Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

глядеть

 • 1 глядеть

  -яду, -ядишь, επιρ. μτχ. глядя κ. λκ. ποίηση•

  глядючи, ρ.δ.

  1. βλέπω, κοιτάζω, παρατηρώ, ορω, θεωρώ, θωρώ•

  глядеть не глядеться δε χορταίνω να κοιτάζω•

  пристально глядеть καρφώνω τα μάτια.

  2. προσέχω, επιβλέπω,παρακολουθώ, επιτηρώ•

  глядеть за детьми επιβλέπω τα παιδιά.

  (απλ.) κοιτάζω (προσπαθώ) να διακρίνω στο πλήθος.
  3. έχω θέα προς, βλέπω, κοιτάζω•

  окна -ят на двор τα παράθυρα είναι (βλέπουν)προς την αυλή.

  4. φαίνομαι•

  из-за туч -ла луна μέσα από τα σύννεφα πρόβαλε το φεγγάρι.

  5. δείχνω, φαντάζω, έχω θωριά.
  6. (προστκ.) -и(те) πρόσεχε, -έχετε (για κίνδυνο ή απειλή)•

  -щ не усни! κοίτα, μην αποκοιμηθείς!

  εκφρ.
  глядеть в оба глаза – τα μάτια σου τέσσερα•
  глядеть в гроб ή в могилу – είμαι εν όψει του μοιραίου, του τέλους, πεθαίνω οσονούπω, είμαι του θανατά•
  глядеть вон – κοιτάζω για φευγιό, για να το σκάσω•
  коса на кого – στραβοκοιτάζω κάποιον (δείχνω δυσαρέσκεια)•
  глядеть смерти (опасности, гибелиκ.τ.τ.) αντικρύζω το θάνατο, βλέπω το χάρο με τα μάτια•
  - я по кому-чему – ανάλογα (κατά) τον, το κ.τ.τ. -я по обстоятельствам ανάλογα με (κατά) τις περιστάσεις•
  по погоде -я – ανάλογα με (κατά) τον καιρό•
  на ночь -я – αργά το βράδυ, περασμένη η ώρα•
  того и -и – αυτό και να περιμένεις•
  не -ел бы на свет(божий) – δε σήκωνε κεφάλι από τη στενοχώρια•
  -я на... – κατά το παράδειγμα του...• подписать не -я υπογράφω με κλειστά τα μάτια (χωρίς να ελέγξω).
  κοιτάζομαι•

  глядеть на зеркало κοιτάζομαι στον καθρέφτη•

  месяц -ится в речку το φεγγάρι φαίνεται στο ποταμάκι.

  Большой русско-греческий словарь > глядеть

 • 2 глядеть

  глядеть
  несов
  1. (смотреть) βλέπω, κυττάζω, θωρῶ, θεωρώ, παρατηρώ:
  \глядеть исподлобья κρυφό κυττάζω1
  2. (быть обращенным в какую-л. сторону) ἔχω θέα[ν], βλέπω προς·
  3. (присматривать) προσέχω, κυττάζω· ◊ гляди в оба! τά μάτια σου τέσσερα!· \глядеть сквозь па́льцы κάνω πώς δέν βλέπω, κάνω τά στραβά μάτια идти куда́ глаза́ глядят παίρνω τά μάτια μου· того и гляди дождь пойдет ὀπου νάναι θά βρέξει.

  Русско-новогреческий словарь > глядеть

 • 3 глядеть

  глядеть 1) (смотреть) κοι τάζω, βλέπω 2) (присмотри вать) προσέχω, παρατηρώ
  * * *
  1) ( смотреть) κοιτάζω, βλέπω
  2) ( присматривать) προσέχω, παρατηρώ

  Русско-греческий словарь > глядеть

 • 4 глядеть

  [γκλιντιέτ'] ρ. βλέπω

  Русско-греческий новый словарь > глядеть

 • 5 глядеть

  [γκλιντιέτ'] ρ. βλέπω

  Русско-греческий новый словарь > глядеть

 • 6 глядеть

  [γκλιντιέτ'] ρ βλέπω

  Русско-эллинский словарь > глядеть

 • 7 глядеть

  [γκλιντιέτ'] ρ βλέπω

  Русско-эллинский словарь > глядеть

См. также в других словарях:

