Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

для+белья

 • 1 каток

  1) (для укатывания земли) качалка, каток (-тка), качало (Гайсинщ.); (конный, паровой, железный) бутарка;
  2) (для молотьбы) каток, гарманка;
  3) (для белья скалка) качалка, (станок) качальня, маґе[о]ль (-ґля), маґіль (-ґеля);
  4) (на льду) ковзан[л]ка, (реже сковзан[л]ка), ковзань (-ни), совгалка, (зап.) ховзанка;
  5) (холст свёрнутый) сувій (-вою);
  6) (яйцо в пасх. игре) бійка, боєць (р. бійця).
  * * *
  1) ( ледяная площадка) ко́взанка, ко́взалка, ко́взань, -ні
  2) техн. кото́к
  3) ( станок для катания белья) кача́льня; ( скалка) кача́лка

  Русско-украинский словарь > каток

 • 2 золильный

  золільний, золінний. -ный чан - золільник. -ная кадка (для белья) - жлукто, зільниця.
  * * *
  спец.
  золи́льний

  Русско-украинский словарь > золильный

 • 3 катальный

  кат[ч]альний. -ный станок (для белья) - маґель (-ґля).
  * * *
  ката́льний

  Русско-украинский словарь > катальный

 • 4 корыто

  (для свиней) корито, (для лошадей) жолоб (-лоба), (для дом. обихода) вагани, ночви (-чов). [Корито не ходить до свиней, а свині до корита (Номис). Візьме тебе за повода і приведе до жолоба (Пісня)]. -рыто для водопоя - корито, пійло, колода, жолоб. [Черпали воду та й сповняли пійла, щоб понапувати вівці (Біблія). Приверни коней до колоди (Сл. Гр.)]. -рыто для овчарок - ялак. -рыто для стирки белья - ночви (-чов), ночовки, нецьки (- цьок), вагани. -рыто речное - річище, корито, річне ложище. Было бы -рыто, а свиньи будут - аби корито, а свині прийдуть; аби люди, а піп буде; аби були побрязкачі, то будуть і послухачі (Приказки). Остаться у разбитого -рыта - зостатися з поламаним возом. Мудрёное дело -то! - велике діло опеньки!
  * * *
  кори́то; ( для домашнего обихода) но́чви, -чо́в, диал. вагани́, -ні́в, не́цьки, -цьок

  Русско-украинский словарь > корыто

 • 5 валёк

  1) (для стирки) прач, праник, пральник;
  2) (для катания белья) рубель (р. -бля);
  3) (часть экипажа) орчик, барок (р. -рка);
  4) (часть весла) держак;
  5) (вращающийся цилиндр) валок (р. -лка), валик, валець (р. -льця). Бить вальком (бельё, полотно) - прачити, прачувати.
  * * *
  1) (круглый брусок, стержень) вало́к, -лка́, ва́лик
  3) (брусок, на который надеваются постромки) о́рчик, ба́рок, -рка́
  4) ( у весла) держа́к, -а, держа́лно, держа́ло

  Русско-украинский словарь > валёк

 • 6 бук

  1) (бот.) бук; (б. белый) граб; 2 (щёлок) луг, митель (р. -телю);
  3) (деревян. посудина для бучения белья) жлукто, жлук, зільниця.
  * * *
  I бот. II
  1) ( щёлок для стирки белья) луг, -у; диал. ми́тель, -лю
  2) ( о посуде) золійник, золі́льник; диал. золі́йник; ( кадка) жлу́кто

  Русско-украинский словарь > бук

 • 7 мойка

  1) (действие) миття (-ття); (стирка) прання (-ння), (реже) праття (-ття); срв. Мытьё;
  2) праля, прачка; срв. Прачка;
  3) водомий (-мия), водорий (-рия); срв. Водомоина;
  4) (место и устройство на воде для мытья белья и т. п.) прало, пратва;
  5) (помещение для - ки) мийня;
  6) (моечная машина) мийниця, мийна машина.
  * * *
  1) ( действие) миття́; ( стирка белья) прання́, праття́
  2) ( приспособление) ми́йка, ми́йниця

