Перевод: с русского на все языки

имитирующей+швейцарские+шале

 • 81 бурность

  бурхливість, буйність (р. -ности).
  * * *
  1) бу́ряність, -ності, буре́мність, бурхли́вість, -вості
  2) бурхли́вість, буре́мність, бу́ряність; розбу́рханість
  3) бурхли́вість; па́лкість, -кості; шале́ність, шале́нство, несамови́тість, -тості
  4) бурхли́вість

  Русско-украинский словарь > бурность

 • 82 бурный

  1) бурхливий, буйний. [Бурхливе море. Бурхливі хвилі. Бурхлива розмова. Буйне море. Буйна молодість. Буйний вітер];
  2) хуртовинний, нагальний, навальний, рвачкий. [Хуртовинна година. Наг[в]альний вітер. Рвачкий вітер].
  * * *
  1) ( с бурями) бу́ряний, буре́мний, бу́рний, бурхли́вий
  2) ( бушующий) бурхли́вий, буре́мний, бу́рний, бу́ряний; ( бурлящий) розбу́рханий; диал. нага́льний
  3) (перен.: проявляющийся с необычайной силой) бурхли́вий, бу́рний; ( пылкий) палки́й; ( неистовый) шале́ний, несамови́тий
  4) (стремительный) бурхли́вий, бу́рний

  Русско-украинский словарь > бурный

 • 83 взбалмошно

  нареч.
  химе́рно; навіже́но, шале́но

  Русско-украинский словарь > взбалмошно

 • 84 взбалмошность

  шаленість, нерозважливість, нерозсудливість.
  * * *
  химе́рність, -ності; навіже́ність, навіже́нство, шале́ність, шале́нство

  Русско-украинский словарь > взбалмошность

 • 85 взбалмошный

  -но шалений, -но, нерозважливий, -во, нерозсудливий, -во.
  * * *
  химе́рний; ( сумасбродный) навіже́ний, шале́ний, макоцві́тний

  Русско-украинский словарь > взбалмошный

 • 86 злоба

  злоба, злостивість (-вости), лють (-ти), лютість; (злость) злість, зазлість (-лости), (вульг.) («зуб») храп (-пу). [Одібрать її не зможе ніяка злоба несита (Самійл.). Чернеча злоба до гроба (Номис). Ридає в безсилій лютості (Л. Укр.). Знову піднялась у його на людей злість (Грінч.)]. Выместить свою -бу на ком - окошити свою злобу (злість) на кому. Дышать -бой на кого - дихати пеклом на кого. Иметь (питать) -бу против кого - мати злість, завзяття, серце (лють, храп) на кого. Возыметь -бу на кого - завзяти злість на кого. Бессильная -ба - безсила лютість, лють. -ба дня - пекуче питання, нагальна справа, (церк.- слав.) злоба дня. Он это сделал по -бе на меня - він це вчинив, маючи злість на мене, із злости на мене. Довлеет дневи -ба его - доволі в кожного дня лиха свого (Єв.).
  * * *
  злість, род. п. зло́сті, зло́ба и злоба́; ( злобность) злости́вість, -вості

  бе́шеная \злоба ба — шале́на лють (злість)

  Русско-украинский словарь > злоба

 • 87 исступлённо

  несамовито, навіжено, нетямлячись, нестямно, безтямно. [Він скрикнув несамовито (Грінч.). Він несамовито зареготавсь, трусячись усім тілом: мабуть, це була гістерика (Крим.). Крикнув він нестямно (Коцюб.)].
  * * *
  нареч.
  1) несамови́то, шале́но; знетя́млено; нестя́мно, безтя́мно
  2) несамови́то, шале́но

  Русско-украинский словарь > исступлённо

 • 88 исступлённость

  несамовитість, нестям (-му); см. Исступление.
  * * *
  1) несамови́тість, -тості, шале́ність, -ності; нестя́мність
  2) несамови́тість, шале́ність

