Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

забрызгать грязью

 • 1 испачкать

  забрудни́ти, побрудни́ти, зама́зати, пома́зати и мног. позама́зувати, замасти́ти, помасти́ти; закаля́ти, покаля́ти, скаля́ти, зароби́ти; (преим. лицо) заму́рзати, обму́рзати, замазу́рити; ( забрызгать грязью) забрьо́хати; ( завозить) зашмарува́ти; ( изгадить) обги́дити, заги́дити, спаску́дити, запаску́дити, мног. попаску́дити, позапаску́джувати

  Русско-украинский словарь > испачкать

 • 2 забрызгать

  Русско-украинский словарь > забрызгать

 • 3 выпачкать

  -ся чем умазати, -ся в що, вимазати, -ся, обмазати, -ся, забруднити, -ся, закаляти, -ся, укаляти, -ся, вбрати, -ся. [Ви в глину вбралися]; специальнее: (на лице) - замурзати, -ся; (мукой) уборошнити, -ся; (грязью) задрипати, -ся, забрьохати, -ся, обталапати, -ся; (нечистотами) уробити, -ся; (травою) визеленити, -ся, позеленити -ся; (дёгтем, салом и т. п.) засмальцювати, -ся, заялозити, -ся; (валяясь) укачати, -ся; (блевотинами) заблювати, -ся, ублювати, -ся. Выпачканный - умазаний, вимазаний, забруднений, и т. д. [В мене руки - вмазані]. См. Вымазаться.
  * * *
  забрудни́ти и мног. позабру́днювати, побрудни́ти, ви́бруднити, зама́зати и мног. позама́зувати, замасти́ти; закаля́ти, покаля́ти, скаля́ти, зароби́ти; (преим. лицо) заму́рзати, обму́рзати, замазу́рити; ( забрызгать одежду) забрьо́хати; ( загадить) запаску́дити, спаску́дити и мног. попаску́дити

  Русско-украинский словарь > выпачкать

 • 4 забрызгивать

  -ся, забрызгать, -ся, забрызнуть, -ся забризкувати, -ся, забризкати, -ся, оббризкувати, -ся, оббризкати, -ся, (с плеском) захлюпувати, -ся, захлюпати, -ся, (диал.) об(п)ляскувати, -ся, об(п)ляскати, -ся, (о многих) позабризкувати, -ся, позахлюпувати, -ся, пооб(п)ляскувати, -ся; (с оттенк. запачкать) обляпувати, -ся, обляпати, -ся, заляпувати, -ся, заляпати, -ся, поляпати, -ся, (о мног.) позаляпувати, -ся, пообляпувати, -ся; (воском) завощити, -ся. [Жовті черевички водою позабризкувала. Біля колодязя як почнемо одна на одну хлюпати, позахлюпуємось так, що аж тече. Одну сорочку випрала, а геть уся обляскалася (М. Грінч.). Глиною спідницю обляпала].
  * * *
  несов.; сов. - забр`ызгать
  1) забри́зкувати, забри́зкати и мног. позабри́зкувати; ( пачкать) заля́пувати, заля́пати и мног. позаля́пувати, уля́пувати, уля́пати; ( обрызгивать) обля́пувати, обля́пати и мног. пообля́пувати; ( обливать) захлю́пувати, захлю́пати и мног. позахлю́пувати; ( грязью) заболо́чувати, заболоти́ти и мног. позаболо́чувати, ви́ляпати сов. и забо́втувати, забо́втати и мног. позабо́втувати, задри́пувати, задри́пати и мног. позадри́пувати, забрьо́хувати, -брьо́хую, -брьо́хуєш, забрьо́хати
  2) (сов.: начать брызгать) забри́зкати, поча́ти бри́зкати (кропи́ти), закропи́ти, -кроплю́, -кро́пиш; ( начать прыскать) поча́ти при́скати (пи́рскати, по́рскати; чви́ркати)

