Перевод: с венгерского на русский

с русского на венгерский

круг

 • 1 bűvös

  волшебный магический
  * * *
  формы: bűvösek, bűvöset, bűvösen
  волше́бный, маги́ческий
  * * *
  [\bűvöset, \bűvösebb] 1. волшебный, магический;

  \bűvös hangú költő — поат-чародей;

  \bűvös igék — заклинание; \bűvös kör — заколдованный круг; \bűvös lámpa — волшебный фонарь;

  2. átv. ld. bűvöletes

  Magyar-orosz szótár > bűvös

 • 2 családi

  * * *
  формы: családiak, családiat, családilag
  1) семе́йный

  családi állapot — семе́йное положе́ние с

  2) родово́й; фами́льный; дома́шний
  * * *
  [\családit] 1. семейный, rég. семейственный;

  \családi állapot — семейное положение;

  \családi dráma — семейная драма; \családi élet — семейная жизнь; jó \családi életet él — зажить семьёй; \családi érzés — семейственность; örvendetes \családi esemény — радостное семейное событие; \családi est a klubban — семейный вечер в клубе; \családi ház — семейный дом; дом для одной семьи; особняк; kis \családi ház — особнячок; \családi jelenet — семейная сцена; \családi kör — семейный круг; szűk \családi körben — в узком семейном кругу; \családi krónika — семейная хроника; \családi okok miatt — по семейным обстойтельствам; \családi pótlék — добавочная плата на семью; \családi tragédia — семейная катастрофа; \családi ügyek — семейные дела; \családi ünnep — семейный праздник; \családi viszály — семейная вражда/ссора; \családi vonás — семейный признак; семейная/фамильная черта;

  2. (leszármazási, nemzetségi) фамильный; (ősi) родовой;

  \családi birtok — родовое имение;

  \családi hasonlatosság — фамильное сходство; \családi kastély — родовой замок; \családi kép — фамильный портрет; \családi levéltár — фамильный архив; \családi név — фамилия; \családi sírbolt — фамильный склеп;

  3. (otthoni) домашний;

  \családi élet — домашний быт;

  \családi fészek ( — домашний) уют; \családi körülmények — домашние обстоятельства; \családi nevelés — домашнее воспитание;

  átv. \családi tűzhely ( — домашний) очаг;

  4.

  átv., pejor. { \családi alapon {nem nyilvánosan) — семейно;

  \családi érdé- i kék — семейственность; mindent \családi alapon intéznek — решают все дела семейно

  Magyar-orosz szótár > családi

 • 3 feladat

  * * *
  формы: feladata, feladatok, feladatot
  зада́ча ж; зада́ние с
  * * *
  [\feladatot, \feladata, \feladatok] 1. isk. задание, урок, mai задача;

  házi \feladat — домашнее задание; задание на дом;

  írásbeli \feladat — письменная работа; elkészíti a \feladatokat — делать/сделать уроки/задания/mat. задачи; \feladatot ad fel — задавать/задать урок/задание;

  2. (munka, kötelesség) задача, задание; (kötelesség) обязанность;

  bonyolult \feladat — сложная/мудрёная задача;

  egyszerű \feladat — простая задача; elsőrendűen fontos \feladat — первоочередная задача; hálátlan \feladat — неблагодарная задача; halaszthatatlan \feladat — неотложная задача; a jelenlegi \feladatok — текущие задачи; könnyű \feladat — лёгкая задача; nehéz/súlyos \feladat — трудная/тяжёлая задача; a soron következő \feladat — очередная задача; a \feladat pontos teljesítése — точное исполнение задания; a \feladat abban áll, hogy — … задача заключается в том, что …; első \feladatunk az, hogy — … наша первая задача состоит в том, чтобы …; ez most a fő \feladat — это представляет сейчас главную задачу; ez a te \feladatod — это твой работа; ez a súlyos \feladat reá hárult — эта тяжёлая задача выпала на его долю; önnek az a \feladata, hogy — … ваша задача заключается в том, что/чтобы …; вы имеете своей задачей; a kérdés eldöntése a kormány \feladata — решение вопроса принадлежит правительству; nem az én \feladatóm e kérdés eldöntése — не в моей власти решать это дело; ez nem tartozik az én \feladataim közé — это не входит в круг моих обязанностей; elvégzi/teljesíti a \feladatot — выполнить/выполнить задачу/задание; vmely \feladatot kitűz/megjelöl — давать/дать v. предлагать/пред

