Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

запал

 • 1 запал

  Словарь металлургической терминов > запал

 • 2 запал

  I
  1) техн. запа́л, -у, запальни́к, -а
  2) (пыл, горячность) за́пал, -у

  под \запал л — ( сгоряча) зга́рячу, зо́палу, зга́ряча; ( стремглав) прожо́гом, спрожо́гу, спрожо́га, спрожогом

  II с.-х.
  запа́л, -у
  III вет.
  запа́л, -у, дихави́ця

  Русско-украинский словарь > запал

 • 3 запал

  техн.
  ( для детонатора) запальни́к, -ка́; ( для огня) підпальни́к, -ка́

  Русско-украинский политехнический словарь > запал

 • 4 запал

  техн.
  ( для детонатора) запальни́к, -ка́; ( для огня) підпальни́к, -ка́

  Русско-украинский политехнический словарь > запал

 • 5 запал

  техн. затра́вка ( предмет)

  Українсько-російський політехнічний словник > запал

 • 6 запалённый

  I
  запа́лений; розпа́лений; засві́чений
  II
  запа́лений; за́гнаний

  Русско-украинский словарь > запалённый

 • 7 впалость

  запалість (р. -лости), ямкуватість (р. -тости).
  * * *
  запа́лість, -лості

  Русско-украинский словарь > впалость

 • 8 пыл

  1) полум'я, поломінь (-мени);
  2) запал, пал (-лу), жага, розпал (-лу), завзяття; (горячность) ярість (-ости). [В запалі налетів на Марса, як на мале курча шулік (Котляр.). Перший запал кохання простиг, прийшов тихіший час (Грінч.). Який гарячий пал, що й перешкод не зна, як душу він мені збентежує до дна (Самійл.). Говорив з таким палом, з таким гарячим почуванням (Неч.-Лев.). Що щастям, покоєм здавалось, те попелу тепла верства; під нею жаги і любови не згасла ще іскра жива (Франко)]. Пыл молодости - молодечий (юнацький) запал, молоде (юнацьке) завзяття. Пыл юношеской любви - запал (пал, жага) молодечого (юнацького) кохання. В -лу сражения, борьбы - у запалі, у розпалі бою, боротьби. [В запалі, в кривавім бою не розібрали, чи то церква, чи просто будинок - і спалили (Тобіл.)]. В -лу гнева - в розпалі гніву. [Така прикра мова тільки в розпалі гніву мовиться (Єфр.)]. С -лом - з запалом, з завзяттям, запопадливо. Умерить свой пыл - осістися, розхолодитися. [Осядьтеся, не гарячіться так (Борзенщ.)].
  * * *
  1) ( сильный жар) диал. жар, -у; ( пламя) по́лум'я
  2) ( сильное внутреннее возбуждение) за́пал, -у, ро́зпал, -у; (рвение, усердие) завзя́ття

  Русско-украинский словарь > пыл

 • 9 Зари

  1) (сильное желание) жадання, жадоба, жага чого;
  2) (задор, азарт) запал (-лу), завзяття. В зарях - в запалі.

  Русско-украинский словарь > Зари

 • 10 азарт

  газард, запал. Входить, войти в азарт - розпалятися, розпалитися, розогніти.
  * * *
  газа́рд, -у, аза́рт, -у, за́пал, -у, завзя́ття

  Русско-украинский словарь > азарт

 • 11 вваливаться

  ввалиться
  1) увалювати, увалити, увалюватися, увалитися, вкидатися, вкинутися, упадати, упасти в щось. [Увалився у санки. Всі так і ввалили в хату]; (насильно) втиритися, (о многих) повтирюватися, всунутися. [Всунувсь у чужу хату];
  2) (о глазах, щёках и т. п.) запасти, запастися, позападати, опасти, впасти. Глаза, щёки ввалились - очі, щоки повтягало, позатягало кому-неб.; очі, щоки запали, запалися, позападали. Ввалившийся (глаз, щека) - запалий, ямкуватий. [Запалі (позападалі) очі].
  * * *
  несов.; сов. - ввал`иться
  1) ува́люватися, ували́тися
  2) (о глазах, щеках, боках) запада́ти, запа́сти и позапада́ти, запада́тися, запа́стися и позапада́тися, ува́люватися, ували́тися, впада́ти, впа́сти

  глаза́ ввали́лись — о́чі повтяга́ло (позатяга́ло, запа́ли, запа́лися)

  Русско-украинский словарь > вваливаться

 • 12 возбуждение

  1) збудження. См. Пробуждение;
  2) зворушення, розворушення, дратування, роздратування, збудження, запал, баламучення проти кого, збурення, обурення проти кого, роздрочення (-чіння), розпаління; (о половом возб.) роздрочіння, розпалення (-ління), розпал, роз'ятрення, ярість (р. ярости);
  3) (о вопросе) порушення; (о деле) порушення, починання, розпочинання.
  * * *
  1) ( действие) збу́дження, (неоконч.) збу́джування, виклика́ння, ви́кликання, розпа́лення, (неоконч.) розпа́лювання, розпаля́ння; поро́дження, (неоконч.) поро́джування, пору́шення, (неоконч.) пору́шування, хвилюва́ння, схвилюва́ння, звору́шення, збу́дження, (неоконч.) звору́шування, збу́джування, підбу́рення, під'ю́джування
  2) ( состояние) хвилюва́ння, схвилюва́ння, звору́шення, збу́дження, ( подъём) підне́сення
  3) фиоиол. збу́дження

