Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

кожица+на+пальце+задралась

 • 1 кожица

  1) (на теле) шкурка, шкурочка (зап. шкірка, шкірочка), нашкурок (-рка). [Хоч і дуже вдарив, але тільки зідрав шкурку (Сл. Ум.)]. Верхняя, наружная -ца (надкожница), анат. - епідерма, нашкурень (-рня);
  2) (плёнка на молодых частях растений) шкурка, шкурочка (зап. шкірка, шкірочка), шкуринка, (о)болона, (ум.) (о)болонка, (о)болоночка;
  3) бот. (эпидерма) - епідерма;
  4) (плодов, клубней и т. п.) шку[і]рка; ум. шку[і]рочка, шкуринка, (обычнее) лушпа, лу(ш)пина, лушпайка, ум. лушпайочка, соб. лушпайя (ср. р.), лушпиння; срвн. Кожура 1. [Як положиш кислицю у піч спектись то шкурка на ній репне (Дещо). Я для качок накришила лушпайочок з картоплі (Звин.)];
  5) (плева на жидкости) шкурка, шкурочка, плівка, кожушок (-шка). [Збери шкурку з гладущика (Брацлавщ.). Я дуже люблю кожушок на паренім молоці (Звин.). Нічого вона так не любила, як плівку з молочної каші (Кон.)].
  * * *
  1) ласк. шкі́рочка, шку́рочка
  2) бот. шкі́рка, шку́рка, шку́рочка

  Русско-украинский словарь > кожица

 • 2 заногтица

  мед. panaricium волос (-су), (редко) занігтиця, ногтоїда. На пальце -тица - волос на пальці підкинувся; палець обірвало.
  * * *
  мед.
  зані́гтиця, во́лос, -у

  Русско-украинский словарь > заногтица

 • 3 кожа

  1) (внешний покров челов. и животных, выделан. шкура) шкура, (ум. и для обозначения деликатности или тонкости выделки) шкурка, шкурочка, (зап.) шкіра, шкірка, шкірочка. [З одного вола двох шкур не деруть (Номис). Лежав довго на сонці, попік собі шкуру (Звин.). Ці палятурки треба зробити з шагреньової шкурки (Крим.)]. Сырая, невыделанная -жа животных, или выделанная -жа с шерстью - сирова, невичинена (невиправлена) шку[і]ра; специальнее: (конская) шкапина (-ни), шкаповина, (коровья) яловиця, (козлиная) козлина, козлятина (-ни), (ягнячья, мех) смух (-ху), смушок (-шку), (овечья) линтвар (-ря), (ум.) линтварець (-рця), линтварик, (старой овцы) стариця. Выделанная -жа - вичинена (виправлена, вигарбувана) шку[і]ра; специальнее: (сапожный товар) товар (-ру), ремінь (-ме[і]ню и -ме[і]ня). [Піду, може де товару дістану на чоботи (Борзенщ.). Чоботи з простого реміню, не бельгійки (Звин.)]. Дублёная, соковая -жа - видублена шку[і]ра, дубленець (-нця) (Верхр.). Сыромятная, квасцованная -жа - сириця (ум. сиричка, сириченька), сировиця, сирівець (-вцю и -вця), лимарщина. Замшевая -жа - замшова шку[і]ра (шкурка), замша. Изнанка -жи - низ (-зу), спід (р. споду) шку[і]ри, бахтарма (-ми). Отрезанная полоса -жи - ремінь, х[к]вашія, (ув.) ременяка, х[к]вашіяка. Кусок, лоскуток -жи - шкур(л)ат (-та), шкураток (-тка), шкуратина, ум. шкураточок (-точка), шкуратинка; соб. шкураття. [Дметься, як шкур(л)ат на огні (Номис). Нікчемний шкураток (Крим.). Позбирав шкураття (Сл. Гр.)]. Снимать, снять, сдирать, содрать -жу с павшего или убит. живот. (и в перен. знач.) - білувати, оббілувати кого. [Сивого коня білували (Рудч.). Спіймавсь - здеруть із тебе шкуру, оббілують до-чиста (Коцюб.)]. С живого -жу дерёт (перен.) - живого білує; з живого шкуру дере. Выделывать -жи - см. Выделывать 1. Заниматься выделкой кож - а) см. Кожевничать; б) см. Скорнячить. Цвет -жи - колір (- льору) шку[і]ри. Нежная -жа - ніжна шку[і]ра. Гусиная -жа (от холода) - сироти (-ріт), пасюрки (-рок), гусяча шку[і]ра. [Так холодно, що в мене аж сироти повиступали (Звин.)]. На нём только -жа да кости - він худий, як тріска (як трістя); він - сама снасть. Ни -жи, ни рожи - ні з очей, ні з плечей (Приказка). [Таке, бачте, воно непоказне: ні з очей, ні з плечей (Кон.)]. Из -жи лезть - рватися з шкури, з-під шкури п'ястися. [Люди аж рвуться з шкури на полі (Кон.). І засіяв, і волочить, із-під шкури пнеться (Рудан.)]. Из -жи вон лезет (о толстяке) - із шкури преться. [Так обріс тілом, що аж із шкури преться (Кон.)]. Мороз по - же дерёт - см. Драть. Мороз по -же подирает - (аж) морозом усипає; мов снігом тре; см. Подирать;
  2) (плодов, клубней и т. п.) шку[і]рка. лушпайка, лушпинка, соб. лушпайя (ср. р.), лушпиння; см. Кожица 4 и Кожура 1. Девичья -жа, фарм. - проскурняковий (люкрицевий) повидляник, проскурнякова (люкрицева) пастила.
  * * *
  1) шкі́ра; ( шкура) шку́ра

