Перевод: с русского на все языки

со всех языков на русский

голодный+желудок

 • 61 ач ӧзӧккӧ

  на голодный желудок

  Русско-алтайский малый словарь > ач ӧзӧккӧ

 • 62 контрастирование желудка

  Русско-английский медицинский словарь > контрастирование желудка

 • 63 на

  I
  предлог
  1. с вин. (указывает на-правление действия) ба, ба рӯи…, ба болои…; бар; идти на улицу ба кӯча рафтан; сесть на своё место ба ҷои худ нишастан; положить на стол ба рӯи миз гузоштан; не попадайся мне на глаза! ба назарам нанамо!; обижаться на кого-л. аз касе хафа шудан; ответ на вопрос ҷавоби савол; подписка на газеты ба газетаҳо обунашавӣ
  2. с вин. (при обозначении срока) ба, дар, ба муддати…, барои; работа на завтра кор барои фардо; увидеться на другой день дар рӯзи дигар вохӯрдан; запасти дров на зиму барои зимиетон ҳезум тайёр- кардан; работы ещё на целую неделю кор боз ба як ҳафтаи тамом мерасад
  3. с вин. (при обозна-чении колцчественной разницы, ше-пени превосходства или недостатка): опоздать на пять минӯт панҷ дақиқа дер мондан; старше на два года ду сол калон; на мёсяц раньше як моҳ пеш; на двадцать рублей больше бист сӯм зиёдтар
  4. с вин. (при обозначении множителя или делителя) ба; раз-делйть на три ба се тақсим кардан; помножить пять на четыре панҷро ба чор зарб задан; разделйть на две части ба ду ҳисса тақсим кардан; разрё-зать на кускй пора-пора кардан
  5. с вин. (при обозначении меры, коли-чества, определяющих границы чего-л.) ба; купить на дёсять рублёй ба даҳ сӯм харидан; хватит на всех ба ҳама мерасад. свин. (при обозначении цели, назначения) ба; взять на воспитание ба тарбия гирифтан; испытывать что-л. на прочность маҳкамии чизеро сан-ҷидан; комната на двух человек хонаи дукаса; обед на пять человек хӯрок барои панҷ кас
  7. с вин. (при обозна-чении условий, обстоятельств) бо; на голодный желудок бо дили наҳор, бо дили гурусна; на свёжую голову баъди истироҳат // (при словах, выра-жающих эмоциональную оценку события) барои, ба; на горе ба бадбахтӣ, бадбахтона; на мою радость хушбахтона
  8. с вин. (при обозначении образа действия) ба; верить кому-л. на слово ба қавли касе бовар кардан; говорить на память ёдакӣ гап задан, аз ёд гуфтан
  9. с вин. (при обозначении ка-кого-л. признака) бо, ба; хромать на одну ногу ба як пой лангидан; нечист на руку дасташ қалб, каҷдаст
  10. с предл. (при обозначении места) дар, ба, ба болои…,бар болои…, даррӯи…, дар пеши…; жить на юге дар ҷануб зиндагӣ кардан; сидёть на заседании дар маҷлис нишастан; оставить на столе ба болои стол монда рафтан; на ногах ботинки дар пояш ботинка // (соответствует предлогу «в») дар; на воённой слӯжбе дар хизмати ҳарбӣ; первый на селе работник беҳтарин коркуни деҳа; тоска на сердце дил хафа // (при обозначении предметов, лиц, в присутствии которых что-л. совершается) дар пеши…; на людях дар пеши мардум; на моих глазах дар пеши назари ман; на миру и смерть красна посл. марги бо ёрон (бо дӯстон) тӯй аст
