Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

докрай

 • 1 докрай

  to the (very) end/last; through; up to the last/hilt
  боря се докрай fight (it out) to a/the bitter end
  използувам докрай exploit to the full
  изяждам/изпивам докрай eat/drink up
  отивам докрай go the whole way
  отивам докрай с go all the way with
  * * *
  докра̀й,
  нареч. to the (very) end/last; all the way through; through; up to the last/hilt; боря се \докрай fight (it out) to a/the bitter end; използвам \докрай exploit to the full; изслушвам \докрай hear out; изстисквам \докрай squeeze dry; изяждам/изпивам \докрай eat/drink up; отивам \докрай go the whole way/hog; подкрепям \докрай back to the hilt; прочитам книга \докрай read a book through.
  * * *
  right ; thoroughly ; up to the last ; through {Tryu;}: I read the paper докрай - Изчетох вестника докрай.
  * * *
  1. to the (very) end/last;through;up to the last/hilt 2. боря се ДОКРАЙ fight (it out) to a/the bitter end 3. използувам ДОКРАЙ exploit to the full 4. изслушвам ДОКРАЙ hear out 5. изстисквам ДОКРАЙ squeeze dry 6. изяждам/изпивам ДОКРАЙ eat/ drink up 7. отивам ДОКРАЙ go the whole way: отивам ДОКРАЙ с go all the way with 8. подкрепям ДОКРАЙ tack to the hilt 9. прочитам книга ДОКРАЙ read a book through

  Български-английски речник > докрай

 • 2 дължина на опъната докрай пружина

  extended length
  extended lengths

  Български-Angleščina политехнически речник > дължина на опъната докрай пружина

 • 3 затягам докрай

  set up hard
  sets up hard

  Български-Angleščina политехнически речник > затягам докрай

 • 4 довеждам

  bring (along, home), fetch
  довеждам със себе си bring along, bring with one
  прен. bring about, lead (до to)
  довеждам докрай carry through; bring to an end/to a conclusion
  довеждам борбата докрай fight it out
  довеждам до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe
  довеждам до знанието на bring to s.o.'s knowledge; let s.o. know (about); inform so. of
  довеждам до отчаяние drive to despair; prostrate
  довеждам до положение на reduce to the status of
  довеждам до съвършенство bring to perfection, perfect
  * * *
  довѐждам,
  гл. bring (along, home), fetch; \довеждам борбата докрай fight it out; \довеждам до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe; \довеждам до знанието на bring to s.o.’s knowledge; let s.o. know (about); inform s.o. of; \довеждам докрай carry through; bring to an end/to a conclusion; follow out/through; \довеждам до отчаяние drive to despair; prostrate; \довеждам до положение на reduce to the status of; \довеждам до съвършенство bring to perfection, perfect; \довеждам със себе си bring along, bring with one; прен. bring about, lead (до to); (до дадено състояние) reduce, drive (до to); не \довеждам до нищо ( свършвам с неуспех) founder; това не доведе до нищо it resulted in nothing.
  * * *
  bring: довеждам to an end - довеждам до край; carry ; fetch: довеждам the doctor - доведи доктора
  * * *
  1. (до дадено състояние) reduce, drive (до to) 2. bring (along, home), fetch 3. ДОВЕЖДАМ борбата докрай fight it out 4. ДОВЕЖДАМ до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe 5. ДОВЕЖДАМ до знанието на bring to s.o.'s knowledge;let s.o. know (about);inform so. of 6. ДОВЕЖДАМ до отчаяние drive to despair;prostrate 7. ДОВЕЖДАМ до положение на reduce to the status of 8. ДОВЕЖДАМ до съвършенство bring to perfection, perfect 9. ДОВЕЖДАМ докрай carry through;bring to an end/to a conclusion 10. ДОВЕЖДАМ със себе си bring along, bring with one 11. иди доведи лекаря (go and) fetch the doctor 12. не ДОВЕЖДАМ до нищо (свършвам с неуспех) founder 13. прен. bring about, lead (до to) 14. това не доведе до нищо it resulted in nothing 15. това няма да доведе до нищо добро it will lead to no good

  Български-английски речник > довеждам

 • 5 извършвам

  (свършвам докрай) accomplish, finish, complete
  (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish
  (нещо лошо) perpetrate, commit
  извършвам грешка make a mistake
  извършвам грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime
  извършвам богослужение officiate, perform divine service
  извършвам подвиг accomplish a feat
  нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening
  * * *
  извъ̀ршвам,
  гл. ( свършвам докрай) accomplish, finish, complete; ( правя) do; ( чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish; ( нещо лошо) perpetrate, commit; \извършвам богослужение църк. officiate, perform divine service; \извършвам грешка make a mistake; \извършвам нападение воен. make/mount an attack; \извършвам плащане effect a payment; \извършвам подвиг accomplish a feat; \извършвам процесуални действия юр. take proceeding; \извършвам ремонт effect repairs; \извършвам услуги provide a service.
  * * *
  accomplish (завършвам докрай); commit: извършвам a crime - извършвам престъпление; (правя): do; execute; fulfill; perform; perpetrate (престъпление); make: извършвам a mistake - извършвам грешка; act
  * * *
  1. (нещо лошо) perpetrate, commit 2. (правя) do 3. (свършвам докрай) accomplish, finish, complete 4. (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish 5. ИЗВЪРШВАМ богослужение officiate, perform divine service 6. ИЗВЪРШВАМ грешка make a mistake 7. ИЗВЪРШВАМ грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime 8. ИЗВЪРШВАМ подвиг accomplish a feat 9. нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening

  Български-английски речник > извършвам

 • 6 бой

  1. (биене) teating, thrashing, whopping, ( с камшик) whipping, flogging
  разг. leathering, ам. knock-about
  (с юмруци) set-to; fight
  дръпвам/тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing
  ям бой get a hiding/thrashing/drubbing/warming
  2. (битка) battle, fight; combat; action; engagement
  (борба) struggle
  въздушен бой an aerial combat
  местни боеве local skirmishes/enga-gements
  морски бой a naval battle/engagement
  отбранителен/настъпателен бой defensive/offensive action
  общ бой a rough and tumble; knock-down
  ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в бой go into action; do battle; engage with the enemy
  превземам с бой take by force of arms
  закален в бой battle-seasoned
  паднал в бой killed in action
  в разгара на боя in the thick of the fight
  ръкопашен бой assault; hand-to-hand fighting. close engagement, melee
  превземам без бой take without striking a blow
  търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder
  хвърлям в боя воен. bring into action
  3. height, stature
  човешки бой the height of man, man-high
  * * *
  бой бо̀ят м., боевѐ, (два) бо̀я 1. ( биене) beating, thrashing, drubbing, whopping; (с камшик) whipping, flogging; разг. leathering, амер. knock-about; (с юмруци) setto; fight; разг. punch-up; (с пръчка) caning; ( напляскване) spanking;
  2. ( битка) battle, fight; combat; action; engagement; ruck; ( борба) struggle; в разгара на боя in the thick of the fight; въздушен \бой воен. aerial combat; местни боеве воен. local skirmishes/engagements; общ \бой воен. rough and tumble; knock-down; ожесточени боеве воен. violent/furious fighting; отбранителен/настъпателен \бой воен. defensive/offensive action; превземам без \бой take without striking a blow; превземам с \бой take by force of arms; ръкопашен \бой assault; hand-to-hand fighting, close engagement, mêlée; упорит \бой ( докрай) battle royal; • влизам в \бой go into action; do battle; engage in battle, engage with the enemy; дръпвам/тегля един \бой на някого thrash/flog/beat s.o.; give s.o. a thrashing/drubbing; закален в \бой battle-seasoned; паднал в \бой воен. killed in action; спуквам (някого) от \бой разг. knock the living daylight out of (s.o.), give (s.o.) a thrashing he/she won’t know what day of the week it is; търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.’s shoulder; хвърлям в боя воен. bring into action; ям \бой get a thrashing/drubbing/warming.
  ——————
  бой бо̀ят м., бо̀еве, (два) бо̀я ( ръст) height, stature; човешки \бой the height of man, man-high.
  * * *
  battle; (ръкопашен)- melee: mortal бой - смъртоносен бой; grubbing; thwack{TwEk}; trashing; walloping (жарг.); warming (жарг.);
  * * *
  1. (битка) battle, fight;combat;action;engagement 2. (борба) struggle 3. (наплескване) spanking 4. (с юмруци) set-to;fight 5. 3 height, stature 6. °1 (биене) teating, thrashing, whopping,. (с камшик) whipping, flogging 7. в разгара на боя in the thick of the fight 8. въздушен БОЙ an aerial combat 9. дръпвам/ тегля някому боя thrash/flog/beat s.o.;give s.o. a thrashing/drubbing 10. закален в БОЙ battle-seasoned 11. местни боеве local skirmishes/enga-gements 12. морски БОЙ a naval battle/engagement 13. общ БОЙ a rough and tumble;knock-down 14. ожесточени боеве violent/furious fighting, влизам в БОЙ go into action;do battle;engage with the enemy 15. отбранителен/ настъпателен БОЙ defensive/ offensive action 16. паднал в БОЙ killed in action 17. превземам без БОЙ take without striking a blow 18. превземам с БОЙ take by force of arms 19. разг. leathering, ам. knock-about 20. ръкопашен БОЙ assault;hand-to-hand fighting. close engagement, melee 21. търся си боя go about with/carry/have/wear a chip on o.'s shoulder 22. упорит БОЙ (докрай) battle royal 23. хвърлям в боя воен. bring into action 24. човешки БОЙ the height of man, man-high 25. ям БОЙ get a hiding/thrashing/drubbing/warming