  Русско-украинский словарь > забрызгивать

 • 5 грязный

  нечистий, занечищений, умазаний [В мене руки нечисті, умазані], брудний, забруднений, нехарний; (о белье) чорний. [Чорна сорочка = грязная рубашка]. Грязное бельё - чорна білизна, бруд. [Ці рушнички - вже в бруд положити?]; (о дороге, о растворённой дождём земле) грязький, калний, калкий, багнистий, болотяний, розкислий. Сделаться грязной (о дороге) - розбагнитися, розкиснути, (мног.) порозкисати. [Багато дощів було, всі шляхи порозкисали]. Грязная наслойка на голове у малых детей - тімениця. Возиться с грязной работой - бабратися, баблятися. [Остогидло мені оце бабрання; зранку й до вечора бабраюся в болоті]. Грязный (о человеке, деле) - брудний, паскудний. [Брудна то справа, - далі від неї! Паскудний з нього чоловік - на всяку гидоту піде].
  * * *
  брудни́й, гря́зний; кальни́й; (испачканный, замаранный) чо́рний, заму́рзаний; ( забрызганный грязью) забо́втаний; ( о дороге) грязьки́й

  гря́зная рабо́та — брудна́ робо́та; ба́брання

  Русско-украинский словарь > грязный

 • 6 грязь

  на земле) болото, грязь (р. грязи), грязюка, грязиво, грязота, кал, калило, каля, калюка, (тинистая) твань (р. твани), тванюка, багно, багнюка. Растоптать, размесить грязь - розгрузити (болото); (вокруг чего) обгрузити що. Валяться, возиться в грязи - барложитися, бабратися. Запачканный грязью - заболочений, закаляний. Грязь, замёрзшая или присохшая комками на дороге - груддя, грудки, колоть (р. -ти), (реже) струпаки, храпа. Грязные и смрадные подонки при производстве - чвир, чмир (р. -рю). Грязь от неопрятности (нечистота) - бруд, бруднота, брудота, нечисть (р. -сти). нехар (р. -ри). Грязь давняя на теле - леп, туриця. Грязь на голове у малых детей - тімениця. Втоптать в грязь кого (принизить) - закаляти (обкидати) болотом, упосліднити. [Закаляють тебе болотом, як зрадницю їх кастових традицій (Коцюб.). Як угнівається, то знічев'я людину не те що упосліднить, а й занапастить навіки (М. Вовч.)].
  * * *
  1) грязь, -зі; грязю́ка; (нечистоты, сор) бруд, -у; (топкая, жидкая) твань, -ні, боло́то, багно́, тваню́ка, багню́ка, кал, -у
  2) перен. бруд, брудно́та, грязь

  Русско-украинский словарь > грязь

 • 7 забивать

  забить
  1) (заколотить) забивати, забити, (о мн.) позабивати що. [Позабивали вікна й двері]. -бить железн. полосами - заштабувати. -вать, -бить гвоздём - забивати, забити цвяхом, загвожджувати, загвоздити;
  2) (вколачивать) забивати, забити, гнати, заганяти, загнати, (о мн.) позабивати, позаганяти що куди, у віщо. [Позабивати тут скрізь кілки. Загнати клин(а)]. -бить в колодки - забити в диби, в дибиці, (провинц.) здибати. [Ноги здибають, руки сплутають і везуть до прийому (Руданськ.)];
  3) -бить (загромоздить) дорогу снегом - забити (забуртити) дорогу (путь). -бить наносом, песком, грязью, снегом - забузувати намулом, піском, багном, брудом, снігом. [Банька скляна, та забузована, то й не видко, що в їй. Коси в тебе брудні - бач як гребінець забузувала, розчісуючись]. -бить (засорить) отверстие - забити відтулину, (безл.) заснітити (и засмітити), захарастити. [Щось заснітило крант у самоварі, - вода не біжить];
  4) -бить в набат, тревогу - бити (ударити) на ґвалт. -бить в барабан - заб[т]арабанити, (дробь) задріботіти. [Раптом задріботів на своїм тарабані (Франко)];
  5) -вать, -бить голову кому - забивати, забити кому баки (голову), задурювати (задурити) кого (голову кому), дурити кому голову, морочити, заморочити, запаморочити, затуркувати, затуркати голову кому. [Чоловік дурний, бо жінка задурила. Мене, такого пана, сюди задурювать прийшла! (Гліб.). Не мороч (не дури) мені голови, бо вже й так, обертом іде. Оці дітиська так затуркають голову, що за день зовсім дурна стану];
  6) -вать, -бить кого (притупить умств. способности) - забивати, забити, приголомшувати, приголомшити, заголомшити, задурювати, задурити, затуркувати, затуркати кого. -бить толчками - заштовхати, затовкти, затолочити кого. -бить плетьми до смерти - забити, зашмагати кого нагаями (канчуками) на смерть. -бить до полусмерти - мало дух не вибити; тільки(-но) живого пустити. Забитый - забитий; заштабований; забитий цвяхом, загвожджений; загнатий куди, у віщо; забитий у диби, у дибиці, здибаний; забитий, забузований (мулом, снігом, піском и т. п.); (о ребёнке, человеке) забитий, приголомшений, заголомшений, задурений, затурканий; заштовханий, затовчений, затолочений. [Найгірша в класі школярка, засміяна та забита (Васильч.). Приголомшений темний люд. Мала на зріст, а на вдачу залякана та заштовхана (М. Левиц.)]. -тый плетьми до смерти - забитий, зашмаганий нагаями, (канчуками) на смерть, (до полусмерти) тільки (-но) живий. -тая дорога (путь) - забитий, забивний шлях (забита, забивна дорога, путь). [Забивні шляхи, що ними простувала Рудченкова муза (Єфр.). Забивна путь: замети навергало такі (Мирн.)].
  * * *
  несов.; сов. - заб`ить
  1) забива́ти, заби́ти, -б'ю́, -б'є́ш и мног. позабива́ти; (вколотить мно г.) понабива́ти; (загромождать, засорять) захара́щувати, захара́стити, -ра́щу, -ра́стиш; ( доводить до отупения) зату́ркувати, зату́ркати; ( глушить) глуши́ти и заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти и мног. поглуши́ти и позаглуша́ти и позаглу́шувати; ( морочить) заду́рювати, задури́ти (зату́ркувати, зату́ркати) го́лову кому́
  2) (сов.: начать бить) заби́ти

