Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

калечить

 • 1 калечить

  калічити, (сильно) безвічити, (портить) нівечити кого, що. -чить душу - калічити душу. -чить жизнь - нівечити (калічити) життя. [І се життя моє, що через вас я маю, нещасним не робіть, не нівечте до краю (Самійл.)].
  * * *
  калі́чити, ні́вечити

  Русско-украинский словарь > калечить

 • 2 коверкать

  и Коверкивать
  1) гнути, ламати, нівечити, трощити, псувати що; (корчить) корчити, кривити що;
  2) (слова, язык) перекручувати, перековерс[з]увати, перевертати, вивертати, ламати, (калечить) калічити, нівечити (слова, мову). [Як він українське слово перековерзує (Куліш). Його (ім'я) ніхто не може вимовити і страшенно переверта (Грінч.). По хаті розносились ламані уривки ламаних чудних фраз (Н.-Лев.)].
  * * *
  1) (портить, ломать) псува́ти, лама́ти; ( уродовать) ні́вечити, калі́чити
  2) (перен.: извращать) перекру́чувати; ( искажать) спотво́рювати; ( калечить) калічити

  Русско-украинский словарь > коверкать

 • 3 изводить

  извести или известь
  1) (откуда) виводити, вивести кого звідки. [Виводь коня із кінниці (Пісня)];
  2) (издерживать) витрачати, витратити, потрачати, потратити марно, переводити, перевести, зводити, звести, занапащати, занапастити, збавляти, збавити, (о мн.) повитрачати, позводити, попереводити, позбавляти що. [Стільки грошей на його науку витрачено марно, бо пуття з його не вийшло ніякого (Харківщ.). Не переводь багато паперу (Харківщ.). Звели ліс батьківський і признаки немає, де ріс (Харківщ.). Стільки часу занапащаємо марно (М. Грінч.). Скільки пашні збавили на той самогон! (Звин.)];
  3) кого (морить) - в'ялити, зв'ялити, морити, зморити, сушити, зсушити кого, життя збавляти, збавити кому, (образно) виварювати воду з кого. [Сушать мене, в'ялять мене мої недостатки (Пісня). Казала, що підеш за мене, то не мори мене; нехай я пришлю людей, поберімося вже собі (Квітка). Був у Шевченка другий учитель маляр, що замість науки виварював тільки воду з хлопця тяжкою роботою (Єфр.)]. Он меня -дит - він мені жити не дає, він життя моє збавляє, він мій вік занапащає;
  4) -ть со света - зганяти, зігнати зо світу, зводити, звести, згладити зо світу, (сов.) стеряти, стратити, згубити, (многих) позводити (зо світу), потратити. [Замучать мене, із світу зженуть вороги мої (Васильч.). Надумався звести її з світу (Київщ.). Захотіла вона свого чоловіка стеряти (Липовеч.). Хіба цього гада зовсім із світу згладити? (Ор. Левиц.). А тепер уже он бачиш доходить до чого? що я стратить наміряюсь Максима святого (Шевч.)]. -ти со всем потомством до последнего колена - вигубити до накорінку (Крим.). -ть, -ти мышей, мух, блох и т. п. - вибавляти, вибавити, вигублювати, вигубити, винищувати, винищити, повибавляти, повигублювати, повинищувати (миші, мухи, блохи и мишей, мух, бліх). [Ніяк не можна вибавити тих мух (Борзенщ.)]. Изведенный - виведений; витрачений, потрачений, з[пере]ведений; зв'ялений, зсушений; вибавлені, вигублені.
  * * *
  несов.; сов. - извест`и
  1) (тратить, расходовать) перево́дити, перевести́, стра́чувати, стра́тити (стра́чу, стра́тиш); тра́тити и витрача́ти ма́рно, ви́тратити ма́рно
  2) (лишать жизни, губить) зво́дити, зве́сти и мног. позво́дити, занапаща́ти, занапасти́ти, -пащу́, -пасти́ш; (уничтожать, истреблять) ни́щити и вини́щувати, ви́нищити и мног. пони́щити и повини́щувати, вигу́блювати и вигубля́ти, ви́губити, вибавля́ти, ви́бавити

