Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

глубокая+ночь

 • 1 ночь

  1) ніч (р. ночи, тв. ніччю, зв. ноче, мн. ночі, ночей, ночами). [На майдані пил спадає. Замовкає річ… Вечір. Ніч (П. Тичина). Смерть - се ніч, спокійна, тиха (Л. Укр.). Подих тропічної тьмяної, п'яної ночи (М. Рильськ.)]. Апрельская ночь - квітнева ніч, ніч квітнівка (Васильч.). Варфоломеевская ночь, истор. - Бартоломеєва ніч. Воробьиная ночь - горобина ніч. Глубокая (Глухая, Полная) ночь - глупа (глуха) ніч (полночь: північ, опівніч), (раньше полночи) пізні вляги (-гів). [Вже була глуха ніч, опівніч (Франко). Після пізніх влягів у нас кажуть: це було опівночі (Звин.)] Глубокой -чью, в глухую ночь - глупої ночи, (реже) у глупу ніч. [Коли це глупої ночи прилітає сокіл (Рудч.). Глупої ночи на їх і огнищах ніколи не спалахував жар (Кінець Неволі). Зосталася Оксана сама собі, у темну, глупу ніч, як палець (Квітка)]. Звёздная ночь - зоряна ніч, (в поэзии ещё) ніч яснозора (Грінч.). Купальская ночь - см. Купальский. Майская ночь - травнева (майова, маєва, майська) ніч, ніч травнівка (Васильч.); срв. Майский 1. [Майська ніч або утоплена (Гоголь)]. Поздняя ночь - пізня ніч, (раньше полночи) пізні вляги. Поздней -чью - пізньої ночи, пізніми влягами, (поздно ночью) пізно вночі; см. ещё выше Глубокой -чью. До поздней -чи - до пізньої ночи, до-пізна, до пізнього-пізна. [Ми сиділи до-пізна (Звин.)]. В -чи (ед. ч.) - в ночі, (ночью) вночі. [Огняного коня вітер гнав - огняного коня - в ночі (П. Тичина)]. В ночь - а) в ніч. [Вдивлявся в ніч стурбованим поглядом (М. Калин.)]; б) (ночью) вночі. В ночь не естся - вночі не їсться; в) (за ночь) за ніч. В одну ночь этого не сделаешь - за одну ніч цього не зробиш. В одну из -чей - одної ночи, (однажды ночью ещё) якось уночі, одного разу вночі. В ночь на, в ночь с - на - см. I. На 1 в. В весеннюю, тёплую и т. п. ночь - літньої, теплої и т. п. ночи, у літню, у теплу и т. п. ніч. [Плачуть мої очі темненької ночи (Метл.). Тоді-ж таки, теплої весняної ночи двоє йшли і… (Гр. Григор.). В ніч осінню піскова земля його гойдає ніжно, мов колиска (М. Рильськ.)]. В ту, в эту ночь - тієї, цієї ночи, ту, цю (сю) ніч, в ту, в цю ніч. [Тієї ночи він спав міцним сном (Олм. Примха). Ту ніч зовсім не спав (Сл. Ум.). Перший раз по смерті брата він заснув цю ніч (Франко). Марія Стюарт була-б, якби не я, на волі сю ніч (Грінч.)]. В -чи (мн. ч.) - в ночі, за ночей. [Поете, будь собі суддею, і в ночі тьми і самоти спинись над власною душею (М. Рильськ.). Де, в які дні, в які ночі (не лилися ви), сльози жіночі! (Франко)]. Всю ночь (напролёт), в продолжение (втечение) всей (целой) -чи - всю ніч, цілу (цілісіньку) ніч, протягом усієї (цілої) ночи, (зап.) через усю (цілу, цілісіньку) ніч; срв. Напролёт 2 и Ночь Ноченски. [Не спав цілісіньку ніч (Київ). Через усю ніч палили вогнище (Ор. Левиц.)]. Продолжающийся всю (целую) ночь - цілонічний. В продолжение (втечение) долгих -чей - довгими ночами. [Довгими ночами не спала вона і думала (Грінч.)]. За ночь - за ніч. [За ніч доїдемо (Брацл.)]. За ночь до этого - ніч перед цим (тим). Ночь за -чью - ніч по ночі, ніч за ніччю. [Ніч за ніччю й довгі дні я нудьгував (Велз)]. К -чи - проти (реже навпроти) ночи, (реже) під ніч. [Виїхали проти ночи (Яворн.). Не розкажу проти ночи, а то ще присниться (Шевч.). Ти куди йдеш під ніч? (Франко)]. Не к -чи будь помянут (помянута и т. п.) - не проти ночи згадуючи. [Він був, не проти ночи згадуючи, високий, як товкач (Яворн.)]. Каждую ночь - що-ночи, що-ніч, кожної ночи, кожну ніч, ніч-у-ніч, ніч крізь ніч. [Що-ночи йде на річку до темного гаю (Л. Укр.). Дарма що-ніч дівчинонька його взглядає (Шевч.). Мені кожної ночи сняться шляхи, дерева (М. Ввч.). День-у-день (изо дня в день), ніч-у-ніч не переставала мати плакати (Мирний)]. Каждые две, каждые три -чи - що дві ночі, що три ночі. На ночь - на ніч. [Викинь кицьку на ніч надвір (Брацл.). Безліч пташок, злітаючись зграями на ніч на околишні скелі… (Кінець Неволі)]. На ночь глядя - проти ночи. На следующую ночь - другої ночи, на другу ніч. По -чам - ночами, вночі. Работать по -чам - працювати ночами (вночі). Ночь под что - ніч проти чого. [Ніч проти неділі (Кандід)]. Ночь под новый год - новорічна ніч, ніч проти нового року. В ночь под - вночі проти, проти ночи. [Проти ночи Маковія (Шевч.)]. В ночь под новый год - новорічної ночи, вночі проти нового року. Под покровом -чи - під покровом (під накриттям, під кереєю) ночи, під вночішнім покровом. При наступлении, с наступлением -чи - см. Наступление 2. Среди -чи - серед (реже посеред) ночи. Той, эточ, весенней и т. п. -чью - см. выше В ту, в эту, в весеннюю ночь. Тёмной -чью - темної (ум. темненької) ночи, (впотьмах) поночі. [На темній одежі світилися руки, прозорі й молочні, як поночі порохно (Коцюб.)]. День и ночь (днём и -чью) - (і) день і ніч, (і) вдень і вночі. [(Химери чорні) дражнять нас і день і ніч (Л. Укр.)]. На дворе ночь - надворі ніч, (наступает ночь, темнеет) надворі поночіє (сутеніє). Нас застигла ночь - нас спостигла (пристигла, застигла, зуспіла, захопила, застукала) ніч; см. Застигать. [Аж застигла її нічка в дорозі (Рудч.)]. Ночь коротать - ніч коротати. -чей недосыпать - ночей недосипати (недосипляти). Проводить, провести ночь - перебувати, перебути ніч, (ночевать, переночевать) ночувати, переночувати (ніч); срв. Проводить 4. [Ніч на перебули весело (Київ). Аби день переднювати, аби ніч переночувати (Франко)]. Хорошо ли вы провели ночь? - чи добре ви перебули ніч? чи здорові ночували? (Основа 1862). Спокойной (покойной, доброй) -чи - на добраніч!, (реже) добраніч! доброї ночи! здорові ночуйте! [На добраніч, голубко коханаа! (Грінч.). Добраніч! у вирій ми, гуси, простяглися (М. Хвильов.). Здорові почуйте! (Франко)]. Желать, послать спокойной -чи - на добраніч казати (віддавати, давати), сказати (віддати, дати). [Гордій, хоч завше любив поговорити на ніч з учителем, став казати на добраніч (Васильч.). Приходить Стасик оддати на добраніч (Коцюб.)];
  2) (темень) темрява, темнява, пітьма; (нрч.: темно) поночі. [Та й поночі! не вздриш нічого, хоч око виколи (Кобеляч.)]. В лесу ночь-ночью - в лісі тьма тьменна (темно- претемно);
  3) (невежество) темрява, темнота. Жить в -чи - жити (коснеть: животіти, скніти, нидіти) в темряві (в темноті);
  4) (север) північ (-ночи), холодний край (р. краю).
  * * *
  ніч, род. п. но́чі