  Русско-украинский словарь > исступлённость

 • 89 исступлённый

  несамовитий, нестямний, безтямний, навіжений, навісний, (бешеный) скажений. [Як несамовитий, він з усієї сили вдарив Грицька (Грінч.). Аж тремтів немов несамовитий (Франко). Безтямні викрики (Франко). Крик скажений (Франко)].
  * * *
  1) ( находящийся в исступлении) несамови́тий, шале́ний; ( крайнє возбуждённый) знетя́млений; ( выражающий исступление) нестя́мний, безтя́мний
  2) (необузданный, неистовый) несамови́тий, шале́ний

  Русско-украинский словарь > исступлённый

 • 90 напропалую

  нрч. напропале, навмі[и]р, (отчаянно) о(д)чайдушно, запекло, шалено, несамовито, (очертя голову) на о[ві]дчай. [Капусту напропале їдять (Звин.). Що тільки бачив, грабив напропале (Рудан.). Миску чи макітру кидає напропале, щоб розбилося (Звин.). Навмір б'є худобу (Липовеч.). Солодкий очерет хлопці навмир їдять (Чигиринщ.)]. Он играет в карты -лую - він грає в карти напропале (на о[ві]дчай). Он пустился -лую - він пустився берега; він кинувсь на о[ві]дчай. [На одчай кинувсь тікати (Київщ.)]. Идти на приступ -лую - іти на приступ навмір (запекло, на о[ві]дчай).
  * * *
  нареч.
  напропа́ле; ( очертя голову) на відча́й и на ві́дчай [душі́]; ( отчаянно) відчайду́шно; ( неистово) шале́но

  идти́ \напропалую лую — іти́ на пропа́ще

  Русско-украинский словарь > напропалую

 • 91 неистово

  нрч. несамовито, нестямно, безтямно, навіжено, нетямлячись, шалено, скажено, люто; срв. Неистовый. [«Що це ви вигадали?» - загримав несамовито прокурор (М. Левиц.). Почали несамовито верещати (Корол.). Серце тріпається в грудях несамовито (Франко). «Ти цілував її?» - «Так, цілував!» - крикнув він жінці нестямно (Коцюб.). Бився шалено (струмок) (Дніпр. Ч.). Влетіла в середину кімнати і люто ринулась до столів (Яворн.)].
  * * *
  нареч.
  шале́но; несамови́то, нестя́мно; лю́то; скаже́но, оскажені́ло; па́лко, полум'я́но

  Русско-украинский словарь > неистово

 • 92 неистовство

  несамовитість, нестямність, нестяма (-ми, ж. р.) и нестям (-му, м. р.), навіженість, шаленість, шаленство, шал (-лу), скаженість, лютість (-ости), лютування (- ння); срв. Неистовый. [Щезла свідомість; повна нестяма; шаленість (Коцюб.). Якесь шаленство всіх охопило (Коцюб.). Лютість одняла у нього тяму (Коцюб.)]. В -стве - несамовито, нестямно и т. п.; см. ещё Неистово. [Ха-ха-ха! - несамовито зареготавсь він (Крим.)]. Приходить, притти в -ство - сатаніти, по[роз]сатаніти, шаленіти, розшаленіти, скаженіти, оскаженіти, казитися, сказитися, розпасіюватися; срв. Неистовствовать.
  * * *
  тж. не`истовость
  шале́нство, шале́ність, -ності, шал, -у; несамови́тість, -тості, нестя́мність; лю́тість; сказ, -у, оскажені́ння, скаже́ність; скажени́на, скажені́вка; па́лкість, -кості

  приходи́ть, прийти́ — (впадать, впасть)

  в \неистовство тво — шалені́ти, розшалені́ти; скажені́ти, оскажені́ти

  Русско-украинский словарь > неистовство

 • 93 неистовый

  несамовитий, нестямний, безтямний, навіжений, навісний, шалений, (бешеный) скажений, оскаженілий, (яростный, дикий) лютий. [Лемент несамовитий, лютий (Л. Укр.). З гущавини доносилося нестямне щебетання соловейків (Мирний). Нестямний вереск розлюченої юрби (Франко). Безтямні викрики тих, що били (Франко). Він якийсь навіжений, репетує і слухати нічого не хоче (Брацл.). Ох, б'ється воно невгамовно, те серце моє навісне (Л. Укр.). Гнів шалений (Коцюб.). Зареве шалений тромбон (А. Любч.). Уляглись вітри скажені (Франко). Скажений душу роздирає крик (Вороний). Хуртовина оскаженілих звуків (А. Любч.)]. -вый Роланд - несамовитий (шалений) Роланд.
  * * *
  шале́ний; ( исступлённый) несамови́тий, нестя́мний; ( яростный) лю́тий; ( бешеный) скаже́ний, оскажені́лий; (пылкий, пламенный) палки́й, полум'я́ний

