Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

замлевшие+части+тела

 • 1 digesteur

  m. (du lat. digestus) хим. уред за извличане разтворимите части на някои тела.

  Dictionnaire français-bulgare > digesteur

 • 2 -mythie,

  mytho- (съставни части на сложни думи) от гръцки muthos "басня".

  Dictionnaire français-bulgare > -mythie,

 • 3 -naute,

  -nautique (съставни части на сложни думи) от гръцки nautês "плавател, моряк", nautikos "който се отнася до мореплаването".

  Dictionnaire français-bulgare > -naute,

 • 4 -sophe,

  -sophie (съставни части на сложни думи) от гръцки sophos "умен, интелигентен".

  Dictionnaire français-bulgare > -sophe,

 • 5 -tocie;

  toco- (съставни части на сложни думи) от гръцки tokos "раждане".

  Dictionnaire français-bulgare > -tocie;

 • 6 aboutement

  m. (de а et bout) съединяване на две части чрез техните накрайници.

  Dictionnaire français-bulgare > aboutement

 • 7 accrescent,

  e adj. (lat. accrecere "s'accroître") бот. нарастващ (за части на цвета, които нарастват след опрашване).

  Dictionnaire français-bulgare > accrescent,

 • 8 adenter

  v.tr. (de a- et dent) техн. сглобявам две дървени части чрез жлебове.

  Dictionnaire français-bulgare > adenter

 • 9 adsorboluminescence

  f. (de adsorber et luminescence) физ. излъчване на светлина от твърди тела след поглъщане на някои газове.

  Dictionnaire français-bulgare > adsorboluminescence

 • 10 aérotechnique

  Dictionnaire français-bulgare > aérotechnique

 • 11 affleurer

  v. (de fleur, dans l'expression а fleur de) 1. v.tr. техн. поставям на едно ниво, изравнявам; affleurer des pièces de bois изравнявам дървени части; 2. v.intr. подавам се над повърхността на земята; un roc qui affleure скала, която се подава над земята; прен. появявам се, избликвам; une sensualité qui affleure чувственост, която се проявява. Ќ Ant. s'enfoncer.

  Dictionnaire français-bulgare > affleurer

 • 12 arme

  f. (lat. plur. arma) 1. оръжие; arme atomique атомно оръжие; armes d'estoc et de taille ост. саби; armes de jet (de trait) метателни оръжия (прашка, лък и под.); arme d'hast (de hast) пика, копие, щик и др.; armes blanches хладни оръжия (нож, кама, щик); armes légères, lourdes леки, тежки оръжия; armes а feu огнестрелни оръжия; arme а tir automatique оръжие с автоматична стрелба; armes de siège обсадни оръжия; armes antiaériennes противовъздушни оръжия; armes tranchantes оръжия за сечене (брадва, сабя); 2. разш. армия, войска; 3. военна служба, военна кариера; 4. герб, хералдичен знак; les armes de Paris гербът на Париж; 5. военна служба; être sous les armes войник съм, на служба съм; 6. ост. защитни части на въоръжение (шлем, ризница и др.); 7. бой, битка, война; fait d'armes подвит; suspension d'armes прекратяване на война, битка; 8. средство за защита, самоотбрана; les armes naturelles de l'homme защитни средства у човека (крака, ръце); les armes des animaux защитни средства у животните (рога, нокти и др.). Ќ aux armes! на оръжие! bas les armes! при нозе! faire des armes фехтувам; faire ses premières armes в началото съм на своята кариера; fraternité d'armes ост. въоръжени хора; héraut d'armes военен глашатай; hommes d'armes въоръжени бойци на коне (в средните векове); maître d'armes учител по фехтовка; passer l'arme а gauche арго хвърлям топа, умирам; passer qqn. par les armes разстрелвам някого по решение на военен съд; place d'armes плацдарм (място за военни упражнения в казарма, крепост или град); port d'armes носене на оръжие; porter les armes на военна служба съм; portez arme! пушка на рамо! déposer les armes предавам се; présentez armes! почест! rendre les armes предавам се, свалям оръжието; reposez armes! при нозе! свободно! salle d'armes зала за фехтуване; trophées d'armes военни трофеи.

  Dictionnaire français-bulgare > arme

 • 13 aronde

  f. (lat. hirundo "hirondelle") ост. лястовица. Ќ а queue d'aronde строит. във вид на лястовича опашка ( при сглобяване на дървени части).

  Dictionnaire français-bulgare > aronde

 • 14 articulation

  f. (lat. articulatio) 1. анат. става, съединение; 2. бот. възел, коленце; 3. език. учленяване, учленение; l'articulation d'un phonème учленението на фонема; 4. юр. подробно излагане на фактите, за които се представят доказателства; 5. техн. съединение на две или повече машинни части, които могат да се движат една върху друга.

  Dictionnaire français-bulgare > articulation

 • 15 atomiser

  v. tr. (de atome) 1. раздробявам, разпръсквам (на малки части); 2. подлагам на атомна радиация (след атомен взрив); ville atomisée облъчен град (след атомен взрив); s'atomiser разделям се на малки части.

  Dictionnaire français-bulgare > atomiser

 • 16 aumônier

  m. (de aumône) свещеник, който обслужва войскови части, болници, училища.

  Dictionnaire français-bulgare > aumônier

 • 17 barré,

  e adj. et m. (de barrer). 1. преграден с бариера (за път); 2. бариран, зачертан с две успоредни линии (за чек); 3. разделен на равни части (за герб); 4. спорт. екипаж от гребци, когато са ръководени от кормчия; 5. m. муз. едновременно натискане на няколко струни на инструмент с показалец при свирене. Ќ dent barré, зъб, чиито извити корени правят ваденето му трудно.

  Dictionnaire français-bulgare > barré,

 • 18 bâti1

  m. (de bâtir) 1. сбор от части на врата, прозорец; дограма; 2. скелет на машина, стойка, поставка; 3. тропосани части на дреха; 4. тропоска.

  Dictionnaire français-bulgare > bâti1

 • 19 bikini

  m. (angl. nom d'un atoll du Pacifique) ост. бански костюм от две части ( слип и сутиен).

  Dictionnaire français-bulgare > bikini

 • 20 billonnage

  m. (de billon) 1. ост. незаконно търгуване с монети; 2. изораване така, че да останат издигнати части между браздите; 3. нарязване на отсечени дървета.

  Dictionnaire français-bulgare > billonnage


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»