  бе́лые \ночь чи — бі́лі но́чі

  в \ночь чь — у ніч; ( ночью) уночі́, ні́ччю

  в \ночь чь на пя́тое сентября́ — у ніч на п'я́те ве́ресня, уночі́ про́ти п'я́того ве́ресня

  в \ночь чь под но́вый год — уночі́ (у ніч) про́ти ново́го ро́ку

  всю \ночь чь [напролёт] — ці́лу (усю́, усилит. цілі́сіньку) ніч

  в э́ту \ночь чь — ціє́ї (це́ї, се́ї) но́чі, у цю (у сю) ніч, цю (сю) ніч

  до́брой (поко́йной, споко́йной) \ночь чи! — на добра́ніч!, добра́ніч!

  ка́ждую \ночь чь — щоно́чі, щоні́ч, щоні́чно; ко́жної но́чі, ніч у ніч

  на́ ночь — на ніч

  не к \ночь чи будь ска́зано (помя́нут) — вводн. сл. жарг. не про́ти но́чі (не при ха́ті) зга́дуючи (зга́дувати)

  одна́жды \ночь чью — одніє́ї но́чі

  по \ночь чам — ноча́ми, по ноча́х

  Русско-украинский словарь > ночь

 • 2 полночь

  північ, опівніч (-ночи). [І опівніч вже минає]. Около, к -ночи - над (під) північ, близько півночи. Глубокая -ночь - глупа північ (опівніч). В (самую) -ночь - (саме) опівночі, саме в опівнічну добу (пору). После -ночи - по півночі, як з півночи звернуло, скоро з півночи звернуло. [Це сталося, скоро з півночи звернуло]. Далеко за -ночь - геть по півночі. Перевалило за -ночь - звернуло з півночи.
  * * *
  1) пі́вніч, -ночі, полуні́ч, -но́чі; диал. опі́вніч