  ложить v. намечать/наметить задачу/задание;

  meghatározza vkinek a \feladatát — определить/определить роль кого-л.;

  megoldja a \feladatot — решать/ решить задачу; teljesítette \feladatát — он сделал свой дело; он исполнил свой функции; vmely \feladatot/vmit \feladatul tűz maga elé — ставить/поставить себе v. перед собой задачу (+ inf.); vmely \feladatot vállal — взять на себя задание; vmit vkinek \feladatává tesz — вменять кому-л. в обязанность сделать что-л.; megbirkózik a \feladatával — справляться/справиться с задачей

  Magyar-orosz szótár > feladat

 • 4 forduló

  * * *
  формы: fordulója, fordulók, fordulót
  1) поворо́т м
  2) рейс м; е́здка ж
  4) спорт круг м
  * * *
  [\fordulót, \fordulója, \fordulók] 1. (járművel odavissza megtett út) рейс, müsz., vasút. оборачиваемость;

  \fordulót csinál — делать/сделать рейс; biz. оборачиваться/обернуться;

  ez a villamos öt \fordulót tesz még — этот трамвай сделает ещё пять рейсов;

  2. (kanyar) оборот; поворот;

  éles/ hirtelen \forduló — крутой поворот;

  3. sp.

  a) (kanyarodás) — вираж; разворот;

  éles/hirtelen \forduló — крутой вираж; гер глубокий/крутой разворот; тер enyhe \forduló мелкий разворот;
  b) (befelé mélyülő kanyar, pl. autóversenypályán) вираж;
  c) (verseny egy-egy szakasza) тур, заезд;

  4. (vmely cselekvéssorozat egy-egy szakasza) тур;
  pol. a választások első \fordulója первый тур выборов; (tánc közben) szabad egy \fordulóra? разрешите на один тур! 5.

  (játékban) — кон;

  még játszunk egy \fordulót, aztán befejezzük — сыграем ещё кон и кончим;

  6. mgazd., nép. оборот

  Magyar-orosz szótár > forduló

 • 5 forgószínpad

  формы: forgószínpada, forgószínpadok, forgószínpadot
  враща́ющаяся сце́на ж
  * * *
  szính. вращающаяся сцена; {а \forgószínpad korongja) круг сцены

  Magyar-orosz szótár > forgószínpad

 • 6 gyűrű

  * * *
  формы: gyűrűje, gyűrűk, gyűrűt
  1) кольцо́ с
  2) спорт ко́льца мн
  * * *
  [\gyűrűt, \gyűrűje, \gyűrűk] 1. (mint ékszer) кольцо; (ékköves) перстень h.;

  smaragdköves \gyűrű — изумрудное кольцо;

  \gyűrűt hord/visel — носить кольцо; \gyűrűt húz az ujjara — надеть кольцо (себе).на палец; lehúzza a \gyűrűt ujjáról — снять кольцо с пальца;

  2. müsz. кольцо; (karika) обод, ободок, серьга, обойма;

  tömi tő \gyűrű — про кладочное кольцо;

  a kút \gyűrűi — кольца колодца; \gyűrű alakú — кольцеобразный, кольцевидный; \gyűrűkből álló — кольчатый; i. ingázd rovarfogó \gyűrű — клеевое кольцо;

