Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

как вам угодно

 • 1 хотеть

  istemek,
  dilemek; canı çekmek; içinden gelmek
  * * *
  несов.; сов. - захоте́ть
  istemek; dilemek;...acağı /...ası gelmek; canı çekmek, canı / keyfi istemek içinden gelmek

  хоте́ть учи́ться — okumak / öğrenim görmek istemek

  хоте́ть хоро́шей жи́зни — iyi yaşamak istemek

  хоте́ть ми́ра — barış istemek

  хо́чешь ча́ю? - Спаси́бо, не хочу́ — çay içer misin? - Teşekkür ederim, istemiyorum

  хочу́ ча́ю — canım çay çekiyor

  хочу́ есть — karnım aç

  я захоте́л есть — karnım acıktı, acıktım

  хочу́ пить — susadım

  в э́то вре́мя ребёнок хо́чет спать — bu saatte çocuğun uykusu gelir

  поступа́й как хо́чешь — dilediğin gibi / canının istediği gibi davran

  вы хоте́ли что-то сказа́ть? — bir şey mi diyecektiniz / söyleyecektiniz?

  я э́то и хоте́л спроси́ть — ben de onu soracaktım

  он хо́чет домо́й — evine gitmek istiyor

  что вы от меня́ хоти́те? — ne istiyorsunuz benden?

  что вы э́тим хоти́те сказа́ть? — bunu demekle neyi kastediyorsunuz?

  ра́зве тут захо́чешь писа́ть? — öyle olunca yazmak gelir mi insanın içinden?

  я хоте́л бы́ло возрази́ть, но... — itiraz edecek oldum, ama...

  то́лько я хоте́л бы́ло вы́йти, как... — tam çıkacaktım ki,...

  ••

  его, е́сли хоти́те, мо́жно назва́ть геро́ем — isterseniz ona kahraman diyebiliriz

  как хоти́те — ( как вам угодно) nasıl isterseniz; ( несмотря ни на что) siz ne derseniz deyin

  ищи́ ско́лько хо́чешь, всё равно́ не найдёшь — aradığın kadar ara, bulamazsın gene

  поезжа́й куда́ хо́чешь — nereye gitmek istersen oraya git

  проси́ (у меня́), что хо́чешь — dile benden ne dilersen

  хо́чешь не хо́чешь — ister istemez, çaresiz

  Русско-турецкий словарь > хотеть

 • 2 угодно

  1) в соч., → сказ.

  как Вам уго́дно — nasıl emredersiniz

  пое́дем, е́сли Вам уго́дно — gidelim, emrederseniz

  2) частица, в соч.

  э́то кому́ уго́дно понра́вится — bunu kim olsa / herkes beğenir

  жа́луйся кому́ уго́дно,... — kime şikayet edersen et,...

  бери́ ско́лько уго́дно — istediğin kadar al

  приезжа́йте когда́ уго́дно — istediğiniz zaman gelin

  ско́лько ему́ / его́ душе́ уго́дно — canı istediği kadar

  таки́е цветы́ расту́т где уго́дно — bu çiçek(ler) her yerde biter

  спроси́ у кого́ уго́дно — rasgele bir adama sor

  Русско-турецкий словарь > угодно

 • 3 как

  nasıl
  * * *
  1) нареч. nasıl; ne

  как пройти́ на у́лицу Го́рького? — Gorki caddesine nereden gidilir?

  как (чу́вствует себя́) больно́й? — hasta nasıl?

  как пожива́ешь / дела́? — ne âlemdesin?

  как (мне) не по́мнить! — hatırlamaz olur muyum hiç!

  как тут не вспо́мнить... — gel(in) de... hatırlama(yın)

  ну как тут не вспо́мнишь пре́жнего дире́ктора! — eski müdürü gel de arama!

  ты рад? - как не ра́доваться?! — sevindin mi? - Sevinilmez mi?

  как же по́сле э́того (мне) не зли́ться? — bundan sonra nasıl kızmam?

  он поступа́ет (так), как вели́т со́весть — vicdanı ne emrediyorsa onu yapıyor

  как бы мне побыстре́е зако́нчить э́ту рабо́ту — ne yapsam da şu işi bir an önce bitirsem

  не зна́ю, как ты, а я... — seni bilmem ama ben...

  2) нареч. ne (kadar)

  как стра́нно! — ne tuhaf!

  как тру́дно бы́ло ждать! — ne zordu beklemek!

  как мне хо́чется повида́ть его́! — onu görmeyi ne kadar isterim!

  как мно́го он зна́ет! — ne çok şey biliyormuş!

  а ведь как она́ его́ люби́ла! — oysa, ne severdi onu!

  знал бы ты, как он волнова́лся! — ne heyecan içindeydi, bilsen!

  ви́дели бы вы то́лько, как она́ испуга́лась! — ne kadar korktuğunu bir görseniz!

