Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

зуба

 • 1 зуб

  diş
  * * *
  м, врз
  ••

  точи́ть зу́бы на кого-л.birine diş bilemek

  э́та рабо́та тебе́ не по зуба́м — bu iş senin dişine göre değil

  э́то не вся́кому по зуба́м — bu iş değme adamın kârı değildir

  у меня́ зуб на́ зуб не попада́ет — dişlerim birbirine vuruyor / çarpıyor

  он зу́бы на э́том (де́ле) съел — bu işte saçını sakalını ağarttı

  он в э́том ни в зуб (толкну́ть / ного́й) — прост. bundan hiç çakmaz

  пробормота́ть сквозь зу́бы — dişlerinin arasından söylenmek

  Русско-турецкий словарь > зуб

 • 2 впиваться

  saplanmak,
  batmak
  * * *
  1) (о пчеле и т. п.) ciz diye sokmak

  впива́ться зуба́ми — dişlerini geçirmek

  2) ( вонзаться) saplanmak; batmak (о колючке и т. п.)

  Русско-турецкий словарь > впиваться

 • 3 заскрежетать

  gıcırdamak
  * * *
  сов.

  заскрежета́ть зуба́ми — dişlerini gıcırdatmak

  Русско-турецкий словарь > заскрежетать

 • 4 ковырять

  karıştırmak; kurcalamak

  ковыря́ть в зуба́х — dişlerini karıştırmak

  Русско-турецкий словарь > ковырять

 • 5 коронка

  ж
  1) ( зуба) анат. diş tacı
  2) ( на зуб) kron

  поста́вить (себе́) коро́нку — kron taktırmak

  Русско-турецкий словарь > коронка

 • 6 лунка

  delik; yuva
  * * *
  ж
  1) çukurcuk; delik (-ği) ( отверстие)
  2) анат. ( зуба) yuva, diş yuvası

  Русско-турецкий словарь > лунка

 • 7 лязгать

  şangırdamak
  * * *
  несов.; сов. - ля́згнуть; однокр.
  şangırdamak; şangırdatmak (чем-л.)

  ля́згать зуба́ми — dişleri birbirine vurmak

  Русско-турецкий словарь > лязгать

 • 8 навязать

  I сов., см. навязывать II несов.; сов. - навя́знуть, в соч.

  э́то у всех навя́зло в зуба́х — bundan herkes bıktı usandı

  Русско-турецкий словарь > навязать

 • 9 сверкать

  несов.; сов. - сверкну́ть, однокр., врз
  ışıldamak, (ışıl ışıl) parlamak, parıl parıl olmak

  сверкну́ла мо́лния — şimşek çaktı

  сверка́ли звёзды — yıldızlar ışıldıyordu

  лю́стра сверка́ла огня́ми — avize ışıl ışıl yanıyordu

  сапоги́ его́ так и сверка́ли — çizmeleri parıl parıldı

  глаза́ её сверка́ли ра́достью — gözleri sevinçten ışıl ışıl parlıyordu

  в его́ глаза́х сверкну́л недо́брый огонёк — gözlerinden kötü bir ışıltı geçti

  он улыбну́лся, сверкну́в белосне́жными зуба́ми — sütbeyaz dişlerini parlatarak gülümsedi

  в глаза́х её сверка́л гнев — gözlerinde şimşekler çakıyordu, gözleri şimşek şimşekti

  у него́ сверкну́ла мысль / дога́дка перен.zihninde bir şimşek çaktı

  Русско-турецкий словарь > сверкать

 • 10 скрежетать

  gıcırdamak; gıcırdatmak

  скрежета́ть зуба́ми — dişlerini gıcırdatmak; перен. diş gıcırdatmak

  Русско-турецкий словарь > скрежетать

 • 11 скрестить(ся)

  gıcırdamak; gıcırdatmak

  скрести́ть зуба́ми — dişlerini gıcırdatmak; diş gıcırdatmak перен.

  Русско-турецкий словарь > скрестить(ся)

 • 12 скрестить(ся)

  gıcırdamak; gıcırdatmak

  скрести́ть зуба́ми — dişlerini gıcırdatmak; diş gıcırdatmak перен.

  Русско-турецкий словарь > скрестить(ся)

 • 13 скрипеть

  несов.; сов. - проскрипе́ть, скри́пнуть однокр.
  gıcırdamak, cayırdamak

  скрипе́ть зуба́ми — dişlerini gıcırdatmak

  дверь скрипи́т — kapı gıcırdıyor

  снег скрипе́л у нас под нога́ми — karları gıcırdatarak yürüyorduk

  Русско-турецкий словарь > скрипеть

 • 14 стискивать

  несов.; сов. - сти́снуть
  sıkmak; sıkıştırmak

  сти́снуть что-л. зуба́ми — bir şeyi dişlerinin arasına sıkıştırmak

  сти́снуть зу́бы — dişlerini sıkmak; dişini sıkmak перен.