  4. vegy. {pl. benzolé) кольцо;
  5. sp. (tornaszer) кольца ísz; 6.

  csill. a Szaturnusz \gyűrűje — кольцо Сатурна;

  7. átv. (főleg kat.) круг, окружность;

  \gyűrűbe kerül — попасть в окружение;

  kiszabadul az ellenség \gyűrűjéből — выйти из окружения противника; ellenség körül a \gyűrűt bezárja — замыкать кольцо вокруг врага;

  8.

  tört. avar \gyűrű — аварское кольцевое поселение

  Magyar-orosz szótár > gyűrű

 • 7 hatáskör

  * * *
  формы: hatásköre, hatáskörök, hatáskört
  круг м, сфе́ра ж де́ятельности; компете́нция ж
  * * *
  1. круг/сфера действия/деятельности; (illetékesség) компетенция, hiv. ведение, власть;

  ez nem tartozik az én \hatáskörömbe v. ez \hatáskörömön kívül áll — это не в моей компетен ции; это вне моего ведения;

  2. (befolyási övezet) сфера/орбита влийния;

  \hatáskörét kiterjeszti — расширить сферу влийния;

  3. jog. компетенция, компетентность;

  bírósági \hatáskör — подсудность;

  hivatali \hatáskör — подведомственность; ügyészi \hatáskör — прокурорство; vizsgálati \hatáskör — подследственность; \hatáskör túllépése ld. hatáskör-túllépés; vkinek \hatáskörébe tartozik — быть в ведении; относиться к ведению; подлежать ведению кого-л.; a mi \hatáskörünkbe esik — это входит в нашу компетенцию; ez nem tartozik a helyi hatóságok \hatáskörébe — это не входит в компетенцию местных властей; az ügy a népbíróság \hatáskörébe tartozik — дело подсудно народному суду; vkinek, vminek \hatáskörén kívüli — неподведомственный кому-л., чему-л.

  Magyar-orosz szótár > hatáskör

 • 8 ismeret

  széleskörü \ismeretekkel rendelkezni
  знание обладать широкими знаниями
  * * *
  формы: ismerete, ismeretek, ismeretet
  зна́ние с

  ismeretek — позна́ния мн

  * * *
  [\ismeretet, \ismerete, \ismeretek] 1. знание, познание;

  \ismeretek — знания, познания; запас знаний;

  biztos \ismeretek — солидные познания; elemi \ismeretek — элементарные понятия; азбука, грамота; felszínes \ismeretek — поверхностные знания; hiányos \ismeretek — неполные знания; небогатый запас сведений/знаний; széles körű \ismeretek — обширные знания; széles körű \ismeretékkel rendelkezik — у него большие знания; tárgyi \ismeret (ek) — предметные знания; történelmi \ismereteim — мой познания в истории; \ismereteim köre — круг моих знаний; elmélyíti \ismereteit — углублять/углубить свой знания; gyarapítja \ismereteit — умножать/умножить свой знания; lél. az \ismeretek tartós bevésése — прочное закрепление знаний;

  2.

  vminek az \ismerete — знание чего-л., знакомство с чём-л.;

  az ügy \ismeretében — со знанием дела; a szovjet irodalom \ismerete — знакомство с советской литературой

  Magyar-orosz szótár > ismeret

 • 9 ismeretség

  знакомство факт, что знакомы
  * * *
  формы: ismeretsége, ismeretségek, ismeretséget
  знако́мство с
  * * *
  [\ismeretséget, \ismeretsége, \ismeretségek] знакомство;

  csupán köszönőviszonyból álló \ismeretség — шапочное знакомство;

  közeli \ismeretség — короткое знакомство; széles körű \ismeretség — широкий круг знакомых; \ismeretségben van vkivel — быть знакомый v. водить знакомство с кем-л.; \ismeretséget köt vkivel — заводить/завести v. завязывать/завязать знакомство с кем-л.; \ismeretséget tart fenn vkivel — водить знакомство с кем-л.

