Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

искажать

 • 1 искажать

  матем., техн., физ., несов. искажа́ть, сов. искази́ть
  спотво́рювати, спотво́рити, перекру́чувати, перекрути́ти, викривля́ти, ви́кривити

  Русско-украинский политехнический словарь > искажать

 • 2 искажать

  матем., техн., физ., несов. искажа́ть, сов. искази́ть
  спотво́рювати, спотво́рити, перекру́чувати, перекрути́ти, викривля́ти, ви́кривити

  Русско-украинский политехнический словарь > искажать

 • 3 искажать

  исказить
  1) (уродовать) спотворювати, спотворити, калічити, покалічити, скалічити, казити, сказити, показити, (обезображивать) знекрашувати, звекрасити кого, що. [Віспа спотворила їй обличчя (Київ). Хвороба покалічила йому сустави на пальцях (Київ). Не навчившися добре чужої мови, калічать її (Харківщ.)]. Злоба -зила ему лицо - злоба спотворила (перекривила, скривила, викривила, сказила) йому обличчя;
  2) (извращать слова, мысль и т. п.) перекручувати, перекрутити, калічити, перекалічити слова, думку. [Не перекручуй моїх слів, бо я не говорив такого (Харківщ.). В дописові перекручено факти (Київ). Перекладач зовсім перекрутив авторову думку (М. Грінч.)]. -жать истину - перекручувати, нівечити, калічити правду. Искажаемый - спотворюваний, калічений, перекривлюваний, скривлюваний. Искажённый - спотворений, покалічений, скалічений; знекрашений; викривлений; перекручений. [Тіні, спотворені місячним сяєвом (Л. Укр.). Дзеркало, що показує скривлену твар (Єфр.). Це якийсь перекручений варіянт дуже відомої пісні (Київ)].
  * * *
  несов.; сов. - исказ`ить
  1) ( извращать) перекру́чувати, перекрути́ти, викривля́ти, ви́кривити
  2) (обезображивать, уродовать) спотво́рювати, спотво́рити; ( калечить) калі́чити, покалі́чити и скалі́чити; ( искривлять) скривля́ти и скри́влювати, скриви́ти, криви́ти, покриви́ти, перекривля́ти и перекри́влювати, перекриви́ти, викривля́ти, ви́кривити; диал. кази́ти (кажу́, ка́зиш)

  Русско-украинский словарь > искажать

 • 4 искажать

  (извращать) перекру/чувати, викривля/ти

  Русско-украинский металлургический словарь > искажать

 • 5 исказить

  см. Искажать.
  * * *

  Русско-украинский словарь > исказить

 • 6 переворачивать

  переворотить, перевернуть
  1) (опрокидывать) перевертати, перевернути, перекидати, перекинути, (о мног.) поперевертати, поперекидати що. [Перевернув відро з водою. Перекинув миску];
  2) перевертати, перевернути, перегортати, перегортувати, перегорнути, (о мног.) поперевертати, поперегортати. [Сіно перевертають, щоб швидче сохло. Перегортали пригорілу солому (Грінч.)]. -ть сено - перегортати, перевертати сіно. -ть страницы - перегортати, гортати сторінки;
  3) -ть на изнанку - лицювати, перелицьовувати, перелицювати, вивертати, вивернути, (о мног.) поперелицьовувати, повивертати;
  4) -ть (искажать) - перевертати, перекручувати, перекрутити, (о мног.) поперекручувати. [Сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова (Котл.)]. См. Искажать. Перевороченный -
  1) перевернутий, перекинутий, (о мног.) поперевертаний, поперекиданий, поперекидуваний;
  2) перевернутий, перегорнутий, (о мног.) поперевертаний, поперегорт(ув)аний;
  3) -тый на изнанку - перелицьований, вивернутий, (о мног.) поперелицьовуваний, повивертаний;
  4) перекручений, поперекручуваний.
  * * *

  Русско-украинский словарь > переворачивать

 • 7 исказить

  сов. от искажать

  Русско-украинский политехнический словарь > исказить

 • 8 исказить

  сов. от искажать

  Русско-украинский политехнический словарь > исказить

 • 9 извращать

  извратить (слова, факты, смысл, содержание чего-либо) перекручувати, перекрутити, переинакшувати, переинакшити, перевертати, перевернути перебріхувати, перебрехати; калічити, покалічити, (о мн.) поперекручувати, попереинакшувати, поперевертати. [Поперекручував історію так, як її й досі перекручують (Куліш). Не перекручуйте правди. Мої слова переинакшено - я не так говорив (М. Грінч.). Хіба-ж тобі так було говорено? ти все по-своєму перевернув (М. Грінч.). Ніколи не перекаже так, як чула, а все перебреше (Харківщ.). Не виправив він мову в перекладі, а покалічив (М. Грінч.)]. -ть (характер, талант, вкус) - калічити, скалічити, покалічити, псувати, зі[о]псувати, (диал.) знатурювати, знатурити. [Нащо ви псуєте (калічите) вдачу дитині? Так знатурив собі смак, що тепер тільки й може їсти щось гостре (М. Грінч.)]. Извращённый - (о словах, фактах, смысле, содержании ч.-л.) перекручений, покручений, перебріханий, (по)калічений; (о характере, таланте, вкусе) покалічений, зіпсований, викривлений, збочений, знатурений. [Викривлений талант (Єфр.). Збочена вдача (Н.-Лев.). Покалічений розум (М. Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - изврат`ить
  1) ( ложно толковать) перекру́чувати, перекрути́ти и мног. поперекру́чувати, переверта́ти, переверну́ти и мног. попереверта́ти; викривля́ти, ви́кривити; ( искажать) спотво́рювати, спотво́рити; ( нарушать) пору́шувати, пору́шити
  2) ( портить) псува́ти (псую́, псує́ш), зіпсува́ти и мног. попсува́ти; (наклонности, вкусы) розбе́щувати, розбе́стити, -бе́щу, -бе́стиш