  Русско-украинский словарь > мойка

 • 8 перемена

  переміна (ум. перемінка, переміночка), зміна, відміна (ум. відмінонька), (о кушаньях) переміна. [А скільки на світі всяких перемін лучається (Свидн.). І дав їм усім на переміну одежі на дорогу (Св. Пис.). Зміна в поглядах (Коцюб.). Відміна в почуваннях. На лиці помітно було глибоку одміну (Васильч.)]. Перемена, -нка (в школе между уроками) - перерва, зміна, гал. павза. -на жизни, декораций - зміна життя (в житті), декорацій. -на жилища, помещения - переміна оселі (домівки), приміщення (помешкання). -на образа правления, образа жизни - зміна ладу (в урядуванні), зміна ладу (напрямку) в житті. -на платья - повне вбрання. -на белья - зміна білизни. Иметь несколько -мен платья - мати кілька вбраннів, мати чимало вбрання.
  * * *
  1) перемі́на; ( изменение) змі́на; ( качественное изменение) відмі́на; ( смена для разнообразия) перемі́нка
  2) (комплект белья, платья) перемі́на, змі́на
  3) ( очередное блюдо) перемі́на
  4) ( между уроками) пере́рва

  Русско-украинский словарь > перемена

 • 9 плот

  1) пліт (р. плоту и плота), (для сплава) плавник, сплав, (гал.) дараба, бокор, (небольшой в 3 - 4 бревна) торок. Управлять -том - керувати, (гал.) бізувати плотом, дарабою. Плот сплавного дерева - тальба. Два -та сбитые вместе - нашириця. Связанная группа -тов - гарем. Треугольный -от для защиты от идущих по реке других плотов - упірка;
  2) (для стирки белья) кладка.
  * * *
  1) (для сплава, для переправы) пліт, род. п. пло́ту и плота́; диал. дара́ба
  2) ( помост около берега) помі́ст, -мо́сту

  Русско-украинский словарь > плот

 • 10 горшок

  горщик (р. горщика), горщок (р. горшка), горнець (р. горнця); ум. - горщичок, горщечок, горща (р. горщати, ср. р.), горщатко (р. -ка, ср. р.), горня (р. -няти, ср. р.), горнятко (р. -ка, ср. р.). Реже: (медный г.) мідняк, мідень (р. -дня); (чугунный) чавун, ум. чавунець (р. -нця); (большой медный) ґалаґан; (металлическ.) баняк; (г. в одно ведро) відерник; (для варки) варильник; (для варки борща) борщівник; (для каши) кашник; (для бученья белья) золій[ль]ник; (больш. г.) покотило; (высокий, цилиндрич.) стовбун, стовбунчик; (маленький г.) питунчик, маценя (р. -яти). Цветочный г. - вазон (р. -ну). Ночной г. - уринал, (эвфем.) генерал. Плавильный г. - тигель. Не боги горшки обжигают - не святі горшки ліплять. Принадлежащий -ку, относящийся к -ку - горщиків (-ова, -ове).
  * * *
  горщик, -щика, горщо́к, -ршка́; диал. го́рне́ць, род. п. го́рнця́; ( высокий) стовбу́н, -а; ( большой) диал. сага́н, -а

  Русско-украинский словарь > горшок

 • 11 вырез

  вырезка
  1) см. Вырезывание;
  2) виріз, вирізка, (филей) вирізок (р. -зка); (в одежде для ворота) викот; (в вальке для катания белья) рубіж; (из газеты, книги) витинок (р. -нка). Сделать вырез в одежде - викотити. Купить арбуз на вырез - покупити кавуна на зріз, на розріз, з нарізом, на наріз.
  * * *
  1) ( действие) виріза́ння, вирі́зування; рі́зьблення, вирі́зьблювання
  2) (то, что вырезано) ви́різ, -у; ( выем для шеи в одежде) ви́кот, -у

