Перевод: с украинского на все языки

з невеликими витратами

 • 1 витрата

  wytrata
  ж., мн. витрати
  wydatek, koszty

  Українсько-польський словник > витрата

 • 2 звітність за фактичними витратами

  Українсько-англійський словник > звітність за фактичними витратами

 • 3 правила обліку за фактичними витратами за минулий період

  Українсько-англійський словник > правила обліку за фактичними витратами за минулий період

 • 4 маржинальний прибуток

  eng: marginal contribution
  deu: Deckungsbeitrag m
  різниця між виручкою від реалізації та змінними витратами. Це та сума прибутку, який спрямовується на покриття постійних затрат і формування прибутку. Маржинальний прибуток можна розраховувати як на весь обсяг реалізації, так і на одиницю продукції. Даний показник використовується в ході аналізу точки беззбитковості.

  Глосарій "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання" > маржинальний прибуток

 • 5 механіко-термічна обробка

  обробка, що полягає в проведенні холодної чи теплої пластичної деформації металевого сплаву (після повного циклу його термічної обробки) з невеликими ступенями деформації (10%) і подальшому нагріванні нижче за температуру рекристалізації; внаслідок створення полігональної структури досягається підвищення механічних властивостей і насамперед — жароміцності

  Термінологічний Словник "Метали" > механіко-термічна обробка

 • 6 нікелева латунь

  = нейзільбер, аргентан
  ru\ \ [lang name="Russian"]никелевая латунь, нейзильбер, аргентан
  en\ \ [lang name="English"]nickel silver, argentan, white copper, German silver
  de\ \ Neusilber
  fr\ \ \ [lang name="French"]alpaca, argentan
  латунь, що містить як легувальний компонент нікель; хімічний склад: 18—22% Zn, 13,5—16,5% Ni, Cuрешта (іноді з невеликими добавками Pb, Sn і Μn); є декоративним сплавом, відрізняється красивим зовнішнім виглядом, високою міцністю й опором корозії; використовується для виготовлення посуду, біжутерії, литої арматури, деталей паросилових установок

  Термінологічний Словник "Метали" > нікелева латунь

 • 7 регіоналізм біологічний

  РЕГІОНАЛІЗМ БІОЛОГІЧНИЙ - напрям радикальної екологічної філософії (або радикального екологізму), в основі якої лежать ідеї повернення до землі, перехід до екологічно прийнятних технологій, соціального анархізму та фемінізму. Теоретики біорегіоналізму прагнуть об'єднати розрізнені радикальні течії, виносячи цей напрям за межі власне екологізму і покладаючи на нього вагомішу місію, ніж саме лише збереження дикої природи. Визначальні засади біорегіоналізму описані Сейлом у книзі "Мешканці Землі: біорегіональне бачення", Доджем у книзі "Жити життям: деякі біорегіональні теорії та практика". Біорегіоналізм надає особливої ваги біологічним системам, які є джерелом фізичного існування та ґрунтом, з якого виростає і на якому тримається людська духовність. Біорегіоналісти виступають за перезаселення окремих територій в різних регіонах планети невеликими злагодженими громадами, які дотримуватимуться збалансованого, стабільного і самодостатнього способу життя й господарювання в цілковитій гармонії з природою даної місцевості, вірять, що коли бодай одна людина чи група людей або громада будуватимуть своє життя згідно з принципами їхньої теорії, то це стане підставою говорити про успіх.
  Т. Гардашук

  Філософський енциклопедичний словник > регіоналізм біологічний