  Русско-украинский словарь > забивать

 • 8 забродить

  1) почати (стати) блукати, тинятися;
  2) (в воде) почати бродити (в воді);
  3) (о вине, пиве и т. п.) зашумувати, замусувати. См. Бродить и Забраживать.
  * * *
  I
  1) заброди́ти, поча́ти броди́ти (ни́кати), ста́ти (ста́ну, ста́неш) броди́ти (никати); ( начать блуждать) заблукати, поча́ти (ста́ти) блука́ти; ( начать слоняться) заве́штатися, затиня́тися, поча́ти (ста́ти) шве́ндяти (ве́штатися, тиня́тися)
  2) (испачкать, забрызгать) заброди́ти и мног. позабро́джувати, забо́втати и мног. позабо́втувати
  II
  (о ферментации и перен.) заброди́ти, -бро́дить, загра́ти; зашумува́ти, -му́є

  Русско-украинский словарь > забродить

 • 9 забрызгиваться

  несов.; сов. - забр`ызгаться
  1) забри́зкуватися, -куюся, -куєшся, забри́зкатися и мног. позабри́зкуватися; (сов.: запачкаться) заля́патися и мног. позаля́пуватися, -пуємося, -пуєтеся, уля́патися; ( обрызгаться) обля́пуватися, -пуюся, -пуєшся, обля́патися и мног. пообля́пуватися; (сов.: облиться) захлю́патися и мног. позахлю́пуватися, -пуємося, -пуєтеся, диал. захлю́статися; ( грязью) заболо́чуватися, -чуюся, -чуєшся, заболоти́тися, -лочу́ся, -ло́тишся и мног. позаболо́чуватися, забо́втуватися, забо́втатися и мног. позабо́втуватися, убо́втатися сов., задри́пуватися, -пуюся, -пуєшся, задрипатися и мног. позадри́пуватися, забрьо́хуватися, -брьо́хуюся, -брьо́хуєшся, забрьо́хатися и мног. позабрьо́хуватися, сов. убрьо́хатися
  2) (сов.: начать брызгаться) поча́ти бри́зкатися (бри́зкати, кропи́ти), забризкати, закропи́ти, -кроплю́, -кро́пиш