  Русско-украинский словарь > неистовый

 • 94 обалделый

  здурілий, сторопілий, запаморочений, очманілий.
  * * *
  очмані́лий, чмеле́ний; одурі́лий, здурі́лий; отете́рілий; шале́ний

  Русско-украинский словарь > обалделый

 • 95 оголтело

  нареч.
  оскажені́ло, шале́но; знавісні́ло

  Русско-украинский словарь > оголтело

 • 96 оголтелость

  оскажені́ння, шале́ність, -ності, шале́нство

  Русско-украинский словарь > оголтелость

 • 97 оголтелый

  бісний, розбещений, розгуканий, налазливий.
  * * *
  оскажені́лий, шале́ний; знавісні́лий

  Русско-украинский словарь > оголтелый

 • 98 отчаянно

  нареч.
  1) ( в полном отчаянии) розпа́чливо; ( исступлённо) несамови́то, нестя́мно
  2) ( крайне смело) відчайду́шно; ( неистово) шале́но, нестя́мно, несамови́то; ( яро) завзя́то, заповзя́то, запе́кло, з запе́клістю
  3) ( плохо) жахли́во
  4) ( очень) страше́нно

  Русско-украинский словарь > отчаянно

 • 99 отчаянность

  1) розпачливість, безнадійність;
  2) шаленість, очайдушність (-ости).
  * * *
  1) ( безвыходность) безви́хідність, -ності, безпора́дність
  2) ( безрассудное удальство) відчайду́шність, ( неистовство) шале́ність, шале́нство

  Русско-украинский словарь > отчаянность

 • 100 отчаянный

  1) (полный отчаяния) розпачливий, розпучливий. -ный крик, плач - розпа[у ]чливий, несамовитий, шалений, навісний (крик, плач). [Чи тільки в казці лебідь умирає не з криком навісним, а з любим співом? (Л. Укр.)]. -но - розпа[у]чливо; шалено, несамовито;
  2) (о человеке: кому всё нипочём) о(д)чайдушний, запеклий, навісноголовий, шалений, неприторенний, забісований. -ная голова, башка - шибай-голова, очайдуха (общ. р.), одчаюга (общ. р.);
  3) (крайний и опасный) о(д)чайдушний. -ный поступок, -ная храбрость - очайдушний учинок, очайдушна хоробрість. Употребить последнее -ное средство (прибегнуть к…) - вжити останнього очайдушного засобу, способу, на одчай душі (на одчай божий) пуститися (піти). -ное (безнадёжное) дело, положение - безнадійна справа, безнадійне становище. Очутиться в -ном положении - опинитися в безнадійному становищі. Отчаянно - о(д)чайдушно, запекло, шалено, несамовито, безнадійно. Сражаться -но - битися шалено (очайдушно, несамовито). Защищаться -но - боронитися шалено (очайдушно). Она больна -но - вона хора безнадійно.
  * * *
  1) ( полный отчаяния) розпа́чливий, відчайду́шний, ( исступленный) несамови́тий, нестя́мний, шале́ний
  2) ( чрезвычайно тяжелый) [надзвича́йно] важки́й, найва́жчий; ( безвыходный) безви́хідний, безпора́дний
  3) ( крайне смелый) відчайду́шний, (неистовый, бешеный) шале́ний, нестя́мний, несамови́тий, (ярый, бесстрашный) запе́клий, завзя́тий, заповзя́тий, завзяту́щий; ( опасный) небезпе́чний; ( рискованный) риско́ваний, ризико́ваний, ( безнадежный) безнаді́йний
  4) ( плохой) жахли́вий; ( ужасный) страше́нний

  Русско-украинский словарь > отчаянный


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»