  как я бу́ду сча́стлив, е́сли он сде́ржит своё сло́во! — sözünü tutarsa ne mutlu bana!

  3) частица nasıl

  как! Ты ещё здесь / не уе́хал?! — nasıl? Sen hâlâ gitmedin mi?!

  она́ как закричи́т! — bağırıvermesin mi?; birden bağırmasın mı?

  4) союз gibi; kadar

  бе́лый как снег — kar gibi beyaz

  бесшу́мно, как тень — gölge sessizliğiyle

  он ну́жен нам как во́здух — ona hava kadar muhtacız

  он э́того бои́тся как сме́рти — bundan, ölümden korkar gibi korkuyor

  таки́е, как ты — senin gibiler

  он не тако́й терпели́вый, как ты — senin kadar sabırlı değildir, sendeki sabır onda yok

  то́чно так же, как и (его́) оте́ц — tıpkı babası gibi

  как бы извиня́ясь — af diler gibi

  ко́мната как ко́мната — alelade / bildiğimiz bir oda

  де́лай / поступа́й, как я — yaptığım gibi yap / davran, ben nasıl yaptımsa sen de öyle yap / davran

  в строи́тельных дела́х он разбира́лся, как хоро́ший инжене́р — yapı işlerinden iyi bir mühendis kadar anlardı

  5) союз (в качестве кого-чего-л.) olarak, diye

  мне его́ предста́вили как худо́жника — bana onu ressam diye tanıttılar

  как ста́ло изве́стно — öğrenildiğine göre; öğrenildiği gibi

  мост, постро́енный, как предполага́ют, в пя́том ве́ке,... — beşinci yüzyılda kurulduğu sanılan köprü

  7) союз ( когда)...dığı zaman / sırada,...dıkta; iken;...ır...maz,...dı mı ( как только);...dıktan sonra (после того, как); (her)...dıkça ( всякий раз как);...alı ( с тех пор как);...madan (önce) ( перед тем как); oysa ( между тем как)

  задо́лго до того́, как стемне́ло — karanlık basmadan çok önce

  с того́ дня, как он прие́хал — geldiği günden beri

  не прошло́ и неде́ли, как... — aradan bir hafta geçmemişti ki...

  как поду́маю об э́той ава́рии,... — ben o kazayı düşündükçe...

  вот уж бо́льше го́да, как... — bir yıldan fazla bir süredir...

  вот уж мно́го лет, как... — yıllar var ki...

  8) союз ( кроме) başka

  э́то не что ино́е, как... — bu...dan başka bir şey değildi

  ина́че, как изме́ной, э́то не назовёшь — buna ihanetten başka isim verilemez

  кому́ же им помо́чь, как не тебе́? — onlara sen yardım etmesen kim etsin?

  ну кому́ ж пла́кать, как не мне! — ben ağlamayayım da kim ağlasın?

  я ви́дел как он сел в авто́бус — otobüse bindiğini gördüm

  ••

  как бу́дто —...mış gibi;...mış ( кажется)

  как оди́н (челове́к) — tek adammışçasına

  как раз наоборо́т — tam tersine

  э́ти сапоги́ мне как раз — bu çizme ayağıma tam / tastamam geliyor

  не зна́ю, как вы, а я... — sizi bilmem ama ben...

  что, никаки́х весте́й нет? - Как не быть, есть! — haber yok muymuş? - Var ya, olmaz olur mu?

  как он ни сопротивля́лся — her ne kadar direndiyse de

  как бы он ни сопротивля́лся — ne kadar direnirse dirensin

  как мо́жно быстре́е — bir an önce, mümkün olduğu kadar çabuk

  э́тот, как его́... — şey, neydi adı...

  Русско-турецкий словарь > как

 • 4 как-либо

  Русско-турецкий словарь > как-либо

 • 5 как-нибудь

  bir şekilde
  * * *
  1) ( так или иначе) nasıl olsa; ne yapıp yapıp; bir yolunu bulup
  2) разг. ( кое-как) gelişigüzel; yarımyamalak; baştan savma

  он всё де́лает ка́к-нибудь — her işi baştan savma yapar

  ка́к-нибудь вечерко́м — bir akşam

  Русско-турецкий словарь > как-нибудь

 • 6 вам

  дат., п. от вы

  Русско-турецкий словарь > вам

 • 7 как-никак

  ( всё-таки) ne de olsa

  Русско-турецкий словарь > как-никак

 • 8 как-то

  nasılsa
  * * *

  он ка́к-то суме́л узна́ть об э́том — nasılsa bunu öğrenebilmiş

  он вёл себя́ ка́к-то стра́нно — davranışları bir tuhaftı

  я э́того ка́к-то не понима́ю — bunu pek anlamıyorum

  2) ( одежды) bir gün, bir tarihte

  ка́к-то зимо́й — bir kış günü

  ка́к-то под ве́чер — bir akşam üstü

  ка́к-то в по́лдень — bir öğle vakti

  ка́к-то раз — bir seferinde

  Русско-турецкий словарь > как-то

 • 9 кое-как

  bir şekilde
  * * *
  1) ( небрежно) gelişigüzel; yarımyamalak; şöyle bir; baştan savma
  2) (с трудом, еле-еле) güçbela; zarzor; düşe kalka

  Русско-турецкий словарь > кое-как

 • 10 вот как хорошо

  ne güzel!