  11. с предл. (на вопрос «когда») дар, дар вақти…; на каникулах дар вакти таътил; на той неделе дар ҳафтаи оянда; на этих днях дар ҳамин рӯзҳо; на нашей памяти дар хотири (дар ёди) мо
  12. с предл. (при обозначении средства передвижения) бо; лететь на самолёте бо самолёт паридан; плыть на пароходе бо киштй рафтан; кататься на лодке бо қаик сайр кардан
  13. с предл; (при обозначении образа действия): на всем скаку чорхезза-нон; на бегу давдавон, давон-давон; на лету 1) дар айни парвоз, парвозку-нон 2) перен. якбора, дарҳол, тез; он схватывает мой мысли на лету ӯ ба фикри ман дарҳол пай мебарад
  14. с предл. (при посредстве) дар, бо; жарить на масле дар равған бирён кардан
  15. с предл. (при обозначении устройства, свойства, состояния) гдор; вагон на рессорах вагони рессордор; матрац на пружинах матраси пружинадор 1
  6. с предл. в сочет. с гл.: играть на рояле рояль навохтан; говорить на русском языке бо забони русй гап задан; перевести книгу на таджикский язык китобро ба [забони] тоҷикӣ тарҷима кардан; свободно читать на английском языке ба забони англисӣ бемалол хондан 1
  7. с предл. (при обозначении пребываныя в ка-ком-л. состоянии) дар; стоять на часах дар посбонӣ истодан, каровулӣ кардан <> на что [уж] (как ни, хотя и очень) ҳар чанд ки, агар чанде
  II
  частица в знач. сказ. разг. ма, мана; на, возьми ма, гир; на тебе книгу мана ба ту китоб <> вот те (тебё) [и] на! ана!, оббо!, ана халос!; на тебе! ана инро бин!; ана халос!, оббо!
  частица: какой ни на есть чй хеле ки бошад, ҳар навъе ки бо-шад; кто ни на есть касе ки (кӣ ки) бошад, ҳар кӣ бошад, хар кас; что ни на есть бисёр, ҷудо, ниҳоят да-раҷа, гузаро
  IV
  приставка
  1. префиксест, ки барои сохтани феъл ва исмҳои феълӣ кор фармуда шуда, маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) равона шудани амал ба сатҳи предмет - набежать давида баромадан, давида рӯи чизеро пӯшондан; налететь парида омада хамла овардан; наскочить бархӯрдан, дучор шудан; дарафтодан; наехать бархӯрдан 2) болои предмет гузоштан - намотать печондан; нашить аз рӯй дӯхтан, дӯхта часпондан 3) ба ҷо овардани амал дар сатҳи чизе - намёрзнуть қирав бастан; ях бастан (кардан) 4) пурӣ, аз ҳад зиёд будани амал - наговорить бисёр гап задан, лаққидан; напечь пухтан, пухта тайёр кардан; навозить бисёр кашонда овардан; насолить намак (шӯр) кардан, дар намак хобондан; натопить гарм кардан, тафсондан 5) дар феълҳои бо «-ся» тамом мешудагӣ - сершавӣ, пурра қаноат кардани шахси амалкунанда - наболтаться хуб гап зада гирифтан; наработаться бисёр (хуб) кор кардан 6) дар феълҳои дорои суффиксҳои «ива», «ыва», «сва» - сустшавӣ, андак рӯй додани амал - напевать замзама кардан; насвистывать паст-паст ҳуштак кашидан 7) барои сохтани намуди мутлақи феъл хизмат мекунад - написать навишта тамом кардан, навишта шудан; нарисовать кашидан, сурат кашидан
  2. барои сохтани сифату исмҳои дорои маънои зерин кор фармуда мешавад: болои чизе мавҷудбуда - нарукавный рӯиостинӣ; нагрудник пешгир
  3. барои сохтани зарфҳо кор фармуда шуда, дараҷаи олӣ, ҳадди ниҳоӣ ва аломати чизеро ифода мекунад - накрепко бисёр сахт; насгрого бисёр ҷиддӣ