  Magyar-orosz szótár > ismeretség

 • 10 karika

  колечко ювелирное
  кольцо ювелирное
  * * *
  формы: karikája, karikák, karikát
  1) кольцо́ с, коле́чко с; о́бруч м
  2) кружо́к м, кру́глый ло́мтик м чего
  * * *
  [\karika`t, \karika`ja, \karikak] 1. кольцо, колечко;

  függönyrögzítő \karika — колечко занавески;

  \karika alakú — кольцеобразный;

  2. (játék) обруч, rég. серсо s., nrag.;
  3. (hurok, pl. kötélen) глазок; (akasztóhurok) ухо, петля; (bújtató) шлёвка; 4. nép. (kör) круг; 5. nép. (füstkarika) дымовой круг;

  \karika`ba fújja a füstöt — пускать дым кольцами;

  6. (a szem alatt) синева (под глазами); подглазье

  Magyar-orosz szótár > karika

 • 11 korong

  * * *
  формы: korongja, korongok, korongot
  1) диск м; круг м (сыра; гончарный)
  2) спорт ша́йба ж
  * * *
  [\korongot, \korongja, \korongok] 1. диск;

  \korong alakú — дискообразный;

  2. müsz. (tárcsa) шкив, диск, блок, круг;

  agyagformázó \korong — формовальный круг;

  kötélterelő \korong — шкив, отклоняющий канат;

  3. ir. (napé, holdé) диск;
  4. sp. (jégkorongnál) шайба; (lövészetnél) тарелочка; (súlyemelésnél) блин; (diszkosz) (метательный) диск

  Magyar-orosz szótár > korong

 • 12 kör

  эра
  * * *
  формы: köre, körök, kört
  1) круг м

  kör alakú — кру́глый

  beállni a körbe — встава́ть/-та́ть в круг

  2) круг м (людей, явлений)

  baráti körкруг м друзе́й

  baráti körben — в кругу́ друзе́й

  a mi körünkben — в на́шей среде́

  hivatalos körök — официа́льные круги́ мн

  3) кружо́к м
  4) круг м, о́бласть ж, сфе́ра ж ( деятельности)
  * * *
  [\kort, \kora, \korok] 1. (korszak) эпоха, ара, время, век;

  régi \kor — старина;

  történelmi \kor — историческая эпоха/година;

  elérkezett a felszabadító forradalmakba наступила ара освободительных революций;

  a legszebb \kora vminek — золотые времена;

  Periklész \kora — век Перикла; I. Péter \korában — во время/времена Петра I.; при Петре Первом; ahhoz a \korhoz képest — по тому времени; annak a \kornak ízlése szerint — во экусе того времени; halad a \korral — быть современным; не отставать от времени; идти в ногу с современностью/со временем; уступать требованиям времени;

  ir. !!84)Korunk hőse" {Герой нашего времени»;
  2. geol. apa, период; 3. (életkor) возраст;

  hadköteles/katonaköteles \kor — призывной возраст;

  harmincéves \kor — тридцатилетний возраст; biz., tréf. собачья старость; iskola előtti \kor — дошкольный возраст; iskolaköteles \kor — школьный возраст; magas \kor — преклонный возраст; долголетие; глубокая старость; zsenge \kor — нежный возраст; meglátszik rajta a \kor — старость берёт своё; годы берут своё; fiatal \kora miatt — по молодости лет; kicsi \kora óta — с малых лет; с малолетства; с пелёнок; az én \koromban — в мой. годы; в мой лета; húszéves \korában — в возрасте двадцати лет; в двадцатилетнем возрасте; fiatal \kor ómban — смолоду; a mi \korunkban — в наше время; б már benne van a \korban он уже пожилой; hároméves \korig — в возрасте до тгёх лет; \korához képest fiatalos — молод не по летам; \korához képest nagyon fejlett — он очень развит для своих лет; \korához képest nagyon okos — умён не по летам; \koránál fogva — по старшинству; értelmesebb a \koránál — быть умным не по годам; öreg \korára — на склоне/ старости лет; \korát felülmúlva — не по годам; hajlott \kort ér meg — дожить до седины; magas \kort ér meg — дожить до глубокой старости; matuzsálemi \kort ér meg — пережить Мафусаилов век; kicsi \korától fogva — с малых лет; с пелёнок; nép. смалу, сызмала, сызмальства, rég. сызмалу

