Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

жить в роскоши

 • 1 праздность

  безділля (-ля), неробство, ледарство, гультяйство, гулі (-лів, мн.), (стар.) порожнювання. [І який буде лад з твого гультяйства (Гр.). Ледарством своїм вони його гнівили (Куліш). Гулі не одного в лапті обули (Приказка)]. Жить, пребывать в -сти - гультяювати, порожнювати, (гал.) балаґувати; см. также Баклушничать. [І ніхто з сих дітей не порожнював після молитви (О. Лев.)].
  * * *
  1) (качество, свойство) поро́жність, -ності, порожне́ча; ма́рність; за́йвість, -вості
  2) (праздная жизнь, безделье) неро́бство, ле́дарство, безді́лля; сидня́; ( свойственная бездельнику) гультяюва́ння, гультя́йство

  жить в пра́здности — жи́ти бездія́льно (без ді́ла), гультяюва́ти; ( бить баклуши) байдикува́ти; ( жить в роскоши) розкошува́ти

  Русско-украинский словарь > праздность

 • 2 один

  I. одна, одно, числ. один, одна, одно и одне (мн. одні, одних), їден, їдна, їдно и їдне (мн. їдні, їдних). Одним пирогом не наешься - одним пирогом не наїсися. Одним словом - одно слово. [Одно слово, робітник повинен жити в достатку (Єфр.)]. Семь бед, один ответ - чи раз, чи два - їдна біда. Не один десяток песен - не однодесять пісень. Все его в один голос осуждают - всі в одно (за одно, всі як один) його судять. Один раз куда ни шло - раз мати породила. Одна беда не ходит - біда не ходить сама, нещастя ніколи само не приходить.
  II. одна, одно, прил. и мест. один, одна, одно и одне, їден, їдна, їдно и їдне (ум. одненький, їдненький); сам, сама, само, самий, сама, саме (ум. - саменький). [Був собі на світі їден чоловік і була в нього їдна дитина]. Одно из двух - одно з двох. Сосредоточение власти в одних руках - зосередження влади в одній руці. Один-единственный - одним- один, одним-одна, одним-одне, один-одніський (однісінький) и т. д. [Одніське добре слово часом примирить лютих ворогів (Млака)]. Вот я и один, кругом ни души - от я і сам, навкруги ні душі (ні лялечки). Дети остались дома одни - діти зосталися вдома сами. Не я одна, а все это говорят - не я сама, а всі це кажуть (говорять). При одной мысли об этом… - на саму згадку про це… Уже одно то, что он это сделал, доказывает - вже саме те, що він це зробив, доводить… Только ты один, только он один и т. п. - сам тільки ти, сам тільки він и т. д. Один только, один лишь - один тільки, одна тільки, одно тільки, однісінький, однісінька, однісіньке; самий (тільки), сама (тільки), саме (тільки), самісінький, самісінька, самісіньке. В одном только окне и виднелся свет - в одному тільки вікні й світилося. Одно только и беспокоит меня, это… - одна річ тільки й турбує мене, це… В одной только рубахе - у самій сорочці. Это одни лишь слова - це самі тільки слова (самісінькі слова). Не одно только богатство составляет счастье, но и спокойная совесть - не саме багатство становить (дає) щастя, а ще й чисте сумління. Совершенно один - сам- один, сам-самісінький. [Зосталась я сама-самісінька]. Один-одинёшенек - сам (сама, само) душею. Исключительно один (одни), как есть один (одни) - сам за себе, самі за себе, самий, сама, саме. Хлеба нет, едим исключительно один картофель - хліба нема, їмо саму (за себе) картоплю. Все, как один, все один в один, один к одному - всі як один, всі один в одного, всі голова в голову, всі одним лицем, всі як перемиті. [Військо у лаву стало як перемите. Герої його оповіданнів теж одним лицем безпорадна, темна сірома (Єфр.)]. Все до одного - всі до одного. Один на один - сам-на-сам, віч-на-віч. Мы остались с ним один на один - ми зосталися з ним віч-на-віч (сам-на-сам). Один по одному, один за одним, один за другим - один по одному, один за одним и один за одним. [Варяги, Литва, Ляхи, Москва - один за одним накидали Українській Русі свої порядки (Куліш)]. Один за другим присутствующие оставляли зал - один по одному присутні залишали залю. Подходите по одному - підходьте по-одинці. Шли узкою тропинкою один за другим - йшли вузенькою стежечкою один за одним. Хвастаются один перед другим - вихваляються один перед одним, один поперед одного. Спрашивают один другого (одни других) - питають один одного (одні одних), питаються один в одного (одні в одних). Один другого стоит - один одного варт. Поставь тарелки одну на другую - поставляй тарілки одну на одну. Выходит одно на другое - виходить одно на одно (на одно). Дело всегда есть: не одно, так другое - діло завсігди знайдеться: не те, так те (так инше). То одно, то другое - то те, то те. Один другой, одни другие (из двух или определённого числа лиц, предметов или групп как двух противоположностей) один - другий, одні - другі, (из неопределённого числа или предметов) який - який, кот(о)рий - кот(о)рий, той-той, инший - инший. Один брат был богат, а другой беден - один брат був багатий, а другий бідний. Одни люди живут в роскоши, а другие изнывают в бедности - одні люди в розкошах кохаються, а другі в злиднях пропадають. Одни учёные разделяют это мнение, а другие нет - одні вчені поділяють цю думку, а другі не поділяють. [Дивлюся - в могилі усе козаки: який безголовий, який без руки, а хто по коліна неначе одтятий (Шевч.)]. Одни сели на скамье, а другие стоят - які (котрі) посідали на лаві, а які (котрі) стоять. Говорит одно, а думает, другое - на язиці одно, а на думці инше. Переходить от одной мысли к другой - від однієї думки до другої переходити. Один и тот же - один, їден, той(-же) самий. [Не одні права всі мають]. В одно и то же время - в один час, в той самий час, в о[ї]дних часах. Срв. Одновремённо. Жить в одном доме - жити в тому самому будинку. Это одно и то же - це те саме. Твердить одно и то же - після тієї та й знов тієї(-ж) співати. Всё одно и то же (делать, говорить) - як те-ж, так те (робити, говорити). В одно из воскресений - котроїсь неділі, одної неділі. Срв. Однажды. Один раз - раз. [Раз людина родиться, раз і вмирає]. За одно - см. Заодно. Слиться в одно - до купи зіллятися (злитися). Ни один не… - жаден, жадний (жадна, жадне) не…, жоден, жодний (жодна, жодне) не…, ні жоден, ні жодна и т. д. не…, нікоторий, -а, -е не… [Лаври стоять зачаровані, жаден листок не тремтить (Л. Укр.)]. У неё двенадцать детей, и ни одно не умерло - у неї дванацятеро дітей і жадне не вмерло. Решительно (положительно) ни одного - жаднісінького, ні однісінького, ніже єдиного. [Жаднісінької кривди я тобі не заподіяла. Звікувала-б я за ним, не зазнавши ніже єдиної хмарної години (Конис.)]. Ни на одного (ни на одну) не взгляну - на жадного (на жадну) не гляну.
  * * *
  числ.
  1) оди́н