  Русско-украинский словарь > забрызгиваться

 • 10 заляпать

  заля́пати, мног. позаля́пувати; ( жидкой грязью) забрьо́хати

  Русско-украинский словарь > заляпать

 • 11 запачкать

  1) забрудни́ти и мног. позабру́днювати, побрудни́ти, зама́зати, -ма́жу, -ма́жеш и мног. позама́зувати; закаля́ти, покаля́ти, скаля́ти, зароби́ти, -роблю́, -ро́биш, уроби́ти; (преим. лицо) замурзати, обму́рзати, замазу́рити; ( жидкой грязью) задри́пати и мног. позадри́пувати, забо́втати и мног. позабо́втувати; ( забродить) заброди́ти, -броджу́, -бро́диш и мног. позабро́джувати; ( вывалять в грязи) поваля́ти, заваля́ти, диал. зашурува́ти
  2) (перен.: опорочить) забрудни́ти; закаля́ти, покаля́ти, скаля́ти

  Русско-украинский словарь > запачкать

 • 12 марать

  марывать
  1) (пачкать, грязнить) мазати, замазувати що чим и в що, умазувати що в що, мастити, бруднити, брудити (бруджу, -диш), каляти, (чем.-л. сыпучим, грязным) валяти, (грязью) багнити, багнітувати, (жирным) ялозити, смальцювати, (жидким) ляпати, (о лице ещё) мурзати що чим и в що; срв. Замарывать 1 и Пачкать 1. [Поганий крам - линяє, маже (бруднить) білизну (Брацлавщ.). Не талапайся в болоті, не брудни (не масти) ноги (Київщ.) Не хочеться чобіт каляти (Звин.). Я ноги помила, як же їх валяти? (Біблія)];
  2) (сквернить, бесславить) каляти, поганити, мерзенити, плямувати, плямити, (грубо) паскудити кого, що. -рать себя, кого - поганити, паскудити себе, кого. [Хіба-ж ви думаєте, що я захтів-би поганити себе, крадучи чужі три карбованці? (Крим.). Нащо мене паскудиш? Хіба я злодій? (Бердичівщ.)]. Он -ет честных людей - він плямить (паскудить) чесних людей. -рать своё имя, репутацию (славу), честь - плямити, плямувати, каляти, поганити, паскудити своє ім'я, славу, честь. [Такими вчинками ти плямиш (поганиш) своє ім'я (Київщ.). Глядіть, діти, слави своєї не каляйте (Г. Барв.)]. -рать руки (перен.) - паскудити, поганити руки об кого, об що. [Рук паскудить не хочу (Тобіл.)];
  3) (о плохом каллиграфе, живописце, писателе) мазати, ляпати, базграти, партачити, паскудити, (о живоп. и каллигр. ещё) квачем мазати, (выводить каракули) риґувати. [Ото риґує, - такі карлючки, що й не розбереш (Канівщ.)]. Он не пишет, а только бумагу -ет - він не пише, а тільки папір псує;
  4) (вычёркивать) черкати, вимазувати, викреслювати що. [А цензура ліберальна все черкає, все черкає (Самійл.)]. Маранный -
  1) мазаний, каляний, валяний; яложений, смальцьований, ляпаний, мурзаний;
  2) каляний, поганений, плямований, паскуджений;
  3) мазаний, ляпаний, базграний;
  4) черканий, вимазаний, викреслений. Срв. Мараный, прлг.
  * * *
  1) ( пачкать) ма́зати, брудни́ти; каля́ти; ( пятнать) плямува́ти, плями́ти

  \марать бума́гу — перен. псува́ти (перево́дити) папі́р

  2) (перен.: пятнать, порочить) плямува́ти; пога́нити
  3) (плохо писать, рисовать) ма́зати, мазюкати, ля́пати, ба́зграти
  4) ( вычёркивать) черка́ти, викре́слювати

  Русско-украинский словарь > марать

 • 13 напачкать

  -ся
  1) (о посуде, белье) набруднити, -ся; бути набрудненим. [Набруднили посуду - до вечора стане банити (Богодухівщ.)];
  2) (намарать, -ся) напаскудити, -ся, накаляти, -ся, наваляти, -ся, набруднити, -ся, набрудити, -ся, намазати, -ся, намастити, -ся чим, (о лице) намурзати, -ся, (грязью) набагнити, -ся, (жидким) наляпати, -ся, наталапати, -ся, (жирным) наялозити, -ся, насмальцювати, -ся, (мукой) наборошнити, -ся; бути напаскудженим и т. п.;
  3) (делать, -ся как попало) напоганити, -ся, набазграти, -ся, напартачити, -ся, (зап.) накапарити, -ся; бути напоганеним и т. п. Напачканный -
  1) набруднений;
  2) напаскуджений, накаляний, наваляний, набруднений, набруджений, намазаний, намурзаний, наляпаний, наталапаний, наяложений, насмальцьований, наборошнений;
  3) напоганений, набазграний, напартачений, накапарений.
  * * *
  набрудни́ти; накаля́ти, нама́зати, -ма́жу, -ма́жеш, мног. понама́зувати; ( нагадить) напаску́дити, -джу, -диш