  Magyar-orosz szótár > kör

 • 13 körzet

  округ
  район округ
  * * *
  формы: körzete, körzetek, körzetet
  1) райо́н м, зо́на ж; воен о́круг м
  2) уча́сток м
  * * *
  1. округ, район, участок;

  katonai \körzet — военный округ;

  orvosi \körzet — врачебный участок; rég. rendőri/rendőrségi \körzet (a cári Oroszországban) — стан, участок, околоток; kat. támadási \körzet — район наступления; választási \körzet — избирательный участок; öt kilométeres \körzetben — на пять километров в окружности;

  2.

  (övezet) — зона, сектор; ( kot is) védelmi \körzet сектор обороны

  Magyar-orosz szótár > körzet

 • 14 menet

  \menet közben
  ход на ходу
  * * *
  формы: menete, menetek, menetet
  1) ходьба́ ж; ход м; езда́ ж, прое́зд м; воен марш м

  menet közben — на ходу́

  2) ше́ствие с, проце́ссия ж
  3) ход м, разви́тие с (болезни, событий и т.п.)

  a dolgok menete — ход веще́й

  4) спорт ра́унд м
  * * *
  +1
  fn. [\menetet, \menete, \menetek] 1. ld. menés, menetelés; (kat. is) egy napi \menet переход;

  erőltetett \menet — форсированный марш;

  rejtett \menet — скрытное продвижение; \menet közben — во время ходьбы/передвижения; на пути; \menet közben rosszul lett — на пути ему стало дурно;

  2. (járművön) езда, проезд; (pl. körhintán) круг, тур;

  a vonattal való \menet hosszadalmas — езда поездом долговата;

  egy \menet a körhintán — один круг/тур на карусели;

  3. (felvonulás) шествие, процессия, rég. поезд;

  lakodalmas \menet — свадебный поезд;

  temetési \menet — траурное/погребальное шествие; похоронная/траурная процессия; a \menet élén halad — идти во главе шествия; \menetet bezár — замыкать/замкнуть шествие;

  szól., tréf. álljon meg a \menet! (по)стой(те)! 4.

  (járműé) — ход; vasút. следование; haj. поход;

  vasút. \menet közben — во время следования поезда;

  5. müsz. (működés, járat) ход;

  a gép lassú \menete — медленный ход машины;

  \menet közben — во время хода машины;

  6. müsz. (csavarmenet) нарезка, резьба; (egy fordulat) виток;

  \menetet vág — делать/ сделать нарезку;

  7. átv. (lefolyás) ход, движение, течение;

  a dolgok \menete — ход вещей;

  az események \menete — ход/движение событий; kat. a harc \menete — ход боя; a tanítás \menete — ход обучения; a történelem \menete — ход истории; az ügyek \menet — е ход/течение дел; biz. \menet közben
  a) (futólag, mellékesen) — на ходу;
  b) (sietve, gyorsan) на ходу, поспешно, biz. походя;
  c) (egyúttal) мимоходом, заодно, biz. походя;
  hatással van az események \menetére — влиять на события;
  követi az ügy \menetét — следить за ходом дел; nehéz volt követni a bizonyítás/érvelés \menetét — было трудно уследить за аргументацией;

  8. átv. (szakasz, időszak) тур;

  a választások első \menetében — в первом туре выборов;