 • ГЛЯДЕТЬ — на что, куда; церк., зап. и сев. глядать; тамб. глядать; глянуть и глянуть: глядывать; смотреть, взирать, осматривать, рассматривать, устремлять взор, обращать глаза на что; стараться увидеть, высматривать, присматривать, приглядывать за чем:… …   Толковый словарь Даля

 • ГЛЯДЕТЬ — ГЛЯДЕТЬ, гляжу, глядишь, д.н.в. глядя и глядя, несовер. 1. (д.н.в. глядя и глядя) на кого что. Направлять взгляд, иметь глаза направленными на кого что нибудь. Глядеть на оживленную улицу. Глядеть широко раскрытыми глазами. Глядеть с ужасом.… …   Толковый словарь Ушакова

 • глядеть — Взирать, глазеть, зреть, устремлять (вперять, метать) взор, глаза; пялить, пучить, таращить глаза; впиться глазами в кого, уставить глаза, уставиться (глазами), таращиться на кого; смотреть. Глядит да не видит, хлопает глазами; глядит как гусь на …   Словарь синонимов

 • ГЛЯДЕТЬ — ГЛЯДЕТЬ, гляжу, глядишь; глядя; несовер. То же, что смотреть (в 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 знач.). Г. вперёд. Г. во все глаза. Г. за ребёнком. Не гляди на бездельников. Г. на дело трезво. Г. молодцом. Окна глядят в переулок. Гляди, не опаздывай!… …   Толковый словарь Ожегова

 • ГЛЯДЕТЬ — хочется. Волг., Орл. О чём л., о ком л. очень красивом. Глухов 1988, 23; СОГ 1989, 152. Глянь да погляди на кого, на что. Одесск. Посмотри внимательно на кого л., на что л. КСРГО …   Большой словарь русских поговорок

 • глядеть — глядеть, повел. гляди и в просторечии глядь …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • глядеть — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я гляжу, ты глядишь, он/она/оно глядит, мы глядим, вы глядите, они глядят, гляди, глядите, глядел, глядела, глядело, глядели, глядящий, глядевший, глядя; св. поглядеть 1. Если вы глядите на кого либо,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • глядеть — гляжу/, гляди/шь; гля/дя и глядя/, (нар. разг.), гля/дючи; нсв.; разг. см. тж. глядя на, не глядя на, глядя по, того и гляди, гляди …   Словарь многих выражений

 • глядеть —   Того (и) гляди (разг.) надо ждать, опасаться, что каждую минуту что н. внезапно случится, возникнет.     Того и гляди дождь пойдет.   Гляди в оба или смотреть в оба (разг.) пристально, внимательно смотреть, быть осторожным.     Хозяйская дочка… …   Фразеологический словарь русского языка

 • глядеть — гляжу, укр. глядiти, блр. глядзець, ст. слав. глѩдати ὁρᾶν (Супр.), болг. гледам, сербохорв. гле̏да̑м, гле̏дати, словен. gledati, glȇdam, чеш. hleděti, слвц. hl adet , польск. диал. glądac, в. луж. hladac, н. луж. glědas. Родственно лтш.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • глядеть — гляжу, глядишь; глядя и глядя. (нар. разг.) глядючи; нсв. Разг. 1. деепр.: глядя и глядя. (св. поглядеть). Устремлять, направлять взгляд на кого , что л. или куда л.; смотреть. Г. на дорогу, на доску, на экран. Г. в окно. Г. на себя. Г. в зеркало …   Энциклопедический словарь

Книги

 • Сочинения. Том 4, Александр Строганов. «Писатель Строганов проник в „тонкие миры“. Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть,не отрываясь. Этот писатель… Подробнее  Купить за 80 руб электронная книга
 • Сочинения. Том 5, Александр Строганов. «Писатель Строганов проник в „тонкие миры“. Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть,не отрываясь. Этот писатель… Подробнее  Купить за 80 руб электронная книга
 • Сочинения. Том 3, Александр Строганов. «Писатель Строганов проник в „тонкие миры“. Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть,не отрываясь. Этот писатель… Подробнее  Купить за 80 руб электронная книга
Другие книги по запросу «глядеть» >>