Перевод: с украинского на все языки

кольору+небіленої+тканини

 • 61 сказаний

  1) ска́занный; произнесённый, проговорённый; промо́лвленный
  2)

  ска́зано — ( в значении сказуемого) ска́зано; прика́зано; ве́лено

  Українсько-російський словник > сказаний

 • 62 неврит

  Українсько-польський словник > неврит

 • 63 текстильний

  Українсько-польський словник > текстильний

 • 64 азот

  ru\ \ азот
  en\ \ nitrogen
  fr\ \ \ azote
  елемент №7 періодичної системи Д.І.Менделєєва (V група, 2 період), атомна маса 14,0067; відомо 8 ізотопів з масовими числами 12—19; типові ступені окислювання -III, -II, +І, +II, +III, +IV, +V; газ без кольору і запаху, малорозчинний у воді, легший за повітря, Tпл 63 К, Тісп 77 К; при кімнатній температурі не вступає в хімічні реакції; є основним компонентом земної атмосфери (78,1% об'єму); у природі в зв'язаному стані зустрічається у вигляді селітри; входить до складу білків, нуклеїнових кислот, хлорофілу, ферментів, гормонів, багатьох вітамінів; походження назви — від грецьк. α — частка заперечення і Zoos — живий, "нежиттєвий"; відкритий у 1772 році Д.Резерфордом (Великобританія); застосовують для синтезу аміаку, для створення низьких температур, як інертний газ, для виробництва азотних добрив тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > азот

 • 65 аргон

  en\ \ argon
  de\ \ Argon
  fr\ \ \ argon
  елемент №18 періодичної системи Д.І.Менделєєва (VIII група, 3 період), атомна маса 39,948; існує 12 ізотопів з масовими числами 33—44; одноатомний газ без кольору і запаху, хімічно інертний (відноситься до інертних газів); Tпл 84 К; в атмосфері міститься 0,93%; походження назви — від грецьк. argos — недіяльний; відкритий у 1894 році Д.Рэлеем і В.Рамзаєм (Великобританія); застосовується для створення захисних атмосфер у металургії і зварюванні, для заповнення балонів електроламп і газорозрядних ламп, у спеціальних дихальних сумішах тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > аргон

 • 66 біле золото

  fr\ \ \ or blanc
  загальна назва сплавів золота білого кольору; білий колір мають сплави системи золото—срібло (Au—Ag) при вмісті понад 68% Ag, системи золото—паладій (Au—Pd), починаючи з 10% Pd, системи золото—платина (Au—Pt), системи золото—срібло—паладій (AuAg—Pd), системи золото—нікель—мідь (AuNi—Cu); застосовуються як декоративні ювелірні сплави

  Термінологічний Словник "Метали" > біле золото

 • 67 бірмінгамський метал

  = бірмінгамська платина
  ru\ \ [lang name="Russian"]бирмингамский металл, бирмингамская платина
  цинковий сплав білого кольору зі вмістом 20—25% Cu; використовується для виготовлення металевих ґудзиків

  Термінологічний Словник "Метали" > бірмінгамський метал

 • 68 вихід за струмом

  відношення фактичної кількості речовини, що виділено при електролітичній реакції, до теоретичної кількості, розрахованої за законом Фарадея

  Термінологічний Словник "Метали" > вихід за струмом

 • 69 водень

  en\ \ hydrogen
  fr\ \ \ hydrogéne
  елемент №1 періодичної системи Д.І.Менделєєва (I група, 1 період), атомна маса 1,00797; відомі 4 ізотопи з масовими числами 1—4, типові ступені окислювання +1 і 1; пальний газ без кольору і запаху; широко розповсюджений у природі, найпоширеніший елемент у космосі; Tпл 14 К; переважає на Сонці і на більшості зірок до половини їх маси; у земній корі міститься у зв'язаному вигляді в кількості 1,0% (за масою); походження назви — від грецьк. hydorвода і gennao — народжую; відкритий 1766 року Г.Кавендишем (Великобританія); застосовують для синтезу аміаку, виробництва метанолу, гідрування рослинних жирів, органічного синтезу, як екологічно чисте пальне; дейтерій (D чи 2H) і тритій (T чи 3H) використовують в атомній промисловості

