Перевод: с испанского на болгарский

две неща заедно

 • 1 pareja

  f 1) двойка, чифт; танцова двойка; 2) партньор; 3) дублет, втори екземпляр; 4) двойка (обход) стражари (в Испания); 5) pl чифт (зарове); correr parejas прен. приличам си с някого (по дрехи, качества); появявам се с някого ( две неща заедно).

  Diccionario español-búlgaro > pareja

 • 2 acollarar

  1. tr 1) слагам нашийник; 2) лов. свързвам кучета чрез нашийниците им; 3) Арж., Ч., Ур. свързвам или връзвам две неща, животни, двама човека; 2. prnl 1) Ч. хващам се за гушата; 2) разг. Арж. вж. amancebarse.

  Diccionario español-búlgaro > acollarar

 • 3 confrontar

  1. tr 1) устройвам очна ставка; 2) сравнявам две неща; противопоставям някого или нещо на друг или друго; 2. intr 1) гранича, съседен съм; 2) изправям се срещу нещо (някого); 3) прен. близък съм по дух и склонност с друг; 3. prnl конфронтирам се, изправям се срещу някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > confrontar

 • 4 copla

  f 1) строфа, куплет; песенчица; 2) pl разг. стихове; 3) pl измислици, приказки; 4) двойка (двама или две неща); copla de ciego разг. стихоплетство; la misma copla все същото, същата песен; echar coplas a uno прен., разг. обиждам, говоря зле за него.

  Diccionario español-búlgaro > copla

 • 5 disyuntiva

  f алтернатива, избиране между две неща.

  Diccionario español-búlgaro > disyuntiva

 • 6 juntura

  f 1) място на свързване на две неща; 2) анат. става.

  Diccionario español-búlgaro > juntura

 • 7 pintiparar

  tr 1) уподобявам, правя сходен; 2) разг. сравнявам, правя сравнение ( между две неща).

  Diccionario español-búlgaro > pintiparar

 • 8 simultanear

  tr 1) съчетавам две цели, правя едновременно две неща; 2) уча едновременно две специалности или взимам две години за една.

  Diccionario español-búlgaro > simultanear

 • 9 temple

  m 1) време; 2) температура (на телата); 3) техн. каляване, закалка; 4) прен. закаленост, издържливост; 5) настроение; разположение; 6) муз. настройка; 7) прен. средноаритметичното (между две неща); 8) жив. темпера; 9) прен. смелост, енергичност.

  Diccionario español-búlgaro > temple

 • 10 zurcir

  tr 1) кърпя, закърпвам, замрежвам; 2) зашивам скъсано място; умело лъжа; 3) прен. свързвам умело две неща; 4) прен., разг. скърпвам лъжи.

  Diccionario español-búlgaro > zurcir

 • 11 acollaramiento

  m 1) слагане на нашийник; 2) Арж., Ч., Ур. свързване на две или повече неща или животни ( също и хора).

  Diccionario español-búlgaro > acollaramiento

 • 12 contrapunto

  m 1) муз. контрапункт; 2) съчетаване на различни мелодии; 3) прен. контраст между две едновременни неща.

  Diccionario español-búlgaro > contrapunto

 • 13 huevo

  m 1) яйце; 2) яйцеклетка; 3) вулг. тестикул (по-често pl); 4) прен. кураж, смелост, енергия; 5) топче ароматизиран восък; 6) обущарско калъпче; huevos moles разбити жълтъци със захар; huevos revueltos бъркани яйца; huevo duro варено яйце; huevo pasado por agua; huevo encerado рохко яйце; huevo estrellado яйца на очи; huevo frito пържено яйце; huevo huero запъртък; aborrecer uno los huevos прен. давам повод някому да изостави започната работа; a puro huevo разг. с много труд; cacarear y no poner huevo прен., разг. обещавам много неща, но не давам нищо; parecer que uno està empollando huevos прен., разг. седя си вкъщи, къщно пиле съм; излежавам се на топло; parecerse como un huevo a otro прен. приличат си като две капки вода; sacar los huevo мътя яйца; huevo a tiro adv разг. лесно, без усилие; costar un huevo разг. много е скъпо; pisando huevos adv разг. много бавно.

  Diccionario español-búlgaro > huevo

 • 14 quedar

  1. intr 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) оставам (в същото състояние или положение); 3) оставам, оказвам се; 4) (por + inf) остава още за правене, дооправяне; me queda aún mucho por hacer имам още много неща за правене; 5) (por) ставам нещо; 6) (en) решавам, уговарям се, договарям се; їen qué quedamos? какво решаваме, какво се разбираме?; 7) (a) определям среща; 8) правя, оставам (като резултат от аритметично действие); 9) (para) остава... още, за да; le quedan dos años para terminar la carrera остават му две години, за да завърши следването (образованието) си; 10) прочувам се, добивам репутация; 11) спирам, прекъсвам, завършвам; 12) намирам се; esta calle queda un poco lejos тази улица се намира малко далече; 2. prnl 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) (con) запазвам за себе си; 3) (con) присвоявам, придобивам; 4) (con) измамвам, излъгвам някого; 5) избирам, спирам се на; 6) отслабвам, стихвам (за вятър); утихвам (за морско вълнение); 7) умирам; quedar uno limpio разг. оставам съвсем без пари (особено при залагания); quedarse uno tieso прен., разг. а) умирам; б) много ми е студено; quedarse a oscuras; quedarse en blanco, quedarse con un palmo de narices прен. оставам с празни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > quedar

 • 15 acirate

  m 1) граничен синур, межда, слог; 2) пътека между две редици дървета.

  Diccionario español-búlgaro > acirate

 • 16 acotar1

  1. tr 1) поставям гранични стълбове, километрични знаци; 2) поставям заграждения; определям, отбелязвам (предел); 3) сека всички разклонения на дърво; 4) избирам, приемам, имам за свое; 5) позовавам се на свидетели, на прочетено или написано някъде; 2. prnl 1) укривам се ( в територия под чужда юрисдикция), минавам граница; 2) прен. скривам се зад нещо, служа си с неща.

  Diccionario español-búlgaro > acotar1

 • 17 adorno

  m украшение; украса; накит; de adorno adj а) прилага се към някои незадължителни предмети в колежите (рисуване, музика, бродерия); б) за неща и лица, които служат само за украса (ирон.).

  Diccionario español-búlgaro > adorno

 • 18 adúcar

  m 1) пашкулена коприна; 2) пашкул, изплетен от две буби; 3) тъкан от пашкулена или сурова коприна.

  Diccionario español-búlgaro > adúcar

 • 19 ajimez

  m арх. прозорец, по средата разделен от колона, която оформя две еднакви арки.

  Diccionario español-búlgaro > ajimez

 • 20 alasita,

  alasitas f Арж., Бол. панаир, на който занаятчиите, освен обичайните неща, продават малки фигури от глина, наречени ekekos ( по името на аймарския бог на изобилието).

  Diccionario español-búlgaro > alasita,


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»