  Русско-таджикский словарь > на

 • 64 шужымо

  шужымо
  1. прич. от шужаш
  2. прил. голодный; скудный хлебом, продуктами питания

  Йорло, суртдымо-влакым шужымо ий Юлышко, шоло волтымашке, паша кычалаш поктен луктын. А. Айзенворт. Бедных, бездомных голодный год погнал на Волгу, на сплав, искать работу.

  3. в знач. сущ. голод; острое ощущение потребности в пище, сильное желание есть

  Ойлыманат огыл, шужымым кеч-кӧат пала, пагарым ондалаш ок лий. М.-Азмекей. И говорить нечего, любой чувствует (букв. знает) голод, нельзя обмануть желудок.

  Аптылман кугыза нерген уверым колмекына, шужымынат, нойымынат ала-кушко шулыш. А. Юзыкайн. Услышав известие о старике Аптылмане, у нас куда-то исчезли и чувство голода (букв. голод), и усталость.

  4. в знач. сущ. голод, голодание; длительное недоедание вследствие недостатка пищи

  Шуко марий шужымо дене вес талукым ыш уж. М. Шкетан. Много марийцев от голодания не дожили до следующего года.

  Йоча изи годсек шужымымат, кылмымымат пален огыл. А. Юзыкайн. Ребёнок с детства не знал ни голода, ни холода.

  Сравни с:

  шужымаш

  Марийско-русский словарь > шужымо

 • 65 на голодное брюхо

  НА ПУСТОЙ <ТОЩИЙ, ГОЛОДНЫЙ> ЖЕЛУДОК coll; НА ГОЛОДНОЕ БРЮХО highly coll, rude
  [PrepP; these forms only; adv; fixed WO]
  =====
  when a person is hungry:
  - on an empty stomach (belly).
       ♦...Замечал Ленин, что сегодняшний библиотекарь не всегда ходит обедать. Подошел к нему, спросил. Не пойдет. А нельзя в перерыв остаться? Можно. Вот это удача... На пустой желудок лучше работается. И лишний час (Солженицын 5)....Lenin had noticed that the librarian on duty today did not always go to lunch. He went over and inquired. No, he wasn't going. Was it at all possible to stay through the lunch break? It was. Here was a bit of luck....It was easier to work on an empty stomach. And he would gain time (5a).
       ♦ "...Тухлая краска, тридцать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был накануне, и все это - на голодное брюхо! Да как тут не случиться обмороку!" (Достоевский 3). "...Stinking paint, eighty degrees, stifling air, a crowd of people, talk about the murder of somebody he had visited the day before-and all this on an empty belly. How could anybody not faint!" (3a).

  Большой русско-английский фразеологический словарь > на голодное брюхо

См. также в других словарях:

 • на голодный желудок — на тощий желудок, натощак Словарь русских синонимов. на голодный желудок нареч, кол во синонимов: 4 • на пустой желудок (3) • …   Словарь синонимов

 • голодный — прил., употр. часто Морфология: голоден, голодна, голодно, голодны и голодны; голоднее; нар. голодно 1. Голодным является тот, кто хочет есть. Он вернулся с работы усталый и голодный. | Я очень голоден: не успел пообедать. 2. Голоден как волк… …   Толковый словарь Дмитриева

 • голодный — ая, ое; ден, дна, дно. 1. Испытывающий голод (1 2 зн.). Очень голоден: не успел пообедать. Г ая кошка, собака. Г. как волк (=очень голодный). На голодный желудок (разг.; ничего не съев, натощак). * Сытый голодного не разумеет (Погов.). // только… …   Энциклопедический словарь

 • голодный — ая, ое; ден, дна/, дно см. тж. голодно 1) а) испытывающий голод 1), 2) Очень голоден: не успел пообедать. Г ая кошка, собака. Голо/дный как волк (= очень голодный) …   Словарь многих выражений

 • ГОЛОДНЫЙ — ГОЛОДНЫЙ, голодная, голодное; голоден, голодна, голодно. 1. Чувствующий голод, потребность в еде, несытый. Голодный зверь страшен. «И кому же в ум придет на желудок петь голодный!» Крылов. Голоден, как собака или как волк (очень голоден). ||… …   Толковый словарь Ушакова

 • желудок — дка; м. 1. Орган пищеварения у человека и животных. Здоровый ж. Катар желудка. Сделать рентген желудка. Несварение желудка (неспособность переваривать пищу). Расстройство желудка (о поносе). На голодный, на тощий ж. (разг.; не поев, натощак). 2.… …   Энциклопедический словарь

 • желудок — дка; м. см. тж. желудочный 1) Орган пищеварения у человека и животных. Здоровый желу/док. Катар желудка. Сделать рентген желудка. Несварение желудка (неспособность переваривать пищу) Ра …   Словарь многих выражений

 • на тощий желудок — натощак, на голодный желудок Словарь русских синонимов. на тощий желудок нареч, кол во синонимов: 3 • на голодный желудок (4) • …   Словарь синонимов

 • на пустой желудок — нареч, кол во синонимов: 3 • на голодный желудок (4) • на тощий желудок (3) • натощак …   Словарь синонимов

 • И кому же в ум пойдет / На желудок петь голодный? — Из басни «Стрекоза и Муравей» (1808) И. А. Крылова (1769 1844). Крыловский поэтический вариант известной поговорки «соловья баснями не кормят» (шутл. ирон.). Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: «Локид Пресс». Вадим Серов.… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • натощак — на голодный желудок, на тощий желудок Словарь русских синонимов. натощак на голодный (или на тощий) желудок (разг.) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»