  из ко́жи [вон] лезть — перен. із шку́ри лізти (вила́зити, рва́тися, вибива́тися, пну́тися)

  2) ( кожура) шку́ра; шкі́рка, шку́рка, шкури́нка

  Русско-украинский словарь > кожа

 • 4 кожура

  1) шкурка, (зап.) шкірка; (овощей, фруктов, орехов) лушпина, лупина, лушпайка (ум. лу(ш)пинка), шолупина, шолупайка, кожуринка, соб. лушпиння, лушпайя (ср. р.), (диал.) лупесиння, (твёрдая) шкар(а)лупа (ум. шкар(а)лупка), шкаралу[ю]ща; (рачья скорлупка) шкаралу[ю]ща, (слинявшая кожа змеи, лягушки, скорлупа рака и т. п.) линовище, кожушок (-шка). [Їли кавуни та понакидали скрізь лушпиння (Казка). Нічого з тієї нашої приязни не зостанеться окрім висмоктаного лушпайя (Крим.). З молодесеньких огірків хіба хто шкаралупки зріза? (Звин.). Гадюче линовище (Кобел. п.). Взяла кожушок з себе скинула, вийшла… Знову кожушок наділа і стала такою жабою, як і була (Рудч.)]. Очищать, очистить от -ры - оббирати, обібрати, облуплювати, облупити що. [Нащо ви грушу оббираєте? (Звин.). Облупив рака (Брацлавщ.)]. -ра морская, зоол. (полип Flustra) - листяниця;
  2) см. Кожица 1 и 2.
  * * *
  шкі́рка, шку́рка, шкури́нка; шку́ра

  Русско-украинский словарь > кожура

 • 5 колечко

  1) (носимое на пальце) обручка, каблучка, обідець (-дця), (перстенёк) персник, перстеник (-ка), перстеничок (-чка). Играть в -ко - гуляти, грати(ся) в персня;
  2) кільце, колечко; (звено) ланка. -чко колбасы - кільце ковбаси. Волосы -ками - волосся кучериками, завиточками.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  1) кільце́, коле́чко
  2) ( для ношения на пальце) каблу́чка, каблу́чечка; ( обручальное) обру́чка, обру́чечка; ( перстенёк) перстене́ць, -нця́, персте́ник, диал. пе́рсник

  Русско-украинский словарь > колечко

 • 6 кольцо

  1) кільце, коло, (обод) обід (р. обода), обідець (-дця);
  2) (круг) коло (р. мн. кіл), окіл (-колу), окільце, кільце. Пускать дым -цами - пускати дим кільцями, звоями. Окружать -цом - оточувати колом (навколо);
  3) (для пальца) каблучка, обручка, (перстень) перстень (- сня) и перстінь (-стеня). Венчальные -ца - шлюбні обручки, каблучки. Размениваться -цами - мінятися каблучками, обручками;
  4) (техн.) (дверное) кільце (в дверях), (в ведре подвижное) дужка, (соед. плуг с передком) тяж (-жи), ужва, (на ободе экипажн. колеса) ірвант, (для устран. трения) шайба, (соед. косу с косовищем) наперсток (-тка), серга, (соед. дышло с ярмом) живець (-вця), (деревян.) розкрут (-та), (соед. оглоблю с санями) заверт (-та), (для привяз. лошадей) конов'язь (-зи), (железн. в скреплениях) рихва; (в механике) каблучка. Внешнее -цо - околишня каблучка. Нажимное -цо - притискова каблучка;
  5) (извив змеи) кільце, скрутінь (-теня). [Залізними скрутенями обвиває свою жертву (Єфр.)];
  6) см. Звено.
  * * *
  1) кільце́; ( круг) ко́ло