  Български-английски речник > бой

 • 7 борба

  1. fight, ( класова) struggle; contest
  борба на стихиите a war of the elements
  борба за съществуване биол. a struggle for existence/life
  борба срещу вредните насекоми insect pest control
  борба докрай ам. a finish fight
  борба на живот и смърт a life and death struggle
  водя борба be on/go (out) on the war-path
  водя борба с някого struggle against s.o.; fight s.o.
  wage a struggle/a fight against s.o.
  2. прен. combating (of), drive (against)
  на борба за on with the fight for
  борба за a struggle/fight for; a struggle to (c inf.)
  3. сп. wrestling; wrestling bout
  борба класически стил Graeco-Roman style
  борба свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling
  борба с бикове bullfight
  * * *
  борба̀,
  ж., -ѝ 1. fight, ( класова) struggle; contest; ( изборна) campaign; \борбаа докрай амер. finish fight; \борбаа на живот и смърт life and death struggle; \борбаа на стихиите war of the elements; \борбаа с вредните насекоми insect pest control; \борбаа с престъпността crime control; водя \борбаа с някого struggle against s.o.; fight s.o.; wage a struggle/a fight against s.o.; енергична \борбаа със/срещу clamp-/crack-down on; повеждам енергична \борбаа с/срещу clamp/crack down on; решавам с \борбаа fight it out; честна \борбаа fair play;
  2. прен. combating (of), drive (against); \борбаа за struggle/fight for; struggle to (c inf.); на \борбаа за on with the fight for;
  3. спорт. wrestling; wrestling bout; \борбаа класически стил Graeco-Roman style; \борбаа с бикове bullfight; \борбаа свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling; (кеч) свободна \борбаа catch-as-catch-can; хватка при \борбаа hold.
  * * *
  battle; belligerence; contest{kxn`test}; fight: A борба between two dogs. - Борба между две кучета.; fighting; борба against difficulties - борба срещу трудностите; war; warfare
  * * *
  1. (изборна) campaign 2. fight, (класова) struggle;contest 3. wage a struggle/a fight against s. о. 4. БОРБА докрай ам. a finish fight 5. БОРБА за a struggle/fight for;a struggle to (c inf.) 6. БОРБА за съществуване биол. a struggle for existence/life 7. БОРБА класически стил Graeco-Roman style 8. БОРБА на живот и смърт а life and death struggle 9. БОРБА на стихиите a war of the elements 10. БОРБА с бикове bullfight 11. БОРБА свободен стил all-in-wrestling, free-style wrestling 12. БОРБА срещу вредните насекоми insect pest control 13. водя БОРБА be on/go (out) on the war-path 14. водя БОРБА с някого struggle against s. o.;fight s. o. 15. на БОРБА за on with the fight for 16. прен. combating (of), drive (against) 17. решавам c БОРБА fight it out 18. сn. wrestling;wrestling bout 19. свободна БОРБА (кеч) catch-as-catch-can 20. хватка при БОРБА hold 21. честна БОРБА fair play

  Български-английски речник > борба

 • 8 досипвам

  pour more, add
  (докрай) pour out
  (допълвам) fill up, top up
  (ядене) give/serve more
  * * *
  досѝпвам,
  гл. pour more, add; ( докрай) pour out; ( допълвам) fill up, top up; ( ядене) give/serve more.
  * * *
  1. (докрай) pour out 2. (допълвам) fill up, top up 3. (ядене) give/serve more 4. pour more, add