  \один за други́м — а) ( вереницей) оди́н за о́дним; б) (по порядку, по очереди) оди́н по о́дному

  \один к одному́ — оди́н в оди́н, як оди́н

  2) (в знач. прил.: без других, в отдельности, в одиночестве) сам, один, сам оди́н
  3) в знач. сущ. оди́н
  4) (в знач. неопределённого мест.) оди́н; ( какой-то) яки́йсь

  Русско-украинский словарь > один

См. также в других словарях:

 • жить — Проживать, пребывать, жительствовать, обитать, населять, ютиться, гнездиться, квартировать, зимовать; век вековать (коротать), прозябать, коснеть; благоденствовать, долгоденствовать; здравствовать, существовать, быть в живых (прот. : );… …   Словарь синонимов

 • роскошь — Изящество, нарядность, пышность, великолепие, баловство, богатство, шик. Предметы роскоши и необходимости. Некогда сахар представлял в России предмет роскоши и своего рода баловства. Я себе позволил эту роскошь (этот дебош). Жить в роскоши,… …   Словарь синонимов

 • роскошествовать — жить в роскоши, роскошничать, ржить на большую (широкую) ногу, жить барином (по барски), барствовать, утопать в роскоши, сибаритничать, сибаритствовать, жить широко, жить на широкую ногу, жить валтасаром, жить по барски, шиковать Словарь русских… …   Словарь синонимов

 • АЛЕКСАНДР III МАКЕДОНСКИЙ — Царь Македонии в 336 323 гг. до Р.Х. Сын Филиппа II и эпирской царевны Олимпиады. Род. в 356 г. до Р.Х., ум. 13 июня 323 г. до Р.Х. Ж: 1) Роксана; 2) Статира. По свидетельству Плутарха, Александр еще в отроческом возрасте проявлял редкий здравый… …   Все монархи мира

 • РОСКОШЬ — РОСКОШЬ, роскоши, мн. нет, жен. 1. Внешнее великолепие, пышность чего нибудь. Роскошь в убранстве комнат. Роскошь дамских туалетов. 2. Излишество в комфорте, в жизненных удобствах и удовольствиях, связанное с затратами, превышающими средний… …   Толковый словарь Ушакова

 • роскошь — и; ж. 1. Богатство и великолепие чего л. Дом обставлен с роскошью. Дамы блистают роскошью. 2. Излишество в жизненных удобствах, удовольствиях. Вырасти в роскоши. Жить в роскоши. Предметы роскоши. Остатки прежней роскоши (шутл.; об остатках чего л …   Энциклопедический словарь

 • роскошь — и; ж. 1) Богатство и великолепие чего л. Дом обставлен с роскошью. Дамы блистают роскошью. 2) Излишество в жизненных удобствах, удовольствиях. Вырасти в роскоши. Жить в роскоши. Предметы роскоши. Остатки прежней роскоши (шутл.; об остатках чего л …   Словарь многих выражений

 • РОСКОШЬ — РОСКОШЬ, и, жен. 1. Богатство и великолепие. Р. обстановки. 2. Излишества в комфорте, в удовольствиях. Жить в роскоши. Предметы роскоши. 3. Изобилие, природное богатство. Р. южной природы. • Остатки прежней роскоши (разг. шутл.) о том, что… …   Толковый словарь Ожегова

 • СИБАРИТСТВОВАТЬ — (этим. см. сл. сл.). Жить сибаритом. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. СИБАРИТСТВОВАТЬ Жить в роскоши и неге. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Демонстративное потребление — (престижное, показное, статусное потребление)  расточительные траты на товары или услуги с преимущественной целью продемонстрировать собственное богатство. С точки зрения демонстративного потребителя, такое поведение служит средством… …   Википедия

 • Фердинанд, Рио — Рио Фердинанд …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»