  сгиба́ться кольцо́м (гнуть спи́ну в кольцо́) пе́ред кем — запобіга́ти пе́ред ким

  2) ( для ношения на пальце) каблу́чка; ( обручальное) обру́чка; ( перстень) пе́рстень, -сня, пе́рстінь, -теня

  Русско-украинский словарь > кольцо

 • 7 корочка

  1) (ум. от Кора) кірочка, коринка, коринонька;
  2) (кожица) шкурочка, лушпайочка, лушпиночка; (скорлупка) шкар(а)лупка;
  3) (хлеба) с[ш]кориночка, шкуриночка. Срвн. Корка 1 и 2.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  1) кі́рочка; шку́рка, шку́рочка, шкаралу́пка; лушпа́єчка, лушпи́ночка
  2) скори́нка, скори́ночка, шкури́нка; шкори́нка, шкори́ночка

  Русско-украинский словарь > корочка

 • 8 мизинный

  1) (о пальце) мізинний, (реже) мізинній. -ный палец - см. Мизинец 1;
  2) -ный сын - см. Мизинец 2.
  * * *
  мізи́нний

  Русско-украинский словарь > мизинный

 • 9 оболочка

  всё что кроет, оболокает) оболона, оболонка, оболока, обгортка, загортка, обслона. [Розрізав обгортку (загортку) на пакункові]. (Кожица ягоды, яблока) облудка, шкурка, кожуринка. [Сік з винограду висмоктуй, а облудку (шкурки) викидай]. Твёрдая -чка - см. Скорлупа. -чка вши - кожушок. -чка рака - тулубець (-бця). -чка книги - обгортка, окладинка. Слиз. -чка - слю[и]зівка. Роговая -чка глаза - рогівка, роговиця. Сетчатая -чка глаза - сітківка. -чка мозга, лёгких, кишок, одевающая их кожица - пліва, плівка. Белковая -чка - білковиця.
  * * *
  оболо́нка, оболо́на

  Русско-украинский словарь > оболочка

 • 10 обрезывать

  обрезать, обрезать обкра[о]ювати, обкроїти. [Обкроїв кружальце на денце];
  2) укоротить, -зать меньшую часть чего - надрізувати, надрізати, урізувати, урізати, зрізувати, зрізати, обкра[о]ювати, обкравати, окраяти, обтинати, об(і)тяти; (шутл.) обчикрижувати, обчикрижити, обч[щ]икувати, обч[щ]икати. [Урізав вовкові хвіст. Надрізав ціпка, бо довгий. Рукава трохи обчикрижу (Глібів). Обчикала каптанок: став на кішку великий, на собаку малий]. -ать волосы, перья - обтинати, об(і)тяти. [Обтинають крильця пташечкам. Коли-б хто міг ті кучері обтяти (Л. Укр.)]. -ать мелкие ветви и листья с ветвей - обчухрувати, чухрати, обчухрати, обчимхувати, обчимхати, обчемсати; чустрити, обчустрити. [Обчухрав липку. Обчимхує гілляку. Обчустрює мітлу]. -ать побочные побеги и листья на трав. раст. - пасинкувати, обпасинкувати. [Тютюн треба пасинкувати і сонячники]. -вать концы ботвы арбузной, чтобы разрасталась в ширину - валашати. -зать руку, палец - урізати руку, палець, пальця. [Сього пальця вріж - болить і того вріж - болить];
  3) (о рел. обряде) обрізувати, обрізати. Обрезанный -
  1) урізаний, зрізаний, надрізаний; окраяний, обітятий; (шутл.) обчикрижений, обч[щ]иканий; (о деревьях) обчухраний, обчимханий, обчемсаний, обчустраний; (о руке, пальце) урізаний;
  2) обрізаний.
  * * *

  Русско-украинский словарь > обрезывать

 • 11 пальцевидный

  пальцеобразный пальце[ю]ватий, пальчастий.
  * * *
  пальцеподі́бний, пальцюва́тий

  Русско-украинский словарь > пальцевидный

 • 12 щупальца

  тж. щ`упальцы
  мацаки́, -кі́в

  щу́пальце — ед. маца́к, -а

  Русско-украинский словарь > щупальца

 • 13 Напалечный

  наход. на пальце) напалечний, напальцьовий.

  Русско-украинский словарь > Напалечный


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»