  Български-английски речник > досипвам

 • 9 изкарвам

  1. (изваждам) take/bring/carry out
  (изгонвам) drive/turn out
  (от квартира) evict, eject, move out, разг. kick out
  изкарвам петно remove a spot
  изкарвам из строя вж. строй
  изкарвам добитък на паша вж. извеждам
  2. (печеля) earn, make; get
  изкарвам някоя и друга пара turn an honest penny
  изкарвам добри пари make good money
  изкарвам си хляба/прехраната make a living, make o.'s living
  едва си изкарвам прехраната earn just enough to keep body and soul together; eke out a poor existence, scrape a living, get/jog along
  3. (завършвам) finish, complete; be through with; get (s.th.)over
  изкарвам докрай bring to a close/to an end
  изкарвам военна служба serve o.'s time/term in the army, do/finish o.'s military service
  4. (изготвям, правя) turn out, produce, make
  (подготвям специалисти и пр.) turn out
  изкарвам един костюм от три метра плат make a suit out of three metres of cloth
  той не е такъв глупак, какъвто го изкарват he is not such a fool as people make out; he is not the fool that they say he is
  изкарвам някого крив lay the blame on s.o.; put s.o. in the wrong
  изкарвам черното бяло talk black into white
  изкарахме там едва седмица we spent a week there, we stayed there for a week
  7. (болест) have; pull through, get over
  (трае) last out, do
  (за човек-живее) live through, last
  едва ли ще изкара нощта he'll hardly live through the night
  8. (прораствам) shoot forth, sprout; grow
  детето изкарва зъби the child is teething/cutting teeth
  9. (билет, документ) get, obtain, procure
  изкарвам си билет buy/get a ticket
  изкарвам разрешителна take out a permit/licence, get/obtain a permit/licence, have a licence/permit issued
  изкарвам из търпение exasperate
  изкарвам някого във от себе си put s.o. beside himself; drive s.o. mad
  тя си изкара яда на него she worked off her bad temper on him, she took it out of/on-him
  изкарвам душата на някого вж. душа
  изкарвам ума/акъла на някого scare/frighten s.o. out of his wits
  изкарвам някому нещо през носа make s.o. pay through the nose
  изкарвам на снимка take a picture of
  изкарвам на показ put on show/display
  изкарвам на бял свят вж. бял
  изкарвам от калта save from the gutter
  изкарвам мода set up a fashion
  може би ще изкараме с това perhaps we can manage with/on that
  тези пари ще ме изкарат през зимата this money will be enough for the winter/will carry me through the winter
  той си изкара парите от това he got his money's worth out of it
  изкарва ме два пъти на ден have two movements of the bowels a day
  * * *
  изка̀рвам,
  гл.
  1. ( изваждам) take/bring/carry out; ( издърпвам) pull out; ( изгонвам) drive/turn out; (от квартира) evict, eject, move out, разг. kick out; \изкарвам добитък на паша lead cattle to pasture; \изкарвам от строя put out of action/service; \изкарвам петно remove a spot;
  2. ( печеля) earn, make; get; едва \изкарвам прехраната си earn just enough to keep body and soul together, eke out a poor existence, scrape a living, get/jog along; \изкарвам някоя и друга пара turn an honest penny; \изкарвам хляба/прехраната си make a living, make o.’s living; от това се изкарват добри пари it is a nice/good earner;
  3. ( завършвам) finish, complete; be through with; get (s.th.) over; \изкарвам военна служба serve o.’s time/term in the army, do/finish o.’s military service; \изкарвам докрай bring to a close/to an end;
  4. ( изготвям, правя) turn out, produce, make; ( подготвям ­ специалисти и пр.) turn out;
  5. ( представям като) make out (to be); \изкарвам някого крив lay the blame on s.o., put s.o. in the wrong; \изкарвам черното бяло talk black into white;
  6. ( прекарвам време) spend, stay;
  7. ( болест) have; pull through, get over; ( трае) last out, do; (за човек ­ живее) live through, last; децата изкараха скарлатина the children had scarlet fever; палтото ще изкара още една година the coat will do for another year; ще изкара (болестта) he’ll pull through;
  8. ( пораствам) shoot forth, sprout; grow; детето изкарва зъби the child is teething/cutting teeth;
  9. ( билет, документ) get, obtain, procure, take out; • \изкарвам душата на някого bother/harass/nag/plague/worry the life out of s.o., torment s.o.; pester s.o.; \изкарвам из търпение exasperate; \изкарвам мода set up a fashion; \изкарвам на бял свят bring to light; \изкарвам на показ put on show/display; \изкарвам на снимка take a picture of; \изкарвам някого вън от себе си put s.o. beside himself; drive s.o. mad; \изкарвам някому нещо през носа make s.o. pay through the nose; \изкарвам от калта save from the gutter; \изкарвам ума/акъла на някого scare/frighten s.o. out of his wits; може би ще изкараме с това perhaps we can manage with/on that; тези пари ще ме изкарат през зимата this money will be enough for the winter/will carry me through the winter; това може всекиго да изкара из търпение it is enough to try the patience of a saint; той си изкара парите от това he got his money’s worth out of it; тя си изкара яда на него she worked off her bad temper on him, she took it out of/on him.
  * * *
  make out (някого някакъв); make: изкарвам a living - изкарвам си прехраната; dislodge (от жилище); drive out; extract; fetch; have out; oust (от имот, владение)
  * * *
  1. (билет, документ) get, obtain, procure 2. (болест) have;pull through, get over 3. (за човек - живее) live through, last 4. (завършвам) finish, complete;be through with;get (s.th.)over 5. (изваждам) take/bring/ carry out 6. (изгонвам) drive/turn out 7. (изготвям, правя) turn out, produce, make 8. (издърпвам) pull out 9. (от квартира) evict, eject, move out, разг. kick out 10. (печеля) earn, make;get 11. (подготвям специалисти и пр.) turn out 12. (представям като) make out (to be) 13. (прекарвам време) spend, stay 14. (прораствам) shoot forth, sprout;grow 15. (трае) last out, do 16. ИЗКАРВАМ военна служба serve o.'s time/term in the army, do/ finish o.'s military service 17. ИЗКАРВАМ добитък на паша вж. извеждам 18. ИЗКАРВАМ добри пари make good money 19. ИЗКАРВАМ докрай bring to a close/to an end 20. ИЗКАРВАМ душата на някого вж. душа 21. ИЗКАРВАМ един костюм от три метра плат make a suit out of three metres of cloth 22. ИЗКАРВАМ из строя вж. строй 23. ИЗКАРВАМ из търпение exasperate 24. ИЗКАРВАМ мода set up a fashion 25. ИЗКАРВАМ на бял свят вж. бял 26. ИЗКАРВАМ на показ put on show/display 27. ИЗКАРВАМ на снимка take a picture of 28. ИЗКАРВАМ някого във от себе си put s.o. beside himself;drive s.o. mad 29. ИЗКАРВАМ някого крив lay the blame on s. o.;put s. o. in the wrong 30. ИЗКАРВАМ някому нещо през носа make s.o. pay through the nose 31. ИЗКАРВАМ някоя и друга пара turn an honest penny 32. ИЗКАРВАМ от калта save from the gutter 33. ИЗКАРВАМ петно remove a spot 34. ИЗКАРВАМ разрешителна take out a permit/licence, get/obtain a permit/licence, have a licence/permit issued 35. ИЗКАРВАМ си билет buy/get a ticket 36. ИЗКАРВАМ си хляба/прехраната make a living, make o.'s living 37. ИЗКАРВАМ ума/акъла на някого scare/frighten s.o. out of his wits 38. ИЗКАРВАМ черното бяло talk black into white 39. детето изкарва зъби the child is teething/cutting teeth 40. децата изкараха скарлатина the children had scarlet fever 41. едва ли ще изкара нощта he'll hardly live through the night 42. едва си ИЗКАРВАМ прехраната earn just enough to keep body and soul together;eke out a poor existence, scrape a living, get/jog along 43. изкарахме там едва седмица we spent a week there, we stayed there for a week 44. изкарва ме два пъти на ден have two movements of the bowels a day 45. може би ще изкараме с това perhaps we can manage with/on that 46. палтото ще изкара още една година the coat will do for another year 47. тези пари ще ме изкарат през зимата this money will be enough for the winter/will carry me through the winter 48. това може всекиго да изкара из търпение it is enough to try the patience of a saint 49. той не е такъв глупак, какъвто го изкарват he is not such a fool as people make out;he is not the fool that they say he is 50. той си изкара парите от това he got his money's worth out of it 51. тя си изкара яда на него she worked off her bad temper on him, she took it out of/on -him 52. ще изкара (болестта) he'll pull through

  Български-английски речник > изкарвам

 • 10 изразходвам

  spend, expend (за on)
  (докрай) use up, exhaust
  (за машина) use up, consume
  изразходвам напразно waste, spend in vain
  безразсъдно изразходвам силите си waste o.'s energy to no purpose; burn the candle at both ends
  * * *
  изразхо̀двам,
  гл. spend, expend (за on); ( средства и пр.) lay out; разг. eat up; ( енергия) use up; ( докрай) use up; exhaust; (за машина) use up, consume; безразсъдно \изразходвам силите си waste o.’s energy to no purpose; burn the candle at both ends; \изразходвам напразно waste, spend in vain.
  * * *
  consume; exhaust; expend; use; waste: изразходвам o.'s energy to no purpose - безразсъдно изразходвам силите си
  * * *
  1. (докрай) use up, exhaust 2. (енергия) use up 3. (за машина) use up, consume 4. (средства и) lay out 5. spend, expend (за on) 6. ИЗРАЗХОДВАМ напразно waste, spend in vain 7. безразсъдно ИЗРАЗХОДВАМ силите си waste o.'s energy to no purpose; burn the candle at both ends

  Български-английски речник > изразходвам

 • 11 написвам

  write, write down, take down
  (бързо, лесно) write off
  (набързо) scribble down, scribble out
  (набързо-епиграма и пр.) turn off
  (на машина) type, typewrite
  (чек) make out
  написвам отново rewrite
  написвам на чисто write out fair
  прекрасно написана реч a beautifully worded speech
  написвам под нечия диктовка write to s.o.'s dictation
  погледни я колко се е написала look how much make up she's put on her face
  * * *
  напѝсвам,
  гл. write, write down, take/put down; ( бързо, лесно) write off; ( набързо) scribble/jot down, scribble out; ( набързо ­ епиграма и пр.) turn off; ( докрай и с подробности) write out; (на машина) type, typewrite; ( чек) make out; \написвам на чисто write out fair; \написвам отново rewrite; \написвам под нечия диктовка write to s.o.’s dictation; прекрасно написана реч a beautifully worded speech.
  * * *
  make out; write{rait}: написвам a poem - написвам стихотворение; scribble down (набързо)
  * * *
  1. (бързо, лесно) write off 2. (докрай и с подробности) write out 3. (на машина) type, typewrite 4. (набързо - епиграма и пр.) turn off 5. (набързо) scribble down, scribble out 6. (чек) make out 7. write, write down, take down 8. НАПИСВАМ на чисто write out fair 9. НАПИСВАМ отново rewrite 10. НАПИСВАМ под нечия диктовка write to s.o.'s dictation 11. погледни я колко се е написала look how much make up she's put on her face 12. прекрасно написана реч a beautifully worded speech

