Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

дать+деньги+в+рост

 • 1 поставить

  чемодан поставить кровать чамадонро ба зери кат мондан; положить поставить стекло ба таги шиша гузоштан; смотреть под ноги ба таги пой нигоҳ кардан // дар зери…, дар таги…; идти поставить дождем дар зери борон рафтан // (снизу) аз, аз зери…; взять под руку аз зери бағал гирифтан; срубить поставить корень аз реша буридан
  2. с вин. (с глаголами «взять», «отдать», «попасть» и т. п.) ба (дар) зери…, ба; взять поставить контроль ба зери назорат гирифтан; взять поставить свою защиту дар зери ҳимояти худ гирифтан; отдать поставить суд ба суд додан, ба маҳкама супурдан; подпасть поставить чё-л. влияние ба (дар) зери таъсири касе афтидан
  3. с вин. (указывает место,ккоторому направляется кто-л.) ба атрофи…, ба музофотӣ…; уехать на лето поставить Москву дар тобистон ба музофоти Москва рафтан
  4. с вин. (накануне, перед чем-л.) дар арафаи…, бегоҳи…, [дар] шаби…; қариби…, дар қарибии…, наздики…, дар дами…; поставить праздник дар арафаи ид, бегоҳи ид; в ночь поставить Новый год дар шаби Соли Нав; поставить утро қариби саҳар; поставить вечер дар қарибии шом // (о возрасте) ба таги…; ему поставить сорок синнаш ба таги чил рафт
  5. с вин. (в сопровождении чего-л.) дар [зери], бо, ҳамроҳи…; поставить звуки музыки дар зери садои мусиқй; писать поставить диктовку бо дикта навиштан; гуфтаҳои касеро навиштан; поставить аплодисменты бо чапакзанӣ о. с вин. (указывает назначение предмета) барои; банка поставить варенье зарфи мураббо; отвести участок поставить сад барои боғ замин ҷудо кардан
  7. с вин. (наподобие) монанди…, мисли…, …монанд, …барин; шуба поставить котик пӯстини пӯсташ ба пӯсти гурбаи обӣ монанд; отделать поставить мрамор ба мармар монанд кардан, худи мармар барин кардан; шкаф поставить красное дерево ҷевони чӯбаш аъломонанд // (с глаголами «стричь», «подстригать» и т. п.) монанди…, …барин; бо; подстричь поставить мальчика мӯйсарро аз они писарбача барин карда гирондан; остричь поставить машинку мошин[ка] катӣ гирондан, бо мошин[ка] тахт кунондан
  8. с вин. (в обмен на ручательство) бо; дать деньги поставить расписку пулро бо дастхат додан; отпустить поставить честное слово бо қавли виҷдон сар додан, ба лафзаш (ба қавлаш) бовар карда сар додан
  9. с тв. (на вопрос «где») дар зери…, дар таги…; поставить столом дар зери миз; поставить навесом дар таги айвон; поставить дождём дар таги борон; поставить огнём противника дар зери оташи душман
  10. с тв. (указывает состояние, в котором кто-что-л. находится) дар зери:.., дар таҳти…; ба туфайли…, ба шарофати…; поставить охраной закона дар таҳти ҳимояи қонун; поставить игом самодержавия дар зери юғи истибдод; поставить присмотром кого-л. дар таҳти назорати касе // в сочет.: поставить замком, поставить ключом қулф карда; держать поставить замком (ключом) қулф карда мондан 11, о тв. (вследствие) бо, дар натиҷаи…, дар зери…; сделатьчто-л. поставить угрозой кореро дар натиҷаи таҳдид кардан; поставить впечатлением концерта дар зери таассуроти концерт; поставить действием тепла аз (дар зери) таъсири гармӣ
  12. с тв. (около) дар наздикии…, назди…; дар музофоти…; жить поставить Москвой дар наздикии Москва зиндагӣ кардан
  13. с тв. (ука-зывает цель, назначение чего-л.) барои; поле поставить картофелем замин барои коштани картошка, замини картошкакорй
  14. с тв. (указывает характерный признак) бо, зери…, дор, «гӣ; дом поставить железной крышей хонаи бомаш аз тунука, хонаи тунукапӯш; судно поставить советским флагом киштии зери байрақи советӣ, киштии байрақаш советӣ; писать поставить псевдонимом бо тахаллус навиштан
  II
  сов.
  1. кого-что мондан, гузоштан; - стол в угол мизро дар гӯша мондан
  2. кого-что гузоштан, ҷо ба ҷо кардан, мондан, ҷой додан; поставить машину в гараж мошинро дар гараж мондан
  3. что ниҳодан, мондан, гузоштан; поставить компресс тарбанд мондан
  4. что мондан, шинондан, сохтан, гузоштан; гузарондан, насб кардан; поставить: памятник ҳайкал гузоштан; поставить телефон телефон шинондан
  5. что мондан, гузоштан; поставить запятую вергул гузош-тан
  6. что ба роҳ мондан, ташкил (таъсис, барқарор) кардан;поставить работу корро ба роҳ мондан
  7. что театр. ҳозир (таҳия) кардан, ба саҳна гузоштан; поставить драму драмаро ба саҳна гузоштан
  8. кого таъин кардан, мондан; поставить нового сторожа қаровули нав таъин кардан
  9. что пешниҳод кардан, арз (таклиф) кардан; поставить вопрос на голосование масъаларо ба овоз мондан
  10. что додан, гузоштан; поставить глагол в повелительном наклонении ба феъл шакли сиғаи амрӣ додан
  11. что (на кон) ба кимор мондан (гузош-тан) О поставить вверх ногами чаппагардон кардан; чаппа мондан; поставить крест 1) на чём-л. аз баҳри чизе баромадан, умед аз чизе кандан 2) на ком-л. аз касе дасту дилро шустан; \поставить на колени кого гардан фуроварондан, таслим кунондан; \поставить на кон что таваккал кардан; \поставить на [своё] место касеро ба ҷояш шинонда мондан; \поставить (поднять) на ноги 1) сиҳат кардан 2) тарбия кардан, ба воя расондан 3) фаъол кардан, ба кор даровардан 4) ба ҳаяҷон овардан; \поставить на попа рост (раппа--рост) мондан; \поставить на широкую ногу нағз ташкил кардан, дуруст ба роҳ мондан
  II
  сов. таъмин кардан, мол супурдан, расондан, таҳвил додан