  Термінологічний Словник "Метали" > водень

 • 70 вороніння

  обробка сталевих і чавунних виробів з метою одержання оксидної плівки (від чорного до темно-синього кольору) різних відтінків, головним чином з магнітного оксиду заліза товщиною до 2,5 мкм; різновид оксидування; розрізняють лужне зношування металевого елемента пари тертя, що викликано зміною властивостей поверхневих шарів унаслідок поглинання металом водню

  Термінологічний Словник "Метали" > вороніння

 • 71 вуглець

  en\ \ carbon
  fr\ \ \ carbone
  елемент №6 (IV група, 2 період) періодичної системи Д.І.Менделєєва, атомна маса 12,01115; існує 8 ізотопів з масовими числами 9—16, типові ступені окислювання -IV, -II, 0, +II, +IV; Tпл 4003 К (графіт); за рішенням Міжнародного з'їзду хіміків (1961 р.) 1/12 маси ізотопу 14C прийнято за одиницю атомної маси; існує у вигляді алотропних модифікацій: графіту і алмазу; хімію сполук вуглецю виділено в окрему галузь — органічну хімію; походження назви — від лат. назви вугілля; відомий із давніх часів; має широке застосування: входить до складу багатьох сплавів (сталь, чавун), застосовують для виготовлення електродів, тиглів, у виробництві чорного пороху, при виплавці металів з руд (кокс), як адсорбент (активоване вугілля), у хімічній промисловості; ізотоп С використовують як радіоактивний індикатор

  Термінологічний Словник "Метали" > вуглець

 • 72 гелій

  en\ \ helium
  de\ \ Helium
  fr\ \ \ hélium
  елемент №2 періодичної системи Д.І.Менделєєва (VIII група, 1 період), атомна маса 4,0026; відомі 4 ізотопи з масовими числами 3, 4, 6, 8; природний гелій складається з двох стабільних ізотопів 3He и 4He; одноатомний газ, хімічно інертний, без кольору і запаху, температура кипіння 4 K (0,1 МПа); у повітрі міститься 0,0005%, наявний в атмосфері Сонця і зірок; у промисловості одержують з природних газів, що містять гелій; походження назви — від грецького helios — Сонце; відкритий у 1868 році Н.Локвером (Великобританія) і Ж.Жансеном (Франція); застосовують як універсальне захисне середовище, для створення глибокого холоду в кріостатах, для наповнення дирижаблів, в атомній енергетиці, у рідкому вигляді — в техніці надпровідників тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > гелій

 • 73 гольмій

  en\ \ holmium
  de\ \ Holmium
  fr\ \ \ holmium
  елемент №67 періодичної системи Д.І.Менделєєва (III група, 6 період), атомна маса 164,93; відомий 21 ізотоп з масовими числами 150—170, типовий ступінь окислювання +III; сріблясто-білий метал, відноситься до лантаноїдів; Tпл 1743 К; оксид і солі жовтого кольору; походження назви — від латинської назви Стокгольма; відкритий 1879 року П.Клеве (Швеція); застосовується як компонент магнітних сплавів

  Термінологічний Словник "Метали" > гольмій

 • 74 декоративний сплав

  en\ \ [lang name="English"]decorative alloy, ornamental alloy
  сплав, використовуваний для прикрас та інших виробів завдяки своєму кольору і привабливому зовнішньому вигляду; як правило, декоративні сплави не містять дорогоцінних металів

  Термінологічний Словник "Метали" > декоративний сплав

 • 75 забарвлення при нагріві

  de\ \ Anlaufen
  fr\ \ \ [lang name="French"]—
  реакція металів з газами, що призводить до утворення тонкої плівки, яка надає різного забарвлення (кольору мінливості) в залежності від її товщини