  Български-английски речник > написвам

 • 12 отначало

  first, at first
  (в началото) in the beginning
  (от началото) from the beginning
  отначало докрай from beginning to end, from first to last
  (отново) afresh, all over again
  * * *
  отнача̀ло,
  нареч. first, at first; (в началото) in the beginning; (от началото) from the beginning; започвам \отначало разг. take it from the top; \отначало докрай from beginning to end, from first to last; ( отново) afresh, all over again.
  * * *
  at first: отначало I did not like him. - Отначало не го харесах.; at the beginning
  * * *
  1. (в началото) in the beginning 2. (от началото) from the beginning 3. (отново) afresh, all over again 4. first, at first 5. ОТНАЧАЛО докрай from beginning to end, from first to last

  Български-английски речник > отначало

 • 13 доведа

  вж. довеждам
  * * *
  доведа̀,
  довѐждам гл. bring (along, home), fetch; \доведа борбата докрай fight it out; \доведа до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe; \доведа до знанието на bring to s.o.’s knowledge; let s.o. know (about); inform s.o. of; \доведа докрай carry through; bring to an end/to a conclusion; follow out/through; \доведа до отчаяние drive to despair; prostrate; \доведа до положение на reduce to the status of; \доведа до съвършенство bring to perfection, perfect; \доведа със себе си bring along, bring with one; прен. bring about, lead (до to); (до дадено състояние) reduce, drive (до to); не \доведа до нищо ( свършвам с неуспех) founder; това не доведе до нищо it resulted in nothing.
  * * *
  вж. довеждам

  Български-английски речник > доведа

 • 14 за

  1. предл. (полза) for
  направих го за него I did it for him
  за кого е това? who is that for?
  три на два за нас (спортен резултат) two to three for us
  аргументи за и против arguments pro and con
  гласувам за предложението vote for the proposal
  2. (посока, цел на движение) to, for
  пътувам за Варна I am going/travelling to Varna
  заминавам за Англия I am leaving for England
  влакът за Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train
  3. (времетраене, определен период, момент), in, for, till
  ще свърша тази работа за един ден I shall do this work in a day
  не може да се свърша за един час it can't be done in an hour
  заседанието се отложи за утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday
  за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there?
  за кога го искаш? when do you want it for?
  за последните пет години during the last five years
  взехме храна за два дни we took enough food for two days
  дойдох за една седмица I came for a week/on a week's visit
  5. (предназначение на предмет) обик. без предл.; for
  четка за зъби tooth-brush
  чаша за вода drinking-glass, tumbler
  чаша за вино wineglass
  чаша за чай tea-cup
  вода за пиене drinking water
  това е за тебе this is for you
  купих го за подарък I bought it for a present
  6. (цел на действието) to (c inf.), to, for
  отивам за хляб I'm going to get bread
  време е за вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner
  време е за лягане it's time to go to bed, it's bedtime
  не за това дойдох тук that's not what I came here for
  готови сме за път we are ready to start
  за тази цел to this end, for the/this purpose
  мисля/говоря за нещо think/speak about/of s.th
  за какво говорите? what are you talking about?
  спомням си за нещо remember s.th.
  напомням за remind of
  женя се за някого marry s.o.
  годявам се за някого get engaged to s.o.
  копнея за нещо/някого long for s.th./s.o.
  жал ми е за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.
  тревожа се за децата be worried about the children
  той бе избран за секретар he was elected secretary
  за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool?
  за какво ме вземате? what are you taking me for? what do you think I am?
  9. (това, за което хващам нещо) by, on, to
  тя водеше детето си за ръка she led the child by the hand
  държа се за перилата hold on to the bannister, hold the rail
  той бе награден за добрата си работа he was rewarded for his excellent work
  съдят го за убийство he is being charged for murder
  11.(цена, размяна) for
  тя купи роклята за десет лева she bought the dress for ten levs
  плащам за работата pay for the work
  той размени писалката си за три нови книги he exchanged his pen for three new books
  търг за (някаква сума) a contract worth
  марки за един лев a lev's worth of stamps
  той го направи за първи път he did it for the first time
  за първи път опитвам... I've tasted... for the first time
  за мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible
  това е ново за мене this is quite new to me
  това е важно/интересно/полезно за нас it is of importance/interest/use to us
  отговарям за be responsible for; be in charge of
  15. предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.)
  за броявам begin counting/to count
  за жълтявам begin to look yellow
  завайквам се start moaning, set up a howl/wail
  завързвам спор enter on/start an argument
  за писах адреса I wrote down the address
  завинтих бурмата I drove the screw home
  за топлих водата I heated (up) the water
  той зазубри урока he swatted/has swatted up the lesson
  закръглям цена round off/out a price
  раната заздравя the wound has healed
  17. (преминаване в ново състояние, образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en,-ify, be-
  обременявам become pregnant
  замърсявам make dirty, soil; befoul
  загрозявам uglify
  заякчавам strengthen, consolidate
  замъглявам прен. bedim
  * * *
  за,
  предл.
  1. ( полза) for; аргументи\заи против” arguments pro and con; \за кого е това? who is that for?;
  2. ( посока, цел) to, for; заминавам \за Англия I am leaving for England; пътувам \за Варна I am going/travelling to Varna;
  3. ( времетраене, определен период, момент) in, for, till; \за кога го искаш? when do you want it for? \за колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? \за последните пет години during the last five years; ще свърша тази работа \за един ден I shall do this work in a day;
  4. ( времетраене като цел на действието) for; взехме храна \за два дни we took enough food for two days;
  5. ( предназначение на предмет) обикн. без предл. for; вода \за пиене drinking water; това е \за тебе this is for you; чаша \за вода drinking-glass, tumbler; четка \за зъби tooth-brush;