  Русско-украинский словарь > напачкать

 • 14 нечистый

  прлг.
  I. 1) (с примесью) нечистий. [Нечиста пшениця, нечиста олія (Сл. Ум.)]. -тая масть - нечиста масть. -тая кровь - нечиста кров;
  2) нечистий, (грязный) брудний, (особ. с жидкой грязью) кальний, (загрязнённый) занечищений, (о мутной воде ещё) каламутний, (неопрятный) неохайний. [Нечиста (брудна) одежа) (Київщ.). Не шукає помислу брудного (Франко). Бидло те брудне (Франко). Спали мертвим сном на кальнім помості в казармі (Черкас.). Занечищена (каламутна) вода (Київщ.)]. -тое бельё - брудна (нечиста, чорна, кальна) білизна. [Ходить у чорній сорочці, бо не має в що змінитися (Звин.)]. -тое дело - нечиста (грязное: брудна) справа. -тое лицо - нечисте обличчя (лице). -тая совесть - нечиста совість, нечисте сумління. -тый на руку - на руку нечистий, хапкий, хаповитий. [На пасіку треба чоловіка, щоб не хапкий (Черкащ.). У нас люди хаповиті (Вовчанщ.)]. Быть -тым на руку - мати нечисті (не зовсім чисті) руки (пальці), бути хапким (хаповитим), мати довгу руку (лапу). [Гнат не зовсім має чисті пальці: не раз там крізь них і дещо чуже прослизнеться (Франко)];
  3) (скверный, дурной) нечистий. -тый воздух - нечисте повітря. -тый выговор - нечиста вимова. -тый дух - нечистий (дух); см. ещё ниже -тая сила б. -тое животное - нечиста тварина. -тая сила - а) (соб.) нечиста (вража) сила; б) (бес) нечистий (-того), (реже) нечиста (сила); (сбивающая с пути) блуд (-ду); срв.
  II. Нечистый. [Блуд напав (Брацл.)]. У нас -то (устар.) - в нас нечиста сила водиться (завелася), в нас нечисте місце.
  II. Нечистый, сщ. - нечистий (-того), лихий (-хого), (реже: нечистая сила) нечиста (сила), (чорт) чорт, дідько; срв.
  I. Нечистый 3 (-тая сила б). Знаться с -тым - см. Знаться.
  * * *
  1) прил. нечи́стий

  на ру́ку \нечистыйт (\нечистый тый) — на ру́ку нечи́стий (хапки́й), хапки́й, хватки́й

  \нечистыйая си́ла — миф., нечи́ста си́ла

  2) в знач. сущ. миф. нечи́стий, -ого; лихи́й, -ого

  Русско-украинский словарь > нечистый

 • 15 обрызгивать

  обрызгать и обрызнуть оббризкувати, оббризкати, побризкати, сприскувати, сприскати, сприснути, спорськувати, спорськати, (грязью) обляпувати, обляпати; (жидкостью иного цвета) поцяткувати. Обрызганный - оббризканий, побризканий, сприсканий, спорськаний, спорсьнутий; обляпаний.
  * * *
  несов.; сов. - обр`ызгать и обр`ызнуть
  оббри́зкувати, оббри́зкати и оббри́знути, кропи́ти, покропи́ти, обля́пувати, обля́пати и диал. обльо́пати и пообля́пувати

  Русско-украинский словарь > обрызгивать

 • 16 отшлёпать

  1) ( надавать шлепков) наля́скати, надава́ти ля́пасів
  2) ( пройти) відчала́пати, відхля́пати, відтьо́пати
  3) (заносить, затаскать одежду) затаска́ти; ( загрязнить) заяло́зити; ( обрызгать грязью) задри́пати