  9. sp., átv. тур; (ökölvívásban) раунд
  +2
  hat. идя; по пути;

  felfelé \menet — поднимаясь;

  hazafelé \menet — иди v. по пути домой; odafelé \menet {pl. villamoson) ( — едя) туда; a part felé \menet — по пути к берегу; a piacra \menet benézek hozzá — иди на рынок, я зайду к нему

  Magyar-orosz szótár > menet

 • 15 mentőöv

  * * *
  формы: mentőöve, mentőövek, mentőövet
  спаса́тельный по́яс м
  * * *
  спасательный пояс/круг; пробковый пояс

  Magyar-orosz szótár > mentőöv

 • 16 munkakör

  * * *
  формы: munkaköre, munkakörök, munkakört
  1) круг м, сфе́ра ж де́ятельности
  2) до́лжность ж

  a munkakörét jól látja el — он хорошо́ исполня́ет до́лжность

  * * *
  круг/сфера деятельности;

  átmegy más \munkakörbe — перейти на другую работу;

  két \munkakört lát el — совмещать две должности; vkinek a pontos \munkakörét megállapítja — определить сферу деятельности кого-л.; {vmely vállalattal kapcsolatban) профилировать

  Magyar-orosz szótár > munkakör

 • 17 olvasmány

  чтение предмет в шк.или книга
  * * *
  формы: olvasmánya, olvasmányok, olvasmányt
  1) чте́ние с, кни́га ж ( как предмет чтения)

  legkedvencebb olvasmányom — моя́ са́мая люби́мая кни́га

  2) текст для чте́ния ( в учебнике)
  * * *
  [\olvasmányt, \olvasmánya, \olvasmányok] 1. чтение, книга;

  isk. házi \olvasmány — внеклассное чтение;

  könnyű/szórakoztató \olvasmány — лёгкое чтение; ez könnyű \olvasmány — это читается легко; fiatal lányoknak való \olvasmány — чтение для молодых девушек; legkedvesebb \olvasmányóm — мой самая любимая книга; mindennapos \olvasmány — настольные книги; \olvasmányaink köre egyre bővül — круг нашего чтения расширяется; \olvasmányaiból megtud — вычитывать/вычитать;

  2. (nyelvtanulásban) текст для чтения

  Magyar-orosz szótár > olvasmány

 • 18 sajt

  * * *
  формы: sajtja, sajtok, sajtot
  сыр м

  ömlesztett sajt — пла́вленый сыр м

  * * *
  [\sajtot, \sajtja, \sajtok] 1. сыр;

  ementáli \sajt — швейцарский сыр;

  hollandi \sajt — голландский сыр; kerek \sajt — круг сыра; ömlesztett \sajt — плавленый сыр; sovány \sajt — тощий сыр; zsíros \sajt — маслянистый сыр; сыр со слезой; egy darab \sajt — кусок сыру; сырок; egy gömb \sajt — головка сыра;

  2. nép. ld. disznósajt

  Magyar-orosz szótár > sajt

 • 19 szűk

  тесный узкий
  узкий тесный
  * * *
  формы: szűkek, szűket, szűken; тж перен
  у́зкий, те́сный

  a ka-bát vállban szűk — пальто́ в плеча́х у́зко

  * * *
  I
  mn. 1. (ruha, lábbeli is) тесный, узкий; (kissé) узковатый, тесноватый; (keskeny) узкий;

  \szűk keresztmetszet

  a) — узкое сечение;
  b) átv. узкое место в чём-л.;
  \szűk lakás — тесное жильё; тесная квартира;
  \szűk nyakú — узкогорлый; \szűk nyílású — с узким отверстием; \szűk szoba — тесная комната; \szűk szoknya — узкая юбка; \szűk utca — узкая улица; \szűk zakó — тесный/ узкий пиджак; (itt) \szűk a hely здесь тесно; a ruha vállban \szűk — платье узко/тесно в плечах; \szűkebb lesz — суживаться/сузиться; \szűkebbre vesz — суживать/сузить; сделать узким; (varrással) ушивать/ушить, забирать/забрать; \szűkre szabott — узкий;