  6. ( цел на действието) to (с inf.), to, for; време е \за вечеря it’s time to have dinner, it’s time for dinner; \за тази цел to this end, for the/this purpose; отивам \за хляб I’m going to get bread;
  7. ( въвежда предложно допълнение) of, for, about, to, без предл.; жал ми е \за нещо/някого be sorry for s.th./s.o.; женя се \за някого marry s.o.; мисля/говоря \за нещо think/speak about/of s.th.; напомням \за remind of; спомням си \за нещо remember s.th.; тревожа се \за децата be worried about the children;
  8. ( въвежда сказуемо определение) без предл.; for; \за глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? той бе избран \за секретар he was elected secretary;
  9. ( това, за което хващам нещо) by, on, to; държа се \за перилата hold on to the bannister, hold the rail; тя водеше детето си \за ръка she led the child by the hand;
  10. ( причина) for; съдят го \за убийство he is being tried for murder;
  11. ( цена, размяна) for; марки \за един долар a dollar’s worth of stamps; търг \за ( някаква сума) a contract worth;
  12. (за кой път се върши нещо) for; той го направи \за първи път he did it for the first time;
  13. (от гледище на) to, in; \за мене to my mind, in my opinion, to me; това е важно/интересно/полезно \за нас it is of importance/interest/use to us; това е ново \за мене this is quite new to me;
  14. (за уречена област/ сфера на дейност) for, of; отговарям \за be responsible for; be in charge of; търговски пътник \за югоизточния район a traveller working the south-eastern district; • \за да to, in order to (с inf.); \за да не lest; so as not to; \за моя голяма изненада much to my surprise; \за съжаление to my/our regret; it is to be regretted (that); \за щастие luckily, fortunately, happily; изпуснах влака \за две минути I missed the train by two minutes; пиши му веднага, \за да знае навреме write to him at once so that he may know in time; той умря, \за да живеем ние he died that others might live; що \за what kind of.
  * * *
  for: Those flowers are за you. - Онези цветя са за теб.; to (цел)
  * * *
  1. (времетраене като цел на действие) for 2. (времетраене, определен период, момент), in, for, till 3. (въвежда предложно допълнение) of, about, for, to, без предлог 4. (въвежда сказуемно определение) без предл.;for 5. (посока, цел на движение) to, for 6. (предназначение на предмет) обик. без предл.;for 7. (причина) for 8. (това, за което хващам нещо) by, on, to 9. 1 (за кой път се върши нещо) for 10. 1 (за уречена област иди сфера на дейност) for, of 11. 1 (образува глаголи от свършен вид 12. 1 (от гледище на) to in 13. 1 (преминаване в ново състояние 14. 1 предл. (полза) for 15. 1(цена, размяна) for 16. 10ried for murder 17. 15 предст. (начало на действие) start, begin (с ger. и с inf.) 18. ЗА броявам begin counting/to count 19. ЗА глупак ли ме мислиш? do you take me for a fool? 20. ЗА жълтявам begin to look yellow 21. ЗА какво говорите? what are you talking about? 22. ЗА какво ме вземате? what are you taking me for?what do you think I am? 23. ЗА кога го искаш? when do you want it for? 24. ЗА кого е това? who is that for? 25. ЗА колко време ще стигнем? how long will it take us to get there? 26. ЗА мене това е невъзможно to my mind/in my opinion/to me this is impossible 27. ЗА писах адреса I wrote down the address 28. ЗА последните пет години during the last five years 29. ЗА първи път опитвам... I've tasted... for the first time 30. ЗА тази цел to this end, for the/this purpose 31. ЗА топлих водата I heated (up) the water 32. ЗАвайквам се start moaning, set up a howl/wail 33. ЗАвинтих бурмата I drove the screw home 34. ЗАвързвам спор enter on/ start an argument 35. ЗАгрозявам uglify 36. ЗАкръглям цена round off/out a price 37. ЗАмъглявам прен. bedim 38. ЗАмърсявам make dirty, soil;befoul 39. ЗАякчавам strengthen, consolidate 40. аргументи ЗА и против arguments pro and con 41. б (цел на действието) to (c inf.), to, for 42. взехме храна ЗА два дни we took enough food for two days 43. влакът ЗА Пловдив the train for Plovdiv, the Plovdiv train 44. вода ЗА пиене drinking water 45. време е ЗА вечеря it's time to have dinner, it's time for dinner 46. време е ЗА лягане it's time to go to bed, it's bedtime 47. гласувам ЗА предложението vote for the proposal 48. годявам се ЗА някого get engaged to s.o. 49. готови сме ЗА път we are ready to start 50. дойдох ЗА една седмица I came for a week/on a week's visit 51. държа се ЗА перилата hold on to the bannister, hold the rail 52. жал ми е ЗА нещо/някого be sorry for s.th./s.o. 53. женя се ЗА някого marry s.o. 54. заминавам ЗА Англия I am leaving for England 55. заседанието се отложи ЗА утре/понеделник the meeting was put off/postponed for tomorrow/till Monday 56. копнея ЗА нещо/някого long for s.th./s.o. 57. купих го ЗА подарък I bought it for a present 58. марки ЗА един лев а lev's worth of stamps 59. мисля/говоря ЗА нещо think/speak about/of s.th 60. напомням ЗА remind of 61. направих го ЗА него I did it for him 62. не ЗА това дойдох тук that's not what I came here for 63. не може да се свърша ЗА един час it can't be done in an hour 64. образуване на глаголи от същ. и прил.) become, turn into, make... ;-en, -ify, be- 65. обременявам become pregnant 66. означава действие извършено докрай) out, up, down 67. отговарям ЗА be responsible for;be in charge of; 68. отивам ЗА хляб I'm going to get bread 69. плащам ЗА работата pay for the work 70. пътувам ЗА Варна I am going/travelling to Varna 71. раната ЗАздравя the wound has healed 72. спомням си ЗА нещо remember s.th. 73. съдят го ЗА убийство he is being 74. това е ЗА тебе this is for you 75. това е важно/интересно/полезно ЗА нас it is of importance/interest/use to us 76. това е ново ЗА мене this is quite new to me 77. той ЗАзубри урока he swatted/has swatted up the lesson 78. той бе избран ЗА секретар he was elected secretary 79. той бе награден ЗА добрата си работа he was rewarded for his excellent work 80. той го направи ЗА първи път he did it for the first time 81. той размени писалката си ЗА три нови книги he exchanged his pen for three new books 82. тревожа се ЗА децата be worried about the children 83. три на два ЗА нас (спортен резултат) two to three for us 84. търг ЗА (някаква сума) a contract worth 85. тя водеше детето си ЗА ръка she led the child by the hand 86. тя купи роклята ЗА десет лева she bought the dress for ten levs 87. чаша ЗА вино wineglass 88. чаша ЗА вода drinking-glass, tumbler 89. чаша ЗА чай tea-cup 90. четка ЗА зъби tooth-brush 91. ще свърша тази работа ЗА един ден I shall do this work in a day