  за \полночь — а) ( когда) за пі́вніч, по пі́вночі; б) ( как долго) за пі́вніч

  2) ( север) пі́вніч; опі́вніч

  Русско-украинский словарь > полночь

 • 3 поздний

  поздный поздый) пізній, (опоздалый) запізнений, спізнілий. [Уже пізня година, пізня пора. Пізня осінь. Рання пташка пісні співає, а пізня - очі протирає]. -ний час - пізня година, пізній час, пізня доба. В -нее время - пізньої години, пізньої доби. -ний вечер - пізній вечір, (опис.) пізні ляги, пізні лягови. [Вже й пізні ляги минули (Коцюб.)]. -ним вечером - пізнього вечора, пізно увечері, у пізні ляги (лягови), у пізню вечерю. -няя ночь - пізня ніч, глупа (глубокая) ніч. -ней ночью - пізньої ночи, глупої ночи, у глупу ніч. До -него времени, -ней поры - допізна. [Сидів, працював допізна]. До -него утра - допізна. [Спить допізна]. Когда наступит -ний час - як припізніє. -нее время года - пізня доба (пора) року. -ней осенью - пізньої осени. -нее раскаяние - запізнене каяття. -няя любовь - пізнє, спізнене кохання. -ние яблоки, дыни - пізні яблука, дині. -ний гость - пізній гість. -ний (поздно родившийся) ребёнок, птенец - пізніхі[у]рочка, пізніхуря (-ряти), пізніхурятко (- тка). -ние детки (родившиеся под старость родителей) - пізні дітки. -ние потомки, -нее потомство (позднейшее поколенье) - далекі нащадки. Более -ний - пізніший. Самый -ний - найпізніший.
  * * *
  1) пі́зній; ( запоздалый) запі́знений, запізні́лий, спі́знений, спізні́лий
  2) ( отдалённый) дале́кий; ( будущий) майбу́тній

  Русско-украинский словарь > поздний

См. также в других словарях:

 • глубокая — • глубокая антипатия • глубокая апатия • глубокая благодарность • глубокая боль • глубокая вера • глубокая взаимосвязь • глубокая вражда • глубокая враждебность • глубокая горесть • глубокая горечь • глубокая грусть • глубокая депрессия •… …   Словарь русской идиоматики

 • ночь — надвигается ночь • субъект, приближение / удаление настала ночь • действие, субъект, начало наступает ночь • действие, субъект, начало наступила ночь • действие, субъект, начало ночи проводить • времяпрепровождение ночи просиживать •… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ночь — и; предл., о но/чи и в ночи/; мн. ночи, е/й; ж. см. тж. день и ночь, в ночь, до ночи, до ночи, на ночь, на ночь глядя …   Словарь многих выражений

 • ночь — и, род. мн. ей, ж. Часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра. Глубокая ночь. До поздней ночи. В ночь под Новый год. Читать ночь напролет. Провести бессонную ночь. □ Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. Тургенев, «Как хороши …   Малый академический словарь

 • ночь — ▲ фаза ↑ темнота, сутки < > день ночь темное время суток. ночной. полночь. полуночь. полуночный. на ночь (кушать #). на ночь глядя. в полночь. пополуночи. глубокая ночь. глухая ночь. | за полночь. полярная ночь. белые ночи. | в ночь. в ночь …   Идеографический словарь русского языка

 • ночь — • безумная ночь • беспросветная ночь • глубокая ночь • глухая ночь • кромешная ночь • непроглядная ночь …   Словарь русской идиоматики

 • глубокая — стоит глубокая ночь • действие, субъект царствует глубокая тишина • действие, субъект …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • ночь — ароматная (Надсон); безгласная (Лермонтов); бездонная (Величко, Голенищев Кутузов); беззаботная (Штейн); безвольная (Башкин, Бунин, Кольцов, Надсон); «Безмолвная, как тоскующая душа» (Сургучев); беспробудно тихая (Сергеев Ценский); беспросветно… …   Словарь эпитетов

 • ночь — сущ., ж., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? ночи, чему? ночи, (вижу) что? ночь, чем? ночью, о чём? о ночи и в ночи; мн. что? ночи, (нет) чего? ночей, чему? ночам, (вижу) что? ночи, чем? ночами, о чём? о ночах 1. Ночь это часть суток,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ночь — и; предл. о ночи и в ночи; мн. ночи, ей; ж. Часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра. Наступила н. Три часа ночи. Тёмная, непроглядная, ясная, лунная, звёздная н. Морозная, тёплая, сырая, ненастная, тихая н. Бесконечная н.… …   Энциклопедический словарь

 • ночь — НОЧЬ, и, о ночи, в ночи, мн. и, ей, жен. Часть суток от захода до восхода солнца, между вечером и утром. Тёмная, глубокая н. До ночи и до ночи. Уехать в ночь (ночью). На ночь (перед тем, как ложиться спать). На ночь глядя (поздно вечером).… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»