  2. (testrész) узкий;

  orv. \szűk mellű — узкогрудый;

  3. átv. (mennyiségről) скудный, бедный;

  \szűk jövedelem — скудный доход;

  \szűk ebéd — скудный обед; \szűk esztendő — неурожаный год;

  4. átv. (közösség) узкий, тесный;

  \szűk körben — в тесном кругу;

  \szűk baráti kör — узкий/тесный круг друзей; \szűk körű — узкий; \szűk körű megbeszélés — узкое совещание; \szűk ebb rokonság — близкие родственники; \szűknék találta feladatkörét — рамки его деятельности казались ему узкыми/тесными;

  5.

  átv. (időtartam) \szűk határidőt szab — назначить короткий срок;

  6.

  átv. \szűk szakterület — узкая специальность;

  \szűk neki a falu, város — ему тесно в деревне, в городе;

  7.

  átv. az ő \szűkebb hazájában — среди своих;

  8.

  átv. \szűk látókörű — с тесным/узким кругозором; узколобый;

  \szűkre szabott — куцый; \szűkre szabott alkotmány — куцая конституция; a szó \szűkebb értelmében — в узком смысле слова; \szűk körben mozog — вариться в собственном соку;

  9.

  nyelv. \szűk ejtésű magánhangzó — узкий гласный;

  II

  fn. [\szűkot, \szűke] 1. vminek \szűke — теснота;

  hely\szűke miatt — из-за недостатка места;

  2.

  átv. \szűkot lát vmiben, vmiből;

  \szűkében van vminek — нуждаться в чём-л.; скудный чём-л.

  Magyar-orosz szótár > szűk

 • 20 zárt

  формы: zártak, zártat, zártan
  закры́тый, за́пертый

  zárt ajtók mögött — при закры́тых дверя́х

  * * *
  1. (átv. is) (csukott) закрытый, запертый;

  \zárt ablak — закрытое окно;

  \zárt ajtó — закрытая дверь; átv. \zárt ajtók mögött — при закрытых дверях; \zárt helyiségben — в закрытом помещении; \zárt levél — закрытое письмо; rég. \zárt levelezőlap ( — письмо-)секретка; \zárt (női) ruha — закрытое платье; \zárt galléros ruha — платье с глухим воротом; jog. \zárt tárgyalás volt — дело слушалось при закрытых дверях; \zárt ülés — закрытое заседание;

  2.

  nyelv. \zárt magánhangzók — закрытые гласные;

  \zárt szótag — закрытый слог;

  3. (bezárt) запертый; (elzárt, körülzárt) замкнутый;

  \zárt folyosó — закрытый коридор;

  átv. \zárt kör — замкнутая среда; замкнутый кружок/круг; избранный круг; круг избранных;

  4.

  vili \zárt áramhálózat — замкнутая сеть;

  5.

  mat. \zárt görbe — замкнутая линия;

  6.

  polgazd. \zárt gazdaság — замкнутое хозяйство;

  7. (szoros, tömör) сомкнутый, сплочённый, слитный;

  kat. \zárt alakzat/rend — сомкнутый строй;

  \zárt rendben — сомкнутым строем; \zárt sorok — сплочённые ряды; \zárt sorokban — сомкнутым строем; стройными рядами; в слитном строю; \zárt sorokban megy — идти тесным строем;

  8. (tömör) сплошной;

  \zárt zenei forma — целостная музыкальная форма;

  9.