  Български-английски речник > за

 • 15 край

  1. същ. end; finish
  свободен/висящ край a loose/free end, tag
  от край до край from beginning/end to end
  с края напред endwise, endways
  край до край end to end, endways endwise
  вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear
  2. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion
  (на пиеса и пр.) end (ing)
  щастлив/трагичен край a happy/tragic end
  край на горещата вълна a break in the heat wave
  край на сезона close of the season
  извеждам/изкарвам до край bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through
  слагам край на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve
  слагам край на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s.
  бия се до край fight to a/the finish, fight to the bitter end
  на всичко има край there is an end to everything, it's a long lane that has no turning
  тази работа няма край there is no end to this, this is no end of a job; it's a never-ending job
  вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it; the work is nearing completion
  не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be
  в края на краищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done
  към края toward the end/finish
  към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, ( на умиране съм) be near o.'s end
  на края на годината at the end/close of the year
  на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs; reach breaking point, be all in
  3. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge
  на края на пропастта on the brink of the precipice
  4. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end
  живее на края на града he lives at the outskirts of the town
  в горния край на селото at the upper end of the village
  на край света (много далеч) at the back of beyond; miles away
  at/ (при движение) to the ends of the earth
  5. (област) parts, region
  от един и същи край from the same parts
  от нашия край from our parts
  в този край in these parts
  роден край home, native place/land, country
  6. (кът) corner, recess
  в отдалечените крайща на страната in the retired corners/parts of the country/land
  (части на света) quarters, parts, corners
  от всички крайща на света from alt four quarters of the globe
  четирите крайща на света the four corners of the earth
  обръщам дебелия край shake the big stick, show the strong hand
  от край време from/since time(s) immemorial, time out of mind
  свързвам двата края mike both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; make buckle and tongue meet
  отпускам му края drop the reins, let go
  go/ам. hit the pace
  let things take their course
  край! that's the end! sl. the jig is up
  (стига!) stop it! край на... let's put a stop to..., let's make an end of...
  край на мъките ни that's the end of our troubles
  и край! and that's it!
  7. предл. (no продължение на) along, by the side of, beside
  дърветата край пътя the trees along the road
  край реката along the river
  8. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to
  седни край огъня sit by/beside the fire
  живеят край гарата they live near/beside the station
  нива край шосето a field adjacent to/alongside the highway
  колата стоеше край пътя the car was standing off the road
  край града минава река a river flows past the town
  ще минете край театъра you will walk by/past the theatre
  10. (наред с, заедно с) beside, along with
  край работата си beside his work
  ще пострада и тя край него she'll suffer along with him
  намини някой път край нас drop in on us/to see us some time
  * * *
  кра̀й,
  предл.
  1. (по продължение на) along, by the side of, beside;
  2. (до) by, beside, near; in the vicinity/neighbourhood of; adjacent to; колата стоеше \край пътя the car was standing off the road; \край огъня by/beside the fire; нива \край шосето a field adjacent to/alongside the highway;
  3. (за движение) past, by;
  4. ( наред с, заедно с) beside, along with; • намини някой път \край нас drop in on us/to see us some time.
  ——————
  край (-ят), м., -ища, (два) кра̀я
  1. end; finish; вървя в \крайя (на шествие и пр.) bring up the rear; дебел \крайй butt (end); \крайй до \крайй end to end, endways endwise; остър \крайй point; от \крайй до \крайй from beginning/end to end; самият \крайй на разг. the fag-end of; свободен/висящ \крайй a loose/free end, tag; с \крайя напред endwise, endways; тънък \крайй tip;
  2. ( завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion; ( окончателен завършек) разг. clincher, capper; (на пиеса и пр.) end(ing); бия се до \крайй fight to a/the finish, fight to the bitter end; вижда му се \крайят it will soon be over/finished, we’ll soon be through with it; the work is nearing completion; в \крайя на играта спорт. at close of play; в \крайя на \крайищата in the end, in the long run; after all; ultimately; when all is said and done; извеждам/изкарвам до \крайй bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through; на всичко има \крайй there is an end to everything, it’s a long lane that has no turning; на \крайя на годината at the end/close of the year; на \крайя на силите си съм be at the end of o.’s tether, be at o.’s last gasp, be on o.’s last legs; reach breaking point, be all in; не знам какъв ще му излезе \крайят I don’t know what the outcome will be; не му се вижда \крайят the end of it is not yet in sight; прочитам до \крайй read through; слагам \крайй на put an end/a period to, make an end of, call a halt to, put paid to, (на застой и пр.) resolve; слагам \крайй на живота си put an end to o.’s life, take o.’s own life, commit suicide, make away with o.’s.;
  3. ( ръб ­ на пропаст) edge, brink, verge; (на чаша) brim;
  4. ( покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe; end; в горния \крайй на селото at the upper end of the village; на \крайй света ( много далеч) at the back of beyond; miles away; at/ ( при движение) to the ends of the earth;
  5. ( област) parts, region; от един и същ \крайй from the same parts; роден \край home, native place/land, country;
  6. ( кът) corner, recess; в отдалечените \крайища на страната in the retired corners/parts of the country/land; ( части на света) quarters, parts, corners; от всички \крайища на света from all four quarters of the globe; четирите \крайя на света the four corners of the earth; • и \крайй! and that’s it! \крайй! that’s the end! sl. the jig is up; \крайй на … let’s put a stop to …, let’s make an end of …; \крайй на мъките ни that’s the end of our troubles; \крайй на надеждите/плановете ми и пр. разг. bang goes my plans/hopes etc; \крайй на работата за днес let’s call it a day; не мога да му хвана \крайя (да го разбера) I can’t make head or tail of it, (да намеря някого) I can’t track him down; обръщам дебелия \крайй shake the big stick, show the strong hand; от \крайй време from/since time(s) immemorial, time out of mind; отпускам му \крайя drop the reins, let go; go/амер. hit the pace; let things take their course; свързвам двата \крайя make both ends meet; cut and contrive; eke out a livelihood; living/existence make buckle and tongue meet; keep body and soul together; ( стига!) stop it!
  * * *
  border; death{deT}; edge{edj}; end: My house is at the край of the road. - Моята къща е на края на пътя.; ending; finality; flange{flEndj}; limbus; list{list}; margin; omega (прен.); on{On}; outskirts (на гора); point{pOint}; region; rim{rim}; stop; termination; tip{tip}; verge
  * * *
  1. (до) by, beside, near;in the vicinity/neighbourhood of;adjacent to 2. (за движение) past, by 3. (завършек) end, finish, close, termination, completion, conclusion 4. (кът) corner, recess 5. (на пиеса и пр.) end(ing) 6. (на чаша) brim 7. (наред с, заедно с) beside, along with 8. (област) parts, region 9. (покрайнини) outskirts, edge, skirt, fringe;end 10. (ръб) (на пропаст) edge, brink, verge 11. (стига!) stop it! КРАЙ на... let's put a stop to..., let's make an end of... 12. (части на света) quarters, parts, corners 13. 1 същ. end;finish 14. 7 предл. (no продължение на) along, by the side of, beside 15. at/(при движение) to the ends of the earth 16. go/ам. hit the pace 17. let things take their course: КРАЙ! that's the end! sl. the jig is up 18. npочитам доКРАЙ read through 19. КРАЙ града минава река a river flows past the town 20. КРАЙ до КРАЙ end to end, endways endwise 21. КРАЙ на горещата вълна a break in the heat wave 22. КРАЙ на мъките ни that's the end of our troubles 23. КРАЙ на сезона close of the season 24. КРАЙ работата си beside his work 25. КРАЙ реката along the river 26. бия се до КРАЙ fight to a/the finish, fight to the bitter end 27. в горния КРАЙ на селото at the upper end of the village 28. в края на краищата in the end, in the long run;after all;ultimately;when all is said and done 29. в отдалечените КРАЙща на страната in the retired corners/parts of the country/land 30. в този КРАЙ in these parts 31. вижда му се краят it will soon be over/finished, we'll soon be through with it;the work is nearing completion 32. вървя на края (на шествие и пр.) bring up the rear 33. дебел КРАЙ butt (end) 34. дърветата КРАЙ пътя the trees along the road 35. живее на края на града he lives at the outskirts of the town 36. живеят КРАЙ гарата they live near/beside the station 37. и КРАЙ! and that's it! 38. извеждам/изкарвам до КРАЙ bring to an end/to completion/to a close, bring/carry to a conclusion, carry/see through 39. колата стоеше КРАЙ пътя the car was standing off the road 40. към края toward the end/ finish 41. към края си съм be at an end, be coming to an end, be nearing completion, (на умиране съм) be near o.'s end 42. на КРАЙ света (много далеч) at the back of beyond;miles away 43. на всичко има КРАЙ there is an end to everything, it's a long lane that has no turning 44. на края на годината at the end/close of the year 45. на края на пропастта on the brink of the precipice 46. на края на силите си съм be at the end of o.'s tether, be at o.'s last gasp, be on o.'s last legs;reach breaking point, be all in 47. намини някой път КРАЙ нас drop in on us/to see us some time 48. не знам какъв ще му излезе краят I don't know what the outcome will be 49. не мога да му хвана края (да го разбера) I can't make head or tail of it, (да намеря някого) I can't track him down 50. нива КРАЙ шосето a field adjacent to/alongside the highway 51. обръщам дебелия КРАЙ shake the big stick, show the strong hand 52. остър КРАЙ point 53. от КРАЙ време from/since time(s) immemorial, time out of mind 54. от КРАЙ до КРАЙ from beginning/end to end 55. от всички КРАЙща на света from alt four quarters of the globe 56. от един и същи КРАЙ from the same parts 57. от нашия КРАЙ from our parts 58. отпускам му края drop the reins, let go 59. роден КРАЙ home, native place/land, country 60. с края напред endwise, endways 61. свободен/висящ КРАЙ a loose/free end, tag 62. свързвам двата края mike both ends meet;cut and contrive;eke out a livelihood;make buckle and tongue meet 63. седни КРАЙ огъня sit by/beside the fire 64. слагам КРАЙ на put an end/a period to, make an end of, (на застой и пр.) resolve 65. слагам КРАЙ на живота си put an end to o.'s life, take o.'s own life, commit suicide, make away with o.s. 66. тази работа няма КРАЙ there is no end to this, this is no end of a job;it's a never-ending job 67. тънък КРАЙ tip 68. четирите КРАЙща на света the four corners of the earth 69. щастлив/трагичен КРАЙ a happy/tragic end 70. ще минете КРАЙ театъра you will walk by/past the theatre 71. ще пострада и тя КРАЙ него she'll suffer along with him