  Русско-украинский словарь > отшлёпать

 • 17 пачкать

  1) (марать) паскудити, каляти, валяти, бруднити, брудити, мазати, мастити що чим, (лицо) мурзати, (грязью) багнити, багнітувати, (чем.-л. жидким) ляпати, таляпати, (чем-л. жирным) ялозити, смальцювати, (мукою) борошнити. Срв. Марать, Грязнить, Гадить. Не хочу и рук -кать - і рук не хочу паскудити. (Переносно: чернить) паскудити, каляти, поганити, славити. [Слави своєї не каляйте. Невже-б я захтів себе поганити, крадучи чужі гроші?];
  2) (делать как ни попало) паскудити, базграти, поганити, капарити, партачити партолити.
  * * *
  1) ( грязнить) брудни́ти, забру́днювати, ма́зати, масти́ти; каля́ти, уробля́ти, уболо́чувати; ( одежду) валя́ти; (в чём-л. жидком) ба́брати; ( лицо) заму́рзувати; ( гадить) паску́дити
  2) (позорить, порочить) брудни́ти, пога́нити; каля́ти, паску́дити
  3) (делать неумело, грязно) парта́чити, парто́лити, капа́рити; паску́дити; (плохо рисовать, писать) ма́зати, мазю́кати, ля́пати, ба́зграти

  Русско-украинский словарь > пачкать

 • 18 пачкаться

  паскудитися, калятися, валятися, мазатися чим; мурзатися, багнитися; таляпатися, бабратися, баблятися в чому; ялозитися, шмаруватися чим; борошнитися, убілятися в що. Оттенки см. Пачкать; (переносно) паскудитися, поганитися чим, з ким. [Я не хочу з тобою поганитися].
  * * *
  1) ( покрывать себя грязью) брудни́тися, забру́днюватися, ма́затися; масти́тися, каля́тися; (руками в чём-л. жидком) ба́братися; ( лицо) заму́рзуватися, му́рзатися
  2) ( становиться грязным) брудни́тися, забру́днюватися
  3) перен. пога́нитися, каля́тися; паску́дитися

  Русско-украинский словарь > пачкаться

 • 19 Замарывать

  замарать
  1) замазувати, замазати чим, умазувати, умазати в що, замащувати, замастити чим, умащувати, умастити в що, забруднювати и -бруджувати, за[по]бруд(н)ити чим, убирати, убрати в що, (о мног.) позабруднювати, позамазувати що чий, повбирати у що; (грязью, глиной, помётом и т. п.) каляти, закаляти, покаляти, замащувати, замастити чим, умазувати, умазати, убирати, убрати, упаскуджувати, упаскудити у що; (детск.: замарать испражнениями) за[об]какувати, за[об]какати, уробляти, уробити; (грязью) забагнювати, забагнити, (о мног.) позабагнювати; (чем-л. сыпучим, грязным) валяти, заваляти чим, поваляти, виваляти у що, (только об одежде) зашурувати; (подол одежды, чем-л. жидким) задрипувати, задрипати, забрьохувати, забрьохати или задрипуватися, задрипатися, забрьохуватися, забрьохатися; (засалить) заяложувати, заялозити, засмальцьовувати, засмальцювати що. [Забруднив одежу. Щоб я не замазала свого білого пера (Борз. п.). Карпо обернувся, щоб не замазать чобіт (Н.-Лев.). Ой, вистели килимами двір, щоб не скаляв мій кінь вороний золотих підків (Васильч.). Він свиту впаскудив у глину (Звин.). Носили пісок і в кошиках і на ношах, кидали руками й лопатами, зашурували одежу (Л. Укр.)];
  2) (зачёркивать написанное) за[ви]креслювати, закреслити, викреслити, за[ви]мазувати, замазати, вимазати що; (чёрным чернилом или карандашом) зачорнити щось (сов.);
  3) (бесславить) каляти, закаляти, скаляти, плямувати, заплямувати, заплямити кого; срвн. Запачкать. -ть свою честь - каляти, закаляти, скаляти, плямувати, заплямувати и т. д., споганити свою честь (срвн. Запятнать), (фамил.) підмочити свою честь, славу. [Хто не хоче скаляти золотої слави, той гайда з нами за пороги (Куліш)]. Замаранный - замазаний, замащений, забруднений, забруджений, закаляний, покаляний чим, умазаний, умащений, упаскуджений у що; за[об]каканий, уроблений; забагнений; заваляний чим, поваляний, виваляний у що; зашурований; задрипаний, забрьоханий; за[ви]креслений, замазаний, вимазаний; закаляний, скаляний, заплямований.