  Русско-таджикский словарь > поставить

 • 2 какой

  мест.
  1. вопр. Чи тавр, чӣ гуна, чи хел, кадом, чи қадар; какого вы мнения о нём? шумо дар бораи вай чӣ фикр доред?; к какому выводу вы пришлй? чи гуна хулоса баровардед?, ба кадом хулоса ома-дед?
  2. относ. кадом; не знаю, какую книгу вам дать? намедонам, ба шумо кадом китобро диҳам? 3« определит. чй хел; какая радость! чӣ хел хурсандии калон! <> какое! не!, асло не!, ҳаргиз!; согласен он? - Какбе! И слышать не хочет вай розӣ аст? Не! Шунидан ҳам намехоҳад; какой бы [то] ни был ҳар гуна (ҳар тарз, ҳар хел) ки бошад; какой ни на ёсть чӣ тавре ки бошад; какйми судьбами? кадом шамол парронд?; какой попало кадомаш ки рост ояд, кадомаш ки бошад, бетартибона; какая разница? чӣ фарк дорад?; до какйх пор? 1) то кадом вакт (фурсат)?, то кай? 2) то куҷо?; с каких пор? кай боз?, аз кай?; из какйх он? уст. прост. вай аз кадом авлод?; кому какой ҳар кию ҳар чӣ; кому какая работа нравится ҳар кию ҳар чӣ; какого дьявола?, за какйм дьяволом? прост. чаро?, барои чй?, чй даркор?, чй гуфта…?; ни в какую прост. ба хеч ваҷҳ, асло; ни за какйе блага, ни за какйе деньги ҳаргиз, зинҳор, ба ҳеҷ ваҷҳ; ни под какйм вйдом ба ҳеҷ ваҷҳ; ҳеч гоҳ; хоть \какойой чӣ хеле ки бошад

  Русско-таджикский словарь > какой

См. также в других словарях:

 • РОСТ — РОСТ, роста, мн. нет, муж. 1. Действие по гл. расти. Рост зубов. || Увеличение организма или отдельного органа по мере его развития. Период роста у животных и у растений. В период усиленного роста детям особенно необходимо хорошее питание. 2.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Электронные деньги — (Electronic money) Электронные деньги это денежные обязательства эмитента в электронном виде Все, что нужно знать об электронных деньгах история и развитие электронных денег, перевод, обмен и вывод электронных денег в различных платежных системах …   Энциклопедия инвестора

 • Свободные деньги — (Freigeld) Свободные деньги это денежная система Свободные деньги куда выгодней вложить свободные деньги Содержание >>>>>>>>>>>>>> Свободные деньги (Freigeld) это, опр …   Энциклопедия инвестора

 • МАТРИЦА «РОСТ-ДОЛЯ РЫНКА», или матрица БКГ — один из самых распространенных, классических инструментов маркетингового анализа, и в частности портфельного анализа стратегий фирмы. Известность и имя матрица получила благодаря работам Boston Consulting Group (BCG, или, по русски, Бостонской… …   Маркетинг. Большой толковый словарь

 • Папство в XVII—XVIII вв. Рост оппозиции против католической церкви — Упадок международного значения папства Уже к середине XVII в. роль папства сильно упала. Как ни активно действовали агенты папской курии во время Тридцатилетней войны, интересы и даже мнение папства при заключении Вестфальского мира учтены не… …   Всемирная история. Энциклопедия

 • с лихвой — хватать Имеется в виду, что у лица или у группы объединённых общим делом лиц (Х) более чем достаточно средств обихода, продуктов, денег (Z) или что проявление свойств характера, межличностных отношений (Р) избыточно, с точки зрения говорящего.… …   Фразеологический словарь русского языка

 • Инфляция — (Inflation) Инфляция это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательной способности Общая информация об инфляции, виды инфляции, в чем состоит экономическая сущность, причины и последствия инфляции, показатели и индекс инфляции, как… …   Энциклопедия инвестора

 • Платежный баланс — (Balance of payments) Платежный баланс это статистический документ, отражающий все внешнеэкономические операции данной страны Платежный баланс страны, методы и структура составления платежного баланса, отрицательное и положительное сальдо… …   Энциклопедия инвестора

 • Международный валютный фонд — (International Monetary Fund) МВФ это финансовое учреждение ООН, деятельность которого направленна на содействие и регулирование валютного обмена между странами, а так же выдачу займов государствам членам История развития МВФ, его организационная …   Энциклопедия инвестора

 • Гиперинфляция — …   Википедия

 • КИТАЙ — Китайская Народная Республика, гос во, расположенное в Центр. и Вост. Азии. Площ. ок. 10 млн. км2. Нас. 656,6 млн. чел. (1957). Ок. 94% (1953) населения китайцы (хань), кроме того, чжуаны, уйгуры, хуэй, и, тибетцы, мяо, маньчжуры, монголы, буи,… …   Советская историческая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»