  Български-английски речник > край

 • 16 открай

  1. нар. from the (very) beginning
  2. предл. from the end of
  открай време from time immemorial; time out of mind
  открай време си е... he has always been...
  открай докрай from beginning to end, from end to end, from cover to cover; through (and through), throughout, right/all through; all along
  * * *
  откра̀й 1.,
  нареч. from the (very) beginning;
  2. предл. from the end of; \открай време from time immemorial; time out of mind; \открай време си е … he has always been …
  * * *
  1. ОТКРАЙ време from time immemorial;time out of mind 2. ОТКРАЙ време си е... he has always been... 3. ОТКРАЙ докрай from beginning to end, from end to end, from cover to cover;through (and through),. throughout, right/all through; all along 4. нар. from the (very) beginning 5. предл. from the end of

  Български-английски речник > открай

 • 17 до

  1. предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to
  един до друг one beside the other, side by side
  седя до sit next to/beside/by
  седя до огъня sit by the fire
  той живее до нас he lives next door to us
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as
  до града има пет километра it's five kilometres to the town
  изпращам някого до вратата see s.o. to the door
  до известна степен to a certain degree
  до глезените/коленете ankle-/knee-deep
  затъвам до коленете sink up to o.'s knees
  до гърдите/рамената breast-/shoul-der-high
  до кръста down/up to the waist
  хвръквам до fly as high as
  засмян до уши smiling broadly
  пълен до горе filled to the brim/to overflowing
  до един to the last man
  ние отидохме до реката we went as far as the river
  идвам до заключение come to/arrive at a conclusion
  отнасям въпроса до refer the matter to
  от... до from... to
  4. (за време) till, until, up to
  от... до from... to/till
  до сутринта/вечерта till morning/evening
  от сутрин до вечер from morning till night
  работя до късно през нощта work far into the night
  до преди няколко дни (up) till a few days ago
  до края till the end
  до тая минута to this very minute
  до последната минута to the very last
  най-късно до събота by Saturday at the latest
  можеш ли да свършиш това до утре? can you finish this by tomorrow?
  до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement
  5. (па малко от.) under, not, over
  деца до шест години children under six
  с тегло до пет кила weighing not over five kilos
  6. (приблизително) about, some. somewhere about
  там имаше до двадесет души there were about/some twenty people there
  7. (не повече от) up to, as much/many as
  до три пъти up to/as many as three times
  той си докарва до 2000 лева месечно he makes up to 2000 levs a month
  8. (досежно) about, to
  това не се отнася до тебе this does not refer/apply to you
  колкото се отнася до мене as far as I am concerned, as for me
  натъпкани човек до човек packed tight
  от език до език има разлика there is a difference between one language and another
  това е до човека it depends on the man
  не ми е до not be in a state for, be in no mood for/to
  не ми е до това I've got something else to think about
  не ми е до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood
  до безкрайност ad infinitum. to infinity
  до втръсване to satiety/nausea
  точен до минутата punctual to the minute
  смел до безразсъдност courageous to the point of recklessness
  бия до посиняване beat black and blue
  докарвам до лудост drive crazy
  до след until after
  до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education
  9. муз. С
  до диез C-sharp
  до мажор C-major
  до ще време the time will come
  до-
  10. предст. (изчерпване докрай на започнатото действие) up; finish с ger. all; what is left
  дояждам finish up, eat what is left
  дошивам finish sewing
  11. (предел за пространство, време, степен) to, up to; long enough
  добирам се manage to get (to)
  доживявам да видя live (long enough) to see
  дотичвам run up (to)
  доварявам boil soft
  12. (добавяне на количество, което не достига) in addition, some more, as a supplement
  доплащам pay in addition, pay the difference
  домързява ме feel lazy
  домъчнява ми feel/grow sad
  допива ми се feel like drinking/like a drink
  доплаква ми се feel like crying
  * * *
  до,
  предл.
  1. (за близост) by, by the side of, beside, near, close to, next to; един \до друг one beside the other, side by side; седя \до sit next to/beside/by; той живее \до нас he lives next door to us;
  2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as; \до глезените/коленете ankle-/knee-deep; \до гърдите/рамената breast-/shoulder-high; \до един to the last man; \до кръста down/up to the waist; засмян \до уши smiling broadly; идвам \до заключение come to/arrive at a conclusion; изпращам някого \до вратата see s.o. to the door; ние отидохме \до реката we went as far as the river; от\до … from … to …/till; пълен \до горе filled to the brim/to overflowing; хвръквам \до fly as high as;
  3. (за време) till, until, up to; поет. ere; \до края till the end; \до последната минута to the very last; \до преди няколко дни (up) till a few days ago; \до сключването на спогодбата pending the completion of the agreement; \до сутринта/вечерта till morning/evening; най-късно \до събота by Saturday at the latest; работя \до късно през нощта work far into the night;
  4. ( по-малко от) under, not over; деца \до шест години children under six; с тегло \до пет кила weighing not over five kilos;
  5. ( приблизително) about, some, somewhere about; там имаше \до двадесет души there were about/some twenty people there;
  6. (не повече от) up to, as much/many as; \до три пъти up to/as many as three times; about, to;
  7. ( относно) колкото се отнася \до мене as far as I am concerned, as for me; това не се отнася \до тебе this does not refer/apply to you; • бия \до посиняване beat black and blue; \до безкрайност ad infinitum, to infinity; \до втръсване to satiety/nausea; \до Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education; \до след until after; докарвам \до лудост drive crazy; натъпкани човек \до човек packed tight; не ми е \до not be in a state for, be in no mood for/to; не ми е \до смях I am/feel in no mood for laughing; I am in no laughing mood; не ми е \до това I’ve got something else to think about; смел \до безразсъдност courageous to the point of recklessness; това е \до човека it depends on the man; точен \до минутата punctual to the minute.
  ——————
  ср., само ед. муз. C; \до диез C-sharp; \до мажор C-major.
  * * *
  at ; beside: one до the other - един до друг; by: sit до the fire - седя до огъня; C/do (муз. нота); next: Two days remain до Christmas. - Остават два дни до Коледа.; to (за движение); until
  * * *
  1. (за време) till, until, up to 2. (за предел, посока, степен) to, up to, down to, as far as 3. (не повече от) up to, as much/many as 4. (па малко от.) under, not, over 5. (приблизително) about, some. somewhere about 6. 1 (досежно) about, to 7. 1 предл. (за близост) by, by the side of. beside, near, close to, next to 8. 12 муз. С 9. 3 kilometres to the town 10. 8 лева месечно he makes up to 11. 910 levs a month 12. ДО Министъра на просветата (в адрес) The Minister of Education 13. ДО безкрайност ad infinitum. to infinity 14. ДО втръсване to satiety/ nausea 15. ДО глезените/коленете ankle-/knee-deep 16. ДО града има пет километра it's 17. ДО гърдите/рамената breast-/shoul-der-high 18. ДО диез C-sharp 19. ДО един to the last man 20. ДО известна степен to a certain degree 21. ДО края till the end 22. ДО кръста down/up to the waist 23. ДО мажор C-major\\ 24. ДО последната минута to the very last 25. ДО сключването на спогодбата pending the completion of the agreement 26. ДО след until after 27. ДО сутринта/вечерта till morning/evening 28. ДО тая минута to this very minute 29. ДО три пъти up to/as many as three times 30. бия ДО посиняване beat black and blue 31. деца ДО шест години children under six 32. докарвам ДО лудост drive crazy 33. един ДО друг one beside the other, side by side 34. засмян ДО уши smiling broadly 35. затъвам ДО коленете sink up to o.'s knees 36. идвам ДО заключение come to/arrive at a conclusion 37. изпращам някого ДО вратата see s.o. to the door 38. колкото се отнася ДО мене as far as I am concerned, as for me 39. можеш ли да свършиш това ДО утре? can you finish this by tomorrow? 40. най-късно ДО събота by Saturday at the latest 41. натъпкани човек ДО човек packed tight 42. не ми е ДО not be in a state for, be in no mood for/to 43. не ми е ДО смях I am/ feel in no mood for laughing;I am in no laughing mood 44. не ми е ДО това I've got something else to think about 45. ние отидохме ДО реката we went as far as the river 46. от... до from... to 47. от... до from... to/till 48. от език ДО език има разлика there is a difference between one language and another 49. от сутрин ДО вечер from morning till night 50. отнасям въпроса ДО refer the matter to 51. пълен ДО горе filled to the brim/to overflowing 52. работя ДО късно през нощта work far into the night: ДО преди няколко дни (up) till a few days ago 53. с тегло ДО пет кила weighing not over five kilos 54. седя ДО sit next to/beside/by 55. седя ДО огъня sit by the fire 56. смел ДО безразсъдност courageous to the point of recklessness 57. там имаше ДО двадесет души there were about/some twenty people there 58. това е ДО човека it depends on the man 59. това не се отнася ДО тебе this does not refer/apply to you 60. той живее ДО нас he lives next door to us 61. той си докарва ДО 62. точен ДО минутата punctual to the minute 63. хвръквам ДО fly as high as 64. ще: до ще време the time will come