  Русско-украинский словарь > возбуждение

 • 13 возжигание

  возжение запалювання, запаління, розпалювання, розпаління, (только о свече и т. п.) засвічування, засвічення; (о фимиаме) паління, куріння.
  * * *
  1) запа́лювання; засвічування; розпа́лювання, розпаля́ння
  2) запа́лювання, розпа́лювання, розпаля́ння

  Русско-украинский словарь > возжигание

 • 14 воодушевление

  1) (действие) загрівання до чогось, додавання нового духу;
  2) (состояние) запал, захоплення, жвавий дух.
  * * *
  1) ( действие) запа́лення, (неоконч.) запа́лювання
  2) ( состояние) за́пал, -у, запа́лення; ( увлечение) за́хват, -у; ( подъём) підне́сення, пори́в, -у, порива́ння; ( вдохновение) натхне́ння

  Русско-украинский словарь > воодушевление

 • 15 воодушевляться

  -виться запалюватися, запалитися, надихатися, надихнутися, загоратися, загорітися, входити (увійти) в запал, набиратися (набратися) охоти, жвавого (нового) духу. Он воодушевился - новий дух в нього вступив.
  * * *
  несов.; сов. - воодушев`иться
  запа́люватися, запали́тисяя; ( вдохновляться) надиха́тися и нади́хуватися, натхну́тися и надихну́тися

  Русско-украинский словарь > воодушевляться

 • 16 воспаление

  1) запалення, запаління. [Запалення може зробитися в кожному органі]. Рожистое воспаление, рожа - бешиха, бешишник, бешишниця, огник. Воспаление сальной желёзки века - ячмінь, ячмінець;
  2) воспаление в ранах - заятрення, роз'ятрення ран.
  * * *
  мед.
  запа́лення

  Русско-украинский словарь > воспаление

 • 17 воспламенение

  запалення, запаління, розжевріння; (вспышка) спалахнення.
  * * *
  запа́лення, запа́лювання, займа́ння, розпа́лення розпа́лювання, спала́хнення, спала́хування

  Русско-украинский словарь > воспламенение

 • 18 впалый

  запалий, западистий, ямкуватий. Впалые глаза, щеки - ямкуваті (запалі, позападалі) очі, лиця. Впалые бока, грудь - западисті боки, груди.
  * * *
  запа́лий, упа́лий

  Русско-украинский словарь > впалый

 • 19 вспыльчивость

  запальність (р. -ности), гарячкуватість, запал, розпал.
  * * *
  запа́льність, -ності; гаря́чність

  Русско-украинский словарь > вспыльчивость

 • 20 горячность

  гарячість, гарячий дух, запал, опал, пал, палкість (р. -кости), завзяття. [Не може споритися без гарячости. Говорив з запалом. З великим опалом, щось комусь доводила (М. В.)]. Горячность в работе - загарливе працювання, загара, (усердие) запопадливість (р. -вости).
  * * *
  гаря́чність, -ності, о́пал, -у; ( пылкость) па́лкість, -кості, завзя́ття; ( вспыльчивость) запа́льність

  Русско-украинский словарь > горячность

См. также в других словарях:

 • запал — страсть, порыв, азарт, горячность, шитиха, затравка, пыл, страстность, задор Словарь русских синонимов. запал см. страстность 2 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Алекс …   Словарь синонимов

 • запал — 1. ЗАПАЛ, а; м. 1. Приспособление и средство для воспламенения взрывчатого вещества. Поджечь з. 2. Разг. Чрезвычайная горячность; пыл, задор. Сказать что л. в запале. Сделать дело, пока з. не прошёл. Запала хватает надолго. Под з. (сгоряча, в… …   Энциклопедический словарь

 • ЗАПАЛ — (1. Vent. 2. Vent, touch hole. 3. Ignition) 1. Сквозное узкое отверстие в казенной части орудий старых систем, через которое производилось воспламенение боевого заряда. 2. Приспособление для передачи горения или взрыва зарядам, применяемым при… …   Морской словарь

 • Запал — гранаты Борстейна. Запал средство воспламенения заряда для разрыва ручных гранат и в артиллерийских орудиях 15 17 вв. (в некоторых артиллерийских системах до 20 в.), а также для воспламенения заряда при минных и подрывных работах. См. также …   Википедия

 • ЗАПАЛ — металлическая или пластмассовая гильза с воспламенительным (капсюль воспламенитель) и детонирующим (капсюль детонатор) составами; для возбуждения взрыва ручных гранат и инженерных мин …   Большой Энциклопедический словарь

 • ЗАПАЛ — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова

 • ЗАПАЛ — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова

 • запал — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова

 • ЗАПАЛ — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова

 • ЗАПАЛ — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова

 • запал — 1. ЗАПАЛ1, запала, муж. (обл.). Эмфизема легких у лошадей и других животных. 2. ЗАПАЛ2, запала, муж. (спец.). Приспособление для воспламенения взрывчатых веществ. 3. ЗАПАЛ3, запала. прош. вр. от запасть. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков …   Толковый словарь Ушакова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»