  \изводить ть, \изводить ти́ тарака́нов — зво́дити, звести́ (ни́щити и вини́щувати, ви́нищити и пони́щити, вигу́блювати и вигубля́ти, ви́губити, вибавля́ти, ви́бавити) таргані́в

  3) (мучить, терзать) му́чити, зму́чити, заму́чувати, заму́чити; ( раздражать) дратува́ти и роздрато́вувати, -то́вую, -то́вуєш, роздратува́ти
  4) (повреждать, калечить) калі́чити, покалі́чити
  5) (выводить откуда-л.) виво́дити, ви́вести, -веду, -ведеш

  Русско-украинский словарь > изводить

 • 4 изламывать

  -ся и Изламливать, -ся, изломать, -ся и Изломить, -ся ламати, -ся, поламати, -ся, зламати, -ся, ломити, -ся, зломити, -ся, поломити, -ся, (на куски) трощити, -ся, потрощити, -ся; срвн. Ломать, -ся. [Зламав косу об камінь (Харківщ.)]. Изломанный - поламаний, зламаний, поломаний, зломаний, потрощений.
  * * *
  несов.; сов. - излом`ать
  1) лама́ти, полама́ти, зла́мувати, -мую, -муєш, злама́ти и мног. позла́мувати; ( портить) псува́ти (псую́, псує́ш), зіпсува́ти и попсува́ти, ні́вечити, зні́вечити и поні́вечити; (на куски, на части) трощи́ти, потрощи́ти
  2) (калечить, увечить) калі́чити, покалі́чити; (перен.: делать неестественным; коверкать) ні́вечити, зні́вечити и поні́вечити, лама́ти, полама́ти
  3) (изнурять, измучивать - о болезни, тяжёлой дороге) му́чити, зму́чити и заму́чити, несов. лама́ти, полама́ти

  Русско-украинский словарь > изламывать

 • 5 искажать

  исказить
  1) (уродовать) спотворювати, спотворити, калічити, покалічити, скалічити, казити, сказити, показити, (обезображивать) знекрашувати, звекрасити кого, що. [Віспа спотворила їй обличчя (Київ). Хвороба покалічила йому сустави на пальцях (Київ). Не навчившися добре чужої мови, калічать її (Харківщ.)]. Злоба -зила ему лицо - злоба спотворила (перекривила, скривила, викривила, сказила) йому обличчя;
  2) (извращать слова, мысль и т. п.) перекручувати, перекрутити, калічити, перекалічити слова, думку. [Не перекручуй моїх слів, бо я не говорив такого (Харківщ.). В дописові перекручено факти (Київ). Перекладач зовсім перекрутив авторову думку (М. Грінч.)]. -жать истину - перекручувати, нівечити, калічити правду. Искажаемый - спотворюваний, калічений, перекривлюваний, скривлюваний. Искажённый - спотворений, покалічений, скалічений; знекрашений; викривлений; перекручений. [Тіні, спотворені місячним сяєвом (Л. Укр.). Дзеркало, що показує скривлену твар (Єфр.). Це якийсь перекручений варіянт дуже відомої пісні (Київ)].
  * * *
  несов.; сов. - исказ`ить
  1) ( извращать) перекру́чувати, перекрути́ти, викривля́ти, ви́кривити
  2) (обезображивать, уродовать) спотво́рювати, спотво́рити; ( калечить) калі́чити, покалі́чити и скалі́чити; ( искривлять) скривля́ти и скри́влювати, скриви́ти, криви́ти, покриви́ти, перекривля́ти и перекри́влювати, перекриви́ти, викривля́ти, ви́кривити; диал. кази́ти (кажу́, ка́зиш)

