Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

за сума

 • 1 montant

  m. (de monter) 1. сума, равносметка, стойност; le montant des dépenses равносметка на разходите; montant des allocations сума на социалните надбавки; acquitter un montant изплащам сума; montant de la dépréciation сума на амортизационните отчисления; 2. дъх, аромат; пикантен вкус; 3. отвесна греда; подпора.

  Dictionnaire français-bulgare > montant

 • 2 abattement

  m. (de abattre) 1. поваляне, изсичане; 2. оклюмване, омърлушване, слабост, сломеност, униване; 3. отстъпка върху дължима сума; 4. част от облагаемата сума, която се освобождава от данък.

  Dictionnaire français-bulgare > abattement

 • 3 bâton

  m. (bas lat. bastum, de °bastare "porter") 1. пръчка; donner des coups de bâton а qqn. бия с пръчка някого; 2. тояга, сопа; бастун; bâton de vieillese бастун на стар човек; щека за ски; 3. жезъл; bâton de maréchal маршалски жезъл; bâton pastoral владишки жезъл; 4. bâton de chaise пръчка на стол; ост. дръжка на носилка; 5. пръчка на барабан; 6. цилидричен предмет; bâton de craie парче тебешир; bâton de rouge а levres червило; 7. чертичка (при обучение на деца да пишат); 8. разг. сума от един милион сантима (или преди паричната реформа от 1960 г. - сума от един милион франка). Ќ а bâtons rompus с прекъсване; bâton de vieillesse разг. опора на стари години; batte l'eau avec un bâton разг. правя дупка в морето; mener une vie de bâton de chaise разг. водя разгулен живот; mettre (jeter) des bâtons dans la roue разг. спирам, попречвам нещо да стане (слагам прът в колелото); tour de bâton разг. незаконна печалба; retour de bâton неочаквана реакция, отговор; bâton de berger овчарска гега.

  Dictionnaire français-bulgare > bâton

 • 4 cautionner

  v.tr. (de caution) поръчителствам, гарантирам със залог; заложна сума, залог. Ќ cautionner électoral сума, която се внася от кандидатите преди избори.

  Dictionnaire français-bulgare > cautionner

 • 5 imputable

  adj. (de imputer) 1. вменяем; приписан на; 2. зачислим (за сума); somme imputable sur une réserve сума, която може да се вземе от резервен фонд.

  Dictionnaire français-bulgare > imputable

 • 6 indu,

  e adj. (de in- et dû) 1. необичаен, ненавременен, неуместен, неподходящ; 2. който не е дължим; somme indu,e сума, която не е дължима; 3. m. сума, която не е дължима; 4. необоснован. Ќ а une heure indu,e в много късен час. Ќ Ant. convenable, normal, régulier; dû.

  Dictionnaire français-bulgare > indu,

 • 7 pécule

  m. (lat. peculium) 1. скътани пари, спестена сума; 2. сума от задължително спестяване (в затвор, където затворниците работят); 3. ост. пари, събирани от роб, за да си купи свободата.

  Dictionnaire français-bulgare > pécule

 • 8 prime2

  f. (lat. prњmium "prix, récompense") 1. сума, плащана по застраховка от застрахования; 2. парична премия; 3. държавна субсидия (отпускана на даден район); 4. сума, давана за покриване на разходи за транспорт и др. на персонала в предприятие; 5. безплатен подарък на купувач; 6. en prime2 в повече, като премия; 7. премия, която се начислява върху номиналната стойност на акция. Ќ faire prime2 ост. получавам предимство.

  Dictionnaire français-bulgare > prime2

 • 9 provision

  f. (lat. provisio) 1. запас, провизия, продукти; 2. покритие, сума, която се внася за сметка на бъдещ платеж; chèque sans provision чек без покритие; 3. комисионна, възнаграждение на адвокат, посредник; 4. юр. депозирана сума в съда преди разглеждане на дело. Ќ par provision ост. предварително, временно.

  Dictionnaire français-bulgare > provision

 • 10 somme1

  f. (lat. summa, de summus "qui est au point le plus haut") 1. мат. сбор, сума; 2. сума (парична); 3. произведение, в което накратко са представени идеите, тенденциите на дадена философия, теория; somme1 philosophique философско експозе; 4. loc. adv. somme1 toute, en somme1 накратко; най-сетне, най-накрая.

  Dictionnaire français-bulgare > somme1

 • 11 soulte

  f. (de sout, p. p. de l'a. fr. soldre, "payer", lat. solvere) парична сума за изравняване; компенсационна сума, която се изплаща от един наследник на останалите при откупуване на наследствен дял.

  Dictionnaire français-bulgare > soulte

 • 12 supplément

  m. (lat. supplementum, même rad. que suppléer) 1. допълнение; 2. прибавка, притурка; 3. приложение (към списание); 4. добавка към парична сума, заплата; допълнителна работа; допълнителна информация; 5. допълнителна сума (която се плаща за услуга); supplément pour excédent de bagages допълнителна такса към билет за превишен багаж.