  Термінологічний Словник "Метали" > забарвлення при нагріві

 • 76 індій

  en\ \ indium
  de\ \ Indium
  fr\ \ \ indium
  елемент №49 періодичної системи Д.І.Менделєєва, (III група, 5 період), атомна маса 114,82; відомі 29 ізотопів з масовими числами 104—132, типові ступені окислювання +III, +I, +II; сріблясто-білий м'який метал, хімічний аналог галію; Tпл 429 К; розчиняється в сильних кислотах; розсіяний елемент; одержують з відходів свинцево-цинкового й олов'яного виробництва, у яких його вміст коливається від десятих до тисячних часток відсотка; походження назви — за характерними синіми (кольору індиго) спектральними лініями; відкритий 1863 року Ф. Рейхом, Т. Ріхтером (Німеччина); застосовують як легувальні добавки в підшипникових сплавах, як компонент легкоплавких сплавів, припоїв, для виготовлення напівпровідникових матеріалів, антикорозійних покриттів тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > індій

 • 77 кисень

  en\ \ oxygen
  fr\ \ \ oxygène
  елемент №8 періодичної системи Д.І.Менделєєва (VI група, 2 період), атомна маса 15,9994; відомі 8 ізотопів з масовими числами 13—20; типові ступені окислювання -II, -I; двоатомний газ без кольору і запаху, Tпл 55 К, Tкип 90 К, парамагнітний; під дією електричного розряду з кисню утворюється озон; малорозчинний у воді, добре поглинається деревним вугіллям і розплавленими благородними металами; утворює сполуки з усіма хімічними елементами, крім легких інертних газів, активно окислює органічні речовини; у вільному стані міститься в атмосферному повітрі (21% за об'ємом); одержують з повітря; походження назви — від грецьк. oxysкислий і gennao — народжую — той, що народжує кислоту; відкритий 1771 року К.Шеєле (Швеція) і Д.Прістлі (Великобританія); використовують як окислювач у металургії і хімічній промисловості, у медицині, авіації, на підводних судах тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > кисень

 • 78 коефіцієнт масоперенесення вуглецю

  en\ \ [lang name="English"]carbon mass transfer coefficient, carbon transfer coefficient, carbon transfer value
  de\ \ [lang name="German"]Kohlenstoffübergangszahl, C-Übergangszahl
  коефіцієнт, що дорівнює кількості вуглецю, який проходить за одиницю часу крізь одиницю площі поверхні навуглецьовуваної сталі, поділеної на різницю між вуглецевим потенціалом та дійсним вмістом вуглецю в поверхневому шарі

  Термінологічний Словник "Метали" > коефіцієнт масоперенесення вуглецю

 • 79 мідь

  ru\ \ медь
  en\ \ copper
  de\ \ Kupfer
  fr\ \ \ cuivre
  елемент №29 періодичної системи Д.І.Менделєєва (I група, 4 період), атомна маса 63,546; існують 14 ізотопів з масовими числами 57—70, типові ступені окислювання +I, +II; метал червоного, у зламі рожевого кольору, ковкий, пластичний; Tпл 1336 К; характерні властивості — висока електро- і теплопровідність (як провідник електрики посидає серед металів 2-е місце після срібла); хімічно малоактивний, на поверхні у вологому повітрі утворюється зелена плівка основного карбонату міді; у природі, в основному, зустрічається у вигляді різних мінералів: халькопірит (мідний колчедан) CuFe 2, халькозин (мідний блиск) Cu2S, малахіт CuCO3·Cu(OH)2; походження назви — від лат. назви острова Крит; відома з давніх часів; застосовується (понад 50%) в електротехнічній промисловості, як компонент у сплавах: латуні, бронзи, мельхіор тощо

  Термінологічний Словник "Метали" > мідь

 • 80 палау

  en\ \ palau
  сплав золота з паладієм білого кольору для заміни платини; містить 80% Au і 20% Pd

  Термінологічний Словник "Метали" > палау