
  несов
  1. (кому-л. в знак приветствия) γνέφω, χαιρετώ (μέ τό κεφάλι), χαιρετίζω μέ κίνηση τοῦ κεφαλιοῦ·
  2. (в знак согласия) κατανεύω·
  3. (на кого-либо, на что-л.) γνέφω (δείχνοντας κάποιον, κάτι).

  Русско-новогреческий словарь > кивать

 • 19 присудить

  присудить
  сов, присуждать несов
  1. (по решению суда) καταδικάζω (к чему-либо) I ἐπιδικάζω, κατακυρώνω (что-л. кому-л.)·
  2. (премию и т. п.) ἀπονέμω.

  Русско-новогреческий словарь > присудить

См. также в других словарях:

 • Сломить(кому-либо) свои рога — Сломить (кому либо) свои рога (иноск.) укротить(ся). Ср. Они какъ быки бросаются прямо внизъ рогами, часто безъ знанія дѣла, безъ осторожности... Они же непремѣнно ломаютъ рога. Достоевскій. Зап. изъ Мерт. дома. 2, 7. Ср. Богъ вѣсть, какому… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Если кто оставит в поле обсевок, то кому-либо из семьи умереть. — Если кто оставит в поле обсевок, то кому либо из семьи умереть. См. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • типун на язык кому-либо — недоброе пожелание кому либо, кто говорит не то, что следует. Типун – небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склёвывать пищу. Разрастание такого бугорка может быть признаком болезни. Твёрдые прыщики на языке… …   Справочник по фразеологии

 • ЗАВИДОВАТЬ (КОМУ-ЛИБО) —     ♥ Сон означает покровительство и расположение влиятельных лиц.     ↑ В день сна желательно пробудить в себе белую зависть. Подумайте о том, чего у вас нет. Возжелайте этого, но главное порадуйтесь за того, кому завидуете …   Большой семейный сонник

 • баки заколачивать кому-либо — жарг. , прост. обманывать кого либо, пытаться вводить в заблуждение кого либо. Выражение появилось из жаргона и попало в язык прессы в 20 х годах 20 века …   Справочник по фразеологии

 • задавать, илизадать перцу кому-либо — ругать, наказывать кого либо. 1. В основе выражения Задавать/задать перцу лежит метафора: боль от порки, наказания приравниваются к горечи перца. 2. Неточная калька с нем. jmdm. Pfeffer geben (ср. задавать феферу, полукалька). Возможно, восходит… …   Справочник по фразеологии

 • КОМУ — как угодно, а мы как знаем. Еще солнышко высоко (говорит лиса в яме), а знать тут ночевать! Про то знают купец, да продавец. Знай, да не бай. знать не знаю, ведать не ведаю, ответ на допрос. Тем только и дышим, что знать не знаем, ведать не… …   Толковый словарь Даля

 • Кому бублик, а кому дырка от бублика — Неточная цитата из пьесы «Мистерия буфф» (1918) Владимира Владимировича Маяковского (1893 1930): Француз (ковыряя в зубах) Чего кипятитесь? Обещали и делим поровну: одному бублик, другому дырка от бублика. Это и есть демократическая республика.… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Кому ведома тайна —         В Едином и Изначальном (1) не было ни Сата, ни Асата (2) Не было и воздушного пространства с широко распростершимся сводом между ними Что ж е тогда все покрывало? Что перемещалось туда и сюда? Где? Под чьей защитой? Что за вода была,… …   Энциклопедия мифологии

 • сломить(кому-либо, свои) рога — (иноск.) укротить (укротиться) Ср. Они как быки бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности... Они же непременно ломают рога. Достоевский. Зап. из Мерт. дома. 2, 7. Ср. Бог весть, какому счастью верить! Он силы новые… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • ДЕЛАТЬ КОМУ-ЛИБО ВЕСЕЛО — доставлять неприятности …   Язык Одессы. Слова и фразы


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»