  Dictionnaire français-bulgare > supplément

 • 13 total,

  e, aux adj. (lat. médiév. totalis, du class. totus "tous") 1. цял, пълен; confiance total,e пълно доверие; somme total,e пълна сума; 2. m. всичко, цялото; сбор, сума; 3. loc.adv. au total, като се вземе всичко пред вид; всичко на всичко. Ќ Ant. fractionnaire, fragmentaire, partiel.

  Dictionnaire français-bulgare > total,

 • 14 trop-perçu

  m. (de trop et perçu, de percevoir) (pl. trop-perçus) получена в повече сума; надвзета сума. Ќ Ant. moins-perçu.

  Dictionnaire français-bulgare > trop-perçu

 • 15 versement

  m. (de verser) внасяне на пари; вноска, влог; faire un versement правя вноска (на парична сума); le versement s'élève а 10 000 mille francs вноската е на сума 10 000 франка.

  Dictionnaire français-bulgare > versement

 • 16 abondement

  m. (de abonder) добавка, увеличаване ( на парична сума).

  Dictionnaire français-bulgare > abondement

 • 17 allocation

  f. (lat. médiév. allocatio) отпускане сума (за разходи, награди и др.); парична помощ; allocation de chômage социална помощ при безработица; allocation familiale семейни добавки; allocation parentale d'éducation парична помощ, отпускана на родител прекъснал работа, за да гледа детето си. Ќ allocation viagère пожизнена рента.

  Dictionnaire français-bulgare > allocation

 • 18 allouable

  adj. (de allouer) рядко който може да се отпусне, да се представи (на някого); dépense allouable сума, която може да бъде отпусната ( за разход).

  Dictionnaire français-bulgare > allouable

 • 19 anticipation

  f. (lat. anticipatio) 1. антиципация, предварителност; 2. loc. adv. par anticipation предварително, по-рано, преди срока; paiement par anticipation предварително изплащане (на сума); 3. предвиждане; littérature d'anticipation фантастична литература (на базата на предвижданията за бъдещето на земята); 4. икон. предвиждане, хипотеза ( за развитието на икономиката).

  Dictionnaire français-bulgare > anticipation

 • 20 appliquer

  v.tr. (lat. applicare) 1. налагам, прилагам, поставям, полагам; 2. прен. прилагам; appliquer la loi прилагам закона; 3. определям, предназначавам; appliquer une somme а une telle dépense определям сума за даден разход; s'appliquer прилагам се, поставям се, залепвам се; отнасям се до, засягам; полагам усърдие за; работя усърдно. Ќ appliquer son attention насочвам вниманието си; appliquer des soins полагам грижи. Ќ Ant. écarter, enlever, ôter, séparer.

  Dictionnaire français-bulgare > appliquer

См. также в других словарях:

 • СУМА — жен. сумка, сумочка; сумишка, сумища; мех, мешок, кошель, киса. Цирюльничья кожаная сума, затяжная. | Привешанный к чему мешок, карман. Сумки в дорожной карете. | Кошель, котомка, носимая на плече или на поясе. Сума нищего, сума почтальона.… …   Толковый словарь Даля

 • сума — переметная сума, пойти с сумою.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. сума котомка, кошелка, вачик, мешок, пира, котома, куль, торба, сумка, киса, кайстра Словарь русских… …   Словарь синонимов

 • сума — сумка, укр. сума, др. русск. сума (Домостр. К. 29), сумъка, 1551 г.; см. Срезн. III, 619. Через польск. suma, sumkа переметная сума , из д. в. н., ср. в. н. soum вьюк , первонач. количество груза, которое может поднять одно вьючное животное , нов …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • сума — сума, сумы, сумы, сум, суме, сумам, суму, сумы, сумой, сумою, сумами, суме, сумах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • Сума-Шальская — Характеристика Длина 19 км Площадь бассейна 146 км² Бассейн Водла Водоток Устье Оз. Шальское Шалица …   Википедия

 • СУМА — СУМА, сумы, жен. 1. То же, что сумка в 1 знач. «И в суму его пустую суют грамоту иную.» Пушкин. Нищий с сумой. Переметные сумы (см. переметный во 2 знач.). 2. только ед. употр. как символ нищеты, нищенства. От сумы да от тюрьмы не отрекайся.… …   Толковый словарь Ушакова

 • СУМА — СУМА, ы, жен. (устар.). Мешок из ткани, кожи для ношения, перевозки чего н. Вьючная с. С сумой пустить кого н. (заставить нищенствовать; устар.; также перен.: довести до разорения). • Сума перемётная (разг. презр.) о том, кто меняет свои… …   Толковый словарь Ожегова

 • Сума, сума, служи ты сама: скажи капитану, что служить я не стану. — (солдатск.). См. ПРОСЬБА СОГЛАСИЕ ОТКАЗ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • сума́ — сума, ы , у; мн.сумы, сумам …   Русское словесное ударение

 • Сума перемётная — СУМА, Шы, ж. (устар.). Мешок из ткани, кожи для ношения, перевозки чего н. Вьючная с. С сумой пустить кого н. (заставить нищенствовать; устар.; также перен.: довести до разорения). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • сума переметная — перебежчик, хамелеон, переметчик, флюгер, предатель Словарь русских синонимов. сума переметная сущ., кол во синонимов: 6 • держит нос по ветру (5) • …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»