Перевод: с русского на испанский

иници

 • 1 инициатива

  иници||ати́ва
  iniciat(iv)o;
  по \инициативаати́ве iniciatite, laŭiniciate;
  \инициативаа́тор iniciatanto, iniciatinto, iniciatoro.
  * * *
  ж.

  прояви́ть инициати́ву — manifestar (mostrar) iniciativa

  по со́бственной инициати́ве — por iniciativa propia

  по инициати́ве кого́-либо — a instancias de alguien

  брать инициати́ву в свои́ ру́ки — tomar la iniciativa

  вы́ступить с инициати́вой — lanzar una iniciativa

  ••

  законода́тельная инициати́ва — poder legislativo

  * * *
  ж.

  прояви́ть инициати́ву — manifestar (mostrar) iniciativa

  по со́бственной инициати́ве — por iniciativa propia

  по инициати́ве кого́-либо — a instancias de alguien

  брать инициати́ву в свои́ ру́ки — tomar la iniciativa

  вы́ступить с инициати́вой — lanzar una iniciativa

  ••

  законода́тельная инициати́ва — poder legislativo

  * * *
  n
  gener. iniciativa

  Diccionario universal ruso-español > инициатива

См. также в других словарях:

 • иниција — (лат. initium) 1. вовед, пристап, почеток 2. начело, принцип 3. почеток, основа на спознанието …   Macedonian dictionary

 • иницијален — (лат. initialis) 1. почетен, појдовен 2. зачетен, основен …   Macedonian dictionary

 • иницијали — (лат. initialia) мн. 1. почетните букви на името и презимето 2. во старинските ракописи и во типографската работа: почетни букви со голем размер, често орнаментирани и обоени …   Macedonian dictionary

 • иницијализација — (анг. initialization) комп. операција на форматирање на диск или дискета и подготовка за запишување, чување и понатамошна употреба на податоци …   Macedonian dictionary

 • иницијатива — (лат. initiative) 1. прв поттик, побуда, предлог за започнување на некоја работа, за некоја акција 2. способност за самостојно дејствување 3. раководна улога во некоја работа, во некоја акција …   Macedonian dictionary

 • иницијативен — (лат. initium почеток) што дава инициатива за нешто, претприемчив …   Macedonian dictionary

 • иницијатор — (лат. initiator) тој што иницирал нешто, зачетник двигател …   Macedonian dictionary

 • иницијација — (лат. initiatio) 1. воведување, посветување, упатување во нешто (во некоја тајна) 2. кај примитивните народи: а) свеченост со која младите (машки и женски) се прогласуваат за полноправии членови на племенската заедница (обично на 13 годишна… …   Macedonian dictionary

 • инициатива — иници/ат/ив/а …   Морфемно-орфографический словарь

 • инициативный — иници/ат/ив/н/ый …   Морфемно-орфографический словарь

 • инициирующий — иници/ир/у/ющ/ий …   Морфемно-орфографический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»