Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 141 pastiche

  m. (it. pasticcio "pâté", lat. pop. °pasticium) 1. художествено произведение, създадено по чужд маниер и стил; подражание; 2. музикално произведение, съставено от части, взети от различни композитори; китка.

  Dictionnaire français-bulgare > pastiche

 • 142 phare

  m. (lat. pharus, gr. Pharos) 1. маяк, фар; прожектор, светлина; phare hertzien радиомаяк; phare de premier ordre мор. сигнален прожектор; 2. мор. всичките съставни части на една мачта.

  Dictionnaire français-bulgare > phare

 • 143 phil-,

  philo- (съставни части на сложни думи) от гръцки philos "приятел" или philein "обичам".

  Dictionnaire français-bulgare > phil-,

 • 144 phyll-,

  phyllo-; phylle (съставни части на сложни думи) от гръцки phullon "лист".

  Dictionnaire français-bulgare > phyll-,

 • 145 pièce

  f. (lat. pop. d'o. gaul °pettia) 1. парче; mettre en pièces счупвам, разкъсвам на парчета; pièce de viande парче месо; 2. част; pièces d'une machine части на машина; pièces de rechange резервни части; 3. кръпка; mettre une pièce а un vêtement поставям кръпка на дреха; 4. стая; appartement de quatre pièces четиристаен апартамент; 5. воен. оръдие; pièce d'artillerie артилерийско оръдие; 6. pièce de monnaie монета; 7. театр. пиеса; 8. откъс, откъслек; pièce de vers откъс от стих; pièce instrumentale инструментален откъс от музикално произведение; 9. бъчва, буре; 10. документ; pièce de (а) conviction веществено доказателство; 11. фигурка (в шахмат); 12. loc. adv. а la pièce на парче; pièce а pièce парче по парче (част по част); tout d'une pièce наведнъж, изцяло, без прекъсване. Ќ emporter la pièce побеждавам в разговор, спор; tailler en pièces разрушавам напълно; de pièces et de morceaux от различни парчета, части; donner la pièce давам бакшиш; faire pièce а qqn. изигравам номер някому; подигравам се с някого; mettre en pièces разпокъсвам, раздробявам; pièce d'eau малко езерце, басейн (в градина, парк); pièce de charpente греда; pièce montée торта на етажи и с фигури; les trois pièces гениталните части на мъж; d'une seule pièce от един елемент.

  Dictionnaire français-bulgare > pièce

 • 146 pluripartite

  adj. (de pluri- et partite) който е разделен на няколко, на много части.

  Dictionnaire français-bulgare > pluripartite

 • 147 polyptyque

  m. (lat. polyptychon, mot gr., de ptux, ptukhos "pli") картина (изображения) върху олтара, разположена на няколко части (панЂ).

  Dictionnaire français-bulgare > polyptyque

 • 148 pomo-,

  pomi- (съставни части на сложни думи) от латински pomum "плод".

  Dictionnaire français-bulgare > pomo-,

 • 149 préchauffage

  m. (de pré- et chauffage) техн. предварително нагряване на някои тела за омекотяването им преди употреба.

  Dictionnaire français-bulgare > préchauffage

 • 150 prémisse

  f. (lat. prњmissa) лог. всяка една от първите части на силогизма; предпоставка.

  Dictionnaire français-bulgare > prémisse

 • 151 profilé,

  e adj. et m. (de profiler) 1. adj. профилиран; 2. m. профилирана част (винкел, конзола и др.); profilé,s métalliques метални конвейерни части.

  Dictionnaire français-bulgare > profilé,

 • 152 provisionnel,

  le adj. (de provision) 1. предварителен; 2. платим на части.

  Dictionnaire français-bulgare > provisionnel,

 • 153 psych-,

  psycho- (съставни части на сложни думи) от гръцки psukh-, psukho-, de psukhê "чувствена душа".

  Dictionnaire français-bulgare > psych-,

 • 154 raccastillage

  m. (de raccastiller) мор., ост. поправка на надводните части на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > raccastillage

 • 155 raccastiller

  v.tr. (de re- et accastiller) мор., ост. поправям надводните части на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > raccastiller

 • 156 raccord

  m. (de raccorder) техн. 1. сглобяване; 2. съединяване на две части, които предварително са били съединени; 3. муфа; raccord de tuyaux de plomberie муфа, свързваща две водопроводни тръби; 4. начин на свързване на две филмови сцени ( при монтирането). Ќ faire un raccord разг. правя ретуш, слагам грим там, където е необходимо. Ќ Ant. coupure.

  Dictionnaire français-bulgare > raccord

 • 157 radiolyse

  f. (de radio- et lyse) радиолиза - разрушаване на тела под влияние на радиоактивни лъчения.

  Dictionnaire français-bulgare > radiolyse

 • 158 rallonge

  f. (de rallonger) 1. прибавка; удължение; наставка; 2. дъска за удължаване на маса; 3. разг. надбавка (към цена); 4. електрически удължител; 5. допълнителен отпуск. Ќ nom а rallonge разг. име, съставено от няколко части или с аристократична приставка.

  Dictionnaire français-bulgare > rallonge

 • 159 rappareiller

  v.tr. (de re- et appareiller) 1. подбирам по двойки; 2. замествам липсващите части от нещо. Ќ Ant. dépareiller.

  Dictionnaire français-bulgare > rappareiller

 • 160 rectifieur,

  euse m., f. (de rectifier) работник, който довършва обработката на различни механични части.

  Dictionnaire français-bulgare > rectifieur,


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»