  Русско-украинский словарь > искажать

 • 6 перековеркивать

  -веркать (слова, речи) перекручувати, перекрутити, перековерс[з]увати, перековерс[з]ати, (о мног.) поперекручувати, поперековерсувати, навернякати; (лицо, человека, вещи и т. д.) нівечити, понівечити, (о мног.) пере[по]нівечити що, кого чим. [Ведмідь кого поламав, кого понівечив. Уламком бомби йому все обличчя понівечило]. -верканный - перекручений, перековерсаний; понівечений.
  * * *
  несов.; сов. - переков`еркать
  1) (портить) псува́ти, перепсува́ти и попсува́ти; несов. перекапу́стити; ( уродовать) ні́вечити, перені́вечити и поні́вечити и зані́вечити, калі́чити, покалі́чити и перекалі́чити; ( искривлять) перекривля́ти и перекри́влювати, перекриви́ти
  2) ( извращать) перекру́чувати перекрути́ти и поперекру́чувати; несов. перековерса́ти; ( искажать) спотво́рювати, спотво́рити; ( калечить) калі́чити, покалі́чити и перекалі́чити

  Русско-украинский словарь > перековеркивать

 • 7 уродовать

  ні́вечити; ( калечить) калі́чити; (обезображивать, искажать) спотво́рювати

  Русско-украинский словарь > уродовать

 • 8 Окалечиться

  скалічіти, скалічитися, покалічитися. См. Калечить, Калечиться.

  Русско-украинский словарь > Окалечиться

См. также в других словарях:

 • калечить — Искалечить, изувечить, обезображивать, уродовать, изуродовать. Ср. изувечивать …   Словарь синонимов

 • КАЛЕЧИТЬ — КАЛЕЧИТЬ, калечу, калечишь, несовер., кого что (разг.). 1. Делать калекой, наносить кому нибудь увечье. Эта неисправная машина калечит рабочих. 2. перен. Портить, уродовать кого нибудь в психическом отношении. Калечить способности. Калечить… …   Толковый словарь Ушакова

 • калечить —     КАЛЕЧИТЬ/ИСКАЛЕЧИТЬ     КАЛЕЧИТЬ/ИСКАЛЕЧИТЬ, увечить/изувечить, уродовать/изуродовать, разг. покалечить     КАЛЕЧИТЬСЯ/ИСКАЛЕЧИТЬСЯ, увечиться/изувечиться, уродоваться/изуродоваться …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • КАЛЕЧИТЬ — КАЛЕЧИТЬ, чу, чишь; несовер. 1. кого (что). Делать калекой. 2. перен., кого (что). Портить, уродовать. К. чей н. характер. К. машину. | совер. искалечить, чу, чишь; ченный и покалечить, чу, чишь; ченный (разг.). | возвр. калечиться, чусь, чишься… …   Толковый словарь Ожегова

 • Калечить — Калѣчить. Искалѣчить (иноск.) испортить, извращать. Ср. Боже мой... до какой степени мы искалѣчены цивилизаціей! А. П. Чеховъ. Дуэль. 1. См. Цивилизация …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Калечить — несов. перех. 1. Делать калекой, наносить увечье. 2. перен. разг. Приводить в негодность, изменять в худшую сторону; искажать, портить. 3. перен. Оказывать дурное воздействие; уродовать нравственно. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • калечить — улучшать …   Словарь антонимов

 • калечить — кал ечить, чу, чит …   Русский орфографический словарь

 • калечить — (II), кале/чу(сь), чишь(ся), чат(ся) …   Орфографический словарь русского языка

 • калечить — Syn: см. обезображивать …   Тезаурус русской деловой лексики

 • калечить — чу, чишь; нсв. кого что. 1. Причинять кому л. увечье, делать калекой. // Портить, уродовать что л. К. машину. К. текст подлинника. 2. Причинять непоправимый вред, уродовать нравственно. К. характер. К. ребёнка неразумным воспитанием. ◁ Калечиться …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»