  Русско-украинский словарь > вырез

 • 12 зарубина

  Зарубка
  1) заруб (-бу), зарубина, зарубка. [Подивись, які зарубини на шолому в нього. Оце так зарубини. - Се так мечами (Куліш). Одломилась одна зарубка в коромислі (Київщ.)];
  2) -бина на вальке для катанья белья, на посуде и т. п. - рубіж, рубеж (-жа), рубежик (-ка), зарубин(к)а. [Дуже мілкі рубежі на рублі - не добре викачуються сорочки];
  3) -бина на бирке - карб (-бу), карбик (-ка). [Зміряв купу буряків та й зарізав на ціпку маленького карбика: скільки зміряє куп, то стільки й на палиці заріже карбиків (Звин.)]. -на поперёк дерева - зарубка, ивер (-ра). -на на дереве для добывания сока - калабанка, (для приметы) зарубка. [Поділ на періоди - це тільки зарубки або верстові стовпи на шляху розвитку (Єфр.)]. Делать, сделать -ну - робити, зробити зарубку на чому; карбувати, закарбувати що.
  * * *
  зару́бина, за́рубка и зару́бка

  Русско-украинский словарь > зарубина

 • 13 зольник

  1) см. Горнушка;
  2) (место, куда падает через решётку зола) попільник (-ка);
  3) (посудина для бучки белья) жлукто, зільниця;
  4) (кто жжёт золу на продажу) золяник, золяр, попеляр (-ра);
  5) бот. - см. Поташник.
  * * *
  техн.
  1) зольни́к, -а
  2) ( для золения шкур) зільни́ця

  Русско-украинский словарь > зольник

 • 14 корытце

  Корытечко коритце, коритечко, коритча (-чати), коритчатко, (для стирки белья) ночовки (-вок), ваганки (-ків), (для пищи) ваганки. [Біля куреня уже стоять ваганки, повнісінькі галушок (Греб.)].
  * * *
  уменьш.
  кори́тце; ночо́вки, -вок, ночо́вочки, -чок

  Русско-украинский словарь > корытце

 • 15 лохань

  (обручная посудина с ушами) цебер (-бра), ряжа, (обыкн. уменьш.) ряжка; (для стирки белья) балія; (для умывания) таз (-зу).
  * * *

  Русско-украинский словарь > лохань

 • 16 скалка

  1) ( для раскатывания теста) кача́лка; диал. вало́к, -лка́
  3) техн., текст. ска́лка

  Русско-украинский словарь > скалка

 • 17 мытьё

  миття (-ття), (посуды, овощей и т. п.) банення, (кипятком) парення, (мочалкой) віхтювання, (щёткой, мочалкой, б. ч. с песком, с золою) шарування; (стиранье белья) прання, праття, полоскання, (в щёлоке) зоління, луження; (умыванье) умивання, обмивання, змивання. [От до лиха цього миття! (Борзенщ.). Заробляє пранням по пральнях (Черкас.). Праття в мене багато, - коли я його й поперу? (Червоногр.)]. Изорваться от -тья - зіпратися. [Чисто сорочка зіпралася - як тенетка (Мирг.)]. Вода от -тья - змилини (-лин), змилки (-лок и -ків), виполоски (-ків); см. Обмылки. Тёплая вода для -тья - літепло, (головы) митель (-телю). Не -тьём, так катаньем - не києм, то палицею. Наше дело мытьё-глаженье, а барское бритьё-помаженье - всякий своє робить, любий пане мій, - мужик з гною жито, а пан з жита гній (Франко)].
  * * *
  миття́; прання́

  Русско-украинский словарь > мытьё

 • 18 нарез

  1) см. Надрез;
  2) см. Нарезка 1 и 2;
  3) наріз (-зу), нарізка; (метка, знак) карб (-ба), (на вальке для катанья белья и т. п.) рубі[е]ж (-бежа). [Знав кожен шажок (каждую полушку): де на йому пляма, де карб (Свидн.). Рубежі в рублі (Сл. Гр.)]. Поля -зов (в огнестр. оружии) - поля нарізів. Делать -зы - см. Нарезывать 3.
  * * *
  1) нарі́з, -у
  2) ( надел) ист. наді́л, -у, ґрунт, -у