  \zárt intézet — больница для душевнобольных;

  10.

  pol. \zárt szám — ценз, цензовое число

  Magyar-orosz szótár > zárt

См. также в других словарях:

 • круг — круг/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • КРУГ — муж. окружность, сомкнутая кривая черта, всюду равно удаленная от средоточия; | плоскость, площадь внутри этой черты; | толща, тело, плоская вещь того же вида. мат. круг, в первом ·знач., ·т.е. один обвод его называют окружностью; во втором, ·т.е …   Толковый словарь Даля

 • круг — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? круга, чему? кругу, (вижу) что? круг, чем? кругом, о чём? о круге и в кругу; мн. что? круги, (нет) чего? кругов, чему? кругам, (вижу) что? круги, чем? кругами, о чём? о кругах 1. Кругом… …   Толковый словарь Дмитриева

 • КРУГ — КРУГ, круга, о круге, в, на кругу и круге, мн. круги, м. 1. (в, на круге). Часть плоскости, ограниченная окружностью (мат.). Вычислить площадь круга. Квадратура круга. 2. (на кругу). Площадка, участок земли, образующий фигуру круга (разг.).… …   Толковый словарь Ушакова

 • круг — Кружок, общество, сфера (атмосфера), среда, стихия, комплект, контингент, мир, совокупность, состав (личный), штат, персонал, царство, ведомство, область; ряды, кадры; выбор, ассортимент, коллекция. Круг читателей. Высший круг. Литературный мир.… …   Словарь синонимов

 • КРУГ — КРУГ, а ( у), в кругу и в круге, на кругу и на круге, мн. и, ов, муж. 1. (в, на круге). Часть плоскости, ограниченная окружностью. 2. (в, на кругу). Круглая площадка. Молодёжь танцует на кругу. 3. (в круге, на круге, на кругу). Предмет в форме… …   Толковый словарь Ожегова

 • КРУГ — один из наиболее распространённых элементов мифопоэтической символики гетерогенного происхождения и значения, но чаще всего выражающий идею единства, бесконечности и законченности, высшего совершенства. К. как фигура, образуемая правильной кривой …   Энциклопедия мифологии

 • круг — а, предлож. о круге, в круге и в кругу; мн. круги; м. 1. предлож. в круге. Часть плоскости, ограниченная окружностью; сама окружность. Вычислить площадь круга. Начертить к. Очертить к. вокруг себя. Квадратура круга. Круги на воде от брошенного… …   Энциклопедический словарь

 • Круг — «КРУГ» артель писателей, организовавшаяся в Москве в 1922. В артели принимали участие почти исключительно попутчики (Всеволод Иванов, Л. Сейфуллина, Б. Пастернак, А. Аросев и др.) и явно буржуазные писатели (Е. Замятин, Б. Пильняк, И. Эренбург).… …   Литературная энциклопедия

 • Круг — в центре торгового зала биржи, вокруг которого стоят участники торгов. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • КРУГ — (волж.) род салинга на расшивах, деревянный круг выше кресел (марса), где кончается дерево (т. е. мачта) и начинается шпиль (флагшток). Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

Книги

 • Круг Ландау. Физика войны и мира, Круг Ландау. Данная книга - вторая в трилогии `Круг Ландау` (первая книга - `Жизнь гения` (М.: URSS, 2008)); она продолжает рассказ об академике Л. Д. Ландау (1908-1968), лауреате Нобелевской премии,… Подробнее  Купить за 646 грн (только Украина)
 • Круг Михаил. Только лучшее (CD), Круг Михаил. Сборник лучших песен Михаила Круга. Содержание: 1. Здравствуйте! 2. Здравствуй, мама! 3. Владимирский централ 4. Пусти меня, мама 5. Письмо маме 6. Мамины подружки 7. Электричка 8. Дороги 9.… Подробнее  Купить за 200 руб
 • Круг, Александр Краснослободский. Имя Александра Краснослободского пока немного скажет искушённому читателю, избалованному различными изысками столь многочисленных сегодня мэтров от большой литературы. Но поверьте – это пока.… Подробнее  Купить за 149 руб электронная книга
Другие книги по запросу «круг» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»