  Русско-украинский словарь > извращать

 • 10 коверкать

  и Коверкивать
  1) гнути, ламати, нівечити, трощити, псувати що; (корчить) корчити, кривити що;
  2) (слова, язык) перекручувати, перековерс[з]увати, перевертати, вивертати, ламати, (калечить) калічити, нівечити (слова, мову). [Як він українське слово перековерзує (Куліш). Його (ім'я) ніхто не може вимовити і страшенно переверта (Грінч.). По хаті розносились ламані уривки ламаних чудних фраз (Н.-Лев.)].
  * * *
  1) (портить, ломать) псува́ти, лама́ти; ( уродовать) ні́вечити, калі́чити
  2) (перен.: извращать) перекру́чувати; ( искажать) спотво́рювати; ( калечить) калічити

  Русско-украинский словарь > коверкать

 • 11 перевирать

  переврать перебріхувати, перебрехати, поперебріхувати, перекручувати, перекрутити, поперекручувати що. [Ніколи не скаже як слід, усе поперебріхує, поперекручує (Грінч.)]. Перевранный - перебреханий, перекручений.
  * * *
  несов.; сов. - перевр`ать
  перебрі́хувати, перебреха́ти и поперебрі́хувати; ( искажать) перекру́чувати, перекрути́ти и поперекру́чувати, викривля́ти, ви́кривити

  Русско-украинский словарь > перевирать

 • 12 перековеркивать

  -веркать (слова, речи) перекручувати, перекрутити, перековерс[з]увати, перековерс[з]ати, (о мног.) поперекручувати, поперековерсувати, навернякати; (лицо, человека, вещи и т. д.) нівечити, понівечити, (о мног.) пере[по]нівечити що, кого чим. [Ведмідь кого поламав, кого понівечив. Уламком бомби йому все обличчя понівечило]. -верканный - перекручений, перековерсаний; понівечений.
  * * *
  несов.; сов. - переков`еркать
  1) (портить) псува́ти, перепсува́ти и попсува́ти; несов. перекапу́стити; ( уродовать) ні́вечити, перені́вечити и поні́вечити и зані́вечити, калі́чити, покалі́чити и перекалі́чити; ( искривлять) перекривля́ти и перекри́влювати, перекриви́ти
  2) ( извращать) перекру́чувати перекрути́ти и поперекру́чувати; несов. перековерса́ти; ( искажать) спотво́рювати, спотво́рити; ( калечить) калі́чити, покалі́чити и перекалі́чити

  Русско-украинский словарь > перековеркивать

 • 13 уродовать

  ні́вечити; ( калечить) калі́чити; (обезображивать, искажать) спотво́рювати

  Русско-украинский словарь > уродовать

 • 14 Исковеркивать

  исковеркать нівечити, знівечити, калічити, скалічити, (мысль, слова) перекручувати, перекрутити, (о мног.) понівечити, покалічити, поперекручувати, покрутити; срвн. Искажать. [І знівечили ви заповідь Божу ради звичаю вашого (Єванг.). Дороге, гарне поламала, понівечила й зіпсувала його рівновагу (Черкас.). Він перекручував історію так, як її й досі перекручують (Куліш)]. -кать мысль (чью), цитату - перекрутити (чию) думку, цитату (цитоване). -кивать язык - калічити мову. Исковерканный - знівечений, скалічений, перекручений, покручений. -ная жизнь - знівечене життя. -ный французский язык - калічена французька мова. -ться - нівечитися, знівечитися, калічитися, скалічитися и т. д.

  Русско-украинский словарь > Исковеркивать

 • 15 Неискажённый

  неспотворений, непокалічений; срв. Искажённый (под Искажать).

  Русско-украинский словарь > Неискажённый

См. также в других словарях:

 • искажать — Извращать, вывертывать, превратно толковать; портить, уродовать, коверкать, обезображивать. // Не вывертывай, не искажай моих речей. .. Ср. портить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские… …   Словарь синонимов

 • ИСКАЖАТЬ — ИСКАЖАТЬ, исказить что, портить, повреждать, калечить, уродовать; извращать переиначивая, портить, изображать в превратном виде. Строитель поумничал, и исказил всю постройку. Не искажай речей моих. ся, страд. и ·возвр. по смыслу речи. Искаженье… …   Толковый словарь Даля

 • ИСКАЖАТЬ — ИСКАЖАТЬ, искажаю, искажаешь (книжн.). несовер. к исказить. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • искажать — ИСКАЗИТЬ, ажу, азишь; ажённый ( ён, ена); сов., что. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • искажать — разрушать портить — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы разрушатьпортить EN corrupt …   Справочник технического переводчика

 • искажать — ▲ ухудшить, ся ↑ отображение искажать портить отображение. исказиться …   Идеографический словарь русского языка

 • искажать масштаб — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN mis scale …   Справочник технического переводчика

 • Искажать — несов. перех. 1. Портить, обезображивать неудачными изменениями. отт. Изменять до неузнаваемости судорожными подергиваниями (лицо, наружность). 2. перен. Представлять в ложном виде, ложно толковать, извращать. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • искажать — выпрямлять исправлять …   Словарь антонимов

 • искажать — искаж ать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • искажать — (I), искажа/ю(сь), жа/ешь(ся), жа/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»