  Русско-турецкий словарь > вот как хорошо

 • 11 знать как свои пять пальцев

  avucunun içi gibi bilmek

  Русско-турецкий словарь > знать как свои пять пальцев

 • 12 как живой

  canlı gibi

  Русско-турецкий словарь > как живой

 • 13 лить как из ведра

  bardaktan boşanırcasına yağmak

  Русско-турецкий словарь > лить как из ведра

 • 14 так как

  çünkü,
  -dığı için

  Русско-турецкий словарь > так как

 • 15 тогда как

  -dığı halde,
  -masına rağmen

  Русско-турецкий словарь > тогда как

 • 16 Как?

  Nasil? [н'асыл]

  Русско-турецкий разговорник > Как?

 • 17 Как мне позвонить в Россию?

  Russia'yi nasil ararim? [руссияй'ы н'асыл арар'ым]

  Русско-турецкий разговорник > Как мне позвонить в Россию?

 • 18 Как дела?

  Nasilsiniz? [н'асылсын'ыз]
  Nasil gidiyor? [на'сыл гиди'йор]

  Русско-турецкий разговорник > Как дела?

 • 19 Как вас зовут?

  Adiniz ne? [адын'ыз не]

  Русско-турецкий разговорник > Как вас зовут?

 • 20 Спасибо тебе (вам)

  Sağol (Sağolun) [са'ол (сао'лун)]

  Русско-турецкий разговорник > Спасибо тебе (вам)

См. также в других словарях:

 • как вам угодно — ваша воля, смотри, смотрите, ваша власть, ваше дело Словарь русских синонимов. как вам угодно нареч, кол во синонимов: 5 • ваша власть (4) • …   Словарь синонимов

 • Двенадцатая ночь, или Как вам угодно — Двенадцатая ночь или Что Вам угодно? Twelfth Night, or What You Will Жанр: Комедия Автор: Шекспир, Уильям Язык оригинала: Английский Год написания: 1600 1601 (?) Публикация: 1623 …   Википедия

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • КАК — нареч. вопрос о качествах и обстоятельствах чего либо; | выраженье подобия, сравненья, удивленья, сомненья; | когда. Как это сталось? Как нам быть? А как вам угодно. Как (сколь) далеко отсюда до Москвы? Как бы не было худа. Он глуп, как пень. Бел …   Толковый словарь Даля

 • угодно — 1. в знач. сказуемого, кому чему. Нужно, желательно. «Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету.» Пушкин. “«А что возьмешь”, спросила, обратясь, старуха. “Всё, что будет вам угодно”, сказала та… …   Толковый словарь Ушакова

 • как хочешь — Как хо/чешь (хоти/те) 1) Как тебе (вам) угодно. 2) При возражении: а всё таки, тем не менее, несмотря ни на что …   Словарь многих выражений

 • угодно — I. (кому). в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам у. Есть всё, что у. Кому у. высказаться? Что вам у.? Не у. ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады, неудовольствия). II. частица. (после… …   Энциклопедический словарь

 • угодно — 1. кому в функц. сказ. Нужно, желательно. Поступайте, как вам уго/дно. Есть всё, что уго/дно. Кому уго/дно высказаться? Что вам уго/дно? Не уго/дно ли? (употр. при вежливом вопросе в зн.: не хотите ли, а также при выражении досады …   Словарь многих выражений

 • как Бог(Господь) на сердце(на душу) положит — (иноск.) по своим соображениям, по своему усмотрению (намек на царские суды в Москве, в Приказе Большого Дворца, где решал сам государь своим судом, который почитался Божьим, ибо он судил, как Бог ему на сердце положит Ср. Снегирев. Русские в… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Как бросить курить — Эксперты ВОЗ считают нецелесообразным лечить не желающих отказаться от курения, а также убеждать в необходимости такого отказа высокомотивированных упертых курильщиков. Если вы приняли решение избавиться от этой дурацкой привычки просто прочитай… …   Педагогическая энциклопедия «Воспитание здорового образа жизни учащихся»

 • угодно —   Не угодно ли с инф., кому или без доп.    1) формула вежливого предложения.     Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще. ончаров.     Грызунов возгласил: господа! не угодно ли закусить? Салтыков Щедрин.    2) употребляется как… …   Фразеологический словарь русского языка

Книги

Другие книги по запросу «как вам угодно» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»