  Русско-украинский словарь > Замарывать

 • 20 Замарываться

  замараться
  1) (пачкаться) валятися, завалятися чим, у що, замазуватися, замазатися, замащуватися, замаститися чим, убиратися, убратися, умазуватися, умазатися, упаскуджуватися, упаскудитися у що, забруднюватися, забруднитися, запацьорюватися, запацьоритися; (грязью, и т. п.) багнитися, забагнюватися, забагнитися чим; (в испражнения) уроблятися, уробитися в що; срвн. Запачкаться, Замазаться. [Коло чого ходиш, тим і валяєшся (Сл. Гр.). Валятися у глину (Сл. Гр.). Він у крейду вбрався (Звин.) Ну, й запацьорився ти, хлопче, як порося (Вовч. п.)];
  2) за[ви]креслюватися, за[ви]креслитися, за[ви]мазуватися, за[ви]мазатися; бути закресленим, за[ви]мазаним;
  3) калятися, закалятися, плямитися, заплямитися.

  Русско-украинский словарь > Замарываться

См. также в других словарях:

 • забрызгать — 1. ЗАБРЫЗГАТЬ, аю, аешь; св. (чем). Покрыть брызгами. З. чернилами, грязью. ◁ Забрызгивать, аю, аешь; нсв. Забрызгиваться, ается; страд. 2. ЗАБРЫЗГАТЬ, аю, аешь и зжу, зжешь; св. Начать брызгать …   Энциклопедический словарь

 • забрызгать — кого что чем. Машина забрызгала прохожих грязью. Забрызгать стол чернилами …   Словарь управления

 • забрызгать — I аю, аешь; св. см. тж. забрызгивать, забрызгиваться чем Покрыть брызгами. Забры/згать чернилами, грязью. II аю, аешь и; зжу, зжешь; св. Начать брызгать …   Словарь многих выражений

 • ХВОСТ — Был бы прост, да привязан лисий хвост. Народн. Шутл. ирон. О подхалиме. Жиг. 1969, 220. Бычий хвост. См. Коровий хвост. Вздымать хвост. Арх., Пск. Неодобр. То же, что поднимать хвост 1. АОС 4, 68; СПП 2001, 77. Взять хвост в зубы. Жарг. мол.… …   Большой словарь русских поговорок

 • Подшлёпать хвост — кому. Калуж. Шутл. Забрызгать грязью кого л. СРНГ 28, 259 …   Большой словарь русских поговорок

 • С ног до головы — Разг. Экспрес. Целиком, полностью. Она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы (Крылов. Почта духов). Плывём на маленьких полугрузовых пароходиках. Шторм. Волны перекатываются через палубу. Матросы… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • В общественных местах, на улице — Тип блюда: Категория: Рецепт приготовления …   Энциклопедия кулинарных рецептов

 • заляпать — (забрызгать, залить чем л. пачкающим) что чем. Заляпать руки чернилами. Заляпать костюм грязью. Заляпать фартук известью …   Словарь управления

 • забры́згать — 1) аю, аешь; сов., перех. (несов. забрызгивать). Покрыть брызгами. Забрызгать платье грязью. □ Во всем, начиная от новенькой фуражки и замшевых перчаток до отлично начищенных сапог, правда, сейчас забрызганных росой, чувствовалось, что полковник… …   Малый академический словарь

 • заля́пать — аю, аешь; сов., перех., чем (несов. заляпывать). прост. Забрызгать, залить чем л. пачкающим. Там [в доме] их встречает мать и всплескивает руками при виде всхлипывающего сына в истерзанном и заляпанном грязью костюме. Скиталец, Кандалы. Фартуки и …   Малый академический словарь

 • обля́пать — аю, аешь; сов., перех. (несов. обляпывать). прост. Забрызгать, залить чем л. грязным, пачкающим. Навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких обляпанных грязью сапогах. Шолохов, Тихий Дон …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»