Перевод: с украинского на все языки

кристалітний

См. также в других словарях:

  • кристалітний — а, е. Прикм. до кристалі/т …   Український тлумачний словник

  • магнітний домен — магні/тний доме/н, род. домену, мн. магнітні домени (від лат. dominium – володіння) макроскопічна область в магнітному кристалі, в якій магнітні моменти окремих частинок орієнтовані однаково і досягається максимальне намагнічування. Потенційна… …   Фізико-технічний словник-мінімум

  • кристалографія — кристаллография crystallography *Kristallkunde, Kristallographie наука про кристали і кристалічну будову матерії. Досліджує будову й фізичні властивості кристалів, а також процеси їх утворення. Основні розділи кристалографії геометрична… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • феримагнетизм — у, ч., фіз. Властивість деяких речовин мати впорядкований стан магнітних моментів іонів кристалічної ґратки, при якому їх сумарний магнітний момент відмінний від нуля …   Український тлумачний словник

  • аурипігмент — аурипигмент orpiment, auripigment *Auripigment мінерал класу сульфідів. Склад: As2S3. Домішки: Co, Ni, Zn, W, Mg, Cu, Ca, Ti, Ga, Na та інш. Сингонія моноклінна. Кристалічна структура шарувата, побудована з складних гофрованих шарів, утворених… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • докембрій — докембрий Pre Cambrian, Eozoic Präkambrium найдавніший і найбільш тривалий етап розвитку земної кори від виникнення перших геол. формацій до початку фанерозою; найдавніші товщі земної кори. Почався 3,5 млрд. р. тому, тривав 3 млрд. р. Поділяється …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ільменіт — ильменит ilmenite, titanic iron ore *Іlmenit мінерал класу оксидів і гідроксидів. Склад змінний: (Fe,Mg,Mn)TiO3. Сингонія тригональна. Твердість 5,5…6,5, густина 4,75. Колір залізно чорний. Блиск напівметалічний. Риса чорна, бура, буро червона.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • титанистий залізняк — ильменит ilmenite, titanic iron ore *Іlmenit мінерал класу оксидів і гідроксидів. Склад змінний: (Fe,Mg,Mn)TiO3. Сингонія тригональна. Твердість 5,5…6,5, густина 4,75. Колір залізно чорний. Блиск напівметалічний. Риса чорна, бура, буро червона.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • камінь — камень ston Stein – тверда г.п. чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків. Брила, грудка г.п. Термін К. є складовою частиною других (зайвих) назв ряду мінералів, або сумішей і зростків мінералів, а також торгових, місцевих і… …   Гірничий енциклопедичний словник