Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 101 jumelle1

  f. (de jumeau) 1. бинокъл; 2. pl. бинокъл; 3. pl. двойни греди, елементи, части от механизъм. Ќ Hom. jumel.

  Dictionnaire français-bulgare > jumelle1

 • 102 laminoir

  m. (de laminer) техн. машина за валцуване, за изтегляне на листове. Ќ passer en laminoir подложен съм на тежки изпитания; машина за гланциране на хартия и картони; уред за притискане на книжни тела, които ще се подвързват.

  Dictionnaire français-bulgare > laminoir

 • 103 licenciement

  m. (de licencier) 1. уволняване, освобождаване от работа; 2. разпускане (войска, ученици); 3. разформироване на войскови части ( като наказателна мярка).

  Dictionnaire français-bulgare > licenciement

 • 104 liter

  v.tr. (de lit) 1. нареждам (солена риба) в каче, в буре; 2. архит. нареждам хоризонтално на пластове; 3. техн. покривам части на плат, за да не се оцветят при боядисване. Ќ Hom. litée.

  Dictionnaire français-bulgare > liter

 • 105 lotir

  v.tr. (de lot) 1. разделям, разпределям, поделям, деля на части, на дялове; 2. разделям на парцели земя (за да я продам); 3. получавам дял от наследство.

  Dictionnaire français-bulgare > lotir

 • 106 lotissement

  m. (de lotir) 1. разделяне, разпределяне, поделяне на дялове, на части, на парцели; faire le lotissement des terres разпределям на парцели земя; 2. разпределяне на партиди, сортиране.

  Dictionnaire français-bulgare > lotissement

 • 107 lotisseur,

  euse m., f. (de lotir) човек, който разпределя на части, на дялове.

  Dictionnaire français-bulgare > lotisseur,

 • 108 lubrificateur

  m. (de lubrifier) техн. 1. лубрификатор (уредба за автоматично дозиране на маслото, което се подава към триещи се машинни части); 2. масльонка; 3. adj. който смазва и прави плъзгав.

  Dictionnaire français-bulgare > lubrificateur

 • 109 maintenance

  f. (de maintenir) 1. воен. попълнения; попълващи части; 2. ост. поддържане, потвърждение.

  Dictionnaire français-bulgare > maintenance

 • 110 major

  n. et adj. (lat. major, compar. de magnus "grand") 1. m. помощник-командир на полк на административни стопански части; médecin-major военен лекар; major général генерал-майор; 2. m. le major de la promotion кандидат, приет с най-висока оценка във висше училище; 3. adj. воен. който е с по-голям чин; tambour-major старши барабанчик; 4. f. едно от най-големите предприятия в своята област.

  Dictionnaire français-bulgare > major

 • 111 manchon

  m. (de manche1) 1. маншон; 2. техн. коленце, муфа (за съединяване на цилиндрични части на машина); 3. калпаче, чорапче (на петромаксова лампа и др.). Ќ chien de manchon дребно кученце ( което жените са носели в маншоните си).

  Dictionnaire français-bulgare > manchon

 • 112 marmotte

  f. (de marmotter) 1. зоол. алпийски съсел; 2. ост. забрадка; 3. куфар (от две части, които влизат една в друга); marmotte de commis voyageur куфар с образци, мостри на търговски агент. Ќ dormir comme une marmotte спя като заклан.

  Dictionnaire français-bulgare > marmotte

 • 113 matériaux

  m. pl. (var. anc. de matériel) 1. материали; matériaux de construction строителни материали; 2. прен. съставни части, материали.

  Dictionnaire français-bulgare > matériaux

 • 114 méga-,

  mégalo- (съставни части на сложни думи) от гръцки megas, megalê "голям".

  Dictionnaire français-bulgare > méga-,

 • 115 mensuration

  f. (bas lat. mensuratio) 1. измерване (на ръст, части на тяло и др.); 2. pl. размери.

  Dictionnaire français-bulgare > mensuration

 • 116 milice

  f. (lat. militia "service militaire") 1. опълчение; армия; войска, милиция; 2. спомагателни военни части в колониите; 3. фашистка полиция във Франция по време на окупацията от 1940 - 1944 г.; 4. милиция ( в някои страни).

  Dictionnaire français-bulgare > milice

 • 117 morceau

  m. (de l'a. fr. mors "morceau, morsure") 1. къс, парче, откъслек, част, резен, пай; 2. откъс (от художествено или музикално произведение); 3. разг. un beau morceau хубава жена. Ќ morceau de roi, de choix красива, сексапилна жена; en mille morceaux на много части; casser le morceau (а qqn.) издавам съучастниците си; enlever а qqn. les morceaux de la bouche лишавам някого от най-необходимото; emporter (enlever) le morceau спечелвам, успявам в нещо; mâcher les morceaux а qqn. улеснявам работата на някого; manger (casser) un morceau хапвам леко; recoller les morceaux възстановявам щети ( сдобрявам скарани хора).

  Dictionnaire français-bulgare > morceau

 • 118 morceler

  v.tr. (de morcel, anc. forme de morceau) дробя, раздробявам, деля на части.

  Dictionnaire français-bulgare > morceler

 • 119 morcellement

  m. (de morceler) раздробяване, разделяне, разпокъсване на части.

  Dictionnaire français-bulgare > morcellement

 • 120 morph(o)-,

  -morphe, -morphique, -morphisme (съставни части на сложни думи) от гръцки morphê "форма".

  Dictionnaire français-bulgare > morph(o)-,


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»