  Български-английски речник > до

 • 18 до-

  1. (добавяне на количество, което не достига) in addition, some more, as a supplement 2. (желание за преминаване към ново състояние) feel like 3. (предел за про-странство, време, степен) to, up to;long enough 4. (преминаване към ново състояние) grow, begin to feel, feel 5. 1 предст. (изчерпване докрай на започнатото действие) up;finish c ger. all;what is left 6. ДО- плаква ми се feel like crying 7. ДО-бирам се manage to get (to) 8. ДО-варявам boil soft 9. ДО-живявам да видя live (long enough) to see 10. ДО-мързява ме feel lazy 11. ДО-мъчнява ми feel/ grow sad 12. ДО-пива ми се feel like drinking/like a drink 13. ДО-плащам pay in addition. pay the difference 14. ДО-тичвам run up (to) 15. ДО-шивам finish sewing 16. ДО-яждам finish up, eat what is left

  Български-английски речник > до-

 • 19 из

  предл. 1. out of; from
  2. (през, в) in, on, through, over
  пътувам из цялата страна travel all over the country; tour the entire country
  вървя из полето walk in the fields
  3. (no) along
  из улицата along the street
  из ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day
  из-
  предст. 1. (движение) (навън) out (от of)
  (силно) книж. forth
  изтичам flow out
  избликвам gush forth
  изкачвам се по хълма go up the hill
  (настрана) aside, around
  извъртявам turn around/aside
  2. (състояние навън, напред) out, forward
  изпъквам stick/jut out
  3. (отстранявам, отнемам част от нещо) out
  изрязвам cut out
  изправям straighten out, put up
  изкривявам twist, bend
  изветрявам evaporate, volatilize
  6. (отдалечаване, отстраняване) away, off, out
  изгонвам drive off/away
  изпадам fall off/out
  те измряха they all died off
  децата изпозаспаха all the children fell asleep
  избиха всички they killed one and all; they were killed to the last man
  изяждам eat up
  изпивам drink up/off
  изслушвам hear out
  избихме млякото we have churned the milk
  издупчвам pierce/prick all over
  10. (постигане на нещо, последица от нещо) out
  измислям think out/up
  11. (неочаквано, еднократно действие) out
  излайвам bark out
  12. (действие, повтарящо се от време на време) from time to time
  would (с Inf. и out)
  от време на време избръмчаваше самолет a plane would drone out (from time to time)
  * * *
  из,
  предл.
  1. out of; from;
  2. ( през, в) in, on, through, over; пътувам \из цялата страна travel all over the country; tour the entire country;
  3. (по) along; \из улицата along the street; • \из ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day.
  * * *
  among; from; over; through
  * * *
  1. (no) along 2. (през, в) in, on, through, over 3. ИЗ ден в ден day in day out, day after day, from day to day, every day 4. ИЗ улицата along the street 5. вървя ИЗ полето walk in the fields 6. предл. out of;from 7. пътувам ИЗ цялата страна travel all over the country;tour the entire country

  Български-английски речник > из

 • 20 из-

  1. (връщам в първоначалното положение или състояние) out, up 2. (действие с масов субект или насочено към масов обект) all 3. (или се превежда със съответен глагол) 4. (нагоре) up 5. (настрана) aside, around 6. (отдалечаване, отстраняване) away, off, out 7. (отстранявам, отнемам част от нещо) out 8. (покривам навсякъде с) all over 9. (постигане на нещо, последица от нещо) out 10. (придобивам или загубвам качество - предава се със съответна дума): ИЗ-кривявам twist, bend 11. (свършвам докрай)up, off, out 12. (силно) книж. forth 13. (състояние 14. 1 (действие, повтарящо се от време на време) from time to time 15. 1 (неочаквано, еднократно действие) out 16. would (с Inf. и out) 17. ИЗ- бликвам gush forth 18. ИЗ-биха всички they killed one and all;they were killed to the last man 19. ИЗ-бихме млякото we have churned the milk 20. ИЗ-ветрявам evaporate, volatilize 21. ИЗ-въртявам turn around/aside 22. ИЗ-гонвам drive off/away 23. ИЗ-дупчвам pierce/prick all over 24. ИЗ-качвам се по хълма go up the hill 25. ИЗ-лайвам bark out 26. ИЗ-мислям think out/up 27. ИЗ-падам fall off/out 28. ИЗ-пивам drink up/off 29. ИЗ-правям straighten out, put up 30. ИЗ-пъквам stick/jut out 31. ИЗ-рязвам cut out 32. ИЗ-слушвам hear out 33. ИЗ-тичам flow out 34. ИЗ-яждам eat up 35. децата ИЗ-позаспаха all the children fell asleep 36. навън, напред) out, forward 37. от време на време ИЗ-бръмчаваше самолет a plane would drone out (from time to time) 38. предст. (движение) (навън) out (от of) 39. те ИЗ-мряха they all died off

  Български-английски речник > из-

См. также в других словарях:

 • докрай — нар. напълно, изцяло, основно, до дъно, до краен предел …   Български синонимен речник

 • довеждам докрай — словосъч. изпълнявам, завършвам, свършвам, слагам край, доработвам, дотъкмявам, привършвам словосъч. осъществявам, постигам, реализирам …   Български синонимен речник

 • довеждане докрай — словосъч. завършване, завършек, край …   Български синонимен речник

 • изкаран докрай — словосъч. завършен, в завършен вид, оформен, доизкусурен, съвършен, отличен …   Български синонимен речник

 • открай докрай — словосъч. навсякъде, изцяло, съвсем …   Български синонимен речник

 • изцяло — нар. общо взето, общо, накуп, изобщо, заедно, наедно нар. напълно, съвсем, дибидюс, досущ, без остатък, топтан, от главата до петите, открай докрай, от игла до конец, всичко нар. подробно, издъно, до дъно, издълбоко, из основи, из корен, основно …   Български синонимен речник

 • напълно — нар. всецяло, изцяло, досущ, съвсем, съвършено, абсолютно, основно, подробно, детайлно, точно, открай докрай, от игла до конец, докрай, до дъно, издъно, из корен, из основи, дибидюс, без остатък нар. безусловно, неограничено нар. безкрайно,… …   Български синонимен речник

 • от игла до конец — словосъч. открай докрай, изцяло, напълно, съвсем, досущ, отначало докрай, подробно, детайлно, в детайли, в подробности …   Български синонимен речник

 • открай време — словосъч. отначало, от първия момент, отдавна, отколе, от много време, от старо време, от време оно, лани, от памти века, от незапомнени времена, от дядо адамово време словосъч. открай докрай, от игла до конец, изцяло, напълно, досущ, съвсем,… …   Български синонимен речник

 • от незапомнени времена — словосъч. открай време, отначало, от първия момент, отдавна, отколе, от много време, от старо време, от време оно, лани, от памти века, от дядо адамово време словосъч. открай докрай, от игла до конец, изцяло, напълно, досущ, съвсем, отначало… …   Български синонимен речник

 • от памти века — словосъч. открай време, отначало, от първия момент, отдавна, отколе, от много време, от старо време, от време оно, лани, от незапомнени времена, от дядо адамово време словосъч. открай докрай, от игла до конец, изцяло, напълно, досущ, съвсем,… …   Български синонимен речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»