Перевод: с адыгейского на все языки

геометрие

См. также в других словарях:

  • геометрие — (геометриер) геометрия Математикэм щыщ къутамэу, чIыпIэ формэхэмрэ ахэмэ яшын ихабзэхэмрэ зыщызэрагъашIэрэр ары Ащ геометриер дэгъоу ешIэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