  че́люсти его́ бы́ли (кре́пко) сти́снуты — çeneleri kenetli idi / kenetlenmişti

  Русско-турецкий словарь > стискивать

 • 15 стучать

  1) vurmak, çalmak; takırdamak; tıkırdamak; takırdatmak; tıkırdatmak; tıklamak

  стуча́ть в дверь — kapıyı vurmak / çalmak

  стуча́ть в дверь кулака́ми — kapıyı yumruklamak

  стуча́ть в дверь нога́ми — kapıyı tekmelemek

  кто́-то ти́хо стуча́л в дверь — biri kapıyı tıklıyordu

  стуча́л пулемёт — bir makinalı takırdıyordu

  он шел, стуча́ каблука́ми по мостово́й — topuklarını kaldırım üstünde takırdatarak yürüyordu

  он стуча́л зуба́ми от хо́лода — soğuktan dişleri birbirine vuruyordu / çarpıyordu

  то́лько придёшь домо́й - у тебя́ над голово́й начина́ют стуча́ть — eve gelir gelmez tepende bir takırtıdır başlıyor

  где́-то стуча́ла пи́шущая маши́нка — bir yerden daktilo tıkırtısı geliyordu

  у него́ стуча́ло в голове́ — beyni zonkluyordu

  у меня́ гу́лко стуча́ло се́рдце — kalbim güm güm atıyordu

  Русско-турецкий словарь > стучать

 • 16 удаление

  uzaklaştırma; uzaklaşma; atma; çıkarma
  * * *
  с
  1) uzaklaştırma; uzaklaşma

  по ме́ре удале́ния от... —...dan uzaklaşıldıkça / uzaklaştıkça

  2) atma

  удале́ние с по́ля — спорт. sahadan atma ( футболиста); ihraç (cezası) ( хоккеиста)

  3) çıkarma (пятен, ржавчины и т. п.); çekme; çıkarma ( зуба); (ameliyatla) alma ( хирургическим путём)

  Русско-турецкий словарь > удаление

 • 17 уметь

  mesini bilmek
  * * *
  ...masını bilmek

  уме́ть гла́дить — ütü bilmek

  уме́ть защити́ть себя́ — kendini savunmasını bilmek

  он уме́ет чита́ть стихи́ — çok iyl şiir okur

  он уме́ет нра́виться — kendini beğendirmesini bilir

  ты уме́ешь ста́вить ба́нки? — vantuz çekmesini bilir misin?

  уме́й э́тот дом говори́ть,... — bu evin ağzı dili olsa da söylese...

  пла́вать я не уме́ю — yüzmek bilmem ben

  он уме́ет держа́ть язы́к за зуба́ми — diline sağlamdır

  Русско-турецкий словарь > уметь

 • 18 хватать

  kapmak,
  kavramak; yakalamak; yetişmek,
  yetmek; idare etmek
  * * *
  несов.; сов. - хвати́ть, схвати́ть
  1) сов. - схвати́ть kapmak, kavramak; yakalamak; yapışmak

  хвата́ть зуба́ми — dişleriyle kapmak

  хвата́ть когтя́ми (о птицах, животных)pençelemek

  хвата́ть кого-л. за́ руку — birinin koluna yapışmak / kolunu yakalayıvermek

  схвати́ть топо́р — baltayı kavramak

  2) разг. (ловить, задерживать) yakalamak, tutmak, enselemek
  3) (сов. - схвати́ть, разг.) ( без разбора приобретать) eline ne geçerse alıvermek

  э́ти кни́ги шква́льно хвата́ли — bu kitaplar tam manasıyle kapışılıyordu / kapış kapış gidiyordu

  4) (сов. - хвати́ть, безл.) yetmek, yetişmek; elvermek; idare etmek

  э́тих де́нег хва́тит? — bu para yeter / yetişir mi?