  Русско-украинский словарь > нарез

 • 19 починка

  1) (действие) лагодження, ладження, ладнання, оконч. полагодження, поладження, поладнання; (белья) латання, полатання; налагоджування, налагодження, облагоджування, облагодження, (легкая) підлагоджування, підлагодження и т. д.; срв. Починивать. [Раз якось треба було обом громадам порадитися про полагодження шляху (Кониськ.)];
  2) (что сделано для починки) полагода, направа, поправа, поправка. Занимающийся -кой обуви - підлаток (-тка), полатайко (-ка), (гал.) полатух.
  * * *
  1) ( действие) ла́годження, пола́годження, ладна́ння, лата́ння; підла́тування; ( ремонт) ремо́нт, -у
  2) (починенная вещь; то, что чинится) пола́года; диал. напра́ва

  Русско-украинский словарь > починка

 • 20 приданое

  посаг (-гу), віно, придане (-ого). [На посаги не вважайте, іно добрих жінок шукайте (Чуб.). З віном дівці не сидіти (Ном.). Взяв за нею придане (Звиног.)]. -ное из одежды и домашней утвари - виправа. [Виправу добру дали за дочкою (Липов.)]. Давать, дать в -ное - надавати, надати що за ким. [Що за нею надано? (Драг.)]. Давать, дать -ное - вінувати, відвінувати, вивінувати (о мног. повідвіновувати), упосажувати, упосажити, випосажити. Письменное условие о -ном - віновий запис. Получивший в -ное что-н. - упосажений, випосажений чим.
  * * *
  1) по́саг, -у, ві́но;(одежда, домашняя утварь невесты) ви́права и випра́ва

  Русско-украинский словарь > приданое

См. также в других словарях:

 • гладильный пресс для белья — Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит. [ГОСТ 16567 82] Тематики оборуд. для прачечных и химчистки …   Справочник технического переводчика

 • шкаф для белья — [ГОСТ 20400 80] Тематики продукция мебельного производства Обобщающие термины виды мебели по функциональному назначению EN linen cupboard DE Wäscheschrank FR armoire (garde robe) …   Справочник технического переводчика

 • Электросушитель для белья — 46. Электросушитель для белья Источник: ГОСТ 15047 78: Электроприборы нагревательные бытовые. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • СТ СЭВ 3693-82: Центрифуги для белья электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний — Терминология СТ СЭВ 3693 82: Центрифуги для белья электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний: Нормальная нагрузка нагрузка, при которой прибор работает при следующих условиях: 1) барабан прибора должен быть заполнен… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Загрузочный люк для белья — Все стиральные машины Samsung имеют загрузочный люк диаметром 30 см, угол открытия которого составляет 170 180° (в зависимости от модели), что облегчает загрузку и выгрузку белья. После начала стирки люк блокируется и открыть его становится… …   Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung

 • мебель для хранения вещей — шкаф. гардероб. комод. сервант. шифоньер узкий шкаф с ящиками для белья. шифоньерка. поставец. буфет. горка. шкафчик. тумбочка. сундук. этажерка. вешалка …   Идеографический словарь русского языка

 • ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОТЖИМА БЕЛЬЯ — машина, предназначенная для отжима белья после стирки. Представляет собой вертикально расположенный металлический сетчатый (перфорированный) цилиндр, укреплённый на оси электродвигателя и встроенный с ним в один общий круглый корпус. Бельё в… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • Пайсанду Белья Виста — У этого термина существуют и другие значения, см. Пайсанду (значения). Не следует путать с Пайсанду (футбольный клуб, Белен). Не следует путать с Пайсанду (футбольный клуб, Уругвай). Не следует путать с Белья Виста …   Википедия

 • КРАХМАЛЕНИЕ БЕЛЬЯ — один из приёмов окончательной обработки белья после стирки, придающий ему жёсткость, плотность и более красивый внешний вид. Накрахмаленное бельё меньше мнётся и не так легко загрязняется. Нательное бельё крахмалить не рекомендуется, так как это… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • Пояс для чулок — Розовый пояс для чулок Пояс для чулок  деталь нижнего женского белья  пояс, к которому крепятся чулки. Пояс для чулок  результат эволюции шосс ( …   Википедия

 • расправитель и подаватель белья — Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр. [ГОСТ 16567 82] Тематики оборуд. для прачечных и химчистки …   Справочник технического переводчика


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»