  костю́м ему́ понра́вился, но (купи́ть) де́нег не хвати́ло — elbiseyi beğendi, ama almaya parası çıkışmadı

  на э́то у него́ не хва́тит сил — buna gücü yetmez

  э́того (коли́чества) хле́ба не хва́тит — bu ekmek az gelir / idare etmez

  муки́ е́ле хвати́ло — un uç uca geldi

  э́тих дров нам хва́тит на ме́сяц — bu odunlar bize bir ay gider

  в го́роде не хвата́ло жилья́ — kentte konut darlığı vardı

  в стране́ не хвата́ло учителе́й — ülkede öğretmen açığı vardı

  я чу́вствовал, что чего́-то не хвата́ет — bir eksiklik duyuyordum

  у меня́ не хвата́ет ду́ха пойти́ туда́ — oraya gitmek için kendimde cesaret bulamıyorum

  таки́х у́мников и у нас хвата́ет — bizde de böyle ukalalar eksik değil

  наско́лько хвата́ло взо́ра — gözün alabildiğine

  ••

  хвата́ть на лету́ — uçarken kapmak; перен. kapmak

  тебя́ нам о́чень не хвата́ет — seni çok arıyoruz

  э́того ещё не хвата́ло! — bir bu eksikti!

  Русско-турецкий словарь > хватать

 • 19 щёлкать

  fiske vurmak; şaklatmak
  * * *
  однокр.
  1) fiske vurmak, fiskelemek

  щёлкнуть кого-л. по́ лбу — birinin alnına bir fiske vurmak

  2) saklamak; şaklatmak; şakırdatmak

  щёлкать языко́м — damağını şaklatmak

  щёлкать па́льцами — parmaklarını şakırdatmak

  щёлкнуть шпо́рами — mahmuzlarını şakırdatmak

  щёлкать кнуто́м — kamçıyı şaklatmak

  щёлкнул выключа́тель — çat diye elektrik düğmesinin sesi duyuldu

  бы́ло слы́шно, как щёлкнул куро́к — tetiğin düşmesi duyuldu

  щёлкнуть кабака́ми — topuklarını rap diye birbirine vurmak / çarpmak

  щёлкать зуба́ми от хо́лода — soğuktan dişleri birbirine vurmak

  3) kırmak ( орехи); çitlemek; çenetlemek ( семечки)

  Русско-турецкий словарь > щёлкать

 • 20 эмаль

  emay; mine
  * * *
  ж
  1) emay; mine; donuk sır ( глазурь)

  перегоро́дчатая эма́ль — bölmeli mine

  2) (эма́ли) мн. ( художественные изделия) mineli eşya
  3) ( зуба) mine

  Русско-турецкий словарь > эмаль

См. также в других словарях:

 • зуба́н — зубан …   Русское словесное ударение

 • зуба́стость — и, ж. разг. 1. Обладание острыми зубами. Зубастость щуки. 2. Свойство по прил. зубастый (во 2 знач.) …   Малый академический словарь

 • зуба́стый — ая, ое; баст, а, о. разг. 1. С крепкими, острыми, большими зубами; с большим количеством зубов. Зубастая щука. 2. перен. Дерзкий, острый на язык. Больше всего Патап Максимыч над Фленушкой подшучивал, но та сама зубаста была и в долгу не… …   Малый академический словарь

 • зуба́тка — и, род. мн. ток, дат. ткам, ж. Морская промысловая рыба с удлиненными передними зубами. Дальневосточная зубатка …   Малый академический словарь

 • зуба́тый — ая, ое. С большим количеством зубов; с большими зубами. О, я узнаю наших метров! всем по очереди показывая жизнерадостный зубатый рот, провозгласила Евгения Викторовна. Федин, Костер. || Имеющий зубы, с зубами. Зубатые бычки. Зубатый кит …   Малый академический словарь

 • Зуба не подточишь — Кар. Нельзя обвинить, упрекнуть кого л. в чём л. СРГК 2, 258 …   Большой словарь русских поговорок

 • Патологическая анатомия твёрдых тканей зуба — Патологические процессы в твёрдых тканях зуба традиционно подразделяются на две группы кариес и некариозные поражения. Содержание 1 Кариес (caries) 1.1 Этимология термина «кариес» …   Википедия

 • Патологическая анатомия пульпы зуба и пародонта — В пульпе зуба развиваются воспалительные изменения (пульпит) и различные реактивные процессы. Воспалительное поражение периапикального десмодонта в отечественной медицине традиционного обозначается как апикальный периодонтит. К заболеваниям… …   Википедия

 • Удаление зуба — Удаление зуба  стоматологическая операция по экстракции зуба из зубной альвеолы. Содержание 1 Показания к удалению 2 Противопоказания 3 История …   Википедия

 • Экстракция зуба — Удаление зуба стоматологическая операция по экстракции зуба из зубной альвеолы. Содержание 1 Показания к удалению 2 Противопоказания 3 История 4 …   Википедия

 • Точность направления зуба — 3.5.3. Точность направления зуба Таблица 18 Ширина зубчатого венца образца изделия, мм Допуск, мкм, для станков класса точности Н П В А До 40 12 10 7 5,5 Св. 40 » 100 16 12 10 